Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Volný pád

Index Volný pád

Volný pád je pohyb tělesa o hmotnosti m v tíhovém poliJe-li pád popisován v inerciální vztažné soustavě (např. reálný pád na povrchu nerotujících astronomických těles bez atmosféry), setrvačné síly nepůsobí a tíhové pole je rovno "čistému" gravitačnímu poli tělesa a tíhové zrychlení rovno zrychlení gravitačnímu.

26 vztahy: Alpské lyžování, Eötvösův experiment, Gravitační potenciální energie, Gravitace, Hmotnost, Kinetická energie, Mechanický pohyb, Mechanika, Nula, Odpor prostředí, Přímočarý pohyb, Počátek, Pohybová rovnice, Poloha tělesa, Potenciální energie, Rovnice, Rychlost, Síla, Soustava souřadnic, Svislice, Tíhové zrychlení, Těleso, Výška, Vrh šikmý, Vrh svislý, Zrychlení.

Alpské lyžování

Alpské lyžování Alpské lyžování na Bariloche (Argentina) Alpské lyžování (někdy též zvané sjezdové lyžování) je odvětví závodního lyžování, v němž se závodník snaží o projetí dané trati ze svahu dolů v co nejkratším čase.

Nový!!: Volný pád a Alpské lyžování · Vidět víc »

Eötvösův experiment

Eötvösův experiment byl pokus, kterým Loránd Eötvös porovnal setrvačnou a gravitační hmotnost těles a ověřil, že se shodují.

Nový!!: Volný pád a Eötvösův experiment · Vidět víc »

Gravitační potenciální energie

Gravitační potenciální energie je jeden z druhů mechanické energie, kterou má těleso v gravitačním poli.

Nový!!: Volný pád a Gravitační potenciální energie · Vidět víc »

Gravitace

Gravitace, gravitační interakce je univerzální silové působení mezi všemi formami hmoty a právě tím se odlišuje od všech ostatních interakcí.

Nový!!: Volný pád a Gravitace · Vidět víc »

Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

Nový!!: Volný pád a Hmotnost · Vidět víc »

Kinetická energie

energii potenciální. Ta se mění dalším sjezdem dolů opět na energii kinetickou. Kinetická energie (též pohybová energie) je jeden z druhů mechanické energie, kterou má pohybující se těleso.

Nový!!: Volný pád a Kinetická energie · Vidět víc »

Mechanický pohyb

Mechanický pohyb je druh pohybu, při kterém se mění poloha vzhledem k jiným tělesům.

Nový!!: Volný pád a Mechanický pohyb · Vidět víc »

Mechanika

Mechanika je obor fyziky, který se zabývá mechanickým pohybem, tedy přemísťováním těles v prostoru a čase a změnami velikostí a tvarů těles.

Nový!!: Volný pád a Mechanika · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Volný pád a Nula · Vidět víc »

Odpor prostředí

Odpor prostředí je soubor všech sil, kterými plyn nebo kapalina působí proti pohybu těles v něm.

Nový!!: Volný pád a Odpor prostředí · Vidět víc »

Přímočarý pohyb

Přímočarý pohyb je pohyb po přímce, tzn.

Nový!!: Volný pád a Přímočarý pohyb · Vidět víc »

Počátek

Počátek označuje v původním významu výchozí stav, zahájení např.

Nový!!: Volný pád a Počátek · Vidět víc »

Pohybová rovnice

Pohybová rovnice je matematicky zapsaný fyzikální vztah, který popisuje možné pohyby tělesa v daném prostředí.

Nový!!: Volný pád a Pohybová rovnice · Vidět víc »

Poloha tělesa

Poloha tělesa je údaj, vyjadřující umístění tělesa vzhledem k ostatním tělesům (vztažné soustavě).

Nový!!: Volný pád a Poloha tělesa · Vidět víc »

Potenciální energie

tíhovou silou, která vozíky urychluje resp. zpomaluje. Potenciální energie (též polohová energie) je druh energie, kterou má každé těleso nacházející se v potenciálovém poli určité síly.

Nový!!: Volný pád a Potenciální energie · Vidět víc »

Rovnice

Uvažujme dvě funkce f(x), g(x), které jsou definovány na nějaké množině D, pak nalezení všech x \in D, která splňují rovnost se nazývá rovnicí o jedné neznámé x. Funkce f(x) se nazývá levá strana rovnice a g(x) se nazývá pravá strana rovnice.

Nový!!: Volný pád a Rovnice · Vidět víc »

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Volný pád a Rychlost · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Volný pád a Síla · Vidět víc »

Soustava souřadnic

Soustava souřadnic (též souřadnicová soustava či systém souřadnic) umožňuje jednoznačně popsat polohu bodu pomocí čísel jakožto souřadnic čili koordinát.

Nový!!: Volný pád a Soustava souřadnic · Vidět víc »

Svislice

Svislice či vertikála je přímka, rovnoběžná s působením zemské gravitace v daném místě.

Nový!!: Volný pád a Svislice · Vidět víc »

Tíhové zrychlení

Tíhové zrychlení je zrychlení volného pádu těles na povrchu kosmického tělesa (například Země).

Nový!!: Volný pád a Tíhové zrychlení · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Volný pád a Těleso · Vidět víc »

Výška

Výška označuje obvykle vertikální vzdálenost dvou bodů.

Nový!!: Volný pád a Výška · Vidět víc »

Vrh šikmý

Vrh šikmý je pohyb tělesa v tíhovém poli,Je-li vrh popisován v inerciální vztažné soustavě (např. vrh na povrchu nerotujících astronomických těles bez atmosféry), setrvačné síly nepůsobí a tíhové pole je rovno „čistému“ gravitačnímu poli tělesa a tíhové zrychlení rovno zrychlení gravitačnímu.

Nový!!: Volný pád a Vrh šikmý · Vidět víc »

Vrh svislý

Vrh svislý je pohyb tělesa v homogenním gravitačním poli, při kterém počáteční rychlost tělesa má směr svisle vzhůru - proti směru gravitační síly.

Nový!!: Volný pád a Vrh svislý · Vidět víc »

Zrychlení

Zrychlení (akcelerace) je charakteristika pohybu, která popisuje, jakým způsobem se mění rychlost tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Volný pád a Zrychlení · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »