Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

C a Stupeň Celsia

Zkratky: Rozdíly, Podobnosti, Jaccard Podobnost koeficient, Reference.

Rozdíl mezi C a Stupeň Celsia

C vs. Stupeň Celsia

C je třetí písmeno latinské i české abecedy. Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty, kterou v roce 1742 vytvořil švédský astronom Anders Celsius.

Podobnosti mezi C a Stupeň Celsia

C a Stupeň Celsia mají 4 věci společné (v Uniepedie): Matematika, Soustava SI, Stupeň, Teplota.

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

C a Matematika · Matematika a Stupeň Celsia · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

C a Soustava SI · Soustava SI a Stupeň Celsia · Vidět víc »

Stupeň

Slovo stupeň (od stoupati) znamená schod, má však řadu dalších speciálních významů.

C a Stupeň · Stupeň a Stupeň Celsia · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

C a Teplota · Stupeň Celsia a Teplota · Vidět víc »

Výše uvedený seznam odpovědi na následující otázky

Srovnání mezi C a Stupeň Celsia

C má 113 vztahy, zatímco Stupeň Celsia má 24. Jak oni mají společné 4, index Jaccard je 2.92% = 4 / (113 + 24).

Reference

Tento článek ukazuje vztah mezi C a Stupeň Celsia. Pro přístup každý článek, ze kterého byla informace získána, najdete na adrese:

Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »