Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Volný trh

Index Volný trh

Volný trh (někdy nazývaný svobodný trh) je systém nebo instituce směny, kde se ceny určují dohodou prodávajících a kupujících bez státní intervence a regulace.

25 vztahy: Anarchokapitalismus, Dokonalá konkurence, Dokonalý trh, Ekonomický liberalismus, Etnografie, Index ekonomické svobody, Instituce, Intervence, Klasický liberalismus, Konkurence, Laissez faire, Libertarianismus, Ludwig von Mises, Merkantilismus, Murray Rothbard, Normativní ekonomie, Politická ekonomie, Rakouská škola, Raný novověk, Regulace, Sociální filosofie, Stát, Středověk, Systém, Tržní ekonomika.

Anarchokapitalismus

Anarchokapitalismus je směr anarchismu, který zdůrazňuje soukromé vlastnictví a z něj plynoucí přirozená práva jako klíčové pro realizaci bezstátní společnosti.

Nový!!: Volný trh a Anarchokapitalismus · Vidět víc »

Dokonalá konkurence

Dokonalá konkurence je teoretický model trhu, ve kterém platí následující předpoklady.

Nový!!: Volný trh a Dokonalá konkurence · Vidět víc »

Dokonalý trh

Dokonalý trh je takový trh, na kterém mají všichni kupující dokonalé informace o všech prodávajících a cenách, které nabízejí, při přechodu od jednoho prodávajícího k jinému mají nulové náklady a obchodovaný statek je homogenní.

Nový!!: Volný trh a Dokonalý trh · Vidět víc »

Ekonomický liberalismus

Ekonomický liberalismus, liberální ekonomická teorie nebo tržní liberalismus je skupina ekonomických teorií, které mají svůj původ v osvícenství.

Nový!!: Volný trh a Ekonomický liberalismus · Vidět víc »

Etnografie

Etnografie (z řeckého ethnos, kmen, národ, a grafein, popisovat), česky národopis, je společenská věda zkoumající a popisující modely chování, sociální organizaci, zvyky, hudbu a umění v jednotlivých lidských kulturách a společnostech.

Nový!!: Volný trh a Etnografie · Vidět víc »

Index ekonomické svobody

Index ekonomické svobody je souhrnný index vydávaný The Heritage Foundation měřící, jak je ekonomika ve zkoumané zemi tržně orientovaná.

Nový!!: Volný trh a Index ekonomické svobody · Vidět víc »

Instituce

Instituce (z lat. instituere, ustanovit, zřídit) znamená v sociologii obecně praktikovaný, schvalovaný a předávaný způsob jednání a vztahů.

Nový!!: Volný trh a Instituce · Vidět víc »

Intervence

Intervence může označovat:;ekonomie.

Nový!!: Volný trh a Intervence · Vidět víc »

Klasický liberalismus

Klasický liberalismus je první moderní liberální filosofický směr, který klade důraz na osobní svobodu jednotlivce zajištěnou především minimálními státními zásahy.

Nový!!: Volný trh a Klasický liberalismus · Vidět víc »

Konkurence

Konkurence (z latinského concurrere, „vést spolu“, „běžet spolu“) má několik významů.

Nový!!: Volný trh a Konkurence · Vidět víc »

Laissez faire

„Laissez-faire“, někdy též „laissez-passer“ (franc. „nechte věcem volný průběh“) je heslo klasického liberalismu vyjadřující hlavní ekonomickou zásadu, aby stát nezasahoval do hospodářství a nesnažil se je řídit.

Nový!!: Volný trh a Laissez faire · Vidět víc »

Libertarianismus

Libertarianismus je označení pro skupinu politických ideologií, které odmítají donucování a naopak vyzdvihují politickou i obecnou svobodu a aktivitu skrze dobrovolná občanská sdružení či spolky.

Nový!!: Volný trh a Libertarianismus · Vidět víc »

Ludwig von Mises

Ludwig von Mises (29. září 1881 Lvov, Rakousko-Uhersko – 10. října 1973 New York) byl rakouský ekonom působící v Rakousku a USA ve 20.

Nový!!: Volný trh a Ludwig von Mises · Vidět víc »

Merkantilismus

Merkantilismus je považován za první buržoazní ekonomickou teorii, která vznikla na přelomu 16.

Nový!!: Volný trh a Merkantilismus · Vidět víc »

Murray Rothbard

Murray Newton Rothbard (2. března 1926 – 7. ledna 1995) byl americký ekonom Rakouské školy, který pomohl definovat moderní libertarianismus a založil proud tržního anarchismu, který nazýval anarchokapitalismus.

Nový!!: Volný trh a Murray Rothbard · Vidět víc »

Normativní ekonomie

Normativní ekonomie je směr ekonomické teorie.

Nový!!: Volný trh a Normativní ekonomie · Vidět víc »

Politická ekonomie

Jean-Jacques Rousseau, ''Discours sur l'oeconomie politique'', 1758 Politická ekonomie je v obecném smyslu mnohoznačný pojem, jehož obsahem jsou především snahy postihnout významné sociální, politické a ekonomické jevy a jejich vzájemné vztahy metodami různých společenských věd.

Nový!!: Volný trh a Politická ekonomie · Vidět víc »

Rakouská škola

Rakouská škola je škola ekonomického myšlení vzniklá v 19.

Nový!!: Volný trh a Rakouská škola · Vidět víc »

Raný novověk

Abraham Ortelius: Mapa Evropy, 1595. Pojmem raný novověk se v evropském dějepisectví rozumí obvykle epocha vymezená koncem středověku a francouzskou revolucí (tj. 1492–1789).

Nový!!: Volný trh a Raný novověk · Vidět víc »

Regulace

Regulace je cílevědomá, systematická a průběžná řídicí či usměrňující činnost, která často využívá zpětnou vazbu; může ji provádět člověk, automatické zařízení, v širším smyslu i biologický nebo společenský systém.

Nový!!: Volný trh a Regulace · Vidět víc »

Sociální filosofie

Sociální filosofie je obor na hranici filosofie a sociologie (a také antropologie, politické filosofie, politologie, ekonomie, religionistiky a práva), který se zabývá otázkami o smyslu a povaze společnosti.

Nový!!: Volný trh a Sociální filosofie · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Volný trh a Stát · Vidět víc »

Středověk

Přebohatých hodinek vévody z Berry'' z počátku 15. století Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

Nový!!: Volný trh a Středověk · Vidět víc »

Systém

Systém (či soustava) je celek složený z částí, které na sebe vzájemně působí.

Nový!!: Volný trh a Systém · Vidět víc »

Tržní ekonomika

Tržní ekonomika je taková ekonomika, kde jsou ceny určovány pomocí nabídky a poptávky na trhu, za cenu, se kterou souhlasí obě strany (kupující, prodávající).

Nový!!: Volný trh a Tržní ekonomika · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »