Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Vodivost

Index Vodivost

Slovo vodivost má několik významů.

17 vztahy: Dielektrická vodivost, Dielektrikum, Elektrická vodivost, Elektrický odpor, Elektrický proud, Elektrický tok, Fyzikální veličina, Konduktivita, Látka, Magnetický tok, Převrácená hodnota, Permeabilita, Permitivita, Rezistivita, Tepelná vodivost, Teplo, Teplota.

Dielektrická vodivost

Dielektrická vodivost, čili permitancePojem permitance používal původně (na konci 19. století) Oliver Heaviside pro veličinu, dnes zvanou susceptance.

Nový!!: Vodivost a Dielektrická vodivost · Vidět víc »

Dielektrikum

Dielektrikum je i obyčejný papír (přesněji celulóza), ale pro zlepšení dielektrických vlastností se napouští různými látkami, např. pryskyřicemi Dielektrikum je látka (většinou izolant), která má schopnost polarizace (tedy být polarizována).

Nový!!: Vodivost a Dielektrikum · Vidět víc »

Elektrická vodivost

Elektrická vodivost (též konduktance – reálná vodivost el. obvodu) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost dobře vést elektrický proud.

Nový!!: Vodivost a Elektrická vodivost · Vidět víc »

Elektrický odpor

Elektrický odpor je fyzikální veličina charakterizující schopnost elektrických vodičů vést elektrický proud.

Nový!!: Vodivost a Elektrický odpor · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Vodivost a Elektrický proud · Vidět víc »

Elektrický tok

Elektrický indukční tok, zkráceně též elektrický toknehrozí-li záměna s podobnou veličinou, tokem intenzity elektrického pole (zastarale dielektrický tok či posuvný tok) je skalární fyzikální veličina používaná pro popis elektrického pole v prostředí.

Nový!!: Vodivost a Elektrický tok · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Vodivost a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Konduktivita

Konduktivita (též měrná elektrická vodivost) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost látky dobře vést elektrický proud.

Nový!!: Vodivost a Konduktivita · Vidět víc »

Látka

Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).

Nový!!: Vodivost a Látka · Vidět víc »

Magnetický tok

Magnetický (indukční) tok (též tok magnetické indukce) slouží pro kvantitativní popis sumárního působení magnetického pole s daným rozložením, například při jevu elektromagnetické indukce.

Nový!!: Vodivost a Magnetický tok · Vidět víc »

Převrácená hodnota

V matematice se jako převrácená (neboli reciproká) hodnota čísla x označuje to číslo, které po vynásobení číslem x dává jako výsledek 1.

Nový!!: Vodivost a Převrácená hodnota · Vidět víc »

Permeabilita

Permeabilita je v elektrotechnice fyzikální veličina, která vyjadřuje vliv určitého materiálu nebo prostředí na výsledné účinky působícího magnetického pole.

Nový!!: Vodivost a Permeabilita · Vidět víc »

Permitivita

Permitivita (absolutní permitivita) je v elektrotechnice fyzikální veličina označovaná obvykle řeckým písmenem ε (epsilon), která vyjadřuje míru odporu při vytváření elektrického pole v určitém přenosovém médiu.

Nový!!: Vodivost a Permitivita · Vidět víc »

Rezistivita

Rezistivita (též měrný elektrický odpor nebo také specifický elektrický odpor) je fyzikální veličina charakterizující lokální (diferenciální) vodivostní či odporové vlastnosti látek vedoucích elektrický proud.

Nový!!: Vodivost a Rezistivita · Vidět víc »

Tepelná vodivost

Ve fyzice označuje tepelná vodivost schopnost daného kusu látky, konstrukce (např. zdi), vést teplo.

Nový!!: Vodivost a Tepelná vodivost · Vidět víc »

Teplo

Teplo (Q - calorique - Kalorika) (dříve nebo v pozměněném smyslu tepelná energieNormy pro fyzikální veličiny a jednotky od 80. let 20. století (ČSN 01 1303, nahrazená v 90. letech normou ČSN ISO 31-4, nahrazenou současně platnou ČSN ISO 80000-5) ekvivalentní název tepelná energie pro makroskopickou, fenomenologicky stanovenou veličinu teplo nedoporučují, tomu se přizpůsobila i většina učebnic fyziky. Energie (a práce) je ve fyzikálním jazyce vyhrazena pouze pro popis mikroskopické podstaty tepelné výměny jako přenosového jevu. V oborech mimo fyziku je navíc termín tepelná energie používán v obecnějším smyslu, zahrnujícím také vnitřní energii těles s vyšší teplotou přeměňovanou konáním práce, tedy nejen tepelnou výměnou, na jiné druhy energie.) je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie, jejíž podstatou není ani práce \sum_i A_i \cdot \mathrma_i (elementární práce je rovna obecné síle skalárně násobené obecným posunutím), ani tzv.

Nový!!: Vodivost a Teplo · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: Vodivost a Teplota · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Měrná vodivost.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »