Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Výmladkový les

Index Výmladkový les

Výmladkový les Výmladkový les (synonyma: nízký les, pařezina) je tvar lesa, který vzniká z pařezových a kořenových výmladků.

47 vztahy: Bříza, Biomasa, Borovice limba, Buk, Buk lesní, Doba obmýtí, Dub, Habr, Hrušeň, Jabloň, Jasan, Javor, Javor babyka, Jírovec maďal, Jeřáb břek, Jeřáb muk, Jeřáb ptačí, Jilm, Keř, Kořen, Kultivar, Lípa (rod), Les, Lesnictví, Násada, Obnova lesa, Oheň, Olše (strom), Olše šedá, Olše lepkavá, Pařez, Palivové dříví, Polykormon, Prales, Rakytník řešetlákový, Slivoň, Třešně, Topol, Trakař, Trnovník akát, Vítr, Výběrný les, Vlk (rostlina), Vrba, Vysokokmenný les, 20. století, 21. století.

Bříza

Bříza (Betula Linné, 1753) je rod listnatých stromů nebo keřů z čeledi břízovité (Betulaceae).

Nový!!: Výmladkový les a Bříza · Vidět víc »

Biomasa

Palivové dřevo – tradiční využití biomasy Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů.

Nový!!: Výmladkový les a Biomasa · Vidět víc »

Borovice limba

Borovice limba (Pinus cembra L., 1753) je světlomilná vysokohorská jehličnatá dřevina, rostoucí roztroušeně podél horní hranice lesa v pásmu borovice kleče.

Nový!!: Výmladkový les a Borovice limba · Vidět víc »

Buk

Buk (Fagus) je rod opadavých stromů čeledi bukovitých (Fagaceae), s původním rozšířením v mírném pásu Evropy, Asie a Severní Ameriky.

Nový!!: Výmladkový les a Buk · Vidět víc »

Buk lesní

Vimperska Buk lesní (Fagus sylvatica) je statný opadavý listnatý strom se štíhlým kmenem a pravidelnou vejčitou korunou, který může dorůstat výšky i přes 45 metrů.

Nový!!: Výmladkový les a Buk lesní · Vidět víc »

Doba obmýtí

Doba obmýtí (zkráceně Obmýtí) je plánovaná (teoreticky stanovená) produkční doba v hospodářských lesích.

Nový!!: Výmladkový les a Doba obmýtí · Vidět víc »

Dub

Dub (Quercus L., 1753) je rod rostlin z čeledi bukovitých.

Nový!!: Výmladkový les a Dub · Vidět víc »

Habr

Habr (Carpinus L.) je rod stromů, vzácně keřů.

Nový!!: Výmladkový les a Habr · Vidět víc »

Hrušeň

Hrušeň je rod rostlin patřící do čeledi růžovité (Rosaceae).

Nový!!: Výmladkový les a Hrušeň · Vidět víc »

Jabloň

Jabloň (Malus) je rod opadavých listnatých stromů z čeledi růžovitých, patří mezi jádroviny.

Nový!!: Výmladkový les a Jabloň · Vidět víc »

Jasan

Jasan (Fraxinus) je rod opadavých listnatých stromů z čeledi olivovníkovité (Oleaceae Hoffmanns. et Link).

Nový!!: Výmladkový les a Jasan · Vidět víc »

Javor

Javor (Acer) je rod dřevin z čeledi mýdelníkovité, v dřívějších taxonomických systémech řazených do čeledi javorovité.

Nový!!: Výmladkový les a Javor · Vidět víc »

Javor babyka

Javor babyka (Acer campestre) nebo též javor polní je strom, domácí téměř v celé Evropě s výjimkou Skandinávie.

Nový!!: Výmladkový les a Javor babyka · Vidět víc »

Jírovec maďal

Jírovec maďal nebo také kaštan koňský (Aesculus hippocastanum) je statný opadavý listnatý strom.

Nový!!: Výmladkový les a Jírovec maďal · Vidět víc »

Jeřáb břek

Jeřáb břek (Sorbus torminalis) je listnatý strom z čeledi růžovitých, dosahující výšky až 25 metrů.

Nový!!: Výmladkový les a Jeřáb břek · Vidět víc »

Jeřáb muk

Popisná kresba Jeřáb muk (Sorbus aria), je větší keř nebo strom dosahující výšky až 14 metrů.

Nový!!: Výmladkový les a Jeřáb muk · Vidět víc »

Jeřáb ptačí

Vimperska Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), či obecný, je rostlina z čeledi růžovitých pocházející z Evropy.

Nový!!: Výmladkový les a Jeřáb ptačí · Vidět víc »

Jilm

Jilm (Ulmus), zastarale břest, je rod opadavých anebo částečně opadavých listnatých stromů nebo keřů z čeledi jilmovité (Ulmaceae).

Nový!!: Výmladkový les a Jilm · Vidět víc »

Keř

Šípkový keř Keř, zdrobněle také keřík, je dřevnatá rostlina, jejíž hlavní odlišností od stromu je absence hlavního kmene, typicky nízko nad zemí se keře rozdělují do mnoha větví.

Nový!!: Výmladkový les a Keř · Vidět víc »

Kořen

Primární a sekundární kořeny Kořen (radix) je nečlánkovaný rostlinný vegetativní orgán, který nenese listy ani šupiny.

Nový!!: Výmladkový les a Kořen · Vidět víc »

Kultivar

Kultivar (výsl., z anglického cultivated variety), případně odrůda, je kulton (taxonoid) – jednotka taxonomie kulturních rostlin.

Nový!!: Výmladkový les a Kultivar · Vidět víc »

Lípa (rod)

náhled Lípa (Tilia L.) je rod opadavých stromů.

Nový!!: Výmladkový les a Lípa (rod) · Vidět víc »

Les

Les je území hustě porostlé stromy.

Nový!!: Výmladkový les a Les · Vidět víc »

Lesnictví

Lesní cesta umožňuje zpřístupnění lesa Lesnictví je obor lidské činnosti, který se zabývá udržením a zvelebením lesů a plným využitím jejich užitků ve prospěch vlastníků i společnosti). Dalším cílem lesnictví je pak produkce dříví, jako důležité obnovitelné suroviny, prostřednictvím trvale udržitelného hospodaření v lese. Při tomto hospodaření les zároveň poskytuje významné kladné externatity http://lesnickeforum.silvarium.cz/index.php/component/content/article/47-pispvky/60-co-to-je-lesnictvi-a-co-se-od-nj-oekava-v-tomto-stoleti-. Nejčastěji uváděné mimoprodukční funkce (kladné externality) poskytované hospodářskými lesy jsou.

Nový!!: Výmladkový les a Lesnictví · Vidět víc »

Násada

Násada, zdrobněle násadka, je část pracovního nástroje, která tvoří rukojeť (nebo i žerď) nějakého nástroje.

Nový!!: Výmladkový les a Násada · Vidět víc »

Obnova lesa

Semenáčky buku Obnova lesa je proces složený z jednotlivých pěstebních opatření jejichž prostřednictvím dochází k nahrazení stávajícího, zpravidla dospělého (mýtného) lesa novým pokolením lesních dřevin.

Nový!!: Výmladkový les a Obnova lesa · Vidět víc »

Oheň

Plamen ohně Symbol označující hořlavost Oheň je forma hoření.

Nový!!: Výmladkový les a Oheň · Vidět víc »

Olše (strom)

Olše (Alnus) jsou opadavé stromy nebo keře patřící do čeledi břízovitých.

Nový!!: Výmladkový les a Olše (strom) · Vidět víc »

Olše šedá

Olše šedá (Alnus incana) je listnatý opadavý keř nebo strom, s přímým, štíhlým kmenem (často vícekmenným) a vejcovitou nebo sloupovitou, hustou korunou, z čeledi břízovité.

Nový!!: Výmladkový les a Olše šedá · Vidět víc »

Olše lepkavá

Olše lepkavá (Alnus glutinosa) je listnatý opadavý strom z čeledi břízovité.

Nový!!: Výmladkový les a Olše lepkavá · Vidět víc »

Pařez

Stále živý pařez Pařez je zbylá část kmene stromu, která zůstává po pokácení stromu zakořeněna v zemi.

Nový!!: Výmladkový les a Pařez · Vidět víc »

Palivové dříví

Palivové dříví Palivové dříví (hovorově běžně označováno jako „palivo“) je sortiment surového dříví vznikající nevyhnutelně při výrobě, třídění a druhování kvalitnějších sortimentů.

Nový!!: Výmladkový les a Palivové dříví · Vidět víc »

Polykormon

Polykormon je růstová forma rostlin s několika oddělenými nadzemními částmi, které ale ve skutečnosti vyrůstají z jediného podzemního systému (kořen, oddenek, hlíza…).

Nový!!: Výmladkový les a Polykormon · Vidět víc »

Prales

Prales Prales (synonymum pro původní les) ve volnějším (a dnes častěji užívaném) pojetí je člověkem v podstatě neovlivněný les, kde druhová skladba a prostorová struktura odpovídají poměrům stanoviště, tzn.

Nový!!: Výmladkový les a Prales · Vidět víc »

Rakytník řešetlákový

habitus rakytníku řešetlákového Listy rakytníku řešetlákového Rakytník řešetlákový v zimě Rakytník v zimě Rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides, syn. rakytník úzkolistý) je rostlina, opadavá dřevina z čeledi hlošinovitých, tvořící keře nebo malé stromy s nažloutlými květy a oranžovými plody.

Nový!!: Výmladkový les a Rakytník řešetlákový · Vidět víc »

Slivoň

květy meruňky Slivoň (Prunus) je rozsáhlý rod stromů a keřů z čeledi růžovitých.

Nový!!: Výmladkový les a Slivoň · Vidět víc »

Třešně

Rozdílné druhy třešní se odlišují barvou a velikostí. Třešně jsou druh ovoce, které se řadí mezi peckoviny.

Nový!!: Výmladkový les a Třešně · Vidět víc »

Topol

Topol (Populus L.) je rod rostlin z čeledi vrbovitých.

Nový!!: Výmladkový les a Topol · Vidět víc »

Trakař

moderní trakař Trakař sloužící jako ozdoba. Trakař (nářečně trakač, tragač, tragáč, kortoč, kortouč, radvanec, samokol (poslední čtyři výrazy se používají také pro kolečko)) je jednoduchý dopravní prostředek, používaný k přepravě nákladu (zejména píce, sena, pytlů s obilím či moukou) na krátké vzdálenosti.

Nový!!: Výmladkový les a Trakař · Vidět víc »

Trnovník akát

Trnovník akát (Robinia pseudacacia, syn. Robinia acacia), je rychle rostoucí opadavý listnatý strom nebo keř z čeledi bobovitých.

Nový!!: Výmladkový les a Trnovník akát · Vidět víc »

Vítr

Šipka větru: západní vítr o rychlosti 63–67 uzlů Vítr je vektor popisující pohyb zvolené částice vzduchu v určitém místě atmosféry v daném časovém okamžiku.

Nový!!: Výmladkový les a Vítr · Vidět víc »

Výběrný les

Tloušťková diferenciace kmenů Výběrný les vzniká v důsledku uplatňování tzv.

Nový!!: Výmladkový les a Výběrný les · Vidět víc »

Vlk (rostlina)

Vlk (množné číslo vlky) je lidové označení pro kmenový neboli pňový výmladek, což je mladý výhonek, který vyrůstá buď z hlavního kmene nebo silnějších bočních větví.

Nový!!: Výmladkový les a Vlk (rostlina) · Vidět víc »

Vrba

Vrba (Salix) je obsáhlý rod dřevin z čeledi vrbovitých.

Nový!!: Výmladkový les a Vrba · Vidět víc »

Vysokokmenný les

generativně obnovený les Výmladkový les s křivými, tenkými kmeny Vysokokmenný les (synonymum: Les vysoký) je na rozdíl od výmladkového lesa složen převážně ze dřevin obnovených generativní cestou (tj. semeny nebo sazenicemi).

Nový!!: Výmladkový les a Vysokokmenný les · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Výmladkový les a 20. století · Vidět víc »

21. století

21.

Nový!!: Výmladkový les a 21. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Les výmladkový, Nízký les, Pařezení, Pařezina.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »