Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Vakuum

Index Vakuum

Školní vývěva k demonstračním účelům Vakuum (z lat. vacuus, prázdný) česky též vzduchoprázdno znamená prázdný prostor.

44 vztahy: Antičástice, Atmosférický tlak, Částice, Casimirův jev, Difuze, Elektromagnetismus, Elektron, Energie vakua, Foton, Fyzika, Fyzikální jednotka, Fyzikální pole, Gravitace, Hmota, Impedance, Klasická fyzika, Konstanta, Kosmický prostor, Kvantová fyzika, Latina, Led, Lyofilizace, Magdeburské polokoule, Molekula, Obrazovka, Pascal (jednotka), Permeabilita, Permitivita, Plyn, Princip neurčitosti, Princip superpozice, Proton, Q.E.D., Rychlost světla, Sací brzda, Samočinná tlaková brzda, Teorie, Tlak, Tokamak, Torr, Vakuová technika, Vývěva, Vodík, Záření.

Antičástice

V částicové fyzice pro každou částici existuje antičástice, což je částice, která má stejnou hmotnost jako částice, ale hodnoty jiných charakteristik mají opačné znaménko, např.

Nový!!: Vakuum a Antičástice · Vidět víc »

Atmosférický tlak

Torricelliho pokus Atmosferický tlak je síla, kterou působí atmosféra planety (obvykle chápána Země) na jednotkovou plochu v daném místě.

Nový!!: Vakuum a Atmosférický tlak · Vidět víc »

Částice

Částice je velmi malá část hmoty, která se projevuje svými charakteristickými vlastnostmi (energií, hmotností, elektrickým nábojem, spinem, chemickou reaktivností, dobou života, aj.). Studiem částic ve fyzice se zabývá především fyzika částic, která se zaměřuje především na studium tzv.

Nový!!: Vakuum a Částice · Vidět víc »

Casimirův jev

Příklad Casimirova jevu Casimirův jev (Casimirův efekt, Casimirova síla) se vysvětluje jako projev existence párů virtuálních částic ve vakuu.

Nový!!: Vakuum a Casimirův jev · Vidět víc »

Difuze

Difuze je proces samovolného rozptylování částic v prostoru.

Nový!!: Vakuum a Difuze · Vidět víc »

Elektromagnetismus

Elektromagnetismem se rozumí soubor jevů, ve kterém se projevuje vzájemná souvislost elektřiny a magnetismu.

Nový!!: Vakuum a Elektromagnetismus · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Vakuum a Elektron · Vidět víc »

Energie vakua

Teorie, že vakuum má energii, vychází z Heisenbergova principu neurčitosti, z toho, že ve vakuu může vzniknout částice a její antičástice, které okamžitě zase zaniknou bez produkce energie.

Nový!!: Vakuum a Energie vakua · Vidět víc »

Foton

V částicové fyzice je foton (z řeckého φως, světlo) elementární částice, kterou popisujeme kvantum elektromagnetické energie.

Nový!!: Vakuum a Foton · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: Vakuum a Fyzika · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Vakuum a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Fyzikální pole

Pole je ve fyzice forma hmoty, odlišná od látky, zprostředkující silové působení mezi látkovými částicemi nebo jimi tvořenými vázanými soustavami (např. gravitační pole, elektrické pole, magnetické pole, pole jaderných sil, atp.). Vlastnosti fyzikálních polí v tomto smyslu popisujeme makroskopicky pomocí fyzikálních veličin charakterizujících toto silové působení, či kvantově jako výměnu zprostředkujících (intermediálních) polních částic.

Nový!!: Vakuum a Fyzikální pole · Vidět víc »

Gravitace

Gravitace, gravitační interakce je univerzální silové působení mezi všemi formami hmoty a právě tím se odlišuje od všech ostatních interakcí.

Nový!!: Vakuum a Gravitace · Vidět víc »

Hmota

Hmota je důležitý pojem fyziky, jeho význam se však zejména ve 20.

Nový!!: Vakuum a Hmota · Vidět víc »

Impedance

Impedance je fyzikální veličina vyjádřená komplexním číslem (obsahuje reálnou a imaginární složku) popisující zdánlivý odpor součástky a fázový posuv napětí proti proudu při průchodu harmonického střídavého elektrického proudu dané frekvence.

Nový!!: Vakuum a Impedance · Vidět víc »

Klasická fyzika

Klasická fyzika je fyzika, která je založena na principech vytvořených před vznikem kvantové fyziky.

Nový!!: Vakuum a Klasická fyzika · Vidět víc »

Konstanta

V matematice, fyzice a dalších přírodních a technických vědách se pojmem konstanta označuje nějaké pevně dané číslo (nebo neměnná veličina), jehož hodnota ovšem nemusí být známá.

Nový!!: Vakuum a Konstanta · Vidět víc »

Kosmický prostor

Složky atmosféry s vesmírným prostorem jako nejzazší vrstvou. Kosmický prostor (též vesmírný prostor) je označení, které se používá pro oblast ve vesmíru, kde se nenachází žádná atmosféra (v kontrastu s pojmem vzdušný prostor).

Nový!!: Vakuum a Kosmický prostor · Vidět víc »

Kvantová fyzika

Kvantová fyzika je soubor oborů postavených na teoriích, jejichž ústředním pojmem je kvantování.

Nový!!: Vakuum a Kvantová fyzika · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Vakuum a Latina · Vidět víc »

Led

Led, chemický vzorec H2O, je šesterečný minerál.

Nový!!: Vakuum a Led · Vidět víc »

Lyofilizace

292x292pixelů Lyofilizace, též sušení mrazem nebo desikace je metoda sušení vlhkých materiálů.

Nový!!: Vakuum a Lyofilizace · Vidět víc »

Magdeburské polokoule

Magdeburské polokoule (1-lana, 2-dřevěné tyče, 3-těsnění (olejem napuštěná kůže), 4-vývod s kohoutem pro vyčerpání, 5- kruh pro upevnění lana) Německý fyzik Otto von Guericke, starosta města Magdeburgu, v roce 1654 předvedl dramatický experiment, ve kterém ukázal sílu vakua a dokázal existenci atmosféry Země.

Nový!!: Vakuum a Magdeburské polokoule · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Vakuum a Molekula · Vidět víc »

Obrazovka

Obrazovka (zkratka CRT) je v češtině označení pro speciální elektronku (katodovou trubici), která na přední části (tj. na stínítku) vytváří obraz pomocí proudu elektronů.

Nový!!: Vakuum a Obrazovka · Vidět víc »

Pascal (jednotka)

Pascal (značka Pa) je jednotka tlaku.

Nový!!: Vakuum a Pascal (jednotka) · Vidět víc »

Permeabilita

Permeabilita je v elektrotechnice fyzikální veličina, která vyjadřuje vliv určitého materiálu nebo prostředí na výsledné účinky působícího magnetického pole.

Nový!!: Vakuum a Permeabilita · Vidět víc »

Permitivita

Permitivita (absolutní permitivita) je v elektrotechnice fyzikální veličina označovaná obvykle řeckým písmenem ε (epsilon), která vyjadřuje míru odporu při vytváření elektrického pole v určitém přenosovém médiu.

Nový!!: Vakuum a Permitivita · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Vakuum a Plyn · Vidět víc »

Princip neurčitosti

Heisenbergův princip neurčitosti (též relace neurčitosti) je matematická vlastnost dvou kanonicky konjugovaných veličin.

Nový!!: Vakuum a Princip neurčitosti · Vidět víc »

Princip superpozice

Princip superpozice nebo jen superpozice může být.

Nový!!: Vakuum a Princip superpozice · Vidět víc »

Proton

Ve fyzice je proton subatomární částice s kladným elementárním elektrickým nábojem tj.

Nový!!: Vakuum a Proton · Vidět víc »

Q.E.D.

Q.E.D. je zkratka latinského spojení quod erat demonstrandum (česky což bylo dokázati či což mělo být dokázáno, zkratkou c. b. d.). Původ této zkratky je však v řeckém (hoper edei deixai), jehož překladem latinský termín vznikl.

Nový!!: Vakuum a Q.E.D. · Vidět víc »

Rychlost světla

Interferenční obrazec z Michelsonova interferometru se zeleným laserem. Rychlost světla (nebo jiného elektromagnetického záření) ve vakuu (stručně též "světelná rychlost" bez nutnosti uvádět ještě "ve vakuu") je definována jako fázová rychlost postupného elektromagnetického vlnění ve vakuu.

Nový!!: Vakuum a Rychlost světla · Vidět víc »

Sací brzda

Brzdový válec samočinné sací brzdy v odbrzděném stavu - podtlak je na obou stranách pístu, vzduch z prostoru nad pístem je vysáván přes kuličkový ventil. Brzdový válec samočinné sací brzdy v zabrzděném stavu - v brzdovém potrubí je zvýšen tlak (sníženo vakuum), rozdíl tlaků uzavře kuličkový ventil a tlačí píst vzhůru. Sací brzda (též vakuová brzda) je systém brzdy používaný na železnici.

Nový!!: Vakuum a Sací brzda · Vidět víc »

Samočinná tlaková brzda

Schema brzdy Westinghouse na lokomotivěČervená – tlak hlavního vzduchojemuŽlutá – tlak hlavního potrubíRůžová – tlak v brzdových válcíchV tomto případě se ovládá brzdičem přímočinné lokomotivní brzdy tlak v brzdových válcích prostřednictvím lokomotivního rozvaděče Zjednodušené schema rozvaděče:1 – pomocný vzduchojem2 – hlavní potrubí3 – vyrovnávací a přerušovací ústrojí4 – rozvodový vzduchojem5 – zpětná záklopka6 – brzdový válecPři odbrzdění je tlak 5 bar v prostorách A, B i D, prostor C je prázdný. Při snížení tlaku v hlavním potrubí způsobí rozdíl tlaků mezi A a B zdvižení membrány a přepuštění vzduchu z D do C. Tlak v C působí na membránu a spolu s tlakem v B vrátí spodní membránu a celý rozvodový mechanismus do původní polohy, čímž se uzavře spojení D s C. Při dalším snížení tlaku v hlavním potrubí se cyklus opakuje, tlak v brzdovém válci narůstá. Při nárůstu tlaku v hlavním potrubí stlačí tlak v C spolu se zvýšeným tlakem v B rozvodový mechanismus dolů, tím se otevře průchod z C do duté pístnice a tou uniká vzduch přes neoznačenou komoru do ovzduší.. Funkce vyrovnávacího a přerušovacího ústrojí:Při plnění nebo pomalém poklesu tlaku v hlavním potrubí je píst vyrovnávacího a přerušovacího ústrojí odtlačen doleva a hlavní potrubí je propojeno s rozvodovým vzduchojemem dutou pístnicí. Při rychlém poklesu tlaku se nestačí rozvodový vzduchojem odvětrat, píst je zatlačen vpravo a pístnice dolehne na sedlo, čímž se otvor v pístnici uzavře a nastává brzdění. Samočinná tlaková brzda je především používána na železnici jako základní provozní brzda vlaků a v některých případech i posunujících dílů.

Nový!!: Vakuum a Samočinná tlaková brzda · Vidět víc »

Teorie

Teorie je soubor tvrzení o předmětu výzkumu, která považujeme za pravdivá.

Nový!!: Vakuum a Teorie · Vidět víc »

Tlak

Tlak Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy Pokud není tato síla F rozložena na dané ploše rovnoměrně, pak veličinu p, danou předchozím vzorcem, nazýváme střední tlak.

Nový!!: Vakuum a Tlak · Vidět víc »

Tokamak

Tokamak KSTAR Vnitřek tokamaku schéma tokamaku Tokamak je zařízení, vytvářející toroidální magnetické pole, používané jako magnetická nádoba pro uchovávání vysokoteplotního plazmatu.

Nový!!: Vakuum a Tokamak · Vidět víc »

Torr

Torr (též milimetr rtuťového sloupce, značený mm Hg) je stará jednotka hydrostatického tlaku nazvaná podle italského přírodovědce J. E. Torricelliho (1608–1647).

Nový!!: Vakuum a Torr · Vidět víc »

Vakuová technika

Vysavač Elektronový litograf Vakuová technika je technický, případně vědecký obor, který se zabývá otázkami vytváření a využívání vakua, nebo přesněji řečeno prostředí, ve kterém je tlak plynů nižší než atmosférický tlak.

Nový!!: Vakuum a Vakuová technika · Vidět víc »

Vývěva

Turbomolekulární vývěva Vývěva je zařízení, které odčerpává vzduch či jiné plyny z uzavřeného prostoru a vytváří tak částečné vakuum.

Nový!!: Vakuum a Vývěva · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Vakuum a Vodík · Vidět víc »

Záření

Záření neboli radiace je emise energie ve formě vlnění nebo částic skrze prostor nebo hmotu.

Nový!!: Vakuum a Záření · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Dokonalé vakuum, Prázdný prostor, Vysoké vakuum, Vzduchoprázdno, Vákuum.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »