Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Vklad

Index Vklad

Vklad je typ závazku, který vznikne uzavřením smlouvy o jednorázovém vkladu.

13 vztahy: Úschova, Banka, Bankovní účet, Družstevní záložna, Fyzická osoba, Občanský zákoník (Česko, 2012), Peníze, Právnická osoba, Smlouva, Termínovaný vklad, Věc (právo), Vinkulace, Závazek.

Úschova

Úschova (latinsky depositum) je typ závazkového právního vztahu, který vznikne uzavřením smlouvy o úschově.

Nový!!: Vklad a Úschova · Vidět víc »

Banka

George W. Ackerman: Zákazník v bance Auburn Savings Bank, 1929 Banka je instituce, která poskytuje finanční služby.

Nový!!: Vklad a Banka · Vidět víc »

Bankovní účet

Bankovní účet je finanční účet v bance, který zaznamenává finanční transakce mezi klientem a bankou a sleduje tak finanční situaci účtu.

Nový!!: Vklad a Bankovní účet · Vidět víc »

Družstevní záložna

Družstevní záložna (též spořitelní družstvo), v obecné češtině kampelička, je družstvo, jehož činností je primárně přijímání vkladů, poskytování úvěrů a další finanční služby.

Nový!!: Vklad a Družstevní záložna · Vidět víc »

Fyzická osoba

Fyzická osoba (FO) je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická osoba).

Nový!!: Vklad a Fyzická osoba · Vidět víc »

Občanský zákoník (Česko, 2012)

Občanský zákoník (k odlišení od předchozího občanského zákoníku též nový občanský zákoník) je zákon, který byl přijat Parlamentem České republiky a vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2012 Sb. Tento občanský zákoník rekodifikoval české soukromé právo a nahradil předchozí československý občanský zákoník z roku 1964 a další zákony, mimo jiné zákon o rodině nebo zákon o vlastnictví bytů (viz zrušovací ustanovení níže).

Nový!!: Vklad a Občanský zákoník (Česko, 2012) · Vidět víc »

Peníze

Peníze jsou z hlediska ekonomické teorie takový statek, který v určité společnosti slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny (platidlo), tedy statek, pro který platí, že velká většina nepřímých směn v nějaké ekonomice se realizuje jeho prostřednictvím.

Nový!!: Vklad a Peníze · Vidět víc »

Právnická osoba

Právnická osoba je právní pojem, který se vedle pojmu fyzická osoba, tedy člověka, používá pro jednoho ze dvou typů právních subjektů.

Nový!!: Vklad a Právnická osoba · Vidět víc »

Smlouva

Smlouva (někdy též kontrakt, dohoda nebo konvence) je dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují.

Nový!!: Vklad a Smlouva · Vidět víc »

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je druh spořicího účtu určeného ke garantovanému zúročení vložených finančních prostředků.

Nový!!: Vklad a Termínovaný vklad · Vidět víc »

Věc (právo)

Věc je v českém právu definována v ustanovení § 489 a následujících občanského zákoníku (dále jen „OZ“), dle kterého: „Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.“ Věc určená k obecnému užívání je veřejný statek (§ 490 OZ).

Nový!!: Vklad a Věc (právo) · Vidět víc »

Vinkulace

Vinkulace čili vinkulování (z lat. vinculum, pouto) znamená jakési „zamčení“, omezení dispozičního práva např.

Nový!!: Vklad a Vinkulace · Vidět víc »

Závazek

Závazek čili obligace (též závazkový právní poměr) znamená vztah mezi dvěma lidmi nebo skupinami, z něhož jedné (dlužníku) z nich plyne povinnost v budoucnosti něco dát, udělat, případně nedělat, kdežto druhé naopak oprávnění splnění závazku očekávat, případně i vymáhat (věřitel).

Nový!!: Vklad a Závazek · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Bankovní vklad, Bankovní vklady, Smlouva o vkladu, Vklad na požádání, Vkladatel, Vkladní list, Vkladní listy, Vklady.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »