Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Výkal

Index Výkal

Koňský exkrement (''krombožinec'' je řídké označení zejména pro velké kravské nebo koňské lejno) Výkal (latinsky exkrement od slova exkrece – vylučování, případně faex, množ. č. faeces, odtud další synonymum fekálie), je výměšek organismu vznikající z nestrávených zbytků potravy a některých dalších látek v trávicí soustavě celé řady živočichů.

45 vztahy: Žumpa, Biomasa, Chlévský hnůj, Defekace, Eino Leino, Energie, Etymologie, Fekální vůz, Guáno, Hnojivo, Holub, Hovno, Indoevropské jazyky, Jak divoký, Kejda, Kloaka, Koprofilie, Kuna, Lékař, Lékařství, Lejno (Horní Lužice), Lidský výkal, Množné číslo, Moč, Nástraha, Obecná čeština, Pot, Průjem, Rozmnožování, Septik, Slovanské jazyky, Sprosté slovo, Sušení, Tabu, Trávicí soustava, Tur domácí, Tygr, Varianta, Výkal, Výměšek, Velbloud, Vylučování, Zácpa, Zoologická zahrada, Zoologická zahrada Praha.

Žumpa

Betonová jímka nacházející se v budoucí silnici, před tím než se prostor kolem ní zalije asfaltem Žumpa je izolovaná bezodtoková nádrž určená k zachycování odpadních vod z domácnosti.

Nový!!: Výkal a Žumpa · Vidět víc »

Biomasa

Palivové dřevo – tradiční využití biomasy Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů.

Nový!!: Výkal a Biomasa · Vidět víc »

Chlévský hnůj

Hnůj Hnojiště na českém venkově Chlévský hnůj nebo zkráceně hnůj je tuhé statkové hnojivo vzniklé fermentací chlévské mrvy – směsi tuhých a tekutých výkalů hospodářských zvířat (zejména skotu) – a podestýlky, kterou může být sláma, piliny nebo pazdeří.

Nový!!: Výkal a Chlévský hnůj · Vidět víc »

Defekace

Defekující muž na středověkém vyobrazení. Defekace je vyměšování tuhého nebo polotuhého odpadního materiálu z trávicí soustavy.

Nový!!: Výkal a Defekace · Vidět víc »

Eino Leino

Eino Leino (rodným jménem Armas Einar Leopold Lönnbohm; 6. července 1878 - 10. ledna 1926) byl finský básník a novinář, považovaný za jednoho z největších básníků finské historie.

Nový!!: Výkal a Eino Leino · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Výkal a Energie · Vidět víc »

Etymologie

Etymologie je obor lingvistiky zkoumající původ a vývoj slov.

Nový!!: Výkal a Etymologie · Vidět víc »

Fekální vůz

Fekální vůz Praga V3S v Řeži Fekální vůz (lidově hovnocuc nebo také fekál), je vozidlo, které se používá tam, kde není kanalizace (většinou na vesnicích), k odvozu splašků z odpadních jímek (žump, septiků neboli senkroven, z něm. Senkgrube).

Nový!!: Výkal a Fekální vůz · Vidět víc »

Guáno

Těžba guána na ostrovech u pobřeží Peru (kol. 1860) Guáno je nahromaděný trus mořských ptáků či netopýrů, který se postupně za velmi dlouhou dobu nashromáždil do mohutných vrstev.

Nový!!: Výkal a Guáno · Vidět víc »

Hnojivo

Chilský ledek (dusičnan sodný) Hnojiva jsou směsi, používané pro zlepšení růstu rostlin.

Nový!!: Výkal a Hnojivo · Vidět víc »

Holub

Holub je české jméno pro asi třicet rodů ptáků z čeledi holubovití.

Nový!!: Výkal a Holub · Vidět víc »

Hovno

Fekální vůz s nápisem „Vaše hovna – naše radost“ Hovno (v severoslezských oblastech guvno, v jihočeských a východočeských dialektech houno, Jungmann uvádí též hůvnoJUNGMANN, J. Slovník česko-německý. Díl 1., A-J, Praha: J. Fetterlová, 1835, str. 740.) je český (a v různých variantách všeslovanský) vulgarismus praslovanského původu a různého významu (základní význam je exkrement, velmi rozšířený je druhotný význam nic, vycházející z toho, že lejno je věc bezcenná a nepoužitelná, slovo je také užíváno v různých ustálených frazeologismech, je možné ho použít také jako samostatné citoslovce ve významu velmi intenzivního záporu).

Nový!!: Výkal a Hovno · Vidět víc »

Indoevropské jazyky

Indoevropská jazyková rodina (tento pojem zavedl poprvé roku 1813 Thomas Young) je skupina jazyků, které se společně vyvíjely v rozsáhlých oblastech Eurasie z předpokládaného indoevropského prajazyka.

Nový!!: Výkal a Indoevropské jazyky · Vidět víc »

Jak divoký

Jak divoký (Bos mutus) je jeden ze zástupců pravých turů adaptovaný pro život ve vysokohorských oblastech centrální Asie.

Nový!!: Výkal a Jak divoký · Vidět víc »

Kejda

Kejda v nádrži na kejdu. Kejda hospodářských zvířat (skotu, prasat, drůbeže) je tekuté statkové hnojivo, částečně zkvašená směs tuhých a tekutých výkalů hospodářských zvířat a zbytků krmiv s podílem technologické vody a větším nebo menším množstvím steliva.

Nový!!: Výkal a Kejda · Vidět víc »

Kloaka

Ptačí kloaka Kloaka (z lat. cloaca – stoka) je orgán některých obratlovců – rozšířená část konečníku, do něhož je vyústěna trávicí, vylučovací a často i rozmnožovací soustava.

Nový!!: Výkal a Kloaka · Vidět víc »

Koprofilie

Koprofilie je sexuální úchylka, která se projevuje zálibou ve výkalech, nejčastěji lidských.

Nový!!: Výkal a Koprofilie · Vidět víc »

Kuna

Kuna je české jméno pro zástupce dvou rodů šelem z čeledi lasicovitých.

Nový!!: Výkal a Kuna · Vidět víc »

Lékař

Lékař je absolvent magisterského studijního programu, obor všeobecné lékařství lékařské fakulty (v Česku šestileté studium jen prezenční formou), má titul MUDr. (Medicinae universae doctor, doslovně česky doktor všeobecného lékařství; slovní vyjádření doktor medicíny, tj. forma udělovaná diplomem od roku 1998).

Nový!!: Výkal a Lékař · Vidět víc »

Lékařství

Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, umění léčit) je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem.

Nový!!: Výkal a Lékařství · Vidět víc »

Lejno (Horní Lužice)

Lejno (německy Lehndorf, česky doslova Léno) je osada se 103 obyvateli, ležící na říčce Satkule, ve střední poloze okresu Budyšin v Horní Lužici, v Sasku.

Nový!!: Výkal a Lejno (Horní Lužice) · Vidět víc »

Lidský výkal

Lidský výkal Lidský výkal (stolice, exkrement, lejno, vulg. hovno) je produktem vyprazdňování tlustého střeva – defekace.

Nový!!: Výkal a Lidský výkal · Vidět víc »

Množné číslo

Množné číslo je varianta gramatická kategorie čísla, která označuje skutečnost, že se jedná o více než o jeden kus.

Nový!!: Výkal a Množné číslo · Vidět víc »

Moč

Vzorek moči Moč je kapalný odpad vylučovaný ledvinami a po nahromadění v močovém měchýři vyloučený z těla procesem zvaným močení (urinace).

Nový!!: Výkal a Moč · Vidět víc »

Nástraha

Jako nástraha se v rybaření označuje cokoli, co slouží jako potrava ryb nebo ji jen připomíná.

Nový!!: Výkal a Nástraha · Vidět víc »

Obecná čeština

Obecná čeština je nespisovná forma českého jazyka používaná obvykle v běžné ústní komunikaci.

Nový!!: Výkal a Obecná čeština · Vidět víc »

Pot

Pot na tváři a čele Pot (odborně sudor, hidros) je vodnatý výměšek apokrinních a ekrinních potních žláz.

Nový!!: Výkal a Pot · Vidět víc »

Průjem

Průjem (diarea, diarrhea, diarrhoea) je porucha zažívání, která se projevuje častým vyprazdňováním řídké stolice.

Nový!!: Výkal a Průjem · Vidět víc »

Rozmnožování

pohlavním rozmnožování kolopejky (''Kalanchoe pinnata'') Rozmnožování (reprodukce) je proces tvorby potomstva.

Nový!!: Výkal a Rozmnožování · Vidět víc »

Septik

Septik (někdy také nazývaný senkrubna, senkrovna či miskrubna) je nádrž na částečné čištění odpadní vody.

Nový!!: Výkal a Septik · Vidět víc »

Slovanské jazyky

Slovanské jazyky představují jednu ze skupin indoevropských jazyků.

Nový!!: Výkal a Slovanské jazyky · Vidět víc »

Sprosté slovo

Sprostá slova (odborně vulgarismy nebo vulgarity) jsou slova, která vyjadřují negativní a silně emotivní postoj k věci či člověku, vůči nimž jsou směrována.

Nový!!: Výkal a Sprosté slovo · Vidět víc »

Sušení

Sušení je běžný fyzikálně-chemický proces, kdy z příslušného materiálu (suroviny, produktu, výrobku apod.) nebo i z předmětu běžné denní potřeby či spotřeby odstraňujeme nežádoucí vodu jejím odpařením do ovzduší.

Nový!!: Výkal a Sušení · Vidět víc »

Tabu

Tabu je striktní sociální zákaz některé z lidských aktivit nebo sociálních zvyků označených za svaté a zakázané.

Nový!!: Výkal a Tabu · Vidět víc »

Trávicí soustava

Schéma trávicí soustava člověka Trávicí soustava, také trávicí nebo gastrointestinální trakt, je soustava orgánů, které se podílejí na příjmu, zpracování a vylučování potravy.

Nový!!: Výkal a Trávicí soustava · Vidět víc »

Tur domácí

Tur domácí (Bos primigenius f. taurus) je domestikovaný sudokopytnatý savec celosvětově chovaný pro mnohostranný hospodářský užitek.

Nový!!: Výkal a Tur domácí · Vidět víc »

Tygr

Tygr (Panthera tigris) je velká kočkovitá šelma žijící v Asii.

Nový!!: Výkal a Tygr · Vidět víc »

Varianta

Varianta může být.

Nový!!: Výkal a Varianta · Vidět víc »

Výkal

Koňský exkrement (''krombožinec'' je řídké označení zejména pro velké kravské nebo koňské lejno) Výkal (latinsky exkrement od slova exkrece – vylučování, případně faex, množ. č. faeces, odtud další synonymum fekálie), je výměšek organismu vznikající z nestrávených zbytků potravy a některých dalších látek v trávicí soustavě celé řady živočichů.

Nový!!: Výkal a Výkal · Vidět víc »

Výměšek

Výměšek je chemická látka vyměšovaná buňkami ze svého těla.

Nový!!: Výkal a Výměšek · Vidět víc »

Velbloud

Velbloud (Camelus) je společné označení pro dva druhy sudokopytníků: velblouda dvouhrbého (Camelus bactrianus), zvaného též drabař, a velblouda jednohrbého (Camelus dromedarius) neboli dromedára.

Nový!!: Výkal a Velbloud · Vidět víc »

Vylučování

Vylučování Vylučování je biologický proces, kterým organismus separuje odpadní produkty ze svého těla.

Nový!!: Výkal a Vylučování · Vidět víc »

Zácpa

Zácpa (nebo také konstipace, obstipace) je označení nejen pro poruchu zažívání, která se projevuje obtížným a málo častým vylučováním stolice.

Nový!!: Výkal a Zácpa · Vidět víc »

Zoologická zahrada

zoo v newyorském Bronxu Zoologická zahrada (zkráceně zoo, nesprávně ZOO - nejedná se o zkratku, ale o hovorovou podobu) je zábavní, vědecké a osvětové zařízení určené k chovu zvířat, někdy ohrožených druhů, v zajetí, pokud možno v podmínkách co nejbližších přirozenému životu druhu v přírodě.

Nový!!: Výkal a Zoologická zahrada · Vidět víc »

Zoologická zahrada Praha

Zoo Praha (oficiálně Zoologická zahrada hl. m. Prahy) je zoologická zahrada v dolní části pražské Troje, otevřená 28. září 1931.

Nový!!: Výkal a Zoologická zahrada Praha · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Exkrement, Faeces, Fekálie, Féces, Hovínko, Lejno, Trus, Výkaly.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »