Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Viskozita

Index Viskozita

Simulace dvou látek s rozdílnou viskozitou. Horní kapalina má nižší viskozitu, dolní kapalina má vyšší viskozitu Viskozita (také vazkost) je fyzikální veličina udávající poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny.

58 vztahy: Benzín, Benzen, Chloroform, Dělení, Disperze, Ethanol, Fyzikální jednotka, Fyzikální veličina, George Gabriel Stokes, Glycerol, Gradient, Hustota, Isaac Newton, Mechanický pohyb, Mechanika tekutin, Metr, Motorový olej, , Nenewtonská tekutina, Newton, Newtonův zákon viskozity, Newtonská tekutina, Nitrobenzen, Nula, Ortogonalita, Pascal (jednotka), Petrolej, Plyn, Proudění, Rtuť, Rychlost, Síla, Sekunda, Skupenství, Soustava SI, Supratekutost, Těleso, Tekutost, Teplota, Termodynamická teplota, Tlak, Viskozimetr, Vnitřní tření, Voda, Vzdálenost, 10, 100, 12, 15, 18, ..., 20, 30, 40, 5, 50, 60, 70, 80. Rozbalte index (8 více) »

Benzín

Benzín ve sklenici Benzín (též 'benzin') je kapalina ropného původu používaná hlavně jako palivo v zážehových spalovacích motorech, ale i jako rozpouštědlo, zejména pro ředění nátěrových hmot.

Nový!!: Viskozita a Benzín · Vidět víc »

Benzen

Benzen je organická sloučenina (uhlovodík patřící mezi areny), se sladkým zápachem.

Nový!!: Viskozita a Benzen · Vidět víc »

Chloroform

Chloroform neboli trichlormethan (mimo chemii dle PČP trichlormetan), je bezbarvá těkavá, avšak nehořlavá kapalina charakteristického nasládlého zápachu.

Nový!!: Viskozita a Chloroform · Vidět víc »

Dělení

20 \div 4.

Nový!!: Viskozita a Dělení · Vidět víc »

Disperze

Disperze je termín používaný především ve vědě.

Nový!!: Viskozita a Disperze · Vidět víc »

Ethanol

Ethanol (mimo chemii dle PČP etanol) nebo ethylalkohol (obecně alkohol, hovorově špiritus) je druhý nejnižší alkohol.

Nový!!: Viskozita a Ethanol · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Viskozita a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Viskozita a Fyzikální veličina · Vidět víc »

George Gabriel Stokes

George Gabriel Stokes George Gabriel Stokes (13. srpna 1819 Skreen – 1. února 1903 Cambridge) byl irský matematik, fyzik, politik a teolog.

Nový!!: Viskozita a George Gabriel Stokes · Vidět víc »

Glycerol

Glycerol neboli glycerín, systematickým názvem propan-1,2,3-triol, je hygroskopická bezbarvá viskózní kapalina bez zápachu, sladké chuti.

Nový!!: Viskozita a Glycerol · Vidět víc »

Gradient

Gradient je obecně směr růstu.

Nový!!: Viskozita a Gradient · Vidět víc »

Hustota

Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota), jednotkovému obsahu plochy (pak se hovoří o plošné hustotě) nebo jednotkové délce (pak se hovoří o lineární hustotě).

Nový!!: Viskozita a Hustota · Vidět víc »

Isaac Newton

Sir Isaac Newton (– v Londýně) byl anglický fyzik, matematik (profesor naturální filosofie), astronom, alchymista a teolog, jenž bývá často považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva.

Nový!!: Viskozita a Isaac Newton · Vidět víc »

Mechanický pohyb

Mechanický pohyb je druh pohybu, při kterém se mění poloha vzhledem k jiným tělesům.

Nový!!: Viskozita a Mechanický pohyb · Vidět víc »

Mechanika tekutin

Mechanika tekutin (též mechanika kapalin a plynů) je část mechaniky, která se zabývá mechanickými vlastnostmi tekutin, tj.

Nový!!: Viskozita a Mechanika tekutin · Vidět víc »

Metr

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18.

Nový!!: Viskozita a Metr · Vidět víc »

Motorový olej

Motorový olej Motorový olej je obecné souhrnné označení pro celou skupinu minerálních olejů, používaných jako maziva ve spalovacích motorech vozidel.

Nový!!: Viskozita a Motorový olej · Vidět víc »

Ný — majuskulní i minuskulní varianta Ný (majuskulní podoba Ν, minuskulní podoba ν, novořecké jméno νι, starořecké νῦ) je třinácté písmeno řecké abecedy.

Nový!!: Viskozita a Ný · Vidět víc »

Nenewtonská tekutina

Nenewtonské látky (nelineárně viskózní látky) jsou takové látky, u kterých není rychlost deformace úměrná napětí.

Nový!!: Viskozita a Nenewtonská tekutina · Vidět víc »

Newton

Newton je jednotka síly v soustavě SI se značkou N. Jedná se o odvozenou jednotku založenou na základních jednotkách kilogram (kg), metr (m) a sekunda (s).

Nový!!: Viskozita a Newton · Vidět víc »

Newtonův zákon viskozity

Newtonův zákon viskozity stanovuje vztah mezi napětím a rychlostí deformace jako přímou úměru, kde konstantou úměrnosti je dynamická viskozita, tzn.

Nový!!: Viskozita a Newtonův zákon viskozity · Vidět víc »

Newtonská tekutina

Newtonská látka je reologický model viskózní látky, která se řídí Newtonovým zákonem viskozity.

Nový!!: Viskozita a Newtonská tekutina · Vidět víc »

Nitrobenzen

Nitrobenzen C6H5NO2 je bezbarvá až nažloutlá jedovatá ve vodě málo rozpustná hořlavá kapalina.

Nový!!: Viskozita a Nitrobenzen · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Viskozita a Nula · Vidět víc »

Ortogonalita

Původem řecké slovo ortogonální znamená pravoúhlý (z řec. ορθος pravý a γονια úhel).

Nový!!: Viskozita a Ortogonalita · Vidět víc »

Pascal (jednotka)

Pascal (značka Pa) je jednotka tlaku.

Nový!!: Viskozita a Pascal (jednotka) · Vidět víc »

Petrolej

Na modro obarvený petrolej Petrolej (kerosin či kerosen) je směs uhlovodíků C9–C16, která se získává destilací ropy.

Nový!!: Viskozita a Petrolej · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Viskozita a Plyn · Vidět víc »

Proudění

Dvourozměrný model proudění ideální kapaliny kolem kruhového tělesa Proudění je pohyb tekutiny, při kterém se částice tekutiny pohybují svým neuspořádaným pohybem a zároveň se posouvají ve směru proudění.

Nový!!: Viskozita a Proudění · Vidět víc »

Rtuť

Rtuť, chemická značka Hg, lat.

Nový!!: Viskozita a Rtuť · Vidět víc »

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Viskozita a Rychlost · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Viskozita a Síla · Vidět víc »

Sekunda

Světélko blikající jednou za sekundu Sekunda (značka s, ale někdy též nesprávně označovaná jako sec, sek apod.) je základní jednotka času (nebo také doby trvání) v soustavě SI.

Nový!!: Viskozita a Sekunda · Vidět víc »

Skupenství

Skupenství neboli stav je konkrétní forma látky, charakterizovaná především uspořádáním částic v látce a projevující se typickými vlastnostmi.

Nový!!: Viskozita a Skupenství · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Viskozita a Soustava SI · Vidět víc »

Supratekutost

Hélium II se „vyplazí“ po povrchu nádoby, aby našlo svoji vlastní hladinu – po krátké chvíli se hladiny v obou nádobách vyrovnají. Rollinova vrstva též pokryje vnitřek větší nádoby; kdyby nebyla zavřená, hélium II by se vyplazilo ven a uniklo. Fázový diagram helia Supratekutá látka nebo též supratekutina (z lat. supra.

Nový!!: Viskozita a Supratekutost · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Viskozita a Těleso · Vidět víc »

Tekutost

Tekutost je schopnost látky téct, neboli částice tekutých látek se mohou vůči sobě relativně snadno pohybovat (částice nejsou vázány v pevných polohách).

Nový!!: Viskozita a Tekutost · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: Viskozita a Teplota · Vidět víc »

Termodynamická teplota

Termodynamická teplota (též absolutní teplota nebo zkráceně teplota) je fyzikální stavová veličina dobře definovatelná pro termodynamické systémy ve stavu termodynamické rovnováhy, rostoucí s růstem vnitřní energie systému.

Nový!!: Viskozita a Termodynamická teplota · Vidět víc »

Tlak

Tlak Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy Pokud není tato síla F rozložena na dané ploše rovnoměrně, pak veličinu p, danou předchozím vzorcem, nazýváme střední tlak.

Nový!!: Viskozita a Tlak · Vidět víc »

Viskozimetr

Viskozimetr je přístroj k měření viskozity kapalin.

Nový!!: Viskozita a Viskozimetr · Vidět víc »

Vnitřní tření

Vnitřní tření je tření vznikající uvnitř tekutin kvůli vzájemnému silovému působení mezi částicemi při proudění.

Nový!!: Viskozita a Vnitřní tření · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Viskozita a Voda · Vidět víc »

Vzdálenost

Vzdálenost je výraz pro odlehlost dvou bodů nebo útvarů (rovnocenných, bez vzájemného rozlišení, bez orientace směru) a pro vyjádření jejich vzájemné polohy.

Nový!!: Viskozita a Vzdálenost · Vidět víc »

10

Bez popisu.

Nový!!: Viskozita a 10 · Vidět víc »

100

Bez popisu.

Nový!!: Viskozita a 100 · Vidět víc »

12

Bez popisu.

Nový!!: Viskozita a 12 · Vidět víc »

15

Bez popisu.

Nový!!: Viskozita a 15 · Vidět víc »

18

Bez popisu.

Nový!!: Viskozita a 18 · Vidět víc »

20

Bez popisu.

Nový!!: Viskozita a 20 · Vidět víc »

30

Bez popisu.

Nový!!: Viskozita a 30 · Vidět víc »

40

Bez popisu.

Nový!!: Viskozita a 40 · Vidět víc »

5

Bez popisu.

Nový!!: Viskozita a 5 · Vidět víc »

50

''De medicina''.

Nový!!: Viskozita a 50 · Vidět víc »

60

Bez popisu.

Nový!!: Viskozita a 60 · Vidět víc »

70

Bez popisu.

Nový!!: Viskozita a 70 · Vidět víc »

80

Bez popisu.

Nový!!: Viskozita a 80 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Dynamická vazkost, Dynamická viskozita, Kinematická vazkost, Kinematická viskozita, Součinitel kinematické viskozity, Součinitel viskozity, Součinitel vnitřního tření, Sutherlandův vzorec, Vazkost, Viskosita.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »