Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Uccle

Index Uccle

Uccle (francouzsky) nebo Ukkel (nizozemsky) je jedna z 19 bilingvních obcí v Bruselském regionu.

61 vztahy: Administrativní dělení Belgie, Řád menších bratří, Bílá, Belgie, Bilingvismus, Bohatství, Bois de la Cambre, Brusel, Bruselský region, Centre démocrate humaniste, Cizinec, Environmentalismus, Exulant, Francie, Francouzština, Francouzské společenství Belgie, Hektar, Hustota zalidnění, Industrializace, Isabela Portugalská (1397–1471), Ixelles, Jih, Karlovci, Lesnictví, Liberalismus, Modrá, Mouvement réformateur, Nájem, Nizozemština, Nizozemsko, Park, Parti socialiste (Belgie), Příroda, Pravoslaví, Radnice, Republika, Romantismus, Rusko, Secese, Starosta, Urbanizace, Velká francouzská revoluce, Vlámské společenství, Vlámsko, Zemědělství, 1. leden, 1209, 1467, 1795, 18. století, ..., 1806, 1828, 1862, 1872, 1880, 1882, 1930, 1960, 20. století, 2007, 2008. Rozbalte index (11 více) »

Administrativní dělení Belgie

Belgie je federálním státem a skládá se ze tří regionů, ve kterých žijí nizozemsky mluvící Vlámové, frankofonní Valoni a německá komunita.

Nový!!: Uccle a Administrativní dělení Belgie · Vidět víc »

Řád menších bratří

Bechyni Františkánské procesí v Jeruzalémě Františkán v Krakově Řád menších bratří (latinsky Ordo Fratrum Minorum, OFM), jehož členové jsou nazýváni františkáni v užším smyslu, bosí františkáni, spirituálové nebo observanté (a v některých regionech Evropy také bernardini nebo reformáti) je jednou z větví františkánů, žebravého řeholního řádu založeného sv. Františkem z Assisi v roce 1209 a později rozděleného na tři větve (kromě observantů jde ještě o kapucíny a minority).

Nový!!: Uccle a Řád menších bratří · Vidět víc »

Bílá

Bílá je barva, kterou oko vnímá v případě, že z daného směru přichází světlo všech barev.

Nový!!: Uccle a Bílá · Vidět víc »

Belgie

Belgie (nizozemsky België, francouzsky Belgique, německy Belgien), oficiálně Belgické království, je federativní konstituční monarchie ležící v západní Evropě.

Nový!!: Uccle a Belgie · Vidět víc »

Bilingvismus

Bilingvismus (též dvojjazyčnost) je stav ve společnosti, kdy jedinec nebo obyvatelstvo určitého území přirozeně hovoří dvěma jazyky, a to bez ohledu na společenskou stratifikaci (nejedná se tak o diglosii).

Nový!!: Uccle a Bilingvismus · Vidět víc »

Bohatství

Vrtbovské zahrady, Praha Bohatství je stav, kdy jedinec má tolik hmotných či nehmotných statků, že zažívá pocit nadbytku a blahobytu.

Nový!!: Uccle a Bohatství · Vidět víc »

Bois de la Cambre

Bois de la Cambre je jeden z bruselských parků.

Nový!!: Uccle a Bois de la Cambre · Vidět víc »

Brusel

Brusel (francouzsky, nizozemsky, německy) je hlavní město Belgie.

Nový!!: Uccle a Brusel · Vidět víc »

Bruselský region

Region Brusel-hlavní město (lze se setkat i s názvem Region hlavního města Bruselu; francouzsky, nizozemsky) nebo zkráceně Bruselský region (francouzsky, nizozemsky) je jeden ze tří regionů, které tvoří Belgické království.

Nový!!: Uccle a Bruselský region · Vidět víc »

Centre démocrate humaniste

(CDH, někdy též cdH) (česky: Humanistický demokratický střed) je belgická frankofonní křesťanskodemokratická a humanistická politická strana.

Nový!!: Uccle a Centre démocrate humaniste · Vidět víc »

Cizinec

Cizinec podle cizineckého zákona je definován jako fyzická osoba, která není státním občanem ČR.

Nový!!: Uccle a Cizinec · Vidět víc »

Environmentalismus

Environmentalismus (z anglického – prostředí) je politické a etické hnutí, které obhajuje zachování, obnovu a/nebo zlepšení přírodního prostředí, někdy je také zmiňován jako hnutí pro kontrolu znečištění či ochranu diverzity rostlin a živočichů.

Nový!!: Uccle a Environmentalismus · Vidět víc »

Exulant

Exulant (z latiny) je osoba, která nedobrovolně opustila svou vlast, pobývá v exilu a má v úmyslu se do své země vrátit, až důvody, často politické nebo náboženské pronásledování, pominou.

Nový!!: Uccle a Exulant · Vidět víc »

Francie

Francie (francouzsky La France, výslovnost /fʀɑ̃s/), oficiální název Francouzská republika (francouzsky République française, výslovnost /ʀepyblik fʀɑ̃sɛz/) je demokratický stát, jehož většina území (někdy označovaná jako Metropolitní Francie) se nachází v západní Evropě.

Nový!!: Uccle a Francie · Vidět víc »

Francouzština

Francouzština (dříve též nazývaná franština) je románský jazyk, kterým se hovoří především ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe.

Nový!!: Uccle a Francouzština · Vidět víc »

Francouzské společenství Belgie

Francouzské společenství Belgie je jedno ze tří společenství Belgie.

Nový!!: Uccle a Francouzské společenství Belgie · Vidět víc »

Hektar

Čtverec se stometrovými stranami má plochu jeden hektar Hektar (značka ha) je jednotka pro plošný obsah, používá se pro vyjadřování plochy zemědělské půdy a stavebních parcel, tzn.

Nový!!: Uccle a Hektar · Vidět víc »

Hustota zalidnění

Hustota zalidnění států světa v roce 2006 Hustota zalidnění světa. Data získána na základě správních jednotek jednotlivých států, 1994 Hustota zalidnění je údaj, který se běžně uvádí u států či jiných území a charakterizuje jejich průměrnou míru osídlenosti lidmi.

Nový!!: Uccle a Hustota zalidnění · Vidět víc »

Industrializace

Industrializace je proces, během něhož dochází k proměně předprůmyslové společnosti, založené převážně na zemědělské (agrární) a řemeslné výrobĕ, ve společnost industriální, založenou na strojní, průmyslové výrobĕ.

Nový!!: Uccle a Industrializace · Vidět víc »

Isabela Portugalská (1397–1471)

Isabela Portugalská (21. února 1397 Évora - 17. prosince 1471 Dijon) byla burgundská vévodkyně, během opakované nepřítomnosti svého manžela se ujímala regentství.

Nový!!: Uccle a Isabela Portugalská (1397–1471) · Vidět víc »

Ixelles

Ixelles je jednou z devatenácti obcí začleněných do Bruselského regionu.

Nový!!: Uccle a Ixelles · Vidět víc »

Jih

Jih, ve staré češtině též poledne, je jedna z hlavních světových stran.

Nový!!: Uccle a Jih · Vidět víc »

Karlovci

Karlovská dynastie (Karlovci) byla šlechtická a později i panovnická dynastie, která vládla ve Franské říši v letech 751—987 a stala se obnovitelkou říšské ideje v západní Evropě.

Nový!!: Uccle a Karlovci · Vidět víc »

Lesnictví

Lesní cesta umožňuje zpřístupnění lesa Lesnictví je obor lidské činnosti, který se zabývá udržením a zvelebením lesů a plným využitím jejich užitků ve prospěch vlastníků i společnosti). Dalším cílem lesnictví je pak produkce dříví, jako důležité obnovitelné suroviny, prostřednictvím trvale udržitelného hospodaření v lese. Při tomto hospodaření les zároveň poskytuje významné kladné externatity http://lesnickeforum.silvarium.cz/index.php/component/content/article/47-pispvky/60-co-to-je-lesnictvi-a-co-se-od-nj-oekava-v-tomto-stoleti-. Nejčastěji uváděné mimoprodukční funkce (kladné externality) poskytované hospodářskými lesy jsou.

Nový!!: Uccle a Lesnictví · Vidět víc »

Liberalismus

Liberalismus (latinsky liber svobodný, liberalis svobody se týkající, svobodomyslný) je politický směr nebo také filosofický pohled, který stojí na tom, že svoboda je prioritní politická hodnota.

Nový!!: Uccle a Liberalismus · Vidět víc »

Modrá

Modrá je jedna ze základních barev barevného spektra, je to barva monochromatického světla o vlnové délce zhruba 470 nm.

Nový!!: Uccle a Modrá · Vidět víc »

Mouvement réformateur

Mouvement réformateur (MR, česky Reformní hnutí) je belgická politická strana liberální orientace.

Nový!!: Uccle a Mouvement réformateur · Vidět víc »

Nájem

Nájem je typ závazku, který vznikne uzavřením nájemní smlouvy.

Nový!!: Uccle a Nájem · Vidět víc »

Nizozemština

Nizozemština je západogermánský jazyk, kterým hovoří jako svou mateřštinou nebo kulturním jazykem asi 24 milionů lidí na celém světě.

Nový!!: Uccle a Nizozemština · Vidět víc »

Nizozemsko

Nizozemsko, někdy označované i jako Nizozemí nebo Holandsko,Nizozemí je na rozdíl od termínu Nizozemsko označením historického, nízko položeného území v okolí ústí řek Rýn, Šelda a Máza, které zhruba odpovídá území dnešních tří států Nizozemsko, Belgie a Lucembursko, pro které se vžil nový souhrnný název Benelux.

Nový!!: Uccle a Nizozemsko · Vidět víc »

Park

Park Champ-de-Mars v Paříži, Francie Zahrady Beeckestijn ve Velsen, Nizozemsko Brně Park je část města nebo krajiny, ve které se nachází udržovaná zeleň.

Nový!!: Uccle a Park · Vidět víc »

Parti socialiste (Belgie)

Socialistická strana (Parti socialiste, PS) je belgická sociálně demokratická strana.

Nový!!: Uccle a Parti socialiste (Belgie) · Vidět víc »

Příroda

Příroda znamená v nejužším významu slova volně žijící ekosystém s určitou mírou biodiverzity, v širším pojetí pak může znamenat celou biosféru, či dokonce hmotný svět (fysis), tedy předmět zájmu přírodních věd.

Nový!!: Uccle a Příroda · Vidět víc »

Pravoslaví

Rozšíření pravoslavného křesťanství ve světě Pravoslaví, pravoslavná církev či ortodoxní církev (z řeckého orthos správný, pravdivý + doxa sláva, názor, učení) je křesťanská církev složená z více územních církví, které dohromady tvoří pravoslavné společenství.

Nový!!: Uccle a Pravoslaví · Vidět víc »

Radnice

dopravní značky, která ukazuje směr k radnici jako ke komunálnímu cíli Radnice je hlavní sídlo a reprezentativní budova městské správy.

Nový!!: Uccle a Radnice · Vidět víc »

Republika

Republika (z latinského res publica věc veřejná) je forma státu, v němž jsou hlava státu (obvykle prezident) i parlament voleni na určité období.

Nový!!: Uccle a Republika · Vidět víc »

Romantismus

Romantismus je umělecký a filozofický směr a životní postoj euroamerické kultury konce 18. století a začátku 19. století.

Nový!!: Uccle a Romantismus · Vidět víc »

Rusko

Rusko, oficiálním názvem Ruská federace (Rossijskaja federacija), je s rozlohou 17 125 191 km² největší stát světa.

Nový!!: Uccle a Rusko · Vidět víc »

Secese

Alfons Mucha, typický představitel secesní malby Vídni (1898) Secese (francouzsky art nouveau, německy Jugendstil) je mezinárodní umělecký sloh z přelomu 19. a 20. století (období označovaného jako fin de siècle) a posledním stylem souhrnného umění, též Gesamtkunstwerk, jemuž se podařilo vtisknout svůj umělecký řád všem projevům a věcem moderního života.

Nový!!: Uccle a Secese · Vidět víc »

Starosta

Starosta je nejvyšší představitel obecní správy ve městě nebo v obci.

Nový!!: Uccle a Starosta · Vidět víc »

Urbanizace

Celosvětová mapa urbanizace zobrazující procento urbanizace v jednotlivých zemích k roku 2015. Urbanizace (také poměšťování) je proces, při kterém společnost mění svůj způsob života z venkovského na městský.

Nový!!: Uccle a Urbanizace · Vidět víc »

Velká francouzská revoluce

Velká francouzská revoluce je označení pro období dějin Francie mezi lety 1789 a 1799, tedy zhruba od svolání generálních stavů králem Ludvíkem XVI. do uchopení moci Napoleonem Bonapartem.

Nový!!: Uccle a Velká francouzská revoluce · Vidět víc »

Vlámské společenství

Vlámské společenství (také Vlámská komunita) je jedno ze tří společenství Belgie.

Nový!!: Uccle a Vlámské společenství · Vidět víc »

Vlámsko

Vlámsko (též Flandry, nizozemsky, resp. Vlaanderen, francouzsky) je jeden ze tří regionů, které tvoří Belgické království.

Nový!!: Uccle a Vlámsko · Vidět víc »

Zemědělství

orbě Zemědělství je termín popisující produkci (vlastní činnost, věda o ní, řemeslo i umění) potravin a krmiv a nebo i jiných produktů prostřednictvím cíleného pěstování rostlin a chovu domestikovaných zvířat (hospodářských zvířat).

Nový!!: Uccle a Zemědělství · Vidět víc »

1. leden

1.

Nový!!: Uccle a 1. leden · Vidět víc »

1209

Bez popisu.

Nový!!: Uccle a 1209 · Vidět víc »

1467

Bez popisu.

Nový!!: Uccle a 1467 · Vidět víc »

1795

1795 (MDCCXCV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Uccle a 1795 · Vidět víc »

18. století

Osmnácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1701 a 31. prosincem 1800.

Nový!!: Uccle a 18. století · Vidět víc »

1806

1806 (MDCCCVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Uccle a 1806 · Vidět víc »

1828

1828 (MDCCCXXVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Uccle a 1828 · Vidět víc »

1862

1862 (MDCCCLXII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Uccle a 1862 · Vidět víc »

1872

1872 (MDCCCLXXII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Uccle a 1872 · Vidět víc »

1880

1880 (MDCCCLXXX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Uccle a 1880 · Vidět víc »

1882

1882 (MDCCCLXXXII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Uccle a 1882 · Vidět víc »

1930

1930 (MCMXXX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Uccle a 1930 · Vidět víc »

1960

1960 (MCMLX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Uccle a 1960 · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Uccle a 20. století · Vidět víc »

2007

2007 (MMVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Uccle a 2007 · Vidět víc »

2008

2008 (MMVIII) byl přestupný rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Uccle a 2008 · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »