Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Závorky

Index Závorky

Závorky jsou interpunkční znaménka používaná v textu nejčastěji pro vyznačení vsuvek nebo vět vložených komentujících hlavní větu.

23 vztahy: Absolutní hodnota, Blok (programování), Diracova notace, Extensible Markup Language, Hlavní věta, Interpunkční znaménko, Interval (matematika), Lagrangeova závorka, Macaulayova závorka, Matematika, Množina, Mohutnost, Nerovnost (matematika), Poissonova závorka, Pole (datová struktura), Programovací jazyk, Programování, Relace (matematika), Syntaktická analýza, Výslovnost, Věta (lingvistika), Wikipedie, Zdrojový kód.

Absolutní hodnota

V matematice označuje pojem absolutní hodnota čísla x nezáporné reálné číslo, které lze chápat jako velikost či vzdálenost čísla od nuly.

Nový!!: Závorky a Absolutní hodnota · Vidět víc »

Blok (programování)

Bloková struktura je v informatice označení pro zdrojový kód programu, který je rozčleněn do samostatných bloků (úseků) používaných ve strukturovaném programování.

Nový!!: Závorky a Blok (programování) · Vidět víc »

Diracova notace

Diracova notace (nebo také Diracova symbolika) je způsob zápisu vektorů běžně používaný v kvantové mechanice a kvantové teorii pole.

Nový!!: Závorky a Diracova notace · Vidět víc »

Extensible Markup Language

eXtensible Markup Language (výslovnost, zkráceně XML, česky rozšiřitelný značkovací jazyk) je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C.

Nový!!: Závorky a Extensible Markup Language · Vidět víc »

Hlavní věta

Hlavní věta je věta v souvětí, která není závislá na jiné větě a může tedy stát i samostatně mimo souvětí jako věta jednoduchá.

Nový!!: Závorky a Hlavní věta · Vidět víc »

Interpunkční znaménko

Interpunkční znaménka (též členicí znaménka) jsou pomocné grafické znaky, které v písemném projevu vyjadřují strukturu a organizaci textu; při čtení a v mluvě se projevují intonací a přestávkami v řeči a při běžném čtení textu se nevyslovují, nejsou náhradou slov, jako je tomu např.

Nový!!: Závorky a Interpunkční znaménko · Vidět víc »

Interval (matematika)

V matematice se jako interval označuje množina reálných čísel, které leží mezi dvěma určenými čísly, která se označují jako meze intervalu.

Nový!!: Závorky a Interval (matematika) · Vidět víc »

Lagrangeova závorka

Lagrangeova závorka označuje matematický výraz podobný Poissonově závorce.

Nový!!: Závorky a Lagrangeova závorka · Vidět víc »

Macaulayova závorka

Macaulayova závorka představuje zjednodušený způsob zápisu nespojité funkce definované předpisem kde a je reálné číslo a f(x) je libovolná funkce reálné proměnné x. V současnosti se obvykle používá forma zápisu s lomenými závorkami \langle f(x)\rangle_a.

Nový!!: Závorky a Macaulayova závorka · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: Závorky a Matematika · Vidět víc »

Množina

Množina je soubor objektů, chápaný jako celek.

Nový!!: Závorky a Množina · Vidět víc »

Mohutnost

Mohutnost množiny (také kardinalita množiny) je pojmem teorie množin vyjadřující velikost, počet prvků u konečných, ale i nekonečných množin.

Nový!!: Závorky a Mohutnost · Vidět víc »

Nerovnost (matematika)

V matematice představuje nerovnost relaci vyjadřující uspořádání čísel podle velikosti.

Nový!!: Závorky a Nerovnost (matematika) · Vidět víc »

Poissonova závorka

Poissonova závorka označuje matematický výraz používaný v matematice a klasické mechanice (konkrétně v Hamiltonovské mechanice), kde se využívá k popisu časového vývoje dynamického systému.

Nový!!: Závorky a Poissonova závorka · Vidět víc »

Pole (datová struktura)

Pojmem pole (také vektor) se v informatice označuje datová struktura, která sdružuje daný vždy konečný počet prvků (čísel, textových řetězců, …) stejného datového typu.

Nový!!: Závorky a Pole (datová struktura) · Vidět víc »

Programovací jazyk

Programovací jazyk je prostředek pro zápis algoritmů, jež mohou být provedeny na počítači.

Nový!!: Závorky a Programovací jazyk · Vidět víc »

Programování

Programování je v informatice proces od návrhu řešení problému pomocí výpočetní techniky ke spustitelnému počítačovému programu.

Nový!!: Závorky a Programování · Vidět víc »

Relace (matematika)

Jako relaci nebo n-ární relaci nazveme v matematice libovolný vztah mezi skupinou prvků jedné nebo více množin.

Nový!!: Závorky a Relace (matematika) · Vidět víc »

Syntaktická analýza

Syntaktická analýza použitá pro převod zápisu matematického výrazu na syntaktický strom. Syntaktická analýza (slangově podle angličtiny též parsování nebo parsing) se v informatice a v lingvistice nazývá proces analýzy posloupnosti formálních prvků s cílem určit jejich gramatickou strukturu vůči předem dané (byť ne nutně explicitně vyjádřené) formální gramatice.

Nový!!: Závorky a Syntaktická analýza · Vidět víc »

Výslovnost

Výslovnost slov, vět a celé řeči je způsob, kterým jedinec vytváří zvuky, z nichž se skládá mluvená řeč.

Nový!!: Závorky a Výslovnost · Vidět víc »

Věta (lingvistika)

Věta je typizovaný jazykový útvar, kterým mluvčí slovně vyjadřuje určitou myšlenku, vztah k situaci, nebo obecný názor.

Nový!!: Závorky a Věta (lingvistika) · Vidět víc »

Wikipedie

Wikipedie (anglicky a v mnoha dalších jazycích Wikipedia; název vznikl ze slov wiki a encyclopedia) je mnohojazyčná webová encyklopedie se svobodným (otevřeným) obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa.

Nový!!: Závorky a Wikipedie · Vidět víc »

Zdrojový kód

Zdrojový kód (též zdrojový text, slangově zdroják) je v informatice označení zápisu počítačového programu nebo jeho části v nějakém programovacím jazyce.

Nový!!: Závorky a Zdrojový kód · Vidět víc »

Přesměrování zde:

(, (), ), )(, Hranatá závorka, Hranaté závorky, Ostré závorky, , .

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »