Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Věznice

Index Věznice

Tradiční středoasijská věznice na fotografii z počátku 20. století Věznice nebo také – podle typu či dobového kontextu a terminologie – vězení, káznice, šatlava, žalář, ústav nápravné výchovy (ÚNV), nápravně výchovný ústav (NVÚ), nápravně výchovné zařízení je zařízení, ve kterém se vykonává trest odnětí svobody.

19 vztahy: Česko, Dohlížet a trestat, Duchovní, Exil, Galéra, Hladomorna, Koncentrační tábor, Mladistvý, Obviněný, Pachatel, Pracovní tábor, Seznam věznic v Česku, Soud, Trest odnětí svobody, Trestný čin, Vazba (právo), Vazební věznice, Vězeňská služba České republiky, Zabezpečovací detence.

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Věznice a Česko · Vidět víc »

Dohlížet a trestat

Dohlížet a trestat (ve francouzském originále Surveiller et punir) je kniha francouzského filozofa Michela Foucaulta.

Nový!!: Věznice a Dohlížet a trestat · Vidět víc »

Duchovní

Duchovní je obecně označení osoby, která (religionisticky viděno) je prostředníkem mezi věřícími a Bohem (což ovšem neznamená, že kontakt s Bohem nemohou věřící navázat přímo, prostřednictvím modlitby, stejně jako Bůh je může oslovit jinak než prostřednictvím duchovního).

Nový!!: Věznice a Duchovní · Vidět víc »

Exil

Exil (z latinského exilium - vyhnanství a exul - vypovězený) znamenal původně trest vypovězení, dnes znamená stav člověka nebo skupiny exulantů, lidí, kteří museli opustit svou vlast v důsledku vypovězení, vyhnání, odsunu, deportace, ztráty občanství, a to zejména z důvodů politického, národnostního, rasového či náboženského pronásledování.

Nový!!: Věznice a Exil · Vidět víc »

Galéra

Francouzská galéra ze 17. století Galéra či galeje je typ lodi – veslice s pomocným oplachtěním.

Nový!!: Věznice a Galéra · Vidět víc »

Hladomorna

Hladomorna na TolštejněHladomorna se dá charakterizovat jako hluboká jáma sloužící k potrestání provinilců, kde dotyčný pomalu umíral hladem a žízní.

Nový!!: Věznice a Hladomorna · Vidět víc »

Koncentrační tábor

búrská dívka v britském koncentračním táboře lékařským pokusům krátce po osvobození tábora Auschwitz Rudou armádou Koncentrační tábor, v češtině hovorově také koncentrák nebo lágr (z něm. Lager.

Nový!!: Věznice a Koncentrační tábor · Vidět víc »

Mladistvý

Mladistvý znamená obecně (velmi) mladý, mladě svěží, nebo také člověk na rozmezí dětství a dospělosti.

Nový!!: Věznice a Mladistvý · Vidět víc »

Obviněný

Obviněný je nejobecnější označení osoby, proti které se vede trestní stíhání, stojí stranou trestního řízení.

Nový!!: Věznice a Obviněný · Vidět víc »

Pachatel

Pachatel je trestněprávní označení osoby, která je subjektem nějakého trestného činu, protože jej buď přímo sama či prostřednictvím jiného spáchala, pokusila se o něj, případně ho i jen připravovala.

Nový!!: Věznice a Pachatel · Vidět víc »

Pracovní tábor

Pracovní tábor je místo, kde jsou ubytovány osoby podrobené nuceným pracím.

Nový!!: Věznice a Pracovní tábor · Vidět víc »

Seznam věznic v Česku

V České republice jsou zřízeny následující vazební věznice a věznice.

Nový!!: Věznice a Seznam věznic v Česku · Vidět víc »

Soud

Brně - pohled z krajského úřadu Soud je nezávislý státní orgán vykonávající soudní moc.

Nový!!: Věznice a Soud · Vidět víc »

Trest odnětí svobody

Trest odnětí svobody je jedním z druhu trestů, který je ukládán soudem pachateli za spáchaný trestný čin.

Nový!!: Věznice a Trest odnětí svobody · Vidět víc »

Trestný čin

Trestný čin je označení pro jednání, kterým pachatel zásadním způsobem poškozuje nebo ohrožuje státní mocí chráněné zájmy a které proto stát trestá.

Nový!!: Věznice a Trestný čin · Vidět víc »

Vazba (právo)

Budova vazební věznice v Olomouci Vazba je mimořádné opatření na základě důkazů v trestním řízení, které slouží k zajištění obviněné osoby po dobu nezbytně nutnou pro účely týkající se trestního řízení a následného výkonu trestu.

Nový!!: Věznice a Vazba (právo) · Vidět víc »

Vazební věznice

Vazební věznice je věznice, která zajišťuje výkon vazby obviněných mužů, žen či mladistvých, zabezpečuje dálkové eskorty a spolupodílí se na vyhošťování cizích státních příslušníků.

Nový!!: Věznice a Vazební věznice · Vidět víc »

Vězeňská služba České republiky

Rukávový znak Vězeňské služby České republiky Výtoni Vězeňská služba České republiky je ozbrojený bezpečnostní sbor, který zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody, jakož i ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů, při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti.

Nový!!: Věznice a Vězeňská služba České republiky · Vidět víc »

Zabezpečovací detence

Zabezpečovací detence je druh ochranného opatření, které se vykonává ve zvláštních ústavech, kde jsou realizovány různé psychologické, léčebné, pedagogické a další programy pro zde umístěné osoby, jež jsou nebezpečné společnosti.

Nový!!: Věznice a Zabezpečovací detence · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Kriminál, Káznice, NVÚ, Nápravně výchovný ústav, Uvěznění, Vězeň, Vězeňství, Věznice pro mladistvé, Věznění, Šatlava, Žalář.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »