Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Zelený čtvrtek

Index Zelený čtvrtek

Semjon Ušakov (1685): Ikona Poslední večeře Páně Zelený čtvrtek (feria quinta hebdomodae sanctae) je podle křesťanské tradice pátý den Svatého týdne (počítáno od Květné neděle včetně) a předvečer velikonočního tridua.

20 vztahy: Římskokatolická církev, Biskup, Diecéze, Eucharistický svatostánek, Eucharistie, Getsemanská zahrada, Gloria, Katechumen, Katedrála, Křesťanství, Křižmo, Kněz, Květná neděle, Mše, Ritus, Svatý týden, Večeřadlo, Večeře Páně, Velikonoční triduum, Velikonoční vigilie.

Římskokatolická církev

Římskokatolická církev (nazývána též Latinská církev), v běžné mluvě často označovaná nepřesně jako katolická církev, je největší z třiadvaceti autonomních katolických církví a jedinou západní katolickou církví.

Nový!!: Zelený čtvrtek a Římskokatolická církev · Vidět víc »

Biskup

biskup litoměřický Biskup (z řeckého έπίσκοπος episkopos dohlížitel, moderátor, ochránce, zodpovědný; z έπι-σκέπτεσθαι episkeptesthai dohlížet) je v křesťanství nejvyšším představitelem diecéze, jenž je nástupcem apoštolů (viz apoštolská posloupnost), které ustanovil Ježíš Kristus.

Nový!!: Zelený čtvrtek a Biskup · Vidět víc »

Diecéze

Diecéze (lat. dioecesis) je správní jednotka církví s episkopální strukturou, v jejímž čele stojí biskup s úřadem a sídlem nazývaným biskupství.

Nový!!: Zelený čtvrtek a Diecéze · Vidět víc »

Eucharistický svatostánek

Pozdně gotické sanktuarium v Gdaňsku Eucharistický svatostánek (označovaný v různých obdobích a podle různého umístění jako sanktuárium či sanktuář, pastoforium nebo tabernákulum), je nejposvátnější místo v katolických kostelích určené pro ukládání liturgických nádob s eucharistií.

Nový!!: Zelený čtvrtek a Eucharistický svatostánek · Vidět víc »

Eucharistie

Eucharistie (řec. díkuvzdání) je jedna ze základních součástí křesťanského kultu.

Nový!!: Zelený čtvrtek a Eucharistie · Vidět víc »

Getsemanská zahrada

Ruský pravoslavný Kostel Marie Magdaleny v Getsemanské zahradě, Jeruzalém Getsemanská zahrada (řecky Γεθσημανι, Gethsēmani 'hebrejsky: גת שמנים, Gat Šmanim, z aramejského גת שמנא, Gat Šmānê) v Jeruzalémě se nachází na úpatí Olivové hory (jiné označení Olivetské hory), je součástí arabské čtvrti východního Jeruzaléma zvané At-Tur.

Nový!!: Zelený čtvrtek a Getsemanská zahrada · Vidět víc »

Gloria

nápěv Gloria (pozn.: Italská výslovnost) Gloria (Andělský chvalozpěv) je součást eucharistické bohoslužby v latinském ritu a jako takové tvoří též součást hudební mše.

Nový!!: Zelený čtvrtek a Gloria · Vidět víc »

Katechumen

Katechumen (lat. catechumenus, řec. κατεχουμένος katechúmenos vyučený, vyškolený) označuje ty, kdo se připravují na křest a přijetí do církve a jsou tudíž vyučováni v křesťanské víře.

Nový!!: Zelený čtvrtek a Katechumen · Vidět víc »

Katedrála

zvonicí (napravo) na Dómském pahorku tvoří hlavní dominantu města Litoměřice Katedrála (z katedra, označení biskupského stolce; též katedrální kostel nebo dóm) znamená předně hlavní kostel diecéze, sídelní kostel biskupa nebo arcibiskupa.

Nový!!: Zelený čtvrtek a Katedrála · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Zelený čtvrtek a Křesťanství · Vidět víc »

Křižmo

Křižmo ve zlaté nádobce Křižmo, v původním řeckém originále χρῖμα, ve významu pomazání, pomazaný, též nazývané myrha či chrizma a v pravoslaví též myro (odtud myropomazání), je svěcený olej používaný v římskokatolické, řeckokatolické, pravoslavné, starokatolické i některých protestantských církvích.

Nový!!: Zelený čtvrtek a Křižmo · Vidět víc »

Kněz

(Karnak) Kněz dnes znamená osobu, muže nebo ženu (kněžka), která je v daném náboženském společenství oprávněna a povolána konat náboženské obřady, zejména přinášet oběti, v některých křesťanských církvích sloužit svátostmi.

Nový!!: Zelený čtvrtek a Kněz · Vidět víc »

Květná neděle

Ježíše do Jeruzaléma, freska z presbytáře kostela „Hosana“ v Betfage (Izrael) Květná neděle (Dominica in palmis, Palmare nebo též Pašijová neděle De passione Domini) je označení pro šestou a zároveň poslední neděli postní.

Nový!!: Zelený čtvrtek a Květná neděle · Vidět víc »

Mše

Kardinál Vlk celebruje mši tridentském ritu koná kněz úkony čelem oltáři. Mše čili mše svatá je nejdůležitější typ bohoslužby v některých křesťanských církvích.

Nový!!: Zelený čtvrtek a Mše · Vidět víc »

Ritus

Mši Pavla VI. slouženou zády k lidem) Ritus je náboženský termín z prostředí křesťanských církví, který označuje celek zvyklostí, liturgických předpisů, právních nařízení, apod.

Nový!!: Zelený čtvrtek a Ritus · Vidět víc »

Svatý týden

Svatý týden neboli Pašijový týden je významné období křesťanského liturgického roku, ve kterém křesťané téměř všech vyznání si připomínají poslední týden Ježíšova pozemského života, jeho smrt na kříži a vzkříšení.

Nový!!: Zelený čtvrtek a Svatý týden · Vidět víc »

Večeřadlo

Večeřadlo je označení pro místo konání Poslední večeře Páně, při které Ježíš Kristus pojedl s apoštoly velikonočního beránka před svým ukřižováním.

Nový!!: Zelený čtvrtek a Večeřadlo · Vidět víc »

Večeře Páně

Večeře Páně je označení pro slavení eucharistie, jemuž dávají přednost především církve vzešlé z protestantské reformace.

Nový!!: Zelený čtvrtek a Večeře Páně · Vidět víc »

Velikonoční triduum

Ecce Homo (Ejhle člověk), malíř: Antonio Ciseri, 19. století Velikonoční triduum či velikonoční třídení, tj.

Nový!!: Zelený čtvrtek a Velikonoční triduum · Vidět víc »

Velikonoční vigilie

Velikonoční vigilie je v liturgickém kalendáři noc z Bílé soboty na neděli Zmrtvýchvstání Páně, noc nocí – noc, kdy vstal z mrtvých Ježíš Kristus.

Nový!!: Zelený čtvrtek a Velikonoční vigilie · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »