Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Trajektorie

Index Trajektorie

Trajektorie s vyznačením bodů v různých časových okamžicích. Trajektorie (též pohybová křivka) je geometrická čára prostorem, kterou hmotný bod nebo těleso při pohybu opisuje.

24 vztahy: Automobil, Bod, Cykloida, Délka, Elipsa, Eukleidovský prostor, Funkce (matematika), Geometrie, Hmotný bod, Křivka, Křivočarý pohyb, Kinematika, Kolo, Kružnice, Mechanický pohyb, Množina, Obvod (geometrie), Přímka, Přímočarý pohyb, Polohový vektor, Soustava souřadnic, Těleso, Vzdálenost, Vztažná soustava.

Automobil

upright.

Nový!!: Trajektorie a Automobil · Vidět víc »

Bod

Bod je bezrozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Trajektorie a Bod · Vidět víc »

Cykloida

Cykloida generovaná valícím se kolem Cykloida je transcendentní cyklická křivka, kterou vytvoří bod pevně spojený s kružnicí, která se valí (kutálí) po přímce.

Nový!!: Trajektorie a Cykloida · Vidět víc »

Délka

Délka je jedna ze základních fyzikálních veličin.

Nový!!: Trajektorie a Délka · Vidět víc »

Elipsa

Elipsa Elipsa je uzavřená křivka v rovině.

Nový!!: Trajektorie a Elipsa · Vidět víc »

Eukleidovský prostor

Eukleidovský prostor je matematický výraz pro člověku nejbližší, intuitivní představu prostoru.

Nový!!: Trajektorie a Eukleidovský prostor · Vidět víc »

Funkce (matematika)

Funkce je v matematice název pro zobrazení z nějaké množiny M do množiny čísel (většinou reálných nebo komplexních), nebo do vektorového prostoru (pak se mluví o vektorové funkci).

Nový!!: Trajektorie a Funkce (matematika) · Vidět víc »

Geometrie

Pythagorovy věty o pravoúhlých trojúhelnících Geometrie (z gé – země a metria – měření) je matematická věda, která se zabývá otázkami tvarů, velikostí, proporcí a vzájemných vztahů obrazců a útvarů a vlastnostmi prostorů.

Nový!!: Trajektorie a Geometrie · Vidět víc »

Hmotný bod

Hmotný bod je bod prostoru, kterému je přiřazena hmotnost o určité velikosti.

Nový!!: Trajektorie a Hmotný bod · Vidět víc »

Křivka

Křivka je v matematice geometrický jednorozměrný objekt, případně zobrazení z úsečky do nějakého matematického prostoru (tzv. parametrizovaná křivka).

Nový!!: Trajektorie a Křivka · Vidět víc »

Křivočarý pohyb

Křivočarý (též obecný) pohyb je takový pohyb, při kterém je trajektorií obecná křivka.

Nový!!: Trajektorie a Křivočarý pohyb · Vidět víc »

Kinematika

Kinematika je část mechaniky, která se zabývá klasifikací a popisem různých druhů pohybu, ale nezabývá se jeho příčinami.

Nový!!: Trajektorie a Kinematika · Vidět víc »

Kolo

Dřevěné paprskové kolo (Írán, 1500 až 1000 př. n. l.) Kolo je plochá součást kruhového tvaru, která se může otáčet kolem svého středu.

Nový!!: Trajektorie a Kolo · Vidět víc »

Kružnice

Základní atributy kružnice V euklidovské geometrii je kružnice množina všech bodů v rovině, které leží ve stejné vzdálenosti, označované jako poloměr, od pevně daného bodu, zvaného střed.

Nový!!: Trajektorie a Kružnice · Vidět víc »

Mechanický pohyb

Mechanický pohyb je druh pohybu, při kterém se mění poloha vzhledem k jiným tělesům.

Nový!!: Trajektorie a Mechanický pohyb · Vidět víc »

Množina

Množina je soubor objektů, chápaný jako celek.

Nový!!: Trajektorie a Množina · Vidět víc »

Obvod (geometrie)

Obvod je nejen hraniční křivka rovinného útvaru, ale i její délka.

Nový!!: Trajektorie a Obvod (geometrie) · Vidět víc »

Přímka

Přímka je jednorozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Trajektorie a Přímka · Vidět víc »

Přímočarý pohyb

Přímočarý pohyb je pohyb po přímce, tzn.

Nový!!: Trajektorie a Přímočarý pohyb · Vidět víc »

Polohový vektor

Polohový vektor Polohový vektor (též průvodič nebo rádiusvektor) je spojnice počátku soustavy souřadnic a hmotného bodu s orientací k hmotnému bodu.

Nový!!: Trajektorie a Polohový vektor · Vidět víc »

Soustava souřadnic

Soustava souřadnic (též souřadnicová soustava či systém souřadnic) umožňuje jednoznačně popsat polohu bodu pomocí čísel jakožto souřadnic čili koordinát.

Nový!!: Trajektorie a Soustava souřadnic · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Trajektorie a Těleso · Vidět víc »

Vzdálenost

Vzdálenost je výraz pro odlehlost dvou bodů nebo útvarů (rovnocenných, bez vzájemného rozlišení, bez orientace směru) a pro vyjádření jejich vzájemné polohy.

Nový!!: Trajektorie a Vzdálenost · Vidět víc »

Vztažná soustava

Dvě různé soustavy a pozorování jednoho objektu. Vztažná (nebo také referenční) soustava je zvolená skupina těles (příp. i jediné vztažné těleso), které jsou vzájemně v klidu, anebo zadaném či známém vzájemném pohybu.

Nový!!: Trajektorie a Vztažná soustava · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Pohybová křivka.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »