Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Vzorkování

Index Vzorkování

Vzorkování obecně znamená odběr vzorků materiálu, například za účelem zjištění jeho kvality.

13 vztahy: A/D převodník, Aliasing, Digitalizace, Diskrétní signál, Hláska, Kvantování (signál), Množina, Samplování, Shannonův teorém, Signál, Výběr (statistika), Vzorkovací frekvence, Zpracování signálu.

A/D převodník

4 kanálový stereofonní A/D převodník Wolfson Microelectronics WM8775SEDS Analogově digitální převodník (zkratky A/D, v angličtině i ADC) je elektronická součástka určená pro převod spojitého (neboli analogového) signálu na signál diskrétní (digitální).

Nový!!: Vzorkování a A/D převodník · Vidět víc »

Aliasing

Aliasing je jev, ke kterému může docházet v situacích, kdy se spojitý signál převádí na diskrétní (nespojitý).

Nový!!: Vzorkování a Aliasing · Vidět víc »

Digitalizace

Digitalizace (z angl. digital, číslicový) má v češtině více významů.

Nový!!: Vzorkování a Digitalizace · Vidět víc »

Diskrétní signál

Diskrétní signál je signál (fyzikální veličina závislá na čase), jehož okamžitá hodnota se na rozdíl od analogového signálu nemění spojitě s časem.

Nový!!: Vzorkování a Diskrétní signál · Vidět víc »

Hláska

Hláska je základní jednotka (segment) zvukové stránky řeči, kterou se zabývá fonetika a fonologie.

Nový!!: Vzorkování a Hláska · Vidět víc »

Kvantování (signál)

Kvantovaný signál Digitální signál Kvantování je diskretizace oboru hodnot signálu.

Nový!!: Vzorkování a Kvantování (signál) · Vidět víc »

Množina

Množina je soubor objektů, chápaný jako celek.

Nový!!: Vzorkování a Množina · Vidět víc »

Samplování

Samplování (vzorkování) je práce se zvukovými vzorky – samply.

Nový!!: Vzorkování a Samplování · Vidět víc »

Shannonův teorém

Shannonův teorém (Nyquistův teorém, Kotělnikovův teorém, Nyquistův-Shannonův teorém, Shannonův-Nyquistův-Kotělnikovův teorém, apod.) „Přesná rekonstrukce spojitého, frekvenčně omezeného signálu z jeho vzorků je možná tehdy, pokud byla vzorkovací frekvence vyšší než dvojnásobek nejvyšší harmonické složky vzorkovaného signálu.“.

Nový!!: Vzorkování a Shannonův teorém · Vidět víc »

Signál

Vjezdové návěstidlo na železnici Námořní vlajková abeceda Signál (z lat. signum, znamení a signalis - užitý jako znamení) je znamení, záměrný fyzikální jev, nesoucí informaci o nějaké události, povel vyžadující provedení určité akce nebo zahájení činnosti, nebo výstraha před hrozícím nebezpečím.

Nový!!: Vzorkování a Signál · Vidět víc »

Výběr (statistika)

V oborech statistiky, zajišťování kvality a průzkumové metodologie se výběr (anglicky sampling) zabývá zajištěním podskupin jedinců z řad statistické populace za účelem odhadnutí charakteristik celé populace (tzv. výběrové šetření).

Nový!!: Vzorkování a Výběr (statistika) · Vidět víc »

Vzorkovací frekvence

Analogový signál (světle modře), vzorkovaný signál (červeně) s pevnou vzorkovací periodou tj. konstantní vzorkovací frekvencí. Vzorkovací frekvence (dříve vzorkovací kmitočet) (f_s) definuje počet vzorků za jednotku času (obvykle za 1 sekundu) načítaných ze spojitého analogového signálu při jeho přeměně na diskrétní signál.

Nový!!: Vzorkování a Vzorkovací frekvence · Vidět víc »

Zpracování signálu

Zpracování signálu je vědeckotechnický obor na pomezí elektrotechniky a aplikované matematiky, který se zabývá analýzou, modifikací i syntézou signálů.

Nový!!: Vzorkování a Zpracování signálu · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »