Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Vědecký zákon

Index Vědecký zákon

Vědecký zákon je tvrzení založené na opakovaných experimentálních pozorování v podobě zákona, které zobecňuje chování nějakého systému za daných podmínek.

23 vztahy: Biologie, Elegance, Empirie, Experiment, Falzifikovatelnost, Filosofie vědy, Fyzika, Humanitní vědy, Isaac Newton, Krása, Logická indukce, Mendelovy zákony dědičnosti, Příroda, Přírodní vědy, Přírodní zákon, Podmínka, Pozorování, René Descartes, Společenské vědy, Teorie, Věda, Vědecká metoda, Zákon (filosofie).

Biologie

Biologie (z řeckého jako život a jako věda – tedy životověda – věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

Nový!!: Vědecký zákon a Biologie · Vidět víc »

Elegance

''Elegance epochy'' od Frédérica Soulacroixe Pythagorovy věty. Elegance (z lat.) je abstraktní pojem z oblasti estetiky.

Nový!!: Vědecký zákon a Elegance · Vidět víc »

Empirie

Empirie (z řec. empeiros, zkušený) je zkušenost získaná pozorováním, případně pokusem (experimentem).

Nový!!: Vědecký zákon a Empirie · Vidět víc »

Experiment

Crookesův mlýnek dokazuje, že lze energii světla převést přímo na mechanický pohyb Experiment (česky též vědecký pokus) je soubor jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit (verifikovat) nebo vyvrátit (falzifikovat) hypotézu nebo poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích určitých fenoménů.

Nový!!: Vědecký zákon a Experiment · Vidět víc »

Falzifikovatelnost

Karl Popper David Hume Falzifikovatelnost (častěji vyvratitelnost nebo zpochybnitelnost) je ve filosofii vědy vlastnost takového vědeckého tvrzení, hypotézy nebo teorie, kterou je principiálně možné vyvrátit, například experimentem.

Nový!!: Vědecký zákon a Falzifikovatelnost · Vidět víc »

Filosofie vědy

Filosofie vědy je oblast filosofie, která zkoumá vědu jako specifickou sféru lidské činnosti i jako vyvíjející se systém poznatků.

Nový!!: Vědecký zákon a Filosofie vědy · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: Vědecký zákon a Fyzika · Vidět víc »

Humanitní vědy

Humanitní vědy či také duchovní vědy (z něm. Geisteswissenschaft) jsou vědy pojednávající o některé skupině produktů duchovních procesů, např.

Nový!!: Vědecký zákon a Humanitní vědy · Vidět víc »

Isaac Newton

Sir Isaac Newton (– v Londýně) byl anglický fyzik, matematik (profesor naturální filosofie), astronom, alchymista a teolog, jenž bývá často považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva.

Nový!!: Vědecký zákon a Isaac Newton · Vidět víc »

Krása

Julese Josepha Lefebvra Caravaggiův obraz, 1594-1596 Krása je abstraktní pojem, s nímž se setkáváme v mnoha oblastech lidského bytí.

Nový!!: Vědecký zákon a Krása · Vidět víc »

Logická indukce

Logická indukce (generalizace) je vyvození obecného závěru z dílčích poznatků.

Nový!!: Vědecký zákon a Logická indukce · Vidět víc »

Mendelovy zákony dědičnosti

Dědičnost barvy květu (hrách setý) podle Mendela Mendelovy zákony dědičnosti shrnují pravidla, která se uplatňují při dědičnosti znaků pohlavím neovlivněných, které kódují geny náležícími k různým genovým vazebným skupinám.

Nový!!: Vědecký zákon a Mendelovy zákony dědičnosti · Vidět víc »

Příroda

Příroda znamená v nejužším významu slova volně žijící ekosystém s určitou mírou biodiverzity, v širším pojetí pak může znamenat celou biosféru, či dokonce hmotný svět (fysis), tedy předmět zájmu přírodních věd.

Nový!!: Vědecký zákon a Příroda · Vidět víc »

Přírodní vědy

Přírodní vědy je označení pro soubor věd zkoumajících vědeckými metodami řád a zákony, kterými se řídí vesmír, vycházející z přírodní filosofie.

Nový!!: Vědecký zákon a Přírodní vědy · Vidět víc »

Přírodní zákon

Přírodní zákon nebo také zákon přírody je tvrzení nebo předpis, který popisuje chování přírody za určitých podmínek.

Nový!!: Vědecký zákon a Přírodní zákon · Vidět víc »

Podmínka

Podmínka obvykle označuje předpoklad, který je nutno splnit (např. daná věta platí za podmínky, že …).

Nový!!: Vědecký zákon a Podmínka · Vidět víc »

Pozorování

Pozorování (observace) by se dalo obecně definovat jako smyslová percepce okolního světa.

Nový!!: Vědecký zákon a Pozorování · Vidět víc »

René Descartes

René Descartes (lat. Renatus Cartesius) (31. března 1596 La Haye, dnes Descartes, poblíž Tours – 11. února 1650, Stockholm) byl francouzský filosof, matematik a fyzik.

Nový!!: Vědecký zákon a René Descartes · Vidět víc »

Společenské vědy

Společenské vědy jsou obecně vědy zabývající se člověkem a společností.

Nový!!: Vědecký zákon a Společenské vědy · Vidět víc »

Teorie

Teorie je soubor tvrzení o předmětu výzkumu, která považujeme za pravdivá.

Nový!!: Vědecký zákon a Teorie · Vidět víc »

Věda

Věda jako celek je systematický způsob racionálního a empirického poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků a často i na možnosti aplikace a predikce (aplikované vědy).

Nový!!: Vědecký zákon a Věda · Vidět víc »

Vědecká metoda

Vědecká metoda je posloupnost nebo sada procesů, používaných při vědeckém výzkumu.

Nový!!: Vědecký zákon a Vědecká metoda · Vidět víc »

Zákon (filosofie)

Zákon je všeobecně platné pravidlo, jemuž se člověk musí podřídit.

Nový!!: Vědecký zákon a Zákon (filosofie) · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Fyzikální zákon.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »