Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Vyšetřování

Index Vyšetřování

Vyšetřování je fáze přípravného trestního řízení, která začíná zahájením trestního stíhání a ukončena je podáním obžaloby nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu, případně postoupením věci jinému orgánu či zastavením trestního stíhání.

27 vztahy: Advokát, Důkaz (právo), Ex offo, Fyzická osoba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Hlavní líčení, Kapitán lodi, Krajský soud, Novela (právo), Obžaloba, Obhájce, Obviněný, Ohledání, Okresní soud, Pachatel, Přípravné řízení, Policie České republiky, Právnická osoba, Spis, Státní zástupce, Svědek, Trestní řád (Československo, 1961), Trestní stíhání, Trestný čin, Vojenská policie, Vyšetřovatel, Znalecký posudek.

Advokát

Anglický advokát na počátku 20. století Francouzský advokát na počátku 20. století Advokát je svobodné právnické povolání, které se zabývá soustavným poskytováním právních služeb, a to zpravidla za úplatu.

Nový!!: Vyšetřování a Advokát · Vidět víc »

Důkaz (právo)

Důkaz je v případě soudního i správního řízení věc nebo postup, které mohou přispět k objasnění projednávané věci v rámci dokazování, například výpověď, ohledání či rekonstrukce atd.

Nový!!: Vyšetřování a Důkaz (právo) · Vidět víc »

Ex offo

Ex offo je v právním prostředí býv.

Nový!!: Vyšetřování a Ex offo · Vidět víc »

Fyzická osoba

Fyzická osoba (FO) je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická osoba).

Nový!!: Vyšetřování a Fyzická osoba · Vidět víc »

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) je ozbrojený bezpečnostní sbor, který vznikl v lednu 2012, mimo jiné i kvůli boji o Policii ČR mezi ODS a Věcmi veřejnými (VV), a stal se tak nástupcem předchozí Inspekce Policie České republiky (dříve Inspekce ministra vnitra).

Nový!!: Vyšetřování a Generální inspekce bezpečnostních sborů · Vidět víc »

Hlavní líčení

Hlavní líčení je stadium trestního řízení, v němž se rozhoduje o vině a trestu obžalovaného a případně též o uložení ochranného opatření a náhradě škody (újmy) poškozenému.

Nový!!: Vyšetřování a Hlavní líčení · Vidět víc »

Kapitán lodi

můstku lodi. Kapitán lodi (někdy zvaný jen kapitán) je tradiční označení funkce kvalifikovaného námořníka, který velí námořní lodi.

Nový!!: Vyšetřování a Kapitán lodi · Vidět víc »

Krajský soud

Budova Krajského soudu v Českých Budějovicích Krajský soud představuje jeden ze základních článků soustavy obecných soudů.

Nový!!: Vyšetřování a Krajský soud · Vidět víc »

Novela (právo)

Novelou se nazývá takový právní předpis, kterým se mění či doplňuje, cizím slovem novelizuje, jiný právní předpis.

Nový!!: Vyšetřování a Novela (právo) · Vidět víc »

Obžaloba

Obžaloba je v trestním řízení rozhodnutím svého druhu, kterým je na základě výsledků přípravného řízení postaven obviněný před soud.

Nový!!: Vyšetřování a Obžaloba · Vidět víc »

Obhájce

Obhájce je v trestním řízení právní zástupce osoby, proti které se vede trestní stíhání (obviněný).

Nový!!: Vyšetřování a Obhájce · Vidět víc »

Obviněný

Obviněný je nejobecnější označení osoby, proti které se vede trestní stíhání, stojí stranou trestního řízení.

Nový!!: Vyšetřování a Obviněný · Vidět víc »

Ohledání

Ohledání je jeden z možných důkazů, který lze využít, pokud je třeba zjistit fakta o určité věci, místě nebo i osobě.

Nový!!: Vyšetřování a Ohledání · Vidět víc »

Okresní soud

Budova Okresního soudu v Ostravě Okresní soudy jsou základním článkem soustavy obecných soudů nejen České republiky, ale např.

Nový!!: Vyšetřování a Okresní soud · Vidět víc »

Pachatel

Pachatel je trestněprávní označení osoby, která je subjektem nějakého trestného činu, protože jej buď přímo sama či prostřednictvím jiného spáchala, pokusila se o něj, případně ho i jen připravovala.

Nový!!: Vyšetřování a Pachatel · Vidět víc »

Přípravné řízení

Přípravné řízení je jedna z fází trestního řízení.

Nový!!: Vyšetřování a Přípravné řízení · Vidět víc »

Policie České republiky

Znak Policie České republiky Policie České republiky (PČR) je ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky, státní policie s působností na celém území republiky.

Nový!!: Vyšetřování a Policie České republiky · Vidět víc »

Právnická osoba

Právnická osoba je právní pojem, který se vedle pojmu fyzická osoba, tedy člověka, používá pro jednoho ze dvou typů právních subjektů.

Nový!!: Vyšetřování a Právnická osoba · Vidět víc »

Spis

Spis (také akt, pl. akta, anglicky file, německy Akte, francouzsky dossier) je soubor dokumentů týkajících se jedné věci (případně obecněji tématu).

Nový!!: Vyšetřování a Spis · Vidět víc »

Státní zástupce

Talár, úřední oděv státního zástupce v trestním řízení před soudem Státní zástupce (zastarale též státní návladní) je právník, který je zařazen k určitému státnímu zastupitelství a který vykonává jeho úkoly.

Nový!!: Vyšetřování a Státní zástupce · Vidět víc »

Svědek

Svědek je osoba, která podává věrohodnou výpověď o nějaké závažné věci.

Nový!!: Vyšetřování a Svědek · Vidět víc »

Trestní řád (Československo, 1961)

Trestní řád (ve zkratce TrŘ nebo tr. ř.) je zkrácené označení pro zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Nový!!: Vyšetřování a Trestní řád (Československo, 1961) · Vidět víc »

Trestní stíhání

Trestní stíhání je část trestního řízení, a to od zahájení stíhání usnesením (dříve od sdělení obvinění), až do právní moci rozsudku či jiného rozhodnutí, kterým se trestní stíhání končí.

Nový!!: Vyšetřování a Trestní stíhání · Vidět víc »

Trestný čin

Trestný čin je označení pro jednání, kterým pachatel zásadním způsobem poškozuje nebo ohrožuje státní mocí chráněné zájmy a které proto stát trestá.

Nový!!: Vyšetřování a Trestný čin · Vidět víc »

Vojenská policie

Hlídka americké vojenské policie v demilitarizované zóně v Koreji Ozbrojených sil Slovenské republiky Vojenská policie je zvláštní policejní sbor, který působí v armádě.

Nový!!: Vyšetřování a Vojenská policie · Vidět víc »

Vyšetřovatel

Vyšetřovatel byl jedním z orgánů činných v trestním řízení, který prováděl vyšetřování.

Nový!!: Vyšetřování a Vyšetřovatel · Vidět víc »

Znalecký posudek

Znalecký posudek je jeden z možných důkazů zejména v soudním, někdy i ve správním řízení, jehož účelem je získat informace, které jsou pro dané řízení podstatné a které závisí na odborných znalostech.

Nový!!: Vyšetřování a Znalecký posudek · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »