Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Voda

Index Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

186 vztahy: Anorganická sloučenina, Aristotelés, Atmosféra Země, Atmosférický tlak, Atom, Červenec, Čistírna odpadních vod, Člověk v tísni, Bakterie, Baryum, Benzín, Chemická rovnice, Chemická sloučenina, Chemická vazba, Chemické názvosloví, Chemický prvek, Chlorid hořečnatý, Chlorid sodný, Délka, Dýchání, Dehydratace, Destilace, Deuterium, Dezinfekce, Dno, Dusičnany, Dusitany, Elektrická vodivost, Elektronová afinita, Enceladus (měsíc), Entalpie, Entropie, Europa (měsíc), Exoplaneta, Exotermní reakce, Filtrace, Fotosyntéza, Hliník, Hmotnost, Hořčík, Hornina, Hustota, Hydrologie, Hydroponie, Hydrosféra, Infiltrace, Io (měsíc), Ion, Isaac Newton, Islám, ..., Jaderný reaktor, Joule, Jupiter (planeta), Kapalina, Kationt, Křesťan, Kelvin, Koloběh vody, Kometa, Koncentrace (chemie), Kondenzátor, Kontinent, Kosmologie, Kuiperův pás, Kyseliny, Kyslík, Led, Ledovec, Ledvina, Lidský výkal, Mangan, Mars (planeta), Mars Express, Měrná tepelná kapacita, Měsíc (satelit), Merkur (planeta), Meteorologie, Methan, Metr za sekundu, Mezihvězdné prostředí, Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii, Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Mlhovina, Moč, Moře, Mol, Molekula, Molekulární mračno, Mpembův jev, Neutralizace, Neutron, Newton, Objem, Oblak, Odpadní voda, Oheň, Oktan, Oortův oblak, Organická látka, Organizace spojených národů, Oxid uhličitý, Pascal (jednotka), Přímka, Přípona (mluvnice), Příroda, Přehradní nádrž, Permitivita, Pevná látka, PH, Phoebe (měsíc), Pitná voda, Planeta, Plankton, Plíce, Pluto (trpasličí planeta), Plyn, Podnebí, Podzemní voda, Pot, Povrchové napětí, Protoplanetární mlhovina, Rostliny, Rozvojové cíle tisíciletí, Saturn (planeta), Síran draselný, Síran hořečnatý, Síran vápenatý, Sediment, Sekunda, Skupenské teplo, Skupenství, Slunce, Sníh, Soli, Souhvězdí Lištičky, Soustava SI, Srážky, Středočeský kraj, Stechiometrie, Stlačitelnost, Stoková síť, Stroncium, Stupeň (úhel), Světelný rok, Systematický název, Těžká voda, Teplo, Teplota, Teplota varu, Teplotní roztažnost, Termoregulace, Thalés z Milétu, Tlak, Transneptunické těleso, Transpirace, Tritiová voda, Tritium, Turgor, Vápník, Venuše (planeta), Vesmír, Virus, Viskozita, Voda na Marsu, Vodárna, Vodík, Vodíková vazba, Vodní pára, Vodní zdroj, Vodní zdroj Káraný, Vodojem, Vodovod, Vodovodní přípojka, Vzduch, Vznik a vývoj sluneční soustavy, Zásady (chemie), Země, Zemědělství, Znečištění, Znečištění vody, 16. století, 19. století, 1911, 20. století, 2007, 6. století př. n. l.. Rozbalte index (136 více) »

Anorganická sloučenina

Anorganická sloučenina je chemicky čistá látka, která zpravidla obsahuje jeden nebo více atomů kovu, výjimku tvoří především sloučeniny uhlíku, které se neřadí mezi organické sloučeniny (oxidy uhlíku, sirouhlík, atd.). Studiem chování a charakterizací těchto látek se zabývá anorganická chemie.

Nový!!: Voda a Anorganická sloučenina · Vidět víc »

Aristotelés

Lysippos: Aristotelés (římská kopie) Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského.

Nový!!: Voda a Aristotelés · Vidět víc »

Atmosféra Země

Troposféra – spodní část zemské atmosféry Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací.

Nový!!: Voda a Atmosféra Země · Vidět víc »

Atmosférický tlak

Torricelliho pokus Atmosferický tlak je síla, kterou působí atmosféra planety (obvykle chápána Země) na jednotkovou plochu v daném místě.

Nový!!: Voda a Atmosférický tlak · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Voda a Atom · Vidět víc »

Červenec

Červenec (''Přebohaté hodinky vévody z Berry'') Červenec je sedmý měsíc gregoriánského kalendáře v roce.

Nový!!: Voda a Červenec · Vidět víc »

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod Wonga Wetlands Čistírna odpadních vod (zkratkou ČOV, z toho též „čovka“, často označována jako „čistička“) je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod.

Nový!!: Voda a Čistírna odpadních vod · Vidět víc »

Člověk v tísni

Člověk v tísni (anglicky People in Need) je česká humanitární, rozvojová, vzdělávací a lidskoprávní organizace.

Nový!!: Voda a Člověk v tísni · Vidět víc »

Bakterie

Bakterie (Bacteria, dříve též Bacteriophyta či Schizomycetes), nebo také eubakterie (Eubacteria), je doména jednobuněčných prokaryotických organismů.

Nový!!: Voda a Bakterie · Vidět víc »

Baryum

Baryum (chemická značka Ba, Barium) je pátým prvkem z řady kovů alkalických zemin, je to měkký, velmi reaktivní a toxický kov.

Nový!!: Voda a Baryum · Vidět víc »

Benzín

Benzín ve sklenici Benzín (též 'benzin') je kapalina ropného původu používaná hlavně jako palivo v zážehových spalovacích motorech, ale i jako rozpouštědlo, zejména pro ředění nátěrových hmot.

Nový!!: Voda a Benzín · Vidět víc »

Chemická rovnice

Chemická rovnice je symbolický zápis, kterým se popisuje výsledek chemické reakce.

Nový!!: Voda a Chemická rovnice · Vidět víc »

Chemická sloučenina

Chemická sloučenina, nebo zkráceně sloučenina, je taková chemicky čistá látka, která je tvořena jedním druhem molekul, nebo molekulárních komplexů, které obsahují více než jeden druh atomů.

Nový!!: Voda a Chemická sloučenina · Vidět víc »

Chemická vazba

Chemická vazba je silová interakce poutající navzájem sloučené atomy, která je energeticky stabilizuje a vede ke vzniku molekuly.

Nový!!: Voda a Chemická vazba · Vidět víc »

Chemické názvosloví

Chemické názvosloví (chemická nomenklatura) je systém pro pojmenování chemických sloučenin.

Nový!!: Voda a Chemické názvosloví · Vidět víc »

Chemický prvek

Chemický prvek je látka skládající se z atomů jednoho druhu (atomů se stejným protonovým číslem).

Nový!!: Voda a Chemický prvek · Vidět víc »

Chlorid hořečnatý

Chlorid hořečnatý (chemický vzorec MgCl2) je bílá, hygroskopická látka, která tvoří několik hydrátů s obecným vzorcem MgCl2•x(H2O).

Nový!!: Voda a Chlorid hořečnatý · Vidět víc »

Chlorid sodný

Chlorid sodný (NaCl), známý v běžném životě pod označením kuchyňská sůl a nejčastěji prostě sůl, je chemická sloučenina, vyskytující se v přírodě v podobě nerostu halitu, známého též pod označením sůl kamenná.

Nový!!: Voda a Chlorid sodný · Vidět víc »

Délka

Délka je jedna ze základních fyzikálních veličin.

Nový!!: Voda a Délka · Vidět víc »

Dýchání

Ilustrace změny lidského těla během dýchání Dýchání (respirace (ve fyziologii), ventilace) je proces výměny plynů, zejména kyslíku a oxidu uhličitého, mezi organismem a jeho externím prostředím.

Nový!!: Voda a Dýchání · Vidět víc »

Dehydratace

Dehydratace je odstranění vody z objektu, látky či prostoru.

Nový!!: Voda a Dehydratace · Vidět víc »

Destilace

Destilace je metoda oddělování kapalných látek založená na různé těkavosti složek ve vroucí kapalné směsi.

Nový!!: Voda a Destilace · Vidět víc »

Deuterium

Jako deuterium se označuje atom s jádrem 2H, který má v jádře jeden proton a jeden neutron a od běžného vodíku se liší především atomovou hmotností, která činí 2,013 63 u.

Nový!!: Voda a Deuterium · Vidět víc »

Dezinfekce

WC blok s dezinfekčními účinky Dezinfekce je ničení mikroorganismů – ne však nutně jejich spor – pomocí chemických a fyzikálních (např. UV záření, vysoká teplota) metod.

Nový!!: Voda a Dezinfekce · Vidět víc »

Dno

Dno sudu Dno je spodní, obvykle vodorovná stěna nádoby, sudu, krabice a podobně.

Nový!!: Voda a Dno · Vidět víc »

Dusičnany

Dusičnany (ledky, nitráty) jsou soli kyseliny dusičné, obsahují tedy aniont NO3- o molární hmotnosti 62,01 gramů na mol.

Nový!!: Voda a Dusičnany · Vidět víc »

Dusitany

Dusitany Dusitany (nitrity) jsou solemi kyseliny dusité (HNO2), dusitanové ionty mají vzorec NO2-.

Nový!!: Voda a Dusitany · Vidět víc »

Elektrická vodivost

Elektrická vodivost (též konduktance – reálná vodivost el. obvodu) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost dobře vést elektrický proud.

Nový!!: Voda a Elektrická vodivost · Vidět víc »

Elektronová afinita

Elektronová afinita (někdy též elektroafinita) je energetická bilance děje, při kterém vzniká z prvku v základním stavu anion.

Nový!!: Voda a Elektronová afinita · Vidět víc »

Enceladus (měsíc)

Enceladus (definitivní astronomické označení Saturn II) je šestý největší měsíc planety Saturn.

Nový!!: Voda a Enceladus (měsíc) · Vidět víc »

Entalpie

Entalpie je fyzikální veličina označovaná písmenem H udávaná v joulech, která vyjadřuje energii uloženou v termodynamickém systému.

Nový!!: Voda a Entalpie · Vidět víc »

Entropie

Termodynamický systém s nízkou entropií - „zúženým“ rozložením pravděpodobnosti, a tedy „vysokou“ schopností konat práci. Termodynamický systém s vysokou entropií - „rozšířeným“ rozložením pravděpodobnosti, a tedy nízkou schopností konat práci. Entropie je jedním ze základních a nejdůležitějších pojmů ve fyzice, teorii pravděpodobnosti a teorii informace, matematice a mnoha dalších oblastech vědy teoretické i aplikované.

Nový!!: Voda a Entropie · Vidět víc »

Europa (měsíc)

Europa (též Jupiter II) je měsíc planety Jupiter, druhý nejbližší a současně nejmenší z Galileovských měsíců.

Nový!!: Voda a Europa (měsíc) · Vidět víc »

Exoplaneta

datum přístupu.

Nový!!: Voda a Exoplaneta · Vidět víc »

Exotermní reakce

Exotermní (exotermická) reakce je chemická reakce, při níž se uvolňuje energie, obvykle ve formě tepla.

Nový!!: Voda a Exotermní reakce · Vidět víc »

Filtrace

Ukázka filtrace Filtrace je způsob oddělení pevné látky od kapaliny či plynu na porézní přepážce - filtru.

Nový!!: Voda a Filtrace · Vidět víc »

Fotosyntéza

Základní průběh fotosyntézy rostlin za pomoci zeleného barviva – chlorofylu Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos – „světlo“ a synthesis – „shrnutí“, „skládání“) nebo také fotosyntetická asimilace je složitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb.

Nový!!: Voda a Fotosyntéza · Vidět víc »

Hliník

Hliník (chemická značka Al) je velmi lehký kov bělavě šedé barvy, velmi dobrý vodič elektrického proudu, široce používaný v elektrotechnice a ve formě slitin v leteckém průmyslu a mnoha dalších aplikacích.

Nový!!: Voda a Hliník · Vidět víc »

Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

Nový!!: Voda a Hmotnost · Vidět víc »

Hořčík

Hořčík (chemická značka Mg, Magnesium) je lehký, středně tvrdý stříbrolesklý kov.

Nový!!: Voda a Hořčík · Vidět víc »

Hornina

sedimentární horninou Horniny jsou heterogenní přírodní látky, jež tvoří zemskou kůru.

Nový!!: Voda a Hornina · Vidět víc »

Hustota

Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota), jednotkovému obsahu plochy (pak se hovoří o plošné hustotě) nebo jednotkové délce (pak se hovoří o lineární hustotě).

Nový!!: Voda a Hustota · Vidět víc »

Hydrologie

Voda pokrývá 71 % povrchu Země Hydrologie (z řečtiny: Yδρoλoγια, Yδωρ+Λoγos, Hydrologia, „studium vody“) je věda zabývající se pohybem a rozšířením vody na Zemi.

Nový!!: Voda a Hydrologie · Vidět víc »

Hydroponie

Hydroponie Hydroponie je pěstování rostlin bez půdy v živném roztoku.

Nový!!: Voda a Hydroponie · Vidět víc »

Hydrosféra

Koloběh vody Hydrosféra (vodní obal Země) představuje soubor všeho vodstva Země – tj.

Nový!!: Voda a Hydrosféra · Vidět víc »

Infiltrace

Káraném Infiltrace je součást koloběhu vody, jedná se o vsakování vody do půdy a propustných hornin.

Nový!!: Voda a Infiltrace · Vidět víc »

Io (měsíc)

Io je jedním z měsíců planety Jupiter, nejvnitřnější ze skupiny měsíců objevených Galileem.

Nový!!: Voda a Io (měsíc) · Vidět víc »

Ion

Ion nebo iont je elektricky nabitá částice atomární velikosti (atom, molekula, někdy také skupina atomů či molekul).

Nový!!: Voda a Ion · Vidět víc »

Isaac Newton

Sir Isaac Newton (– v Londýně) byl anglický fyzik, matematik (profesor naturální filosofie), astronom, alchymista a teolog, jenž bývá často považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva.

Nový!!: Voda a Isaac Newton · Vidět víc »

Islám

směr modlitby a cíl muslimských poutníků z celého světa Prorok Mohamed během hadždže do Mekky v roce 632 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století.

Nový!!: Voda a Islám · Vidět víc »

Jaderný reaktor

Vertikální řez reaktorovou nádobou VVER-1000, kterou jsou vybaveny například oba dva Temelínské reaktory. Pozice: 1) Pohony řídících tyčí 2) Vrchní část reaktoru 3,4) Vstupní a výstupní nátrubky 5) Šachta reaktoru 6,7) Oblast aktivní zóny Jaderný reaktor je zařízení, které umožňuje řízené uvolnění jaderné energie, která je následně využívána pro výrobu elektrické energie, výzkum, vzdělávání atd.

Nový!!: Voda a Jaderný reaktor · Vidět víc »

Joule

Joule (v češtině nejčastěji či) je jednotka práce a energie, jeho značka je J. V soustavě SI patří joule mezi odvozené jednotky, ze základních jednotek je odvozen vztahem: 1 Joule je definován jako práce, kterou koná síla 1 N působící po dráze 1 m ve směru pohybu.

Nový!!: Voda a Joule · Vidět víc »

Jupiter (planeta)

Bez popisu.

Nový!!: Voda a Jupiter (planeta) · Vidět víc »

Kapalina

Vznik kapky vody Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.

Nový!!: Voda a Kapalina · Vidět víc »

Kationt

Kationt (též kation) je kladně nabitý iont, obvykle atom nebo molekula, která odevzdala elektron, (nebo pohltila kationty vodíku, volné protony).

Nový!!: Voda a Kationt · Vidět víc »

Křesťan

Křesťan je označení pro vyznavače křesťanství, nejrozšířenějšího monoteistického abrahámovského náboženství, založeném na učení Ježíše Krista.

Nový!!: Voda a Křesťan · Vidět víc »

Kelvin

Kelvin je jednotkou termodynamické teploty a také vhodnou jednotkou teplotního rozdílu nebo intervalu, stejně velkou, jako je stupeň Celsia – na rozdíl od něj se užívá i v jednotkách odvozených, jako W/(m·K).

Nový!!: Voda a Kelvin · Vidět víc »

Koloběh vody

Schéma koloběhu vody Koloběh vody (hydrologický cyklus) je stálý oběh povrchové a podzemní vody na Zemi, doprovázený změnami skupenství.

Nový!!: Voda a Koloběh vody · Vidět víc »

Kometa

Kometa Hale-Bopp s bílým prachovým a modrým plynovým ohonem (březen 1997) Kometa, zastarale vlasatice, je malé těleso sluneční soustavy složené především z ledu a prachu a obíhající většinou po velice výstředné (excentrické) eliptické trajektorii kolem Slunce.

Nový!!: Voda a Kometa · Vidět víc »

Koncentrace (chemie)

Koncentrace je veličina, která číselně charakterizuje složení směsi.

Nový!!: Voda a Koncentrace (chemie) · Vidět víc »

Kondenzátor

Kondenzátor je pasivní elektrotechnická součástka, jejíž charakteristickou vlastností je kapacita.

Nový!!: Voda a Kondenzátor · Vidět víc »

Kontinent

Mapa světa, zobrazující barevně odlišené kontinenty Fullerova projekce zobrazuje povrch Země jako rozložený mnohostěn, veškerá pevnina se tak jeví téměř jako jeden celek Kontinent (z latinského contineō, -ēre, což znamená držím pohromadě) je velkou souvislou pevninskou masou.

Nový!!: Voda a Kontinent · Vidět víc »

Kosmologie

Vývoj vesmíru podle současných teorií Kosmologie (z řeckého κοσμολογία nauka o světě) je odvětvím, které se zabývá vesmírem jako celkem.

Nový!!: Voda a Kosmologie · Vidět víc »

Kuiperův pás

Mléčné dráhy, který brání účinnému pozorování v určitých místech oblohy. Kuiperův pás, zřídka nazývaný také Edgeworthův-Kuiperův pás, je oblast sluneční soustavy rozprostírající se od oběžné dráhy Neptunu (asi 30 astronomických jednotek) až do vzdálenosti přibližně 55 astronomických jednotek od Slunce.

Nový!!: Voda a Kuiperův pás · Vidět víc »

Kyseliny

pH indikátorový papír Kyseliny jsou chemické látky, jejichž molekuly se ve vodě disociují na vodíkové kationty a anionty kyseliny.

Nový!!: Voda a Kyseliny · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Voda a Kyslík · Vidět víc »

Led

Led, chemický vzorec H2O, je šesterečný minerál.

Nový!!: Voda a Led · Vidět víc »

Ledovec

Pohled z Alte Prager Hütte na ledovec ''Schlatenkees'' a horu ''Großvenediger''. Je zde patrná akumulační a ablační oblast Ledovec je nehomogenní přírodní těleso tvořené ledem, omezené jen jinou horninou; led se v něm pohybuje vlivem zemské tíže obdobně, jako voda v řece.

Nový!!: Voda a Ledovec · Vidět víc »

Ledvina

Ledvina (lat. ren, řec. νεφρός, nefrós) savců je párový orgán uložený po stranách páteře v břišní dutině.

Nový!!: Voda a Ledvina · Vidět víc »

Lidský výkal

Lidský výkal Lidský výkal (stolice, exkrement, lejno, vulg. hovno) je produktem vyprazdňování tlustého střeva – defekace.

Nový!!: Voda a Lidský výkal · Vidět víc »

Mangan

Mangan, chemická značka Mn, (lat. Manganum) je světle šedý, paramagnetický, tvrdý kov.

Nový!!: Voda a Mangan · Vidět víc »

Mars (planeta)

Mars je čtvrtá planeta sluneční soustavy, druhá nejmenší planeta soustavy po Merkuru.

Nový!!: Voda a Mars (planeta) · Vidět víc »

Mars Express

Mars Express (zkráceně MEX) je planetární sonda určená ke studiu planety Mars z oběžné dráhy okolo ní.

Nový!!: Voda a Mars Express · Vidět víc »

Měrná tepelná kapacita

Měrná tepelná kapacita (ve starší literatuře též měrné teplo nebo specifické teplo) je množství tepla potřebného k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň (1 kelvin nebo 1 stupeň Celsia).

Nový!!: Voda a Měrná tepelná kapacita · Vidět víc »

Měsíc (satelit)

Měsíce ve sluneční soustavě v měřítku vzhledem k Zemi Měsíc, též přirozený satelit či přirozená družice (zastarale trabant nebo souputník) je kosmické těleso přirozeného původu pohybující se po oběžné dráze kolem jiného (většího) vesmírného tělesa, kterým může být planeta, trpasličí planeta nebo planetka.

Nový!!: Voda a Měsíc (satelit) · Vidět víc »

Merkur (planeta)

Merkur je Slunci nejbližší a současně i nejmenší planetou sluneční soustavy, dosahuje pouze o 40 % větší velikosti než pozemský Měsíc a je tak menší než Jupiterův měsíc Ganymed a Saturnův Titan.

Nový!!: Voda a Merkur (planeta) · Vidět víc »

Meteorologie

Meteorologie je věda zabývající se atmosférou.

Nový!!: Voda a Meteorologie · Vidět víc »

Methan

Geometrie molekuly methanu. Červenými linkami naznačen opsaný čtyřstěn hybridizovanými orbitaly sp3 Methan (mimo chemii dle PČP metan) neboli podle systematického názvosloví karban je nejjednodušší alkan, a tedy i nejjednodušší uhlovodík vůbec.

Nový!!: Voda a Methan · Vidět víc »

Metr za sekundu

Metr za sekundu (značka m/s nebo m·s−1) je odvozená jednotka rychlosti v soustavě SI.

Nový!!: Voda a Metr za sekundu · Vidět víc »

Mezihvězdné prostředí

Mezihvězdné prostředí se nazývá prostor a hmota, které se nacházejí mezi hvězdami v naší galaxii.

Nový!!: Voda a Mezihvězdné prostředí · Vidět víc »

Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii

Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (anglicky International Union of Pure and Applied Chemistry, zkráceně IUPAC), je organizace zabývající se chemickou nomenklaturou (názvy chemických prvků, názvy anorganických, organických sloučenin a polymerů) a chemickou terminologií (názvy chemických metod, pojmů a jevů).

Nový!!: Voda a Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii · Vidět víc »

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky je ústředním orgánem státní správy na úseku zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví.

Nový!!: Voda a Ministerstvo zdravotnictví České republiky · Vidět víc »

Mlhovina

galaxie M33, 2,7 miliónů světelných let od Země. Tato mlhovina je oblastí vzniku nových hvězd. Mlhovina je mezihvězdné mračno prachových částic a plynů.

Nový!!: Voda a Mlhovina · Vidět víc »

Moč

Vzorek moči Moč je kapalný odpad vylučovaný ledvinami a po nahromadění v močovém měchýři vyloučený z těla procesem zvaným močení (urinace).

Nový!!: Voda a Moč · Vidět víc »

Moře

Dánsku Moře je velká plocha slané či brakické vody, spojená se světovým oceánem.

Nový!!: Voda a Moře · Vidět víc »

Mol

Mol (značka mol) je základní fyzikální jednotka látkového množství.

Nový!!: Voda a Mol · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Voda a Molekula · Vidět víc »

Molekulární mračno

vydavatel.

Nový!!: Voda a Molekulární mračno · Vidět víc »

Mpembův jev

Mpembův jev označuje zdánlivě nesmyslnou a paradoxní skutečnost, že teplá voda může zmrznout (tj. změní se skupenství z kapalného na tuhé, změní se v led) dříve než voda studená.

Nový!!: Voda a Mpembův jev · Vidět víc »

Neutralizace

Neutralizace je chemická reakce kyseliny s hydroxidem.

Nový!!: Voda a Neutralizace · Vidět víc »

Neutron

Neutron je subatomární částice bez elektrického náboje (neutrální částice), jedna ze základních stavebních částic atomového jádra (nukleon) a tím téměř veškeré známé hmoty.

Nový!!: Voda a Neutron · Vidět víc »

Newton

Newton je jednotka síly v soustavě SI se značkou N. Jedná se o odvozenou jednotku založenou na základních jednotkách kilogram (kg), metr (m) a sekunda (s).

Nový!!: Voda a Newton · Vidět víc »

Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Nový!!: Voda a Objem · Vidět víc »

Oblak

kumulus, které se tvoří za pěkného počasí stratokumulus shora > Oblak estetika Oblak, též mrak nebo mračno (1. p. množného čísla a 4. p. oblaky i oblaka, 2. p. oblaků i oblak), je viditelná soustava malých částic vody nebo ledu (případně jiných látek) v atmosféře Země nebo jiných planet.

Nový!!: Voda a Oblak · Vidět víc »

Odpadní voda

Zelené řasy a sinice ve vodě signalizují znečištění vody vysokým obsahem dusíku a fosforu Odpadní voda, je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností.

Nový!!: Voda a Odpadní voda · Vidět víc »

Oheň

Plamen ohně Symbol označující hořlavost Oheň je forma hoření.

Nový!!: Voda a Oheň · Vidět víc »

Oktan

Oktan je osmiuhlíkatý alkan (tedy uhlovodík pouze s jednoduchými vazbami) s chemickým vzorcem CH3(CH2)6CH3.

Nový!!: Voda a Oktan · Vidět víc »

Oortův oblak

Porovnání tvaru Oortova oblaku s tvarem Kuiperova pásu a oběžnou rovinou planet (schéma není v měřítku, naznačuje jen tvary) Oortův oblak (řidčeji Öpik-Oortův oblak) je hypotetický kulovitý oblak komet na okraji naší sluneční soustavy za Kuiperovým pásem, přibližně 50 000 AU od Slunce.

Nový!!: Voda a Oortův oblak · Vidět víc »

Organická látka

Dřevo je typická organická látka, kde převažuje celulóza, ale je tvořena i desítkami dalších sloučenin Organická látka (česky méně často ústrojná látka) je obecný název pro materiál, tvořený převážně organickými sloučeninami, který však obvykle obsahuje i příměsi anorganických sloučenin.

Nový!!: Voda a Organická látka · Vidět víc »

Organizace spojených národů

Budova OSN v New Yorku Organizace spojených národů, zkráceně OSN (UN), je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa – k březnu 2018 má 193 členských států.

Nový!!: Voda a Organizace spojených národů · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Voda a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Pascal (jednotka)

Pascal (značka Pa) je jednotka tlaku.

Nový!!: Voda a Pascal (jednotka) · Vidět víc »

Přímka

Přímka je jednorozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Voda a Přímka · Vidět víc »

Přípona (mluvnice)

Pojmem přípona se v lingvistice označuje jednotlivý morfém (tzv. derivativní sufix), který se nachází ve slově, za kořenem slova, nejde-li o další kořen slova nebo o koncovku.

Nový!!: Voda a Přípona (mluvnice) · Vidět víc »

Příroda

Příroda znamená v nejužším významu slova volně žijící ekosystém s určitou mírou biodiverzity, v širším pojetí pak může znamenat celou biosféru, či dokonce hmotný svět (fysis), tedy předmět zájmu přírodních věd.

Nový!!: Voda a Příroda · Vidět víc »

Přehradní nádrž

Vodní nádrž Lipno Přehradní nádrž (také nazývaná jen přehrada) je vodní nádrž, která vzniká umělým přehrazením vodního toku přehradní hrází.

Nový!!: Voda a Přehradní nádrž · Vidět víc »

Permitivita

Permitivita (absolutní permitivita) je v elektrotechnice fyzikální veličina označovaná obvykle řeckým písmenem ε (epsilon), která vyjadřuje míru odporu při vytváření elektrického pole v určitém přenosovém médiu.

Nový!!: Voda a Permitivita · Vidět víc »

Pevná látka

Led je voda v pevném stavu Pevná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky vázány ve svých „pevných“ polohách, kolem kterých kmitají.

Nový!!: Voda a Pevná látka · Vidět víc »

PH

Odstíny šťávy z červeného zelí v závislosti na pH pH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky).

Nový!!: Voda a PH · Vidět víc »

Phoebe (měsíc)

Phoebe na snímku sondy Cassini z června 2004 Phoebe je jedním z měsíců planety Saturn.

Nový!!: Voda a Phoebe (měsíc) · Vidět víc »

Pitná voda

Zákon 258/2000 Sb.

Nový!!: Voda a Pitná voda · Vidět víc »

Planeta

Planeta (z řeckého πλανήτης, planétés – „tulák“) nebo oběžnice ve sluneční soustavě je (dle definice IAU) takové těleso, které obíhá kolem Slunce, má dostatečnou hmotnost, aby ji její gravitační síly zformovaly do přibližně kulového tvaru (tj. nachází se v hydrostatické rovnováze), je dominantní v zóně své oběžné dráhy (tj. vyčistila svou gravitací okolí vlastní oběžné dráhy od jiných těles) a není družicí (měsícem) jiného tělesa.

Nový!!: Voda a Planeta · Vidět víc »

Plankton

Zástupci planktonu Plankton je soubor mikroskopických organismů pasivně se vznášejících v prostředí.

Nový!!: Voda a Plankton · Vidět víc »

Plíce

bronchů v plicích člověka Plíce (lat. pulmo), též pneumo z řec. πνεύμω - dech, je párový orgán, který umožňuje výměnu plynů mezi krví a vzduchem.

Nový!!: Voda a Plíce · Vidět víc »

Pluto (trpasličí planeta)

Astronomický symbol Pluta Pluto, oficiální označení (134340) Pluto, je největší a po Eris druhou nejhmotnější známou trpasličí planetou sluneční soustavy.

Nový!!: Voda a Pluto (trpasličí planeta) · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Voda a Plyn · Vidět víc »

Podnebí

Podnebí neboli klima je dlouhodobý stav počasí, podmíněný energetickou bilancí, cirkulací atmosféry, charakterem aktivního povrchu a dnes i člověkem.

Nový!!: Voda a Podnebí · Vidět víc »

Podzemní voda

Krasová jezírka jsou jednou z forem podzemní vody Podzemní voda zahrnuje všechnu vodu, která se nachází pod zemským povrchem, zejména v pórech mezi částicemi půdy a v místech, kde je narušena kontinuita hornin.

Nový!!: Voda a Podzemní voda · Vidět víc »

Pot

Pot na tváři a čele Pot (odborně sudor, hidros) je vodnatý výměšek apokrinních a ekrinních potních žláz.

Nový!!: Voda a Pot · Vidět víc »

Povrchové napětí

Voda tvořící kapky Povrchové napětí je efekt, při kterém se povrch kapalin chová jako elastická fólie a snaží se dosáhnout co možná nejhladšího stavu s minimální plochou.

Nový!!: Voda a Povrchové napětí · Vidět víc »

Protoplanetární mlhovina

Protoplanetární mlhovina (PPM) je astronomický objekt, který je krátkodobou fází hvězdného vývoje mezi pozdní asymptotickou větví obrů (LAGB) a následnou planetární mlhovinou.

Nový!!: Voda a Protoplanetární mlhovina · Vidět víc »

Rostliny

Rostliny (Plantae, též nově Archaeplastida či Primoplantae) je říše eukaryotických a převážně fotosyntetických organismů.

Nový!!: Voda a Rostliny · Vidět víc »

Rozvojové cíle tisíciletí

Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals, MDG) je program, který má vést k odstranění největších problémů rozvojového světa definovaných v osmi základních cílech.

Nový!!: Voda a Rozvojové cíle tisíciletí · Vidět víc »

Saturn (planeta)

Saturn je v pořadí planet na šestém místě a po Jupiteru druhá největší planeta sluneční soustavy.

Nový!!: Voda a Saturn (planeta) · Vidět víc »

Síran draselný

Síran draselný (K2SO4) je draselná sůl kyseliny sírové.

Nový!!: Voda a Síran draselný · Vidět víc »

Síran hořečnatý

Síran hořečnatý (MgSO4) je síran hořčíku.

Nový!!: Voda a Síran hořečnatý · Vidět víc »

Síran vápenatý

Síran vápenatý je anorganická sloučenina se vzorcem CaSO4, vápenatá sůl kyseliny sírové.

Nový!!: Voda a Síran vápenatý · Vidět víc »

Sediment

Pohled na obnažené jezerní sedimenty Sediment je usazenina, složená z částic pevných látek, které se vlivem tíže usadily na dně prostoru, naplněného plynem, tedy např.

Nový!!: Voda a Sediment · Vidět víc »

Sekunda

Světélko blikající jednou za sekundu Sekunda (značka s, ale někdy též nesprávně označovaná jako sec, sek apod.) je základní jednotka času (nebo také doby trvání) v soustavě SI.

Nový!!: Voda a Sekunda · Vidět víc »

Skupenské teplo

K vyvolání přechodu složky z jednoho skupenství do jiného je zapotřebí dodat látce (nebo naopak látce odebrat) určité množství tepla.

Nový!!: Voda a Skupenské teplo · Vidět víc »

Skupenství

Skupenství neboli stav je konkrétní forma látky, charakterizovaná především uspořádáním částic v látce a projevující se typickými vlastnostmi.

Nový!!: Voda a Skupenství · Vidět víc »

Slunce

Astronomický symbol Slunce Slunce je hvězda hlavní posloupnosti, spektrální třídy G2V.

Nový!!: Voda a Slunce · Vidět víc »

Sníh

Zasněžená krajina. Sníh je specifická forma ledu, pevného skupenství vody.

Nový!!: Voda a Sníh · Vidět víc »

Soli

Soli jsou chemické sloučeniny iontového charakteru.

Nový!!: Voda a Soli · Vidět víc »

Souhvězdí Lištičky

Lištička (Vulpecula) je malé souhvězdí na severní obloze, uprostřed letního trojúhelníku.

Nový!!: Voda a Souhvězdí Lištičky · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Voda a Soustava SI · Vidět víc »

Srážky

Dlouhodobý denní průměr srážek Atmosférické srážky (či jen srážky) jsou pojem zahrnující velkou část hydrometeorů.

Nový!!: Voda a Srážky · Vidět víc »

Středočeský kraj

Středočeský kraj je územně správní jednotka České republiky, která vznikla 1. července 1960 na základě zákona č. 36/1960 Sb., „o územním členění státu“ ze dne 11. dubna 1960.

Nový!!: Voda a Středočeský kraj · Vidět víc »

Stechiometrie

Stechiometrie je výpočet relativních množství reaktantů a produktů v chemických reakcích.

Nový!!: Voda a Stechiometrie · Vidět víc »

Stlačitelnost

Stlačitelnost (objemová stlačitelnost) je definována jako záporná hodnota relativní změny objemu vzhledem ke změně tlaku, tzn.

Nový!!: Voda a Stlačitelnost · Vidět víc »

Stoková síť

Betonové roury pro stavbu stok Plastové trubky pro stavbu stok Stoková síť je soustava trubních rozvodů a dalších zařízení sloužících k odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí a z veřejného prostranství do městské čistírny odpadních vod, případně přímo do recipientu.

Nový!!: Voda a Stoková síť · Vidět víc »

Stroncium

Stroncium (chemická značka Sr, Strontium) je 4.

Nový!!: Voda a Stroncium · Vidět víc »

Stupeň (úhel)

Stupeň (přesněji úhlový stupeň) jako úhlová míra rovinného úhlu bývá značená obvykle „°“.

Nový!!: Voda a Stupeň (úhel) · Vidět víc »

Světelný rok

Světelný rok (značka jednotky ly či l.y., z angl. light-year) je jednotka vzdálenosti, používaná hlavně v astronomii.

Nový!!: Voda a Světelný rok · Vidět víc »

Systematický název

Systematický název na rozdíl od triviálního názvu vyjadřuje systematické zařazení popisovaného jevu.

Nový!!: Voda a Systematický název · Vidět víc »

Těžká voda

Těžká voda, D2O, oxid deuteria je voda, jejíž molekuly obsahují místo obou atomů vodíku jeho izotop deuterium - tedy vodík s jádrem tvořeným 1 protonem a 1 neutronem.

Nový!!: Voda a Těžká voda · Vidět víc »

Teplo

Teplo (Q - calorique - Kalorika) (dříve nebo v pozměněném smyslu tepelná energieNormy pro fyzikální veličiny a jednotky od 80. let 20. století (ČSN 01 1303, nahrazená v 90. letech normou ČSN ISO 31-4, nahrazenou současně platnou ČSN ISO 80000-5) ekvivalentní název tepelná energie pro makroskopickou, fenomenologicky stanovenou veličinu teplo nedoporučují, tomu se přizpůsobila i většina učebnic fyziky. Energie (a práce) je ve fyzikálním jazyce vyhrazena pouze pro popis mikroskopické podstaty tepelné výměny jako přenosového jevu. V oborech mimo fyziku je navíc termín tepelná energie používán v obecnějším smyslu, zahrnujícím také vnitřní energii těles s vyšší teplotou přeměňovanou konáním práce, tedy nejen tepelnou výměnou, na jiné druhy energie.) je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie, jejíž podstatou není ani práce \sum_i A_i \cdot \mathrma_i (elementární práce je rovna obecné síle skalárně násobené obecným posunutím), ani tzv.

Nový!!: Voda a Teplo · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: Voda a Teplota · Vidět víc »

Teplota varu

Teplota varu je teplota, při níž kapalina vře.

Nový!!: Voda a Teplota varu · Vidět víc »

Teplotní roztažnost

Teplotní roztažnost je jev, při kterém se po dodání/odebrání tepla tělesu (po zahřátí/ochlazení tělesa o určitou teplotu) změní délkové rozměry (objem) tělesa.

Nový!!: Voda a Teplotní roztažnost · Vidět víc »

Termoregulace

Termoregulace znamená schopnost, především živých organismů, kontrolovat svou tělesnou teplotu.

Nový!!: Voda a Termoregulace · Vidět víc »

Thalés z Milétu

Thalés z Milétu, řecky, (okolo 624 př. n. l. Milétos – okolo 548 př. n. l.) byl předsókratovský filosof, geometr a astronom, jeden ze „sedmi mudrců“.

Nový!!: Voda a Thalés z Milétu · Vidět víc »

Tlak

Tlak Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy Pokud není tato síla F rozložena na dané ploše rovnoměrně, pak veličinu p, danou předchozím vzorcem, nazýváme střední tlak.

Nový!!: Voda a Tlak · Vidět víc »

Transneptunické těleso

Transneptunické těleso (zkratka TNO z anglického Trans-Neptunian Object) je objekt v naší sluneční soustavě, který se pohybuje za drahou planety Neptun.

Nový!!: Voda a Transneptunické těleso · Vidět víc »

Transpirace

Transpirace, tedy výdej vody, se odehrává z velké části listy Transpirace je výdej vody povrchem rostlin, respektive listem.

Nový!!: Voda a Transpirace · Vidět víc »

Tritiová voda

Tritiová voda, oxid tritia, tritiový analog vody, trojnásob těžká voda, supertěžká voda, chemicky T2O, 3H2O, je voda, jejíž molekuly obsahují místo obou atomů vodíku jeho izotop tritium – tedy vodík s jádrem tvořeným jedním protonem a dvěma neutrony.

Nový!!: Voda a Tritiová voda · Vidět víc »

Tritium

Tritium je radioaktivní izotop vodíku (3H).

Nový!!: Voda a Tritium · Vidět víc »

Turgor

izotonickém prostředí, vpravo plazmoptýza. Turgor je termín používaný v biologických vědách k popisu vnitřního tlaku pletiv a tkání.

Nový!!: Voda a Turgor · Vidět víc »

Vápník

Vápník (chemická značka Ca, Calcium) je nejvýznamnější prvek z řady kovů alkalických zemin, lehký, velmi reaktivní kov.

Nový!!: Voda a Vápník · Vidět víc »

Venuše (planeta)

Venuše je druhá planeta od Slunce ve sluneční soustavě.

Nový!!: Voda a Venuše (planeta) · Vidět víc »

Vesmír

datum přístupu.

Nový!!: Voda a Vesmír · Vidět víc »

Virus

Virus (z lat. „virus“ – jed) je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na pomezí mezi živým a neživým.

Nový!!: Voda a Virus · Vidět víc »

Viskozita

Simulace dvou látek s rozdílnou viskozitou. Horní kapalina má nižší viskozitu, dolní kapalina má vyšší viskozitu Viskozita (také vazkost) je fyzikální veličina udávající poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny.

Nový!!: Voda a Viskozita · Vidět víc »

Voda na Marsu

Umělecká představa, jak by mohl Mars jednou vypadat, slouží i jako podklad, jak nejspíše vypadal dříve Viking) Voda na Marsu je souhrnné označení veškeré vody, která se nachází na planetě Mars.

Nový!!: Voda a Voda na Marsu · Vidět víc »

Vodárna

Vodárna je vodohospodářské zařízení zajišťující dodávku upravené vody pro potřeby obyvatelstva, zemědělství a průmyslová odvětví.

Nový!!: Voda a Vodárna · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Voda a Vodík · Vidět víc »

Vodíková vazba

Vodíková vazba ve vodě (černé přerušované čáry). Béžové čáry: kovalentní vazby mezi atomy kyslíku (červeně) a vodíku (bíle).Vodíková vazba (často také vodíkový můstek) je nejsilnější z nevazebných interakcí.

Nový!!: Voda a Vodíková vazba · Vidět víc »

Vodní pára

Kondenzované kapičky vody při poruše parovodu Vodní pára je plynné skupenství vody, která se nachází v okolním prostředí a během kondenzace je pak ve formě malých aerosolových kapiček.

Nový!!: Voda a Vodní pára · Vidět víc »

Vodní zdroj

Vodní nádrž Koryčany Vodní zdroj je většinou označován zdroj vody pro využití v technologickém procesu (zásobování, zavlažování), nebo jako zdroj pitné vody pro zásobování obyvatelstva (vodárna).

Nový!!: Voda a Vodní zdroj · Vidět víc »

Vodní zdroj Káraný

Úpravna vody na pravém břehu Labe Vodní zdroj Káraný je druhý nejvýznamnější zdroj pitné vody pro Prahu, na rozdíl od ostatních zdrojů se jedná o podzemní vodu.

Nový!!: Voda a Vodní zdroj Káraný · Vidět víc »

Vodojem

Kuvajtské věže – nejznámější vodárenské věžě a symbol moderního Kuvajtu Praze Vodojem je vodárenský objekt pro akumulaci vody.

Nový!!: Voda a Vodojem · Vidět víc »

Vodovod

Olověný římský rozvod vody ruském městě Mytišči Vodovod je zařízení pro potrubní nebo podobnou dopravu vody.

Nový!!: Voda a Vodovod · Vidět víc »

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka spojuje vnitřní vodovod a vodovodní řad, dopravuje do připojené nemovitosti vodu.

Nový!!: Voda a Vodovodní přípojka · Vidět víc »

Vzduch

mlze Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km.

Nový!!: Voda a Vzduch · Vidět víc »

Vznik a vývoj sluneční soustavy

protoplanetárního disku Vznik a vývoj sluneční soustavy začal podle odhadů někdy před 4,55 až 4,56 miliardami let gravitačním smršťováním malé části obrovského molekulárního mračna.

Nový!!: Voda a Vznik a vývoj sluneční soustavy · Vidět víc »

Zásady (chemie)

Zásady nebo báze či alkálie jsou chemické látky schopné poutat protony (kationty vodíku H+).

Nový!!: Voda a Zásady (chemie) · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Voda a Země · Vidět víc »

Zemědělství

orbě Zemědělství je termín popisující produkci (vlastní činnost, věda o ní, řemeslo i umění) potravin a krmiv a nebo i jiných produktů prostřednictvím cíleného pěstování rostlin a chovu domestikovaných zvířat (hospodářských zvířat).

Nový!!: Voda a Zemědělství · Vidět víc »

Znečištění

Významným polutantem ve vodách jsou pesticidy Znečištění je ekologická újma, která znamená uvolnění environmentálních kontaminantů do přírodního prostředí.

Nový!!: Voda a Znečištění · Vidět víc »

Znečištění vody

Znečištění vody pevným odpadem Znečištění vody je jeden z největších problémů současného světa; výrazně totiž omezuje přístup určité části lidské populace k pitné vodě.

Nový!!: Voda a Znečištění vody · Vidět víc »

16. století

Šestnácté století je období mezi 1. lednem 1501 a 31. prosincem 1600 našeho letopočtu.

Nový!!: Voda a 16. století · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Voda a 19. století · Vidět víc »

1911

1911 (MCMXI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Voda a 1911 · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Voda a 20. století · Vidět víc »

2007

2007 (MMVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Voda a 2007 · Vidět víc »

6. století př. n. l.

Dějepis - Století Kategorie:Staletí.

Nový!!: Voda a 6. století př. n. l. · Vidět víc »

Přesměrování zde:

DHMO, Dhmo, Dihydrogen monooxid, Dihydrogen monoxid, Dihydrogen oxid, Dihydrogenium monooxid, Dihydrogenium monoxid, Dihydrogenium oxid, Dihydrogeniummonooxid, Dihydrogeniummonoxid, Dihydrogeniumoxid, Dihydrogenmonooxid, Dihydrogenmonoxid, Dihydrogenoxid, H2O, HOH, Kyselina hydroxylová, Oxid vodný, Oxidan.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »