Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Zdraví

Index Zdraví

Zdraví může být definováno jako absence nemoci, funkcionálně jako schopnost vyrovnat se s denními aktivitami, nebo pozitivně jako způsobilost a podoba balance (vyrovnanosti).

35 vztahy: Chudoba, Dědičnost, Dětská úmrtnost, Dlouhověkost, Energie, Generikum, Genetika, Gramotnost, HIV, Hlad, Homeostáza, Hygiena, Infekční onemocnění, Léčivo, Lékař, Lékařství, Malárie, Nejméně rozvinuté země, Nemoc, Pitná voda, Podvýživa, Pohlavnost, Rozvoj, Rozvojová spolupráce, Rozvojová země, Rozvojové cíle tisíciletí, Střední délka života, Světová zdravotnická organizace, Tuberkulóza, Výživa, Vyspělá země, Zdravá délka života, Zdravotní tvrzení, Zdravotnictví, Zvládání stresu.

Chudoba

Světovou bankou) Mapa světa zobrazující očekávanou délku života při narození Mapa světa zobrazující Index lidského rozvoje Mapa světa zobrazující Giniho index, míru nerovnoměrnosti příjmů v jednotlivých zemích Chudoba označuje sociální status člověka vyznačující se hmotným nedostatkem.

Nový!!: Zdraví a Chudoba · Vidět víc »

Dědičnost

Dědičnost je schopnost organismu, díky které potomek získává vlastnosti nebo predispozice k vlastnostem rodičovské buňky nebo organismu.

Nový!!: Zdraví a Dědičnost · Vidět víc »

Dětská úmrtnost

Dětská úmrtnost se týká kojenců nebo dětí do pěti let věku.

Nový!!: Zdraví a Dětská úmrtnost · Vidět víc »

Dlouhověkost

Dlouhověkost znamená dožití se většího, především biologického věku.

Nový!!: Zdraví a Dlouhověkost · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Zdraví a Energie · Vidět víc »

Generikum

Generika (generické léky, generické lékové ekvivalenty) jsou ekvivalenty originálních léčivých přípravků, které mohou přijít na trh po vypršení jejich patentové ochrany.

Nový!!: Zdraví a Generikum · Vidět víc »

Genetika

Rekombinace rodičovských genů může způsobit, že koťata z téhož vrhu mají odlišné vlastnosti Genetika (z řec. gennaó γενναώ.

Nový!!: Zdraví a Genetika · Vidět víc »

Gramotnost

'''Mapa s údaji o gramotnosti v jednotlivých zemích světa''' (Zdroj: Zpráva OSN o lidském rozvoji 2013)http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/ Gramotnost je individuální schopnost číst a psát.

Nový!!: Zdraví a Gramotnost · Vidět víc »

HIV

HIV (z angl. Human Immunodeficiency Virus, virus lidské imunitní nedostatečnosti) je obalený RNA virus náležející mezi retroviry, což je skupina virů mající schopnost vytvořit podle své RNA molekulu DNA a tu vložit do genomu hostitelské buňky.

Nový!!: Zdraví a HIV · Vidět víc »

Hlad

Ilustrační obrázek nasyceného dítěte. Hlad je pocit (nepodmíněná fyzická reakce organismu), vyvolaný nedostatkem potravy.

Nový!!: Zdraví a Hlad · Vidět víc »

Homeostáza

Homeostáze nebo také homeostáza (z řec. homoios, stejný, a stasis, trvání, stání) znamená samočinné udržování hodnoty nějaké veličiny na přibližně stejné hodnotě.

Nový!!: Zdraví a Homeostáza · Vidět víc »

Hygiena

Hygiena je dodržování zásad pro uchování zdraví a prevence infekčních onemocnění.

Nový!!: Zdraví a Hygiena · Vidět víc »

Infekční onemocnění

Virové infekce, rozdělené podle orgánů, které napadají. Infekční onemocnění infekcí, z latinského infectio od slovesa inficere.

Nový!!: Zdraví a Infekční onemocnění · Vidět víc »

Léčivo

tablet náhled Léčivo je léčivá látka, směs léčivých látek nebo léčivý přípravek.

Nový!!: Zdraví a Léčivo · Vidět víc »

Lékař

Lékař je absolvent magisterského studijního programu, obor všeobecné lékařství lékařské fakulty (v Česku šestileté studium jen prezenční formou), má titul MUDr. (Medicinae universae doctor, doslovně česky doktor všeobecného lékařství; slovní vyjádření doktor medicíny, tj. forma udělovaná diplomem od roku 1998).

Nový!!: Zdraví a Lékař · Vidět víc »

Lékařství

Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, umění léčit) je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem.

Nový!!: Zdraví a Lékařství · Vidět víc »

Malárie

červená krvinka napadená parazitem ''Plasmodium vivax'' Malárie (italsky „špatný vzduch“; česky rovněž nazývaná bahenní zimnice) je jedna z nejvýznamnějších infekčních nemocí.

Nový!!: Zdraví a Malárie · Vidět víc »

Nejméně rozvinuté země

Nejméně rozvinuté země (Least developed countries, LDC) je označení pro skupinu rozvojových zemí, které jsou na tom z hlediska životní úrovně obyvatel a ekonomické síly vůbec nejhůře.

Nový!!: Zdraví a Nejméně rozvinuté země · Vidět víc »

Nemoc

Nemoc neboli choroba či onemocnění je patologický stav těla nebo mysli, který je projevem změny funkcí buněk a v důsledku i morfologickým poškozením těchto buněk, tkání a orgánů.

Nový!!: Zdraví a Nemoc · Vidět víc »

Pitná voda

Zákon 258/2000 Sb.

Nový!!: Zdraví a Pitná voda · Vidět víc »

Podvýživa

II. světové války Podvýživa je stav, který nastává v době, kdy organismus nedostává dostatečný přísun potravy.

Nový!!: Zdraví a Podvýživa · Vidět víc »

Pohlavnost

Pohlavnost (existence několika pohlaví) představuje rozdělení jedinců druhu na dvě nebo více skupin s odlišnými vlastnostmi a úlohami, které souvisí s pohlavním rozmnožováním.

Nový!!: Zdraví a Pohlavnost · Vidět víc »

Rozvoj

Rozvoj je označení procesu, který má za cíl zlepšování původního stavu, či jeho přetvoření do lepší podoby.

Nový!!: Zdraví a Rozvoj · Vidět víc »

Rozvojová spolupráce

Rozvojová spolupráce (ZRS.

Nový!!: Zdraví a Rozvojová spolupráce · Vidět víc »

Rozvojová země

330px Rozvojová země je pojem obecně používaný k označování států, pro něž je typická nízká úroveň materiálního blahobytu.

Nový!!: Zdraví a Rozvojová země · Vidět víc »

Rozvojové cíle tisíciletí

Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals, MDG) je program, který má vést k odstranění největších problémů rozvojového světa definovaných v osmi základních cílech.

Nový!!: Zdraví a Rozvojové cíle tisíciletí · Vidět víc »

Střední délka života

Střední délka života neboli naděje dožití je statistický údaj udávající průměrný, tedy předpokládaný, věk, jehož dosahují členové dané populace.

Nový!!: Zdraví a Střední délka života · Vidět víc »

Světová zdravotnická organizace

Vlajka WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO, též SZO) je agentura Organizace spojených národů.

Nový!!: Zdraví a Světová zdravotnická organizace · Vidět víc »

Tuberkulóza

Tuberkulóza (z lat. tuberculum – hrbolek, nádorek), též TBC, dříve souchotiny či úbytě (oubytě), je infekční onemocnění způsobené bakteriemi ze skupiny ''Mycobacterium tuberculosis'' komplex s nejvýznamnějším zástupcem M. tuberculosis.

Nový!!: Zdraví a Tuberkulóza · Vidět víc »

Výživa

Členění do trofických skupin podle zdroje energie, zdroje redukce a zdroje uhlíku Výživa je soubor biochemických procesů, kterými organismy přijímají organické a anorganické látky nezbytné pro svůj život z vnějšího prostředí.

Nový!!: Zdraví a Výživa · Vidět víc »

Vyspělá země

HDI, index rozvoje společnosti zde znázorňuje rozvojové země (červená) a vyspělé (zelená). Žlutě jsou pak znázorněny ty státy, které se nacházejí mezi oběma skupinami a šedě ty státy o nichž nejsou potřebné informace. Mezinárodního měnového fondu. Vyspělá země je taková země, která má vysoké HDP na hlavu, rozvinutou energetiku, strojírenský a chemický průmysl.

Nový!!: Zdraví a Vyspělá země · Vidět víc »

Zdravá délka života

Zdravá délka života (zkratka HLY z anglického Healthy Life Years) je indikátor, který vyjadřuje průměrný počet zbývajících let života, které osoba v určitém věku prožije v dobrém zdraví.

Nový!!: Zdraví a Zdravá délka života · Vidět víc »

Zdravotní tvrzení

Zdravotní tvrzení je ve vztahu k označování potravin takové tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejích složek a zdravím.

Nový!!: Zdraví a Zdravotní tvrzení · Vidět víc »

Zdravotnictví

Chirurgie je jeden z nejinvazivnějších, nejobtížnějších a nejdražších zákroků v medicíně. Zdravotnictví je soubor opatření, postupů a zařízení tvořící systém organizace zdravotní péče a zajíšťování veřejného zdraví.

Nový!!: Zdraví a Zdravotnictví · Vidět víc »

Zvládání stresu

Zvládání stresu zahrnuje široké spektrum technik zaměřených na regulaci úrovně stresu, zejména stresu chronického, obvykle s cílem zlepšit svůj každodenní život.

Nový!!: Zdraví a Zvládání stresu · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Zdravotní stav.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »