Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Vražda

Index Vražda

>20 V právu se vraždou rozumí zločin spáchaný člověkem na jiné lidské bytosti, jenž způsobí smrt bez právního ospravedlnění (resp. v širším pojetí bez morálního ospravedlnění) a je vykonán s úmyslem zabít.

42 vztahy: Afekt, Šaría, ČT24, Biskup, Církev, Empirie, Ethanol, Eutanazie, Filosofie, Forenzní psychologie, Hereze, Interrupce, Islám, Jed, Justiční vražda, Kalifornie, Kanonické právo, Kodex kanonického práva, Manželství, Morálka, Neonaticida, Papež, Právo, Precedens, Psychoaktivní droga, Psychologie, Psychopatologie, Sériová vražda, Sebevražedný útok, Smrt, Soud, Trest, Trest odnětí svobody, Trest smrti, Trestní sazba, Trestní zákoník (Česko, 2009), Výjimečný trest, Vlastizrada, Zabití, Zavinění, Zločin, 1852.

Afekt

Tvář v afektu (Maori) Afekt (z latiny affectus) je krátkodobá, silná a prudká emoční reakce na významný podnět při sníženém sebeovládání.

Nový!!: Vražda a Afekt · Vidět víc »

Šaría

Exemplář Koránu ze severní Afriky z 11. století Sharīʿah, česky šaría (IPA) je systém islámského náboženského práva odvozený z náboženských zásad islámu, zejména z Koránu a hadísů.

Nový!!: Vražda a Šaría · Vidět víc »

ČT24

ČT24 je zpravodajský kanál České televize, který se 24 hodin denně věnuje převážně zpravodajství.

Nový!!: Vražda a ČT24 · Vidět víc »

Biskup

biskup litoměřický Biskup (z řeckého έπίσκοπος episkopos dohlížitel, moderátor, ochránce, zodpovědný; z έπι-σκέπτεσθαι episkeptesthai dohlížet) je v křesťanství nejvyšším představitelem diecéze, jenž je nástupcem apoštolů (viz apoštolská posloupnost), které ustanovil Ježíš Kristus.

Nový!!: Vražda a Biskup · Vidět víc »

Církev

Ježíš Kristus Výraz církev výlučně přísluší náboženskému společenství křesťanskému.

Nový!!: Vražda a Církev · Vidět víc »

Empirie

Empirie (z řec. empeiros, zkušený) je zkušenost získaná pozorováním, případně pokusem (experimentem).

Nový!!: Vražda a Empirie · Vidět víc »

Ethanol

Ethanol (mimo chemii dle PČP etanol) nebo ethylalkohol (obecně alkohol, hovorově špiritus) je druhý nejnižší alkohol.

Nový!!: Vražda a Ethanol · Vidět víc »

Eutanazie

Sada přístrojů (legálně) užitých čtyřmi lidmi k provedení eutanazie, resp. k sebevraždě: Austrálie, 1995-1997. Eutanazie (z řec. ευ - eu, dobrá, θάνατος - thanatos, smrt; doslova „dobrá smrt“) je obvykle definována jako usmrcení na žádost.

Nový!!: Vražda a Eutanazie · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Vražda a Filosofie · Vidět víc »

Forenzní psychologie

Forenzní psychologie je jednou z aplikovaných disciplín psychologie.

Nový!!: Vražda a Forenzní psychologie · Vidět víc »

Hereze

křižáky (vpravo). Hereze, kacířství či blud (z řeckého αἵρεσις hairesis volba křížovými výpravami počátkem 13. století. Pojmy kacířství a kacíř se používají především ve vztahu ke středověkým herezím.

Nový!!: Vražda a Hereze · Vidět víc »

Interrupce

Interrupce za pomocí vakuového vysávání v osmém týdnu těhotenství.'''1:''' Amniový vak'''2:''' Embryo'''3:''' Děložní výstelka'''4:''' Speculum'''5:''' Vakureta'''6:''' Napojení na sací pumpu Interrupce, umělé přerušení (ukončení) těhotenství, umělý potrat nebo abortus arteficialis (lat.) je záměrné ukončení těhotenství prostřednictvím chemické látky nebo chirurgického zákroku.

Nový!!: Vražda a Interrupce · Vidět víc »

Islám

směr modlitby a cíl muslimských poutníků z celého světa Prorok Mohamed během hadždže do Mekky v roce 632 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století.

Nový!!: Vražda a Islám · Vidět víc »

Jed

Lebka se zkříženými hnáty je tradiční symbol jedovaté látky. Používá se jako nálepka na obaly. V biologii se jako jed označuje látka, která může způsobit poruchy funkce organismů, obvykle chemickou reakcí nebo jinou aktivitou na molekulární úrovni, dostane-li se tato látka do organismu v dostatečném množství.

Nový!!: Vražda a Jed · Vidět víc »

Justiční vražda

Jako justiční vražda se označuje trest smrti udělený nevinnému člověku prostřednictvím zinscenovaného soudního procesu, tedy de facto vražda spáchaná prostřednictvím soudního systému.

Nový!!: Vražda a Justiční vražda · Vidět víc »

Kalifornie

Kalifornie (oficiálně) je stát nacházející se na západním pobřeží Spojených států amerických, v oblasti pacifických států v západním regionu USA.

Nový!!: Vražda a Kalifornie · Vidět víc »

Kanonické právo

Kanonické právo je náboženské právo katolických, pravoslavných a anglikánských církví, které jsou jeho tvůrkyněmi.

Nový!!: Vražda a Kanonické právo · Vidět víc »

Kodex kanonického práva

Kodex kanonického práva (Codex Iuris Canonici, zkratka CIC) je soubor vnitřních právních předpisů a norem (kanonického práva) římskokatolické církve, závazný pro všechny římské katolíky.

Nový!!: Vražda a Kodex kanonického práva · Vidět víc »

Manželství

Manželství je právní a společenská instituce, která tvoří legislativní základ pro rodiny.

Nový!!: Vražda a Manželství · Vidět víc »

Morálka

Farse e moralità (Žerty a morálka), 1914 Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti.

Nový!!: Vražda a Morálka · Vidět víc »

Neonaticida

Neonaticida (latinsko/řecký výraz neonatus označuje novorozence a přípona -cide označuje zabíjení, vraždu nebo způsobení smrti) znamená zabití novorozeného dítěte biologickým rodičem do 24 hodin od porodu.

Nový!!: Vražda a Neonaticida · Vidět víc »

Papež

František Papež (z lat. papa a řec. παπάς, papas, zdrobnělý výraz pro otce) je hlava katolické církve.

Nový!!: Vražda a Papež · Vidět víc »

Právo

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech.

Nový!!: Vražda a Právo · Vidět víc »

Precedens

Precedens nebo precedent (z lat. praecedere, předcházet) znamená předchozí, dřívější obdobný případ.

Nový!!: Vražda a Precedens · Vidět víc »

Psychoaktivní droga

Některé psychoaktivní drogy Psychoaktivní droga (též psychotropní látka, omamná látka, často nepřesně droga nebo návyková látka) je chemická látka primárně působící na centrálně nervovou soustavu, kde mění mozkové funkce a způsobuje dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování.

Nový!!: Vražda a Psychoaktivní droga · Vidět víc »

Psychologie

Řecké písmeno Psí bývá občas používáno jako symbol psychologiePsychologie (z řeckého ψυχή (psyché).

Nový!!: Vražda a Psychologie · Vidět víc »

Psychopatologie

Psychopatologie je jednou ze základních disciplín psychologie zabývající se duševními poruchami, psychickou tísní a abnormálním či maladaptivním chováním.

Nový!!: Vražda a Psychopatologie · Vidět víc »

Sériová vražda

Sériová vražda je označení pro více za sebou jdoucích vražd, jejichž místo i čas se různí, je mezi nimi poměrně velká časová prodleva a vrah s nimi nepřestane sám od sebe.

Nový!!: Vražda a Sériová vražda · Vidět víc »

Sebevražedný útok

druhé čínsko-japonské války. Sebevražedný útok či sebevražedný atentát je útok v jehož důsledku útočník sám zemře.

Nový!!: Vražda a Sebevražedný útok · Vidět víc »

Smrt

Lidská lebka, běžně používaná jako symbol smrti Smrt, úmrtí, skon, latinsky exitus, je (z biologického a lékařského hlediska) zastavení životních funkcí v organismu spojené s nevratnými změnami, které obnovení životních funkcí znemožňují.

Nový!!: Vražda a Smrt · Vidět víc »

Soud

Brně - pohled z krajského úřadu Soud je nezávislý státní orgán vykonávající soudní moc.

Nový!!: Vražda a Soud · Vidět víc »

Trest

San Francisca Trest nebo také sankce je uvalení nějakého omezení, újmy, ztráty nebo bolesti, jímž oprávněná osoba vymáhá dodržování mravních, společenských nebo právních pravidel daného společenství.

Nový!!: Vražda a Trest · Vidět víc »

Trest odnětí svobody

Trest odnětí svobody je jedním z druhu trestů, který je ukládán soudem pachateli za spáchaný trestný čin.

Nový!!: Vražda a Trest odnětí svobody · Vidět víc »

Trest smrti

uplatňován za některé trestné činy Paula Delaroche Itálii, si s vězni často povídal, aby je uklidnil Trest smrti neboli nejvyšší trest, či také absolutní trest je trest, který předpokládá usmrcení (neboli popravu) odsouzeného člověka za trestný čin, za který je dle platného trestního práva možné tento trest uložit (v dřívějších dobách byly takovéto trestné činy nazývány hrdelními zločiny).

Nový!!: Vražda a Trest smrti · Vidět víc »

Trestní sazba

Trestní sazba v českém trestním právu označuje výměru trestu odnětí svobody, který se za daný trestný čin ukládá.

Nový!!: Vražda a Trestní sazba · Vidět víc »

Trestní zákoník (Česko, 2009)

Trestní zákoník (ve zkratce TrZ) je v České republice platný zákoník trestního práva hmotného přijatý Parlamentem České republiky a vyhlášený ve Sbírce zákonů pod číslem 40/2009 Sb. Nový trestní zákoník nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2010 a současně byl zrušen dřívější československý trestní zákon.

Nový!!: Vražda a Trestní zákoník (Česko, 2009) · Vidět víc »

Výjimečný trest

Výjimečný trest umožňuje uložit český trestní zákoník jako nejvyšší možnou formu trestu.

Nový!!: Vražda a Výjimečný trest · Vidět víc »

Vlastizrada

Vlastizrada je trestný čin podle § 309 trestního zákoníku, který spáchá ten „občan ČR, který ve spojení s cizí mocí (každý stát mimo Českou republiku) nebo s cizím činitelem (osoba, která sice není oprávněna jednat jménem cizího státu, ale má na politické dění v něm významný vliv) spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314)“.

Nový!!: Vražda a Vlastizrada · Vidět víc »

Zabití

Zabití se obecně používá jako synonymum pro usmrcení jiného.

Nový!!: Vražda a Zabití · Vidět víc »

Zavinění

Zavinění (lat. mens rea) v právu je subjektivní vztah (vůle, vědomí nebo nedbalost) osoby k předpokládaným nebo možným následkům nebo zakázanosti jejího jednání, jímž je někomu způsobena újma nebo které je jinak protiprávní.

Nový!!: Vražda a Zavinění · Vidět víc »

Zločin

Zločin je označení pro zásadním způsobem zlý čin, který pachatele v případě odhalení zpravidla vyděluje ze společnosti a staví do pozice zločince, jenž má být potrestán.

Nový!!: Vražda a Zločin · Vidět víc »

1852

1852 (MDCCCLII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Vražda a 1852 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Fyzická likvidace, Masový vrah, Mord, Vrah, Vrahové, Vrazi, Vraždy, Vražedkyně, Zavraždění.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »