Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Vlastní kapitál

Index Vlastní kapitál

Vlastní kapitál neboli také vlastní jmění představuje vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele, pro tvorbu jeho kapitálu.

27 vztahy: Cizí kapitál, Dar, Dotace, Emisní ážio, Jmění, Kapitál, Kapitálový fond, Koruna česká, Majetek, Náklad, Obchodní rejstřík, Obchodní závod, Podnikatel, Podvojné účetnictví, Rezervní fond, Rozvaha, Společnost, Valná hromada, Výkaz zisku a ztráty, Výnos, Výsledek hospodaření, Vklad, Vlastnictví, Základní kapitál, Zákon o obchodních korporacích, Zisk, Ztráta.

Cizí kapitál

Cizí kapitál je součástí kapitálu firmy, té části jejího jmění, na který si firma musela půjčit.

Nový!!: Vlastní kapitál a Cizí kapitál · Vidět víc »

Dar

Tři králové přinášejí dary do Betléma (D. Baegert, kolem 1440) Dar je něco cenného nebo žádoucího, co se prostřednictvím darování dobrovolně převádí z majetku dárce do vlastnictví obdarovaného, a to bez protihodnoty (např. zaplacení).

Nový!!: Vlastní kapitál a Dar · Vidět víc »

Dotace

Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany státu (zpravidla vlády nebo zákonodárného sboru) nebo územněsprávního celku (v Česku kraj, obec nebo městská část) nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“.

Nový!!: Vlastní kapitál a Dotace · Vidět víc »

Emisní ážio

Emisní ážio je rozdíl mezi hodnotou cenného papíru na regulovaném trhu a jeho nominální hodnotou.

Nový!!: Vlastní kapitál a Emisní ážio · Vidět víc »

Jmění

Jmění je souhrn majetku osoby a jejích dluhů.

Nový!!: Vlastní kapitál a Jmění · Vidět víc »

Kapitál

Kapitál jsou obecně člověkem dříve vytvořené prostředky, jež nejsou spotřebovány, ale použity jako vstup do další výroby s cílem dosažení zisku či vyšších výnosů v budoucnu.

Nový!!: Vlastní kapitál a Kapitál · Vidět víc »

Kapitálový fond

Kapitálový fond je vytvořen z kapitálových vkladů peněžních a nepeněžních.

Nový!!: Vlastní kapitál a Kapitálový fond · Vidět víc »

Koruna česká

Koruna česká je (od měnové odluky 8. února 1993) měnová jednotka České republiky (se zkratkou Kč, mezinárodně v ISO 4217 CZK); dělí se na sto haléřů (zkratka h), ty se však pro nízkou hodnotu už používají jen v bezhotovostním styku.

Nový!!: Vlastní kapitál a Koruna česká · Vidět víc »

Majetek

Majetek (od „míti“, přechodník „maje“) je to, co člověk nebo instituce má čili vlastní.

Nový!!: Vlastní kapitál a Majetek · Vidět víc »

Náklad

V ekonomii, podnikání a účetnictví představují náklady spotřebování ekonomického zdroje, které je obvykle spojené též se současným nebo budoucím výdejem peněz.

Nový!!: Vlastní kapitál a Náklad · Vidět víc »

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veřejný rejstřík, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, jako je např.

Nový!!: Vlastní kapitál a Obchodní rejstřík · Vidět víc »

Obchodní závod

Obchodní závod (dříve označovaný jako podnik) je v českém právním řádu definován jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti.

Nový!!: Vlastní kapitál a Obchodní závod · Vidět víc »

Podnikatel

Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která se věnuje podnikání, tedy soustavné a samostatné činnosti prováděné za účelem zisku.

Nový!!: Vlastní kapitál a Podnikatel · Vidět víc »

Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví byl termín, který používal zákon o účetnictví do roku 2004, od 1. ledna 2004 se už používá jen pojem účetnictví (pro to, co dříve bylo účetnictvím podvojným) a jednoduché účetnictví se (s několika drobnými přechodnými opatřeními) ruší, resp.

Nový!!: Vlastní kapitál a Podvojné účetnictví · Vidět víc »

Rezervní fond

Rezervní fond má více významů.

Nový!!: Vlastní kapitál a Rezervní fond · Vidět víc »

Rozvaha

Rozvaha banky z roku 1906 (anglicky) Rozvaha (bilance) je jedním ze základních finančních/účetních výkazů.

Nový!!: Vlastní kapitál a Rozvaha · Vidět víc »

Společnost

Společnost je skupina jednotlivců, která je charakterizována společnými zájmy a může mít i svou vlastní kulturu a instituce.

Nový!!: Vlastní kapitál a Společnost · Vidět víc »

Valná hromada

Valná hromada je časté označení nejvyššího orgánu obchodní společnosti či jiné právnické osoby korporačního typu, který dělá nejdůležitější rozhodnutí.

Nový!!: Vlastní kapitál a Valná hromada · Vidět víc »

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty (někdy zkráceně výsledovka) ukazuje, jakého výsledku hospodaření účetní jednotka dosáhla za sledované období, včetně porovnání s obdobím minulým.

Nový!!: Vlastní kapitál a Výkaz zisku a ztráty · Vidět víc »

Výnos

Výnos v ekonomii podniku představuje peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě.

Nový!!: Vlastní kapitál a Výnos · Vidět víc »

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření (dříve „hospodářský výsledek“) je v ekonomice a účetnictví název pro rozdíl mezi výnosy a náklady podniku a představuje tak zisk nebo ztrátu podniku za určité období nebo dobu.

Nový!!: Vlastní kapitál a Výsledek hospodaření · Vidět víc »

Vklad

Vklad je typ závazku, který vznikne uzavřením smlouvy o jednorázovém vkladu.

Nový!!: Vlastní kapitál a Vklad · Vidět víc »

Vlastnictví

Vlastnictví či vlastnické právo je přímé a výlučné právní panství určité individuálně určené osoby (vlastníka) nad konkrétní věcí.

Nový!!: Vlastní kapitál a Vlastnictví · Vidět víc »

Základní kapitál

Základní kapitál (dříve základní jmění) tvoří část vlastního kapitálu společnosti a představuje hodnotu vkladů vlastníků společnosti do společnosti.

Nový!!: Vlastní kapitál a Základní kapitál · Vidět víc »

Zákon o obchodních korporacích

Zákon o obchodních korporacích je zkrácený název zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Nový!!: Vlastní kapitál a Zákon o obchodních korporacích · Vidět víc »

Zisk

Zisk je jedním ze základních ekonomických pojmů.

Nový!!: Vlastní kapitál a Zisk · Vidět víc »

Ztráta

Pojem ztráta nebo ztráty může mít více významů, typicky nežádoucích jevů.

Nový!!: Vlastní kapitál a Ztráta · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Vlastní jmění, Vlastní majetek.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »