Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Zlomek

Index Zlomek

Zlomek (či lomený výraz) označuje v matematice podíl dvou výrazů.

26 vztahy: Architektura, Řetězový zlomek, Celé číslo, Dělení, Dělení nulou, Desetinný zlomek, Fragment, Iracionální číslo, Matematický výraz, Matematika, Násobení, Nejmenší společný násobek, Nekonečno, Nula, Odčítání, Přirozené číslo, Perioda (matematika), Polovina, Průmysl, Procento, Racionální číslo, Reálné číslo, Sčítání, Umocňování, 1, 1. tisíciletí př. n. l..

Architektura

Opera v Sydney Empire State Building v noci Architektura je v nejobecnějším pojetí synonymem pro stavitelství a zabývá se tak jak globálním pohledem na urbanismus či krajinu přes klasické stavitelství budov až po design jednotlivých detailů jako je zahradní či bytová architektura.

Nový!!: Zlomek a Architektura · Vidět víc »

Řetězový zlomek

Řetězový zlomek je výraz typu kde a₀ je celé číslo a čísla ai jsou kladná přirozená čísla.

Nový!!: Zlomek a Řetězový zlomek · Vidět víc »

Celé číslo

Celá čísla se skládají z přirozených čísel (1, 2, 3, …), nuly (0) a záporných celých čísel (-1, -2, -3, …).

Nový!!: Zlomek a Celé číslo · Vidět víc »

Dělení

20 \div 4.

Nový!!: Zlomek a Dělení · Vidět víc »

Dělení nulou

Dělení nulou je v matematice takové dělení, při němž je dělitel nula.

Nový!!: Zlomek a Dělení nulou · Vidět víc »

Desetinný zlomek

Desetinný zlomek je takový zlomek, který má ve jmenovateli mocninu čísla 10 (např. 1/10, 35/100, 48/1 000, 89/10 000).

Nový!!: Zlomek a Desetinný zlomek · Vidět víc »

Fragment

Fragment (lat. zlomek, od frangere, lámat) může označovat.

Nový!!: Zlomek a Fragment · Vidět víc »

Iracionální číslo

V matematice je iracionální číslo každé reálné číslo, které není racionálním číslem, tedy takové číslo, které nelze vyjádřit jako zlomek, tedy podíl dvou celých čísel kde a a b jsou celá čísla a b není nula.

Nový!!: Zlomek a Iracionální číslo · Vidět víc »

Matematický výraz

Matematický výraz je konečná kombinace symbolů, která tvoří dobře utvořenou formuli podle pravidel závislých na kontextu.

Nový!!: Zlomek a Matematický výraz · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: Zlomek a Matematika · Vidět víc »

Násobení

Násobení je jedna ze čtyř základních početních operací v aritmetice.

Nový!!: Zlomek a Násobení · Vidět víc »

Nejmenší společný násobek

Nejmenší společný násobek (zkratka NSN, anglicky LCM - Least Common Multiple) několika daných čísel je nejmenší kladné celé číslo, které je celočíselným násobkem všech daných čísel.

Nový!!: Zlomek a Nejmenší společný násobek · Vidět víc »

Nekonečno

∞ jako symbol nekonečna zavedl anglický matematik John Wallis. Nekonečno (∞) je abstraktní pojem, který označuje kvantitu (množství) něčeho, co je tak veliké, že nemá konec (od slova konec je odvozeno slovo konečný), typicky se nedá spočítat, změřit, a pokud ano, tak je větší než každé konečné číslo.

Nový!!: Zlomek a Nekonečno · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Zlomek a Nula · Vidět víc »

Odčítání

Odčítání je matematický pojem označující binární operaci opačnou k operaci sčítání.

Nový!!: Zlomek a Odčítání · Vidět víc »

Přirozené číslo

Přirozeným číslem (číslem z oboru přirozených čísel) se v matematice obvykle rozumí nezáporné celé číslo (0, 1, 2, 3, &hellip), které lze použít k vyjádření mohutnosti (konečné) množiny (viz kardinální číslo), resp.

Nový!!: Zlomek a Přirozené číslo · Vidět víc »

Perioda (matematika)

Perioda je skupina číslic, které se pravidelně opakují za desetinnou čárkou u čísla.

Nový!!: Zlomek a Perioda (matematika) · Vidět víc »

Polovina

Polovina je část celku rozděleného na dva stejné díly.

Nový!!: Zlomek a Polovina · Vidět víc »

Průmysl

HDP podle odvětví a pracovních sil podle povolání. Zelená, červená a modrá barva země představují procenta v zemědělství, průmyslu a službách. Průmysl (přejatým slovem někdy industrie) je významným výrobním odvětvím světového hospodářství.

Nový!!: Zlomek a Průmysl · Vidět víc »

Procento

Symbol procenta Procenta jsou způsobem, jak vyjádřit část celku (setiny, tzn. zlomek) pomocí celého čísla.

Nový!!: Zlomek a Procento · Vidět víc »

Racionální číslo

Racionální číslo je číslo, které lze vyjádřit jako zlomek, tj.

Nový!!: Zlomek a Racionální číslo · Vidět víc »

Reálné číslo

Reálná čísla jsou taková čísla, kterým můžeme jednoznačně přiřadit body nekonečné přímky (číselné osy) tak, aby tato čísla popisovala „vzdálenost“ od nějakého vybraného bodu (nuly) na takové přímce.

Nový!!: Zlomek a Reálné číslo · Vidět víc »

Sčítání

Sčítání je jednou ze základních operací v aritmetice.

Nový!!: Zlomek a Sčítání · Vidět víc »

Umocňování

Umocňování je matematická operace, která vyjadřuje opakované násobení.

Nový!!: Zlomek a Umocňování · Vidět víc »

1

Římské císařství.

Nový!!: Zlomek a 1 · Vidět víc »

1. tisíciletí př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Zlomek a 1. tisíciletí př. n. l. · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Jmenovatel, Krácení zlomku, Lomený výraz, Složený zlomek, Usměrnění (matematika), Zlomky, Základní tvar, Základní tvar zlomku, ¼, ¾, Čitatel, , , , , , , , , , , , , , , , , .

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »