Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Ucho

Index Ucho

Levý ušní boltec člověka Ucho je sluchový párový orgán obratlovců.

39 vztahy: Anatomie, Chrupavka, Delfínovití, Echolokace, Endolymfa, Eustachova trubice, Frekvence, Hertz, Hlemýžď (ucho), Kinetóza, Kladívko (anatomie), Kovadlinka, Kulovitý váček, Mazová žláza, Napínač bubínku, Náušnice, Netopýři, Obratlovci, Oválné okénko, Polokruhovitý kanálek, Receptor, Signál, Sluchové kůstky, Třmínek, Třmínkový sval, Tinnitus, Ušní boltec, Ušní bubínek, Ušní lalůček, Ušní maz, Uhličitan vápenatý, Vejčitý váček, Vestibulární aparát, Vibrace, Vlásková buňka, Vnější zvukovod, Zánět středního ucha, Závrať, Zvuk.

Anatomie

Anatomický model člověka Anatomie je obor biologie nebo medicíny, který se zabývá makroskopickou a mikroskopickou stavbou organismů.

Nový!!: Ucho a Anatomie · Vidět víc »

Chrupavka

Hyalinní chrupavka; hematoxylin–eozinové barvení Nejrůznější chrupavkové tkáně prasete a její poškození Chrupavka (chondros-řec. cartillago-lat.) je pojivová tkáň, která slouží ke zpevňování okolních tkání.

Nový!!: Ucho a Chrupavka · Vidět víc »

Delfínovití

Delfínovití (Delphinidae) jsou čeleď řádu kytovců, třídy savců.

Nový!!: Ucho a Delfínovití · Vidět víc »

Echolokace

Echolokace je postup, kdy se vysílaný zvuk od předmětu odrazí zpět do místa vysílání, kde je zpětně zachycen.

Nový!!: Ucho a Echolokace · Vidět víc »

Endolymfa

Endolymfa je tekutina, přesněji kapalina, přítomná uvnitř blanitého labyrintu vnitřního ucha obratlovců.

Nový!!: Ucho a Endolymfa · Vidět víc »

Eustachova trubice

Eustachova trubice (tuba pharyngotympanica) nebo sluchová trubice (tuba auditiva (eustachii)) je trubice dlouhá asi 3,5 – 4,5 cm, která spojuje nosohltan a dutinu středního ucha a umožňuje tak vyrovnávání tlaku na obou stranách bubínku.

Nový!!: Ucho a Eustachova trubice · Vidět víc »

Frekvence

Frekvence (též kmitočet) je fyzikální veličina, která udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek.

Nový!!: Ucho a Frekvence · Vidět víc »

Hertz

Hertz (značka Hz; celým slovem hertz, s malým h; výslovnost herc) je jednotkou frekvence (kmitočtu) v soustavě SI.

Nový!!: Ucho a Hertz · Vidět víc »

Hlemýžď (ucho)

Hlemýžď, lat. cochlea, je spirálovitá dutina v kosti skalní, část vnitřního ucha člověka, savců a krokodýlů.

Nový!!: Ucho a Hlemýžď (ucho) · Vidět víc »

Kinetóza

Kinetóza nebo také nemoc z pohybu je fyzický stav jedince, kdy vjem pohybu vestibulárním systémem nesouhlasí s vizuálními vjemy.

Nový!!: Ucho a Kinetóza · Vidět víc »

Kladívko (anatomie)

Kladívko (malleus) je jednou ze sluchových kůstek středního ucha, která je připojena k vnitřnímu povrchu bubínku. Jeho úkolem je přenášet zvukové vibrace z bubínku (membrana tympani) na kovadlinku (incus). Kladívko je specifické pro savce a embryologicky vychází z prvního faryngeálního oblouku, stejně jako například kosti žvýkacího ústrojí (horní a dolní čelist).

Nový!!: Ucho a Kladívko (anatomie) · Vidět víc »

Kovadlinka

Kovadlinka (incus) je jednou ze sluchových kůstek. Tvarem připomíná kovadlinu nebo třenový zub se dvěma divergujícími kořeny. Objemnější tělo kovadlinky (corpus inducis) je zaoblené, vertikálně zploštělé a podobně jako hlavice kladívka (caput mallei) vyčnívá do epitympanického recesu (recessus epitympanicus). Vpředu má sedlovitou kloubní plošku, která koresponduje s podobnou ploškou na kladívku. Směrem dozadu se tělo kovadlinky plynule zužuje do kónického výběžku – krátkého ramena kovadlinky (crus breve inducis). Krátké rameno kovadlinky probíhá vodorovně ve fossa inducis a vazem se upíná na zadní stěnu bubínkové dutiny (paries mastoideus cavi tympani). Druhý výběžek – dlouhé rameno kovadlinky (crus longum inducis) – je tenký a směřuje téměř paralelně s rukojetí kladívka (manubrium mallei) dolů a mírně dopředu. Na konci se mediálně ohýbá a končí malým hrbolem nazývaným chrupavčitý výběžek (processus lenticularis), který má okrouhlou rovnou plošku pro třmínek. File:Gray917.png|Kovadlinka File:Gray907.png|Řez vnějším a středním uchem.

Nový!!: Ucho a Kovadlinka · Vidět víc »

Kulovitý váček

Kulovitý váček (sacculus) je váček v labyrintu vnitřního ucha obratlovců.

Nový!!: Ucho a Kulovitý váček · Vidět víc »

Mazová žláza

Vlasový folikul – zobrazena mazová žláza (sebaceous gland) Mazová žláza ústící do folikulu, na histologické preparátu Mazová žláza (glandula sebacea) je exokrinní žláza v kůži (ve škáře) savců.

Nový!!: Ucho a Mazová žláza · Vidět víc »

Napínač bubínku

Napínač bubínku (musculus tensor tympani) je tenký sval ve středním uchu.

Nový!!: Ucho a Napínač bubínku · Vidět víc »

Náušnice

Kruhová náušnice v uchu Náušnice je ozdoba, která se nosí na uchu.

Nový!!: Ucho a Náušnice · Vidět víc »

Netopýři

Netopýři (Microchiroptera; dříve česky Nedopíři) jsou podřád savců z řádu letouni.

Nový!!: Ucho a Netopýři · Vidět víc »

Obratlovci

Obratlovci (Craniata, též zastarale Vertebrata) jsou podkmen strunatců, u kterých došlo k vytvoření vnitřní chrupavčité nebo kostěné kostry, s dobře odlišitelnou hlavovou částí.

Nový!!: Ucho a Obratlovci · Vidět víc »

Oválné okénko

Stavba ucha: pod číslem 17 je oválné okénko Oválné okénko (fenestra ovalis), též vestibulární okénko (fenestra vestibuli), je blánou pokrytý otvor, který umožňuje přenos zvuku mezi středním uchem a vnitřním uchem.

Nový!!: Ucho a Oválné okénko · Vidět víc »

Polokruhovitý kanálek

Polokruhovité kanálky (lat. canales semicirculares) jsou kostěné kanálky v labyrintu vnitřního ucha obratlovců.

Nový!!: Ucho a Polokruhovitý kanálek · Vidět víc »

Receptor

Trans-membránový receptor: E-vnější mezibuněčný prostor, P-Cytoplazmatická membrána, I-vnitrobuněčný prostor V biochemii je receptor (přijímač, přenašeč) bílkovina umístěná na cytoplazmatické membráně, nebo v cytoplazmě či buněčném jádře, která se váže na specifické molekuly (ligandy), jako neurotransmitery, hormony nebo ostatní látky, a spouští buněčnou odezvu na tyto ligandy.

Nový!!: Ucho a Receptor · Vidět víc »

Signál

Vjezdové návěstidlo na železnici Námořní vlajková abeceda Signál (z lat. signum, znamení a signalis - užitý jako znamení) je znamení, záměrný fyzikální jev, nesoucí informaci o nějaké události, povel vyžadující provedení určité akce nebo zahájení činnosti, nebo výstraha před hrozícím nebezpečím.

Nový!!: Ucho a Signál · Vidět víc »

Sluchové kůstky

Sluchové kůstky (ossicula auditus) kůstky středního ucha či ušní kůstky jsou tři kůstky – kladívko (malleus), kovadlinka (incus) a třmínek (stapes) – uložené v dutině středního ucha v bubínkové dutině savců (cavum tympani) a napojené na bubínek. Kladívko a kovadlinka patří k mandibulárnímu, třmínek k hyoidnímu oblouku. Řetěz těchto kůstek přenáší zvuk od bubínku do vnitřního ucha – ploténka třmínku se dotýká oválného okénka ve vnitřním uchu.

Nový!!: Ucho a Sluchové kůstky · Vidět víc »

Třmínek

Třmínek (stapes) je jedna ze sluchových kůstek. Má typickou podobu jezdeckého třmene. Skládá se z hlavice třmínku (caput stapedis), od které vybíhají dvě krátká, vodorovně uložená ramínka třmínku (cruris stapedis); přední (crus anterius) a zadní, více ohnuté (crus posterius). Obě ramínka končí v tenké plotýnce – bázi třmínku (basis stapedis), která má ledvinovitý tvar. Baze třmínku má horní okraj konvexní, dolní lehce konkávní nebo rovný. Zapadá do okénka předsíně (fenestra vestibuli), kde jej upevňuje poddajný prstencovitý vaz třmínku (ligamentum anulare stapedis). Otvor mezi oběma ramínky třmínku je zbytkem z vývojového období. Materiál hyoidního oblouku, ze kterého se vyvíjí třmínek, se koncentruje okolo tepny třmínku (arteria stapedia), která později zaniká, ale otvor v třmínku se zachová. Výjimečně může tepna třmínku přetrvat (perzistovat). Otvor třmínku je za živa uzavřený membránou – blanou třmínku (membrana stapedis), která je často fenestrovaná. Ovládá jej třmínkový sval.

Nový!!: Ucho a Třmínek · Vidět víc »

Třmínkový sval

Třmínkový sval či sval třmínku (musculus stapedius) je nejmenší příčně pruhovaný sval v lidském těle.

Nový!!: Ucho a Třmínkový sval · Vidět víc »

Tinnitus

Tinnitus (cinkání, zvonění) je odborné označení pro šelest v uších, které může v různých intervalech zesilovat či zeslabovat.

Nový!!: Ucho a Tinnitus · Vidět víc »

Ušní boltec

Lidský ušní boltec s vyznačenými základními částmi Ušní boltec (auricula, též pinna) je plochý chrupavčitý útvar, který tvoří součást vnějšího ucha živorodých savců.

Nový!!: Ucho a Ušní boltec · Vidět víc »

Ušní bubínek

Bubínek (membrana tympani) je vazivová blanka většiny savců, oddělující vnější a střední ucho.

Nový!!: Ucho a Ušní bubínek · Vidět víc »

Ušní lalůček

Ušní lalůček (lat. lobulus auriculae) je vazivem vyplněná kožní duplikatura, která visí z ušního boltce a vpředu je zpravidla přirostlá ke kůži tváře.

Nový!!: Ucho a Ušní lalůček · Vidět víc »

Ušní maz

Ušní maz vlhkého typu na tyčince s vatou Ušní maz (cerumen) je nažloutlá tělní tekutina v uchu lidí a mnoha savců, jejíž úlohou je chránit citlivou kůži vnějšího zvukovodu a vytvářet ochranu proti infekcím.

Nový!!: Ucho a Ušní maz · Vidět víc »

Uhličitan vápenatý

Uhličitan vápenatý (CaCO3) je bílá krystalická látka, používá se ke hnojení.

Nový!!: Ucho a Uhličitan vápenatý · Vidět víc »

Vejčitý váček

Vejčitý váček (utriculus) je váček v labyrintu vnitřního ucha obratlovců.

Nový!!: Ucho a Vejčitý váček · Vidět víc »

Vestibulární aparát

Vestibulární aparát je smyslový orgán v labyrintu vnitřního ucha obratlovců, zodpovědný za vnímání rovnováhy (slouží podobně jako statocysta bezobratlých).

Nový!!: Ucho a Vestibulární aparát · Vidět víc »

Vibrace

Pojem vibrace může označovat.

Nový!!: Ucho a Vibrace · Vidět víc »

Vlásková buňka

Vláskové buňky jsou sekundární smyslové buňky JUNQUIERA, L. Carlos; CARNEIRO, José; KELLEY, Robert O..

Nový!!: Ucho a Vlásková buňka · Vidět víc »

Vnější zvukovod

Vnější zvukovod (též zevní zvukovod, ušní kanálek, lat. meatus acusticus externus) je dutina mezi bubínkem a povrchem těla, která vzniká poprvé u plazů jako velmi mělký prostor, zatímco u ptáků a savců dochází k jejímu velkému rozvoji a celý vnější zvukovod se protahuje do dlouhé trubice ústící na povrch těla.

Nový!!: Ucho a Vnější zvukovod · Vidět víc »

Zánět středního ucha

Otitis media acuta Zánět středního ucha (Otitis media), občas také zánět středouší, je časté, bolestivé onemocnění projevující se převážně u dětí.

Nový!!: Ucho a Zánět středního ucha · Vidět víc »

Závrať

Závrať (dříve také motolice) je pocit nevolnosti, při kterém se postiženému točí hlava.

Nový!!: Ucho a Závrať · Vidět víc »

Zvuk

Fonograf - předchůdce gramofonu Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem.

Nový!!: Ucho a Zvuk · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Labyrint (ucho), Lidské ucho, Sluchové ústrojí, Uši, Vnitřní ucho, Vnější ucho.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »