Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Výklad práva

Index Výklad práva

Výklad neboli interpretace právních předpisů je velmi důležitou právní disciplínou, neboť ze samotného znění textu právních předpisů nelze ve složitějších případech jednoznačně vyčíst, jaké právní normy na daný případ dopadají a pokud ano, tak jak přesně jim v daném kontextu porozumět.

16 vztahy: Analogie (právo), Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky, Ústavní soud České republiky, Česká a Slovenská Federativní Republika, Československá republika (1948–1960), Důvodová zpráva, Evropská unie, Nejvyšší soud České republiky, Parlament, Právní řád, Právní norma, Právní odvětví, Právní předpis, Soud, Soudce, Správní úřad.

Analogie (právo)

Analogie v právu znamená aplikaci právní normy, která upravuje určitou situaci na situaci skutkově podobnou, která však právem upravena není.

Nový!!: Výklad práva a Analogie (právo) · Vidět víc »

Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky

Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky byl zřízen jako soudní orgán ochrany ústavnosti České a Slovenské Federativní republiky od 1. dubna 1991 ústavním zákonem o Ústavním soudu ČSFR, který Federální shromáždění ČSFR přijalo 27.

Nový!!: Výklad práva a Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky · Vidět víc »

Ústavní soud České republiky

Ústavní soud České republiky je specializovaná česká soudní instituce, která stojí mimo systém obecných soudů a jejímž základním posláním je garantovat ústavnost právního řádu a poskytovat ochranu základních lidských práv fyzických a právnických osob na základě ústavního pořádku České republiky, a to i proti rozhodnutím obecných soudů, která by nebyla v souladu s ústavním pořádkem.

Nový!!: Výklad práva a Ústavní soud České republiky · Vidět víc »

Česká a Slovenská Federativní Republika

Česká a Slovenská Federativní Republika byl český oficiální název Československa od 23. dubna 1990.

Nový!!: Výklad práva a Česká a Slovenská Federativní Republika · Vidět víc »

Československá republika (1948–1960)

Československá republika existující v letech 1948–1960 byla nástupcem Třetí Československé republiky.

Nový!!: Výklad práva a Československá republika (1948–1960) · Vidět víc »

Důvodová zpráva

Důvodová zpráva je nezávazná část návrhu zákona, který je předkládán parlamentu.

Nový!!: Výklad práva a Důvodová zpráva · Vidět víc »

Evropská unie

Evropská unie (EU) je oficiálně politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě.

Nový!!: Výklad práva a Evropská unie · Vidět víc »

Nejvyšší soud České republiky

Nejvyšší soud České republiky se sídlem v Brně je spolu s Nejvyšším správním soudem nejvyšším článkem v soustavě soudů České republiky.

Nový!!: Výklad práva a Nejvyšší soud České republiky · Vidět víc »

Parlament

Kapitol ve Washingtonu, sídlo Kongresu USA Parlament je zákonodárný sbor volených či nevolených zástupců příslušné administrativní územní jednotky, ať už je to stát, svazek států, nebo spolková země státu.

Nový!!: Výklad práva a Parlament · Vidět víc »

Právní řád

Právní řád je objektivní právo určitého konkrétního státu, uspořádaný soubor všech právních norem, které na jeho území platí a které daný stát buď sám vytvořil, nebo alespoň za své právní normy uznal.

Nový!!: Výklad práva a Právní řád · Vidět víc »

Právní norma

Právní norma je norma, tedy vyjádření toho, co má být, která je zároveň právně závazná.

Nový!!: Výklad práva a Právní norma · Vidět víc »

Právní odvětví

Právní odvětví je autonomní část právního řádu.

Nový!!: Výklad práva a Právní odvětví · Vidět víc »

Právní předpis

Právní předpis je pramen práva, označovaný také jako normativní právní akt, který je jednostranně vydán orgánem veřejné moci a který obsahuje jednu, zpravidla ale více právních norem jako obecně závazných pravidel chování nebo jejich složek.

Nový!!: Výklad práva a Právní předpis · Vidět víc »

Soud

Brně - pohled z krajského úřadu Soud je nezávislý státní orgán vykonávající soudní moc.

Nový!!: Výklad práva a Soud · Vidět víc »

Soudce

Americký soudce hovoří k advokátovi Soudce je osoba pověřená autoritativně rozhodovat ve sporných záležitostech, zejména právních.

Nový!!: Výklad práva a Soudce · Vidět víc »

Správní úřad

Správní úřad je organizační jednotka zřízená zákonem, jejíž působnost je stanovena zákonem (čl. 79 Ústavy), která vystupuje navenek prostřednictvím svých orgánů nebo zástupců, kteří jednají jménem subjektu či za subjekt (např. stát), jehož je správní úřad organizační součástí (organizační složkou).

Nový!!: Výklad práva a Správní úřad · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Autentický výklad, Doktrinální výklad, Extenzivní výklad, Interpretace práva, Legální výklad, Právní interpretace, Právní výklad, Restriktivní výklad, Teleologický výklad, Výklad (právo), Výklad zákona.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »