Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Vypařování

Index Vypařování

Vypařování je skupenská přeměna, při které se kapalina mění na plyn pouze z povrchu (ne z celého objemu, jako při varu).

44 vztahy: Adiabatický děj, Atmosférický tlak, Energie, Expanze, Fáze (termodynamika), Fázový diagram, Fázový přechod, Hladina (rozcestník), Hmotnost, Izobarický děj, Izotermický děj, Kapalina, Kapalnění, Kelvin, Kinetická teorie látek, Konstanta, Kritická teplota, Kritický bod, Leidenfrostův jev, Měrné skupenské teplo varu, Molekula, Nula, Objem, Obsah, Pára, Přehřátá pára, Plyn, Pohyb, Rychlost, Síla, Skupenské teplo, Skupenské teplo varu, Směs, Sušení, Sytá pára, Teplo, Teplota, Teplota varu, Termika, Termodynamická rovnováha, Termodynamika, Tlak, Transpirace, Var.

Adiabatický děj

Adiabatický děj je termodynamický děj, při kterém nedochází k tepelné výměně mezi plynem a okolím.

Nový!!: Vypařování a Adiabatický děj · Vidět víc »

Atmosférický tlak

Torricelliho pokus Atmosferický tlak je síla, kterou působí atmosféra planety (obvykle chápána Země) na jednotkovou plochu v daném místě.

Nový!!: Vypařování a Atmosférický tlak · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Vypařování a Energie · Vidět víc »

Expanze

Expanze může být.

Nový!!: Vypařování a Expanze · Vidět víc »

Fáze (termodynamika)

V termodynamice označuje pojem fáze látku s určitými mikroskopickými vlastnostmi.

Nový!!: Vypařování a Fáze (termodynamika) · Vidět víc »

Fázový diagram

Fázový diagram (též diagram skupenství) slouží k zobrazení závislostí stavových veličin termodynamické soustavy.

Nový!!: Vypařování a Fázový diagram · Vidět víc »

Fázový přechod

Fázový přechod je fyzikální pojem, označující skokovou změnu makroskopických vlastností termodynamického systému (fáze) při změně nějaké termodynamické proměnné (např. teploty).

Nový!!: Vypařování a Fázový přechod · Vidět víc »

Hladina (rozcestník)

Hladina obvykle označuje volný povrch kapaliny.

Nový!!: Vypařování a Hladina (rozcestník) · Vidět víc »

Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

Nový!!: Vypařování a Hmotnost · Vidět víc »

Izobarický děj

Izobarický děj je termodynamický děj, při kterém se nemění tlak termodynamické soustavy.

Nový!!: Vypařování a Izobarický děj · Vidět víc »

Izotermický děj

Izotermický děj je termodynamický děj, při kterém se nemění teplota T termodynamické soustavy.

Nový!!: Vypařování a Izotermický děj · Vidět víc »

Kapalina

Vznik kapky vody Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.

Nový!!: Vypařování a Kapalina · Vidět víc »

Kapalnění

Kapalnění neboli kondenzace je skupenská přeměna, při které se plyn mění na kapalinu.

Nový!!: Vypařování a Kapalnění · Vidět víc »

Kelvin

Kelvin je jednotkou termodynamické teploty a také vhodnou jednotkou teplotního rozdílu nebo intervalu, stejně velkou, jako je stupeň Celsia – na rozdíl od něj se užívá i v jednotkách odvozených, jako W/(m·K).

Nový!!: Vypařování a Kelvin · Vidět víc »

Kinetická teorie látek

Kinetická teorie látek je teorie, která spojuje makroskopicky pozorovaný stav látky s mikroskopickým pohybem částic, z nichž je daná látka složena.

Nový!!: Vypařování a Kinetická teorie látek · Vidět víc »

Konstanta

V matematice, fyzice a dalších přírodních a technických vědách se pojmem konstanta označuje nějaké pevně dané číslo (nebo neměnná veličina), jehož hodnota ovšem nemusí být známá.

Nový!!: Vypařování a Konstanta · Vidět víc »

Kritická teplota

Kritická teplota je terminus technicus, který se vyskytuje v různých oblastech chemie a fyziky.

Nový!!: Vypařování a Kritická teplota · Vidět víc »

Kritický bod

odpařování T - trojný bod K - kritický bod Kritický bod je bod na fázovém diagramu, který zakončuje křivku vypařování (bod K na obrázku).

Nový!!: Vypařování a Kritický bod · Vidět víc »

Leidenfrostův jev

Na styku kapaliny s vodorovnou stěnou, jejíž teplota značně převyšuje teplotu kapaliny, dochází k vypařování kapaliny, které je doprovázeno tzv.

Nový!!: Vypařování a Leidenfrostův jev · Vidět víc »

Měrné skupenské teplo varu

frameless Měrné skupenské teplo varu (též výparné nebo vypařování) je teplo, které přijme 1 kilogram kapaliny, jestliže se za teploty varu celý přemění na plyn téže teploty.

Nový!!: Vypařování a Měrné skupenské teplo varu · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Vypařování a Molekula · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Vypařování a Nula · Vidět víc »

Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Nový!!: Vypařování a Objem · Vidět víc »

Obsah

Obsah je v geometrii veličina, která vyjadřuje velikost plochy.

Nový!!: Vypařování a Obsah · Vidět víc »

Pára

Pára je obecné označení pro plynné skupenství nějaké látky.

Nový!!: Vypařování a Pára · Vidět víc »

Přehřátá pára

Přehřátá pára má nižší tlak a hustotu než sytá pára téže teploty.

Nový!!: Vypařování a Přehřátá pára · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Vypařování a Plyn · Vidět víc »

Pohyb

Pohyb nebo také lokomoce je označení, které se používá tehdy, mění-li hmotné objekty svoji vzájemnou polohu, tvar, velikost, tepelné, elektrické nebo magnetické vlastnosti, skupenství, chemické složení, biologické vlastnosti apod.

Nový!!: Vypařování a Pohyb · Vidět víc »

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Vypařování a Rychlost · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Vypařování a Síla · Vidět víc »

Skupenské teplo

K vyvolání přechodu složky z jednoho skupenství do jiného je zapotřebí dodat látce (nebo naopak látce odebrat) určité množství tepla.

Nový!!: Vypařování a Skupenské teplo · Vidět víc »

Skupenské teplo varu

Skupenské teplo varu (též skupenské teplo vypařování při teplotě varu nebo skupenské teplo výparné při teplotě varu) je (celkové) teplo, které přijme kapalina při přechodu v plyn během vypařování při teplotě varu (tedy při varu).

Nový!!: Vypařování a Skupenské teplo varu · Vidět víc »

Směs

Směs je látka, která se skládá ze dvou a více chemicky čistých látek, při jejichž smísení nedochází ke vzniku nebo zániku chemických vazeb a proto se nejedná o chemický děj.

Nový!!: Vypařování a Směs · Vidět víc »

Sušení

Sušení je běžný fyzikálně-chemický proces, kdy z příslušného materiálu (suroviny, produktu, výrobku apod.) nebo i z předmětu běžné denní potřeby či spotřeby odstraňujeme nežádoucí vodu jejím odpařením do ovzduší.

Nový!!: Vypařování a Sušení · Vidět víc »

Sytá pára

Sytá pára (či nasycená pára) je pára, která je v termodynamické rovnováze s kapalinou o stejné teplotě a tlaku.

Nový!!: Vypařování a Sytá pára · Vidět víc »

Teplo

Teplo (Q - calorique - Kalorika) (dříve nebo v pozměněném smyslu tepelná energieNormy pro fyzikální veličiny a jednotky od 80. let 20. století (ČSN 01 1303, nahrazená v 90. letech normou ČSN ISO 31-4, nahrazenou současně platnou ČSN ISO 80000-5) ekvivalentní název tepelná energie pro makroskopickou, fenomenologicky stanovenou veličinu teplo nedoporučují, tomu se přizpůsobila i většina učebnic fyziky. Energie (a práce) je ve fyzikálním jazyce vyhrazena pouze pro popis mikroskopické podstaty tepelné výměny jako přenosového jevu. V oborech mimo fyziku je navíc termín tepelná energie používán v obecnějším smyslu, zahrnujícím také vnitřní energii těles s vyšší teplotou přeměňovanou konáním práce, tedy nejen tepelnou výměnou, na jiné druhy energie.) je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie, jejíž podstatou není ani práce \sum_i A_i \cdot \mathrma_i (elementární práce je rovna obecné síle skalárně násobené obecným posunutím), ani tzv.

Nový!!: Vypařování a Teplo · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: Vypařování a Teplota · Vidět víc »

Teplota varu

Teplota varu je teplota, při níž kapalina vře.

Nový!!: Vypařování a Teplota varu · Vidět víc »

Termika

Termika je fyzikální oblast, která se zabývá studiem vlastností látek a jejich změn souvisejících s teplotou.

Nový!!: Vypařování a Termika · Vidět víc »

Termodynamická rovnováha

Stav termodynamické rovnováhy je nejobecnější stav rovnováhy, v němž jsou při daných podmínkách fyzikální makrosystémy ustálené, a to nejen z hlediska tepelného kontaktu, ale i fyzikálního a chemického složení (daného fázemi a složkami), silových působení a emitovaného a absorbovaného záření - zahrnuje tedy v sobě i rovnováhu chemickou, mechanickou i vyzařovací.

Nový!!: Vypařování a Termodynamická rovnováha · Vidět víc »

Termodynamika

Sadiho Carnota o termodynamice s titulem: ''Réflexions sur la puissance motrice du feu, et sur les machines propres à developper cette puissance'' Termodynamika je obor fyziky, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek a polí spojených s teplem a tepelnými jevy; je součástí termiky.

Nový!!: Vypařování a Termodynamika · Vidět víc »

Tlak

Tlak Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy Pokud není tato síla F rozložena na dané ploše rovnoměrně, pak veličinu p, danou předchozím vzorcem, nazýváme střední tlak.

Nový!!: Vypařování a Tlak · Vidět víc »

Transpirace

Transpirace, tedy výdej vody, se odehrává z velké části listy Transpirace je výdej vody povrchem rostlin, respektive listem.

Nový!!: Vypařování a Transpirace · Vidět víc »

Var

Vařící se voda Var je skupenská přeměna, při které se kapalina mění na plyn v celém svém objemu (nejenom z povrchu jako při vypařování).

Nový!!: Vypařování a Var · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Evaporace, Odpar, Odpařování, Pictetovo-Troutonovo pravidlo, Suchost, Troutonovo pravidlo, Výpar.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »