Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

V

Index V

V je 22.

47 vztahy: Abeceda, Aminokyselina, Angličtina, Biochemie, Chemie, Dorozumívání, Druhá světová válka, Elektrické napětí, Elektrický potenciál, Fyzika, Geografie, Gramatika, Housle, Hudba, Kartografie, Knihovnictví, Latina, Latinka, Literatura, Maroon 5, Mezinárodní poznávací značka, Objem, Paginace, Předložka, Saint Vitus, Science fiction, Sloveso, Soustava SI, Spojené království, Televizní vysílání, Thomas Pynchon, V (album, Vreid), V (seriál), V (zpěvák), V-1, V-2, Valin, Vanad, Vatikán, Východ, Věž, Volt, Vreid, Zkratka, 2001, 2011, 5 (číslo).

Abeceda

Vzorník písma Abeceda, řídce i „alfabeta“, je uspořádaná sada znaků – písmen, jimiž se při zápisu řeči, v písmu graficky vyjadřují fonémy, zpravidla hlásky (některé jen souhlásky) a případně slabiky.

Nový!!: V a Abeceda · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: V a Aminokyselina · Vidět víc »

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: V a Angličtina · Vidět víc »

Biochemie

Biochemie je vědecká disciplína na pomezí biologie a chemie.

Nový!!: V a Biochemie · Vidět víc »

Chemie

Piktogram chemie Chemie (řecky χημεία, česky lučba) je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi.

Nový!!: V a Chemie · Vidět víc »

Dorozumívání

Alexandra Grahama Bella mluví do telefonu Dorozumívání (neboli komunikace) je proces sdělování a výměny informací, myšlenek, názorů, a pocitů mezi živými bytostmi, lidmi i živočichy, obvykle prostřednictvím společné soustavy symbolů.

Nový!!: V a Dorozumívání · Vidět víc »

Druhá světová válka

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států světa a jenž se stal s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva.

Nový!!: V a Druhá světová válka · Vidět víc »

Elektrické napětí

Elektrické napětí (mezi dvěma body prostoru) je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů (v těchto bodech).

Nový!!: V a Elektrické napětí · Vidět víc »

Elektrický potenciál

Elektrický potenciál je skalární fyzikální veličina, která popisuje potenciální energii jednotkového elektrického náboje v neměnném elektrickém poli.

Nový!!: V a Elektrický potenciál · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: V a Fyzika · Vidět víc »

Geografie

Geografie (z řeckého γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti), česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané „krajinná sféra“), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase.

Nový!!: V a Geografie · Vidět víc »

Gramatika

Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém přirozeném jazyce. V tradičním pojetí zahrnuje morfologii (tvarosloví) a syntax (skladbu), v širším i další jazykovědné disciplíny, jako je fonetika s fonologií, lexikologie a slovotvorba a stylistika. Každý jazyk má svou vlastní gramatiku, svou gramatiku mají však i všechny strukturní útvary jazyka (dialekty).

Nový!!: V a Gramatika · Vidět víc »

Housle

Housle jsou strunný smyčcový nástroj se čtyřmi strunami laděnými v čistých kvintách: g, d¹, a¹, e².

Nový!!: V a Housle · Vidět víc »

Hudba

Hudba je termín, který označoval hru na strunný nástroj (odtud hudebník).

Nový!!: V a Hudba · Vidět víc »

Kartografie

Ilustrační mapa Různá kartografická zobrazení Kartografie je umění a věda zabývající se tvorbou a zpracováním map.

Nový!!: V a Kartografie · Vidět víc »

Knihovnictví

Knihovnictví je vědní, studijní a praktický obor, jehož předmětem jsou všechny aspekty činnosti knihoven a knihovnictví a který je jako vědní a studijní obor součástí informační vědy.

Nový!!: V a Knihovnictví · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: V a Latina · Vidět víc »

Latinka

Latinka (popř. latinské písmo) je nejpoužívanější písmo na světě.

Nový!!: V a Latinka · Vidět víc »

Literatura

Oxfordské univerzitě Literatura (z latinského littera, písmeno) neboli písemnictví, někdy také slovesnost, je v širším slova smyslu souhrn všech písemně zaznamenaných textů, v moderních definicích někdy včetně ústně tradovaných projevů (například ústní lidová slovesnost).

Nový!!: V a Literatura · Vidět víc »

Maroon 5

Maroon 5 je americká pop rocková kapela z Los Angeles, Kalifornie.

Nový!!: V a Maroon 5 · Vidět víc »

Mezinárodní poznávací značka

Finska Rozlišovací značka státu (termín dle § 30 vyhlášky č. 343/2014 Sb.), mezinárodní rozlišovací značka (dle § 38 zákona č. 56/2001 Sb.) neboli mezinárodní poznávací značka (MPZ, starší československý termín) je označení státu, ve kterém bylo dané motorové vozidlo registrováno.

Nový!!: V a Mezinárodní poznávací značka · Vidět víc »

Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Nový!!: V a Objem · Vidět víc »

Paginace

Paginace (též paginování, z lat. pagina, stránka, česky stránkování) je označování stránek knihy nebo dokumentu pořadovými čísly (zřídka písmeny či jinými grafickými znaky).

Nový!!: V a Paginace · Vidět víc »

Předložka

Předložka (lat. praepositio; v některých jazycích záložka, lat. postpositio) je neohebný slovní druh.

Nový!!: V a Předložka · Vidět víc »

Saint Vitus

Saint Vitus je americká doom metalová kapela z kalifornského města Los Angeles založená roku 1978 pod názvem Tyrant v sestavě Dave Chandler (kytara), Mark Adams (baskytara), Armando Acosta (bicí) a Scott Reagers (zpěv).

Nový!!: V a Saint Vitus · Vidět víc »

Science fiction

Science fiction, nebo též sci-fi, původně scientific fiction ("vědecká fikce"), nepřesně vědeckofantastický žánr nebo SF (zkratka anglického science fiction nebo speculative fiction), je žánr v umění (především v literatuře a filmu, ale také v počítačových hrách či výtvarném umění), který je na základě teorie fikčních světů vhodné definovat v rámci možného pojmu fikčních žánrů (žánrů fikčního světa), a to jako žánr vědecky fiktivního obsahu umění.

Nový!!: V a Science fiction · Vidět víc »

Sloveso

Sloveso (lat. verbum) je ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost (jít), stav (ležet) nebo změnu stavu (zčervenat).

Nový!!: V a Sloveso · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: V a Soustava SI · Vidět víc »

Spojené království

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zkráceně Velká Británie, také Spojené království je ostrovní stát přiléhající k západu kontinentální Evropy.

Nový!!: V a Spojené království · Vidět víc »

Televizní vysílání

Televizní vysílání je soustava telekomunikačních zařízení pro vysílání a přijímání rychlého sledu obrázků a zvuku na dálku.

Nový!!: V a Televizní vysílání · Vidět víc »

Thomas Pynchon

Thomas Ruggles Pynchon (* 8. května 1937 Glen Cove, Long Island, New York) je americký spisovatel proslulý komplexními, hutnými romány.

Nový!!: V a Thomas Pynchon · Vidět víc »

V (album, Vreid)

V je páté studiové album norské black metalové skupiny Vreid z roku 2011, které vyšlo u norského vydavatelství Indie Recordings.

Nový!!: V a V (album, Vreid) · Vidět víc »

V (seriál)

V (seriál) může být.

Nový!!: V a V (seriál) · Vidět víc »

V (zpěvák)

V (* 30. prosince 1995 Tegu), rodným jménem Kim Tche-hjong (anglický přepis: Kim Tae-hyung), je jihokorejský zpěvák, hudební skladatel, herec, tanečník a člen skupiny Bangtan Boys.

Nový!!: V a V (zpěvák) · Vidět víc »

V-1

V-1 (z německého, česky odvetná zbraň), typové označení Fieseler Fi 103, byla německá letounová střela poháněná pulzačním motorem a řízená jednoduchým autopilotem.

Nový!!: V a V-1 · Vidět víc »

V-2

Raketa V2 (německy: Vergeltungswaffe 2, zbraň odplaty, nebo A4 jako zkratka z Aggregat 4, čtvrtý typ rakety) byla raná balistická raketa použitá Německem v 2. světové válce proti Velké Británii a Belgii k ostřelování vojenských a civilních cílů.

Nový!!: V a V-2 · Vidět víc »

Valin

Valin (Val, V) je esenciální α-aminokyselina s nepolárním postranním řetězcem.

Nový!!: V a Valin · Vidět víc »

Vanad

Vanad, chemická značka V, (lat.Vanadium) je spolu s niobem a tantalem členem 5.

Nový!!: V a Vanad · Vidět víc »

Vatikán

Vatikán (oficiálně Městský stát Vatikán) je vnitrozemský suverénní městský stát, enkláva uvnitř města Řím, hlavního města Itálie.

Nový!!: V a Vatikán · Vidět víc »

Východ

Východ je jedna ze světových stran.

Nový!!: V a Východ · Vidět víc »

Věž

CN Tower v Torontu Věž je stavba, jejíž výška značně převyšuje půdorysné rozměry.

Nový!!: V a Věž · Vidět víc »

Volt

Multimetr, použitelný k měření elektrického napětí ve voltech Volt je jednotka elektrického napětí, resp. potenciálu v soustavě SI, značí se písmenem V. Je pojmenován podle italského fyzika Alessandra Volty, vynálezce elektrického článku (1800).

Nový!!: V a Volt · Vidět víc »

Vreid

Vreid je norská black metalová kapela založená v roce 2004 v norském městě Sogndal po rozpadu kapely Windir třemi bývalými členy Windir (baskytarista Hváll, bubeník Steingrim, kytarista Sture) a novým kytaristou s přezdívkou Ese.

Nový!!: V a Vreid · Vidět víc »

Zkratka

Zkratka je ustálený způsob zkrácení slova nebo sousloví.

Nový!!: V a Zkratka · Vidět víc »

2001

2001 (MMI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: V a 2001 · Vidět víc »

2011

2011 (MMXI) byl rok, který podle gregoriánského kalendáře začal sobotou.

Nový!!: V a 2011 · Vidět víc »

5 (číslo)

Pět je přirozené číslo, které leží mezi čtyřkou a šestkou.

Nový!!: V a 5 (číslo) · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »