Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Závazek

Index Závazek

Závazek čili obligace (též závazkový právní poměr) znamená vztah mezi dvěma lidmi nebo skupinami, z něhož jedné (dlužníku) z nich plyne povinnost v budoucnosti něco dát, udělat, případně nedělat, kdežto druhé naopak oprávnění splnění závazku očekávat, případně i vymáhat (věřitel).

29 vztahy: Bezdůvodné obohacení, Cese, Dar, Dlužník, Dluh, Dluhopis, Etika, Fyzická osoba, Kula (etnografie), Marcel Mauss, Morálka, Narovnání, Novace, Přistoupení k dluhu, Pohledávka, Právní vztah, Právnická osoba, Právo, Prodlení, Ručení, Slib, Smlouva, Smluvní pokuta, Soluce, Společenská úsluha, Uznání dluhu, Věřitel, Započtení, Zákon.

Bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení je soukromoprávní institut upravující mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají, když se někdo neoprávněně obohatí na úkor druhého.

Nový!!: Závazek a Bezdůvodné obohacení · Vidět víc »

Cese

Cese znamená postoupení, v soukromém právu postoupení pohledávky, v právu mezinárodním postoupení části státního území.

Nový!!: Závazek a Cese · Vidět víc »

Dar

Tři králové přinášejí dary do Betléma (D. Baegert, kolem 1440) Dar je něco cenného nebo žádoucího, co se prostřednictvím darování dobrovolně převádí z majetku dárce do vlastnictví obdarovaného, a to bez protihodnoty (např. zaplacení).

Nový!!: Závazek a Dar · Vidět víc »

Dlužník

Dlužník je subjekt práva povinný ze závazkového právního vztahu k plnění vůči věřiteli.

Nový!!: Závazek a Dlužník · Vidět víc »

Dluh

Dluh označuje povinnost splnit závazek, to co je někdo někomu povinen vyrovnat.

Nový!!: Závazek a Dluh · Vidět víc »

Dluhopis

Dluhopis (též obligace) je cenný papír na řad nebo na doručitele (česká právní úprava neakceptuje dluhopis jako cenný papír na doručitele) nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky a případně vyplacení stanovených výnosů a další povinnosti.

Nový!!: Závazek a Dluhopis · Vidět víc »

Etika

Etika (z řeckého ethos – mrav), nebo též teorie morálky je filozofickou disciplínou, která se zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti.

Nový!!: Závazek a Etika · Vidět víc »

Fyzická osoba

Fyzická osoba (FO) je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická osoba).

Nový!!: Závazek a Fyzická osoba · Vidět víc »

Kula (etnografie)

Náramek s vyrytými jmény majitelů Kula je rituál kruhové výměny symbolických darů mezi obyvateli Trobriandských ostrovů u západního pobřeží Nové Guineje, poprvé popsaný polským antropologem B. Malinowskim.

Nový!!: Závazek a Kula (etnografie) · Vidět víc »

Marcel Mauss

Marcel Mauss (10. května 1872, Épinal – 10. února 1950, Paříž) byl francouzský sociolog a antropolog, synovec a žák Émila Durkheima.

Nový!!: Závazek a Marcel Mauss · Vidět víc »

Morálka

Farse e moralità (Žerty a morálka), 1914 Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti.

Nový!!: Závazek a Morálka · Vidět víc »

Narovnání

Narovnání je jeden ze způsobů zániku závazku, ke kterému dojde tehdy, jestliže se věřitel a dlužník dohodnou, že mezi nimi sporná nebo pochybná práva a povinnosti budou vyjasněna a upřesněna.

Nový!!: Závazek a Narovnání · Vidět víc »

Novace

Novace znamená sjednání si nových vzájemných práv a povinností v rámci určitého právního vztahu, přičemž původní závazek buď dál trvá vedle nové dohody, anebo je zrušen a nahrazen závazkem novým.

Nový!!: Závazek a Novace · Vidět víc »

Přistoupení k dluhu

Přistoupení k dluhu (tzv. kumulativní intercese) je způsob změny v osobě dlužníka, při kterém se vedle stávajícího dlužníka zaváže nově přistupující dlužník a stanou se spoludlužníky.

Nový!!: Závazek a Přistoupení k dluhu · Vidět víc »

Pohledávka

Pohledávka je právo věřitele (fyzické či právnické osoby) požadovat na dlužníkovi plnění vzniklé z určitého závazku.

Nový!!: Závazek a Pohledávka · Vidět víc »

Právní vztah

Právní vztah je společenský vztah dvou nebo více subjektů práva, které mají vzájemná práva a povinnosti.

Nový!!: Závazek a Právní vztah · Vidět víc »

Právnická osoba

Právnická osoba je právní pojem, který se vedle pojmu fyzická osoba, tedy člověka, používá pro jednoho ze dvou typů právních subjektů.

Nový!!: Závazek a Právnická osoba · Vidět víc »

Právo

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech.

Nový!!: Závazek a Právo · Vidět víc »

Prodlení

Prodlení nastává tehdy, pokud není řádně a včas splněn závazek.

Nový!!: Závazek a Prodlení · Vidět víc »

Ručení

Ručení, starším názvem rukojemství, je spolu s finanční zárukou, zajišťovacím převodem práva a dohodou o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů jedním z typů zajištění závazků.

Nový!!: Závazek a Ručení · Vidět víc »

Slib

Slib je řečový akt, při němž jedna osoba ujišťuje druhou (druhé), že v budoucnosti něco udělá nebo naopak neudělá.

Nový!!: Závazek a Slib · Vidět víc »

Smlouva

Smlouva (někdy též kontrakt, dohoda nebo konvence) je dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují.

Nový!!: Závazek a Smlouva · Vidět víc »

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta představuje v občanském i v obchodním právu jednu z možných forem zajištění závazku.

Nový!!: Závazek a Smluvní pokuta · Vidět víc »

Soluce

Soluce (lat. solutio), česky splnění, je nejčastější a nejpřirozenější způsob zániku závazku.

Nový!!: Závazek a Soluce · Vidět víc »

Společenská úsluha

Společenská úsluha není právním jednáním, nezakládá žádný právní vztah.

Nový!!: Závazek a Společenská úsluha · Vidět víc »

Uznání dluhu

Uznání dluhu je jednostranné písemné právní jednání, které dlužník adresuje věřiteli a kterým uznává určitý dluh vůči němu.

Nový!!: Závazek a Uznání dluhu · Vidět víc »

Věřitel

Věřitel je subjekt práva oprávněný ze závazkového právního vztahu požadovat plnění po dlužníkovi.

Nový!!: Závazek a Věřitel · Vidět víc »

Započtení

Započtení (někdy také kompenzace) je jednostranné právní jednání a jeden ze způsobů zániku závazku, které spočívá v tom, že věřitel a dlužník mají vůči sobě navzájem pohledávky s plněním stejného druhu (např. na zaplacení finanční částky) a jeden z nich vůči druhému učiní projev směřující právě k započtení.

Nový!!: Závazek a Započtení · Vidět víc »

Zákon

Zákon je obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným sborem (parlamentem).

Nový!!: Závazek a Zákon · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Závazky.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »