Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Trojný bod

Index Trojný bod

Trojný bod je fyzikální pojem označující bod ve fázovém diagramu.

22 vztahy: Bod, Fáze (termodynamika), Fázový diagram, Fázový přechod, Fyzika, Kapalina, Kelvin, Pascal (jednotka), Pevná látka, Plyn, Průsečík, První termodynamický zákon, Rovnice, Skupenské teplo sublimace, Skupenské teplo tání, Skupenské teplo varu, Soustava SI, Teplo, Teplota, Termodynamika, Tlak, Voda.

Bod

Bod je bezrozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Trojný bod a Bod · Vidět víc »

Fáze (termodynamika)

V termodynamice označuje pojem fáze látku s určitými mikroskopickými vlastnostmi.

Nový!!: Trojný bod a Fáze (termodynamika) · Vidět víc »

Fázový diagram

Fázový diagram (též diagram skupenství) slouží k zobrazení závislostí stavových veličin termodynamické soustavy.

Nový!!: Trojný bod a Fázový diagram · Vidět víc »

Fázový přechod

Fázový přechod je fyzikální pojem, označující skokovou změnu makroskopických vlastností termodynamického systému (fáze) při změně nějaké termodynamické proměnné (např. teploty).

Nový!!: Trojný bod a Fázový přechod · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: Trojný bod a Fyzika · Vidět víc »

Kapalina

Vznik kapky vody Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.

Nový!!: Trojný bod a Kapalina · Vidět víc »

Kelvin

Kelvin je jednotkou termodynamické teploty a také vhodnou jednotkou teplotního rozdílu nebo intervalu, stejně velkou, jako je stupeň Celsia – na rozdíl od něj se užívá i v jednotkách odvozených, jako W/(m·K).

Nový!!: Trojný bod a Kelvin · Vidět víc »

Pascal (jednotka)

Pascal (značka Pa) je jednotka tlaku.

Nový!!: Trojný bod a Pascal (jednotka) · Vidět víc »

Pevná látka

Led je voda v pevném stavu Pevná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky vázány ve svých „pevných“ polohách, kolem kterých kmitají.

Nový!!: Trojný bod a Pevná látka · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Trojný bod a Plyn · Vidět víc »

Průsečík

Průsečík je geometrický pojem používaný ve dvou významech.

Nový!!: Trojný bod a Průsečík · Vidět víc »

První termodynamický zákon

První termodynamický zákon - tepelný stroj První termodynamický zákon (také první termodynamický princip, první hlavní věta termodynamická nebo nesprávně první termodynamická věta) představuje ve fyzice formulaci zákona zachování energie.

Nový!!: Trojný bod a První termodynamický zákon · Vidět víc »

Rovnice

Uvažujme dvě funkce f(x), g(x), které jsou definovány na nějaké množině D, pak nalezení všech x \in D, která splňují rovnost se nazývá rovnicí o jedné neznámé x. Funkce f(x) se nazývá levá strana rovnice a g(x) se nazývá pravá strana rovnice.

Nový!!: Trojný bod a Rovnice · Vidět víc »

Skupenské teplo sublimace

Skupenské teplo sublimace je teplo, které přijme pevná látka při přechodu na plyn během sublimace (tedy bez předchozí fáze tání).

Nový!!: Trojný bod a Skupenské teplo sublimace · Vidět víc »

Skupenské teplo tání

Skupenské teplo tání je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu na kapalinu během tání.

Nový!!: Trojný bod a Skupenské teplo tání · Vidět víc »

Skupenské teplo varu

Skupenské teplo varu (též skupenské teplo vypařování při teplotě varu nebo skupenské teplo výparné při teplotě varu) je (celkové) teplo, které přijme kapalina při přechodu v plyn během vypařování při teplotě varu (tedy při varu).

Nový!!: Trojný bod a Skupenské teplo varu · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Trojný bod a Soustava SI · Vidět víc »

Teplo

Teplo (Q - calorique - Kalorika) (dříve nebo v pozměněném smyslu tepelná energieNormy pro fyzikální veličiny a jednotky od 80. let 20. století (ČSN 01 1303, nahrazená v 90. letech normou ČSN ISO 31-4, nahrazenou současně platnou ČSN ISO 80000-5) ekvivalentní název tepelná energie pro makroskopickou, fenomenologicky stanovenou veličinu teplo nedoporučují, tomu se přizpůsobila i většina učebnic fyziky. Energie (a práce) je ve fyzikálním jazyce vyhrazena pouze pro popis mikroskopické podstaty tepelné výměny jako přenosového jevu. V oborech mimo fyziku je navíc termín tepelná energie používán v obecnějším smyslu, zahrnujícím také vnitřní energii těles s vyšší teplotou přeměňovanou konáním práce, tedy nejen tepelnou výměnou, na jiné druhy energie.) je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie, jejíž podstatou není ani práce \sum_i A_i \cdot \mathrma_i (elementární práce je rovna obecné síle skalárně násobené obecným posunutím), ani tzv.

Nový!!: Trojný bod a Teplo · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: Trojný bod a Teplota · Vidět víc »

Termodynamika

Sadiho Carnota o termodynamice s titulem: ''Réflexions sur la puissance motrice du feu, et sur les machines propres à developper cette puissance'' Termodynamika je obor fyziky, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek a polí spojených s teplem a tepelnými jevy; je součástí termiky.

Nový!!: Trojný bod a Termodynamika · Vidět víc »

Tlak

Tlak Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy Pokud není tato síla F rozložena na dané ploše rovnoměrně, pak veličinu p, danou předchozím vzorcem, nazýváme střední tlak.

Nový!!: Trojný bod a Tlak · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Trojný bod a Voda · Vidět víc »

Přesměrování zde:

273,16, Teplota trojného bodu, Tlak trojného bodu, Trojná teplota, Trojný tlak.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »