Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Zákon

Index Zákon

Zákon je obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným sborem (parlamentem).

30 vztahy: Ústavní soud, Ústavní zákon, Šlechtický titul, Česko, Československo, Daň, Důvodová zpráva, Derogace, Formát papíru, Fyzická osoba, Letní čas, Mezinárodní smlouva, Nařízení, Národní galerie v Praze, Občanský soudní řád (Československo, 1963), Parlament, Poplatek, Právní předpis, Právní síla, Právnická osoba, Právo, Prováděcí zákon, Sbírka zákonů, Směnka, Svěřenství, Trestní řád (Československo, 1961), Vyhláška, Zákon o územním členění státu, 1918, 2002.

Ústavní soud

Brně rakouského ústavního soudu (původně v ní sídlila Česká dvorská kancelář) Ústavní soud je soudní orgán v zemích, které mají koncentrované ústavní soudnictví.

Nový!!: Zákon a Ústavní soud · Vidět víc »

Ústavní zákon

Ústavní zákon je právní předpis nejvyšší právní síly, který mění nebo doplňuje ústavu.

Nový!!: Zákon a Ústavní zákon · Vidět víc »

Šlechtický titul

Šlechtický titul je titul udělovaný zejména v monarchiích za zásluhy panovníkem, který je.

Nový!!: Zákon a Šlechtický titul · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Zákon a Česko · Vidět víc »

Československo

Československo byl stát ve střední Evropě, který existoval (s krátkou přestávkou během druhé světové války) od 28. října 1918 do 31. prosince 1992.

Nový!!: Zákon a Československo · Vidět víc »

Daň

Daň je zákonem (popřípadě i jinak) určená povinná platba do rozpočtu autority (např. státu), která je oprávněna ji vyhlásit.

Nový!!: Zákon a Daň · Vidět víc »

Důvodová zpráva

Důvodová zpráva je nezávazná část návrhu zákona, který je předkládán parlamentu.

Nový!!: Zákon a Důvodová zpráva · Vidět víc »

Derogace

Derogace je právní pojem s významem zrušení právního předpisu nebo jeho části v důsledku nové právní úpravy.

Nový!!: Zákon a Derogace · Vidět víc »

Formát papíru

Standardní formáty papíru podle ISO 216, řada A Existuje mnoho standardních formátů papíru.

Nový!!: Zákon a Formát papíru · Vidět víc »

Fyzická osoba

Fyzická osoba (FO) je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická osoba).

Nový!!: Zákon a Fyzická osoba · Vidět víc »

Letní čas

Letní čas nikdy nezaveden Jaro – posun o jednu hodinu dopředu; ve střední Evropě z 2:00 na 3:00 Podzim – posun o jednu hodinu zpět; ve střední Evropě z 3:00 na 2:00 Letní čas (daylight saving time – DST či summer time) je označení systémové úpravy měření a udávání času, při které se v letních měsících roku nepoužívá čas daný příslušným časovým pásmem, ale používá se čas, který je o určitou hodnotu (obvykle o 1 hodinu) posunut dopředu.

Nový!!: Zákon a Letní čas · Vidět víc »

Mezinárodní smlouva

Mezinárodní smlouva je jedním z hlavních pramenů mezinárodního práva.

Nový!!: Zákon a Mezinárodní smlouva · Vidět víc »

Nařízení

Nařízení ve užším smyslu státněprávní terminologie je druhem podzákonného právního předpisu, který může vydávat vláda, ministerstvo nebo jiný správní úřad, obce a kraje k provedení zákona.

Nový!!: Zákon a Nařízení · Vidět víc »

Národní galerie v Praze

Národní galerie v Praze (zkráceně jen Národní galerie, zkratka NG) je státní organizace spravující největší sbírku výtvarného umění v Česku.

Nový!!: Zákon a Národní galerie v Praze · Vidět víc »

Občanský soudní řád (Československo, 1963)

Občanský soudní řád (ve zkratce OSŘ nebo o. s. ř.) je zákon č. 99/1963 Sb., který je základním pramenem českého občanského práva procesního.

Nový!!: Zákon a Občanský soudní řád (Československo, 1963) · Vidět víc »

Parlament

Kapitol ve Washingtonu, sídlo Kongresu USA Parlament je zákonodárný sbor volených či nevolených zástupců příslušné administrativní územní jednotky, ať už je to stát, svazek států, nebo spolková země státu.

Nový!!: Zákon a Parlament · Vidět víc »

Poplatek

Poplatek je jednorázová peněžní částka, která je vybírána například za nějakou službu.

Nový!!: Zákon a Poplatek · Vidět víc »

Právní předpis

Právní předpis je pramen práva, označovaný také jako normativní právní akt, který je jednostranně vydán orgánem veřejné moci a který obsahuje jednu, zpravidla ale více právních norem jako obecně závazných pravidel chování nebo jejich složek.

Nový!!: Zákon a Právní předpis · Vidět víc »

Právní síla

Právní síla je vlastnost právní normy, spočívající v míře schopnosti právně zavazovat své adresáty.

Nový!!: Zákon a Právní síla · Vidět víc »

Právnická osoba

Právnická osoba je právní pojem, který se vedle pojmu fyzická osoba, tedy člověka, používá pro jednoho ze dvou typů právních subjektů.

Nový!!: Zákon a Právnická osoba · Vidět víc »

Právo

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech.

Nový!!: Zákon a Právo · Vidět víc »

Prováděcí zákon

Prováděcí zákon je všeobecné označení pro zákon, který provádí nějaké obecné ustanovení ústavy, tedy upravuje podmínky a podrobnosti dotyčné oblasti ústavního práva.

Nový!!: Zákon a Prováděcí zákon · Vidět víc »

Sbírka zákonů

Titulní list Sbírky zákonů, částka 92, ročník 2015 Sbírka zákonů (ve zkratce Sb.) je označení českého promulgačního listu, ve kterém se vyhlašují především české právní předpisy.

Nový!!: Zákon a Sbírka zákonů · Vidět víc »

Směnka

Předtištěná americká směnka na 1000 USD z roku 1840 Směnka je cenný papír vydaný ve formě na řad nebo na jméno.

Nový!!: Zákon a Směnka · Vidět víc »

Svěřenství

Svěřenství (neboli fideikomis, případně též rodinný fideikomis) je nezcizitelný majetkový soubor, jehož vlastnictví náleží všem čekatelům svěřenství, avšak držitelem je v konkrétním okamžiku vždy osoba určená posloupností stanovenou zakladatelem svěřenství a uvedená ve zřizovací listině (například nejstarší žijící potomek zakladatele svěřenství).

Nový!!: Zákon a Svěřenství · Vidět víc »

Trestní řád (Československo, 1961)

Trestní řád (ve zkratce TrŘ nebo tr. ř.) je zkrácené označení pro zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Nový!!: Zákon a Trestní řád (Československo, 1961) · Vidět víc »

Vyhláška

Vyhláška je druh podzákonného právního předpisu.

Nový!!: Zákon a Vyhláška · Vidět víc »

Zákon o územním členění státu

Zákon o územním členění státu přijalo Národní shromáždění Československé republiky dne 9. dubna 1960.

Nový!!: Zákon a Zákon o územním členění státu · Vidět víc »

1918

1918 (MCMXVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Zákon a 1918 · Vidět víc »

2002

2002 (MMII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Zákon a 2002 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Zákony.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »