Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Vnitřní energie

Index Vnitřní energie

Vnitřní energie (též termodynamická energie) tělesa (termodynamického systému) je extenzivní veličina představující v makroskopickém popisu souhrn energií všech částic, z nichž se těleso skládá.

57 vztahy: Atom, Avogadrova konstanta, Boltzmannova konstanta, Chemická energie, Elektrická energie, Elektrostatika, Energie, Entalpie, Experiment, Fyzikální jednotka, Fyzikální veličina, Hmotný bod, Hmotnost, Ideální plyn, Joule, Kapalina, Kinetická energie, Kinetická teorie látek, Kvantová fyzika, Látka, Matematika, Mechanický pohyb, Mol, Molární plynová konstanta, Molární tepelná kapacita, Molekula, Nekonečno, Nula, Objem, Odvozená jednotka SI, Ortogonalita, Otáčení, Pevná látka, Pevnost (fyzika), Plyn, Posuvný pohyb, Potenciální energie, Práce (fyzika), Pružnost, Rotace, Rovnoměrné rozdělení, Rychlost, Síla, Skupenství, Soustava SI, Stav tělesa, Střední hodnota, Střední kvadratická rychlost, Stlačitelnost, Stupeň volnosti, ..., Symetrie, Těleso, Teplota, Termika, Termodynamická teplota, Tlak, Vzdálenost. Rozbalte index (7 více) »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Vnitřní energie a Atom · Vidět víc »

Avogadrova konstanta

Avogadrova konstanta, nespr.

Nový!!: Vnitřní energie a Avogadrova konstanta · Vidět víc »

Boltzmannova konstanta

Definice entropie pomocí Boltzmannovy konstanty coby epitaf na hrobě Ludwiga Boltzmanna Boltzmannova konstanta vyjadřuje vztah mezi teplotou a energií plynu.

Nový!!: Vnitřní energie a Boltzmannova konstanta · Vidět víc »

Chemická energie

Změna potenciální energie u látek vstupujících do reakce (vlevo) a produktů reakce (vpravo) u exotermické reakce Chemická energie je energie vázaná ve formě chemických vazeb mezi atomy a lze ji uvolňovat nebo naopak vázat pomocí chemických reakcí.

Nový!!: Vnitřní energie a Chemická energie · Vidět víc »

Elektrická energie

Elektrická energie je schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci.

Nový!!: Vnitřní energie a Elektrická energie · Vidět víc »

Elektrostatika

Elektrostatika je část fyziky, která studuje elektrické jevy, které souvisejí s (časově) ustáleným (neměnným) vzájemným silovým působením elektricky nabitých částic a těles.

Nový!!: Vnitřní energie a Elektrostatika · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Vnitřní energie a Energie · Vidět víc »

Entalpie

Entalpie je fyzikální veličina označovaná písmenem H udávaná v joulech, která vyjadřuje energii uloženou v termodynamickém systému.

Nový!!: Vnitřní energie a Entalpie · Vidět víc »

Experiment

Crookesův mlýnek dokazuje, že lze energii světla převést přímo na mechanický pohyb Experiment (česky též vědecký pokus) je soubor jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit (verifikovat) nebo vyvrátit (falzifikovat) hypotézu nebo poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích určitých fenoménů.

Nový!!: Vnitřní energie a Experiment · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Vnitřní energie a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Vnitřní energie a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Hmotný bod

Hmotný bod je bod prostoru, kterému je přiřazena hmotnost o určité velikosti.

Nový!!: Vnitřní energie a Hmotný bod · Vidět víc »

Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

Nový!!: Vnitřní energie a Hmotnost · Vidět víc »

Ideální plyn

molekuly jsou barevně odlišeny pro snadnější sledování pohybu. Ideální (dokonalý) plyn je plyn, který má na rozdíl od skutečného plynu tyto ideální vlastnosti: je dokonale stlačitelný a bez vnitřního tření.

Nový!!: Vnitřní energie a Ideální plyn · Vidět víc »

Joule

Joule (v češtině nejčastěji či) je jednotka práce a energie, jeho značka je J. V soustavě SI patří joule mezi odvozené jednotky, ze základních jednotek je odvozen vztahem: 1 Joule je definován jako práce, kterou koná síla 1 N působící po dráze 1 m ve směru pohybu.

Nový!!: Vnitřní energie a Joule · Vidět víc »

Kapalina

Vznik kapky vody Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.

Nový!!: Vnitřní energie a Kapalina · Vidět víc »

Kinetická energie

energii potenciální. Ta se mění dalším sjezdem dolů opět na energii kinetickou. Kinetická energie (též pohybová energie) je jeden z druhů mechanické energie, kterou má pohybující se těleso.

Nový!!: Vnitřní energie a Kinetická energie · Vidět víc »

Kinetická teorie látek

Kinetická teorie látek je teorie, která spojuje makroskopicky pozorovaný stav látky s mikroskopickým pohybem částic, z nichž je daná látka složena.

Nový!!: Vnitřní energie a Kinetická teorie látek · Vidět víc »

Kvantová fyzika

Kvantová fyzika je soubor oborů postavených na teoriích, jejichž ústředním pojmem je kvantování.

Nový!!: Vnitřní energie a Kvantová fyzika · Vidět víc »

Látka

Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).

Nový!!: Vnitřní energie a Látka · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: Vnitřní energie a Matematika · Vidět víc »

Mechanický pohyb

Mechanický pohyb je druh pohybu, při kterém se mění poloha vzhledem k jiným tělesům.

Nový!!: Vnitřní energie a Mechanický pohyb · Vidět víc »

Mol

Mol (značka mol) je základní fyzikální jednotka látkového množství.

Nový!!: Vnitřní energie a Mol · Vidět víc »

Molární plynová konstanta

Molární plynová konstanta (též univerzální plynová konstanta) je fyzikální konstanta používaná ve stavové rovnici, kde uvádí do souvislosti různé stavové veličiny.

Nový!!: Vnitřní energie a Molární plynová konstanta · Vidět víc »

Molární tepelná kapacita

Molární tepelná kapacita (zastarale molární teplo) je tepelná kapacita vztažená na jednotku látkového množství.

Nový!!: Vnitřní energie a Molární tepelná kapacita · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Vnitřní energie a Molekula · Vidět víc »

Nekonečno

∞ jako symbol nekonečna zavedl anglický matematik John Wallis. Nekonečno (∞) je abstraktní pojem, který označuje kvantitu (množství) něčeho, co je tak veliké, že nemá konec (od slova konec je odvozeno slovo konečný), typicky se nedá spočítat, změřit, a pokud ano, tak je větší než každé konečné číslo.

Nový!!: Vnitřní energie a Nekonečno · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Vnitřní energie a Nula · Vidět víc »

Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Nový!!: Vnitřní energie a Objem · Vidět víc »

Odvozená jednotka SI

Mezinárodní soustava jednotek (SI) vymezuje sedm základních jednotek, ze kterých se odvozují všechny ostatní fyzikální jednotky.

Nový!!: Vnitřní energie a Odvozená jednotka SI · Vidět víc »

Ortogonalita

Původem řecké slovo ortogonální znamená pravoúhlý (z řec. ορθος pravý a γονια úhel).

Nový!!: Vnitřní energie a Ortogonalita · Vidět víc »

Otáčení

Rotace (též rotační nebo otáčivý pohyb) čili otáčení je takový pohyb tuhého tělesa, při kterém se všechny body tělesa otáčejí kolem jedné společné osy se stejnou úhlovou rychlostí.

Nový!!: Vnitřní energie a Otáčení · Vidět víc »

Pevná látka

Led je voda v pevném stavu Pevná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky vázány ve svých „pevných“ polohách, kolem kterých kmitají.

Nový!!: Vnitřní energie a Pevná látka · Vidět víc »

Pevnost (fyzika)

Pevnost je fyzikální vlastnost pevných látek, vyjadřující jejich odolnost vůči vnějším silám.

Nový!!: Vnitřní energie a Pevnost (fyzika) · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Vnitřní energie a Plyn · Vidět víc »

Posuvný pohyb

Posuvný pohyb (též postupný pohyb nebo translace) je takový pohyb tuhého tělesa, při kterém všechny body tělesa konají pohyb po stejných, pouze navzájem posunutých, trajektoriích.

Nový!!: Vnitřní energie a Posuvný pohyb · Vidět víc »

Potenciální energie

tíhovou silou, která vozíky urychluje resp. zpomaluje. Potenciální energie (též polohová energie) je druh energie, kterou má každé těleso nacházející se v potenciálovém poli určité síly.

Nový!!: Vnitřní energie a Potenciální energie · Vidět víc »

Práce (fyzika)

Práce ve fyzikálním smyslu je působení síly na fyzikální těleso nebo na silové pole, při kterém dochází k posouvání nebo deformaci tohoto tělesa resp.

Nový!!: Vnitřní energie a Práce (fyzika) · Vidět víc »

Pružnost

Pružnost (též elasticita či tuhost) je část mechaniky, která studuje vztahy mezi deformacemi těles a vnějšími silami, které na toto těleso působí.

Nový!!: Vnitřní energie a Pružnost · Vidět víc »

Rotace

Rotace znamená především otočení (pootočení) nebo otáčení.

Nový!!: Vnitřní energie a Rotace · Vidět víc »

Rovnoměrné rozdělení

Rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti přiřazuje všem hodnotám náhodné veličiny stejnou pravděpodobnost.

Nový!!: Vnitřní energie a Rovnoměrné rozdělení · Vidět víc »

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Vnitřní energie a Rychlost · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Vnitřní energie a Síla · Vidět víc »

Skupenství

Skupenství neboli stav je konkrétní forma látky, charakterizovaná především uspořádáním částic v látce a projevující se typickými vlastnostmi.

Nový!!: Vnitřní energie a Skupenství · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Vnitřní energie a Soustava SI · Vidět víc »

Stav tělesa

Stav tělesa je „vnitřní“ stav tělesa v daném časovém okamžiku, popsán stavovými veličinami jako je např.

Nový!!: Vnitřní energie a Stav tělesa · Vidět víc »

Střední hodnota

Střední hodnota je nejznámější míra polohy ve statistice.

Nový!!: Vnitřní energie a Střední hodnota · Vidět víc »

Střední kvadratická rychlost

Střední kvadratická rychlost je rychlost, jakou by musely mít všechny částice ideálního plynu, aby jejich celková kinetická energie byla taková, jaká je ve skutečnosti, tj.

Nový!!: Vnitřní energie a Střední kvadratická rychlost · Vidět víc »

Stlačitelnost

Stlačitelnost (objemová stlačitelnost) je definována jako záporná hodnota relativní změny objemu vzhledem ke změně tlaku, tzn.

Nový!!: Vnitřní energie a Stlačitelnost · Vidět víc »

Stupeň volnosti

Jako stupně volnosti se ve fyzice nebo statistice označují vzájemně nezávislé veličiny (parametry, vnitřní proměnné), které určují stav systému.

Nový!!: Vnitřní energie a Stupeň volnosti · Vidět víc »

Symetrie

Symetrie je jeden z ústředních pojmů vědy, zejména pak teoretické fyziky, matematiky a geometrie 20.

Nový!!: Vnitřní energie a Symetrie · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Vnitřní energie a Těleso · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: Vnitřní energie a Teplota · Vidět víc »

Termika

Termika je fyzikální oblast, která se zabývá studiem vlastností látek a jejich změn souvisejících s teplotou.

Nový!!: Vnitřní energie a Termika · Vidět víc »

Termodynamická teplota

Termodynamická teplota (též absolutní teplota nebo zkráceně teplota) je fyzikální stavová veličina dobře definovatelná pro termodynamické systémy ve stavu termodynamické rovnováhy, rostoucí s růstem vnitřní energie systému.

Nový!!: Vnitřní energie a Termodynamická teplota · Vidět víc »

Tlak

Tlak Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy Pokud není tato síla F rozložena na dané ploše rovnoměrně, pak veličinu p, danou předchozím vzorcem, nazýváme střední tlak.

Nový!!: Vnitřní energie a Tlak · Vidět víc »

Vzdálenost

Vzdálenost je výraz pro odlehlost dvou bodů nebo útvarů (rovnocenných, bez vzájemného rozlišení, bez orientace směru) a pro vyjádření jejich vzájemné polohy.

Nový!!: Vnitřní energie a Vzdálenost · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Střední kinetická energie.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »