Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Vědecká knihovna v Olomouci

Index Vědecká knihovna v Olomouci

Vědecká knihovna v Olomouci se řadí mezi nejvýznamnější knihovny na území Česka s unikátním souborem historických fondů.

46 vztahy: Atlas (kartografie), Červený kostel (Olomouc), Československo, Beschreibende und malerische Darstellung der K. K. österreichischen Staatseisenbahn von Olmütz bis Prag, Bible boskovická, Bible olomoucká, Brno, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého, Digitalizace textu, Evangeliář zábrdovický, Formát papíru, Graduál loucký, Inkunábule, Jan Alois Hanke, Jan XVII. Grodecký, Jaume Olives, Jihlava, Kanovník, Knihovna (instituce), Kristýna I. Švédská, Kulturní památka České republiky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Lyceum, Mapa, Maxmilián II. Habsburský, Ministerstvo kultury České republiky, Morava, Moravské zemské gubernium, Moravský zemský archiv v Brně, Olomouc, Olomoucký kraj, Papír, Periodikum, Portolánový atlas, Povinný výtisk, RSS, Rukopis, Skener, Třicetiletá válka, Telč, Tovaryšstvo Ježíšovo, Uherské Hradiště, Univerzita Palackého v Olomouci, Vilém Prusinovský z Víckova, Znojmo, 1704.

Atlas (kartografie)

Atlas Atlas je soubor map spojených účelem, tematikou, měřítkem nebo měřítkovou řadou, generalizací a dalšími systémovými hledisky, zpracovaný koncepčně kartograficky a polygraficky jako jednotné dílo.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Atlas (kartografie) · Vidět víc »

Červený kostel (Olomouc)

Červený kostel je 55 metrů vysoký novogotický kostel severoněmecké cihlové gotiky v Olomouci.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Červený kostel (Olomouc) · Vidět víc »

Československo

Československo byl stát ve střední Evropě, který existoval (s krátkou přestávkou během druhé světové války) od 28. října 1918 do 31. prosince 1992.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Československo · Vidět víc »

Beschreibende und malerische Darstellung der K. K. österreichischen Staatseisenbahn von Olmütz bis Prag

Beschreibende und malerische Darstellung der K. K. österreichischen Staatseisenbahn von Olmütz bis Prag (česky Popis a malířské zpodobení c. k. rakouské státní dráhy z Olomouce do Prahy) je pamětní publikace vydaná ke zprovoznění železniční trati Olomouc - Praha v roce 1845.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Beschreibende und malerische Darstellung der K. K. österreichischen Staatseisenbahn von Olmütz bis Prag · Vidět víc »

Bible boskovická

Bible boskovická je nejstarší známou českou biblí s velkými částmi překladu tzv.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Bible boskovická · Vidět víc »

Bible olomoucká

Bible olomoucká je jednou z rukopisných biblí se staročeským překladem takzvané 1.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Bible olomoucká · Vidět víc »

Brno

Brno (Brin) je počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v České republice, největší město na Moravě a bývalé hlavní město Moravy.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Brno · Vidět víc »

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF) Univerzity Palackého v Olomouci (UP) je nejstarší fakultou této vysoké školy.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého · Vidět víc »

Digitalizace textu

Digitalizaci definuje Vrbanská jako „…převod vybraných měřitelných fyzikálních veličin objektu do numerických hodnot…“ Mezi fyzikální veličiny u textového dokumentu může patřit velikost písma, druh písmo, font, stylistický formát.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Digitalizace textu · Vidět víc »

Evangeliář zábrdovický

Evangeliář zábrdovický (latinsky) je románský iluminovaný rukopis ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci (signatura M II 74).

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Evangeliář zábrdovický · Vidět víc »

Formát papíru

Standardní formáty papíru podle ISO 216, řada A Existuje mnoho standardních formátů papíru.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Formát papíru · Vidět víc »

Graduál loucký

Graduál loucký, též Graduál z Louky je graduál z premonstrátského kláštera v Louce u Znojma.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Graduál loucký · Vidět víc »

Inkunábule

První stránka Gutenbergovy bible z roku 1455 Inkunábule (z latinského in cunabulis, tj. „v kolébce“), česky prvotisk, je označení používané pro nejstarší tištěná díla pocházející z Evropy z časového období mezi vynálezem knihtisku, tj. tisku s pohyblivými literami (kolem roku 1450) a koncem 15. století.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Inkunábule · Vidět víc »

Jan Alois Hanke

Jan Alois Hanke (24. nebo 26. května 1751 Holešov - 26. března 1806 Prostějov) byl knihovník, slavista a autor vlasteneckých knih.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Jan Alois Hanke · Vidět víc »

Jan XVII. Grodecký

Jan XVII.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Jan XVII. Grodecký · Vidět víc »

Jaume Olives

Jaume Olives (činný 1550–1572) byl katalánský výrobce portolánových (námořních) map a kartografů.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Jaume Olives · Vidět víc »

Jihlava

Jihlava je české krajské a statutární město 115 km jihovýchodně od Prahy, položené na někdejší česko-moravské zemské hranici, tvořené zde zčásti řekou Jihlavou.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Jihlava · Vidět víc »

Kanovník

chórovém oděvu Litoměřicích Kanovník, někdy též kapitulár (lat. canonicus), je duchovní (kněz), příslušející ke katedrální kapitule nebo ke kapitulnímu chrámu nebo také označení pro kněze vykonávajícího slavnostní liturgické funkce v určitém kostele.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Kanovník · Vidět víc »

Knihovna (instituce)

Interiér Městské knihovny v Praze Detail studovny ve školní knihovně, Gymnázium Dr. Karla Polesného Knihovna (řidčeji též bibliotéka nebo moderně jako mediatéka) je instituce sloužící primárně ke zpřístupnění knihovních jednotek veřejnosti.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Knihovna (instituce) · Vidět víc »

Kristýna I. Švédská

Kristýna I. Švédská (18. prosinec 1626 Stockholm – 19. duben 1689 Řím), druhá dcera švédského krále Gustava II. Adolfa (1594–1632) a jeho manželky Marie Eleonory Braniborské (1599–1655).

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Kristýna I. Švédská · Vidět víc »

Kulturní památka České republiky

Vraném nad Vltavou Za kulturní památku vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky podle zákona České národní rady o památkové péči č. 20/1987 Sb., nemovitou nebo movitou věcí, popřípadě jejich soubor, který.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Kulturní památka České republiky · Vidět víc »

Lékařská fakulta Univerzity Palackého

Lékařská fakulta (LF) Univerzity Palackého v Olomouci (UP) byla obnovena jako součást této univerzity v roce 1946, svou činnost zahájila v roce 1947.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Lékařská fakulta Univerzity Palackého · Vidět víc »

Lyceum

Lyceum je čtyřletý obor ukončený maturitou.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Lyceum · Vidět víc »

Mapa

Mapa světa z roku 1689 (Amsterdam) Mapa je zmenšené, zevšeobecněné a vysvětlené znázornění objektů a jevů na Zemi, ostatních nebeských tělesech nebo nebeské sféře, sestrojené obvykle podle některého ze zobrazení na rovině a vyjadřující pomocí smluvených znaků rozmístění a vlastnosti objektů a jevů vázaných na jmenované povrchy.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Mapa · Vidět víc »

Maxmilián II. Habsburský

Maxmilián II. (31. července 1527 Vídeň – 12. října 1576 Řezno) byl císař římský, král český (korunován 1562), uherský (korunován 1563), markrabě moravský a arcivévoda rakouský.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Maxmilián II. Habsburský · Vidět víc »

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky je ústředním orgánem státní správy na úseku kultury.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Ministerstvo kultury České republiky · Vidět víc »

Morava

Morava (latinsky Moravia, německy Mähren, polsky Morawy) je jedna ze tří historických zemí České republiky.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Morava · Vidět víc »

Moravské zemské gubernium

Moravské zemské gubernium (německy Mährisches Landesgubernium) se sídlem v Brně bylo v letech 1763–1783 vrcholným zemským správním orgánem na Moravě.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Moravské zemské gubernium · Vidět víc »

Moravský zemský archiv v Brně

Moravský zemský archiv v Brně (zkratkou MZA) je správním úřadem spadajícím pod kompetenci Ministerstva vnitra.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Moravský zemský archiv v Brně · Vidět víc »

Olomouc

Model centra Olomouce na Horním náměstí Západní část historického jádra (letecký pohled ze západu) Olomouc (rod ženský, v místním úzu i mužský; hanácky Olomóc nebo Holomóc; německy Olmütz; polsky Ołomuniec; latinsky Olomucium) je statutární a univerzitní město v České republice, centrum Olomouckého kraje, metropole Hané a historická metropole celé Moravy.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Olomouc · Vidět víc »

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj je vyšší územně samosprávný celek, jehož území je tvořeno pěti okresy v západní části někdejšího Severomoravského kraje a okresem Prostějov v severní části územního Jihomoravského kraje.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Olomoucký kraj · Vidět víc »

Papír

List papíru - výsledný produkt Výroba papíru kolem roku 1570 Buničina při dvěstěnásobném zvětšení s polarizačním filtrem Papír je tenký, hladký materiál vyráběný zhutněním vlákna.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Papír · Vidět víc »

Periodikum

Periodikum či periodická publikace, v určité souvislosti též periodická tiskovina je dokument, který je vydáván postupně v určitém intervalu.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Periodikum · Vidět víc »

Portolánový atlas

Portugalský kartograf Pedro Reinel (1504) Portolánový atlas vznikl skládáním z portolánových map, které se skládaly z relativně úzkých a dlouhých pásů pobřežních oblastí, především Středozemního moře.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Portolánový atlas · Vidět víc »

Povinný výtisk

Povinný výtisk je exemplář periodické či neperiodické publikace (kniha, brožura), který je vydavatel povinen bezplatně a na svůj náklad odevzdat z každého vydání neperiodické publikace do určené doby ode dne vydání nejvýznamnějším knihovnám.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Povinný výtisk · Vidět víc »

RSS

Symbol RSS RSS (Rich Site Summary) je rodina XML formátů určených pro čtení novinek na webových stránkách a obecněji syndikaci obsahu.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a RSS · Vidět víc »

Rukopis

Proustova rukopisu ''Hledání ztraceného času''. Iluminovaný rukopis (1496) Rukopis (též manuskript) je v knihovnictví jakýkoliv dokument psaný rukou, tedy nikoliv vytištěný nebo reprodukovaný jiným způsobem.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Rukopis · Vidět víc »

Skener

Stolní skener, 2D - plošný Skener, scanner (anglicky scanner, výslovnost, původní význam snímač) je hardwarové vstupní zařízení umožňující převedení fyzické 2D nebo 3D předlohy do digitální podoby pro další využití, většinou pomocí počítače.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Skener · Vidět víc »

Třicetiletá válka

Třicetiletá válka (1618–1648) byl evropský ozbrojený konflikt, známý především jako vyvrcholení sporů mezi římskokatolickou církví a zastánci vyznání, která vznikla po reformaci v 16. století, tedy kalvinismem a luteránstvím.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Třicetiletá válka · Vidět víc »

Telč

Telč (německy Teltsch, latinsky Telcz) je město v okrese Jihlava v kraji Vysočina, 25 km jihozápadně od Jihlavy.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Telč · Vidět víc »

Tovaryšstvo Ježíšovo

Tovaryšstvo Ježíšovo (Societas Iesu, ve zkratce SI, případně její mutaci pro užívaný jazyk, v češtině SJ, dříve TJ, hovorově jezuitský řád nebo jezuité) je jeden z největších a nejvýznamnějších řeholních řádů římskokatolické církve.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Tovaryšstvo Ježíšovo · Vidět víc »

Uherské Hradiště

264x264px Uherské Hradiště (německy Ungarisch Hradisch, maďarsky Magyarhradis) je město ve Zlínském kraji, 23 km jihozápadně od Zlína na levém břehu řeky Moravy.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Uherské Hradiště · Vidět víc »

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci (latinsky: Universitas Palackiana Olomucensis) je svou tradicí po Univerzitě Karlově druhá nejstarší univerzita v českých zemích, na Moravě pak nejstarší.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Univerzita Palackého v Olomouci · Vidět víc »

Vilém Prusinovský z Víckova

Vilém Prusinovský z Víckova (německy: William Prusinowsky von Wiczkov) (1534 – 16. června 1572 Kroměříž) byl v letech 1565 až 1572 biskupem olomouckým.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Vilém Prusinovský z Víckova · Vidět víc »

Znojmo

Znojmo (německy Znaim) je město s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji na levém břehu řeky Dyje, 65 km jihozápadně od Brna a 83 km severozápadně od Vídně.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a Znojmo · Vidět víc »

1704

1704 (MDCCIV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Vědecká knihovna v Olomouci a 1704 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

VKOL.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »