Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Uracil

Index Uracil

Uracil je heterocyklická sloučenina odvozená od pyrimidinu.

20 vztahy: Adenin, Alkylace, Antikodon, Cytosin, Deaminace, Deoxyuridin, DNA, Dvouvláknová RNA, Guanin, Heterocyklické sloučeniny, Inosin, Methyl, Nukleová báze, Nukleová kyselina, Párování bází, Pyrimidin, Replikace DNA, RNA, Thymin, Vodíkový kationt.

Adenin

Adenin, dříve též vitamín B4, je heterocyklická sloučenina o sumárním vzorci C5N5H5 a relativní molekulové hmotnosti 135,125.

Nový!!: Uracil a Adenin · Vidět víc »

Alkylace

Alkylace je přenos alkylové skupiny z jedné molekuly do jiné.

Nový!!: Uracil a Alkylace · Vidět víc »

Antikodon

GmAA, který je komplementární ke kodonům UUC a UUU v sekvenci mRNA. Jedná se o případ, kdy jeden antikodon díky speciální bázi (Gm) rozeznává více kodonů kódujících tu samou aminokyselinu (v tomto případě fenylalanin), čímž se ušetří tRNA. Více informací viz wobbling Antikodon je trojice nukleotidů nacházející se v molekule transferové RNA (tRNA), která umožňuje specifické navázání tRNA na komplementární trojici bází (tzv. kodon) na mRNA molekule.

Nový!!: Uracil a Antikodon · Vidět víc »

Cytosin

Cytosin je heterocyklická sloučenina, pyrimidinová nukleová báze.

Nový!!: Uracil a Cytosin · Vidět víc »

Deaminace

Příklad deaminace: přeměna cytosinu v uracil Deaminace je odstranění aminoskupiny (-NH2) od molekuly.

Nový!!: Uracil a Deaminace · Vidět víc »

Deoxyuridin

Deoxyuridin (dU) je pyrimidinový nukleosid složený z nukleové báze uracilu napojeného na cukr deoxyribózu glykosidickou vazbou.

Nový!!: Uracil a Deoxyuridin · Vidět víc »

DNA

Struktura dvoušroubovice DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci nukleotidů Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry).

Nový!!: Uracil a DNA · Vidět víc »

Dvouvláknová RNA

''Rotavirus'' patří mezi ''Reoviridae'' a obsahuje dvouvláknovou RNA Dvouvláknová RNA (dsRNA) je molekula RNA tvořená dvěma navzájem komplementárními vlákny ribonukleové kyseliny.

Nový!!: Uracil a Dvouvláknová RNA · Vidět víc »

Guanin

Guanin je heterocyklická sloučenina, purinová dusíkatá báze.

Nový!!: Uracil a Guanin · Vidět víc »

Heterocyklické sloučeniny

Heterocyklické sloučeniny jsou organické cyklické látky, které mimo atomů uhlíku obsahují v cyklu i jiné atomy, tzv.

Nový!!: Uracil a Heterocyklické sloučeniny · Vidět víc »

Inosin

Inosin Inosin je nukleosid, který se skládá z ribózy a hypoxantinu navázaného na ribózu β-N9-glykosidickou vazbou.

Nový!!: Uracil a Inosin · Vidět víc »

Methyl

Methyl Methyl (methylová skupina) je hydrofobní alkylovou funkční skupinou.

Nový!!: Uracil a Methyl · Vidět víc »

Nukleová báze

Párování komplementárních bází - zde G a C Nukleové báze jsou základní součástí nukleových kyselin.

Nový!!: Uracil a Nukleová báze · Vidět víc »

Nukleová kyselina

Nukleová kyselina je biochemická makromolekulární látka tvořená polynukleotidovým řetězcem, který ve své struktuře uchovává genetickou informaci.

Nový!!: Uracil a Nukleová kyselina · Vidět víc »

Párování bází

Párování bází je označení pro způsob, jímž jsou nukleové báze (ať v DNA či v RNA) navzájem pospojovány pomocí vodíkových můstků.

Nový!!: Uracil a Párování bází · Vidět víc »

Pyrimidin

Pyrimidin je heterocyklická aromatická organická sloučenina podobná benzenu a pyridinu, obsahuje dva atomy dusíku na pozicích 1 a 3 v šestičlenném kruhu.

Nový!!: Uracil a Pyrimidin · Vidět víc »

Replikace DNA

Replikovaná DNA musí být nejprve rozdělena na 2 jednovláknové řetězce Replikace DNA je proces tvorby kopií molekuly deoxyribonukleové kyseliny (DNA), čímž se genetická informace přenáší z jedné molekuly DNA (templát, matrice) do jiné molekuly stejného typu (tzv. replika).

Nový!!: Uracil a Replikace DNA · Vidět víc »

RNA

Nukleové báze zeleně, ribózo-fosfátová kostra modře. Jedná se o jednovláknovou RNA, která interaguje sama se sebou. Ribonukleová kyselina (RNA, česky dříve RNK) je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil.

Nový!!: Uracil a RNA · Vidět víc »

Thymin

Thymin je heterocyklická sloučenina, pyrimidinová nukleová báze, která je v RNA ve většině případů nahrazena uracilem.

Nový!!: Uracil a Thymin · Vidět víc »

Vodíkový kationt

Vodíkový kation (zkratka H+) je kladně nabitý iont vodíku.

Nový!!: Uracil a Vodíkový kationt · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »