Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Methyl

Index Methyl

Methyl Methyl (methylová skupina) je hydrofobní alkylovou funkční skupinou.

82 vztahy: Alanin, Alkany, Alkenyl, Anisol, Aryl, Žlábek (DNA), Benzodiazepiny, Benzododeciniumbromid, Benzyl, Beta-hydridová eliminace, Brassinosteroidy, Brookův přesmyk, Bufotenin, Butan, Chloroform, Cholesterol, Chránící skupina, Cymen, Cystein, Didecyldimethylamoniumchlorid, Dimethylamin, Dimethylrtuť, Dimethylsulfát, Epigenetika, Ethan, Fluoracetamid, Hexan, Hypovitaminózy B ptáků, Ionex, Isopren, Izoprenoidy, Karboanion, Karboxymethyl, Karvakrol, Kináza, Kofaktor (biochemie), Kofein, Kreatinfosfát, Kresol, Krotonaldehyd, Kyselina glykolová, Kyselina karbamová, Kyselina lignocerová, Kyselina tetrahydrofolová, Lipidová dvouvrstva, Mýdlo, ME, Metaldehyd, Metanogen, Methionin, ..., Methoxyethan, Methylace, Methylace DNA, Methylbromid, Methylová violeť, Methylpyrrolidon, Omega-3 nenasycené mastné kyseliny, Pentobarbital, Pikolin, Primární alkoholy, Radikál, RNA, Sapotalin, Selenid sodný, Silikonový olej, Substituent, Syntéza mastných kyselin, Tabun, Takticita, Tetramethrin, Theobromin, Thymin, Toluen, Tolyl, Uracil, Valin, Vitamín E, Vitamín E u ptáků, Xylen, Xylenol, 5' čepička, 5-Methyluridin. Rozbalte index (32 více) »

Alanin

Alanin (Ala, A) je proteinogenní, nepolární, neesenciální α aminokyselina.

Nový!!: Methyl a Alanin · Vidět víc »

Alkany

Alkany jsou nasycené uhlovodíky s molekulou bez násobných vazeb (dvojných a/nebo trojných) mezi atomy uhlíku (v uhlíkovém řetězci).

Nový!!: Methyl a Alkany · Vidět víc »

Alkenyl

Alkyl Alkenyl je uhlovodíkový zbytek, jednovazebný radikál obsahující jen uhlíkové a vodíkové atomy uspořádané do řetězce.

Nový!!: Methyl a Alkenyl · Vidět víc »

Anisol

Anisol (též fenylmethylether; systematický název methoxybenzen) je organická sloučenina se vzorcem CH3OC6H5.

Nový!!: Methyl a Anisol · Vidět víc »

Aryl

Termínem aryl (označovaným někdy zkratkou Ar, kolidující však se značkou argonu) se v organické chemii označuje libovolná funkční skupina nebo substituent odvozený od arenu odtržením atomu vodíku z atomu uhlíku aromatického cyklu, tedy například fenyl, thiofenyl, indolyl, naftyl apod.

Nový!!: Methyl a Aryl · Vidět víc »

Žlábek (DNA)

Žlábek (angl. groove) je v molekulární biologii označení pro jednu ze dvou prohlubňovitých struktur nacházejících se na dvoušroubovici DNA.

Nový!!: Methyl a Žlábek (DNA) · Vidět víc »

Benzodiazepiny

Obecná struktura benzodiazepinů Benzodiazepiny (v literatuře se často uvádí zkratka BZD) jsou psychoaktivní látky (drogy), jejichž chemická struktura je založena na spojení benzenového a diazepinového kruhu.

Nový!!: Methyl a Benzodiazepiny · Vidět víc »

Benzododeciniumbromid

Benzododeciniumbromid (systematický název dimethyldodecylbenzylamoniumbromid) je kvartérní amoniová sloučenina používaná jako antiseptikum a dezinficiens (fenolový koeficient 20-30).

Nový!!: Methyl a Benzododeciniumbromid · Vidět víc »

Benzyl

Benzyl (C6H5CH2-) je aromatická funkční skupina odvozená od toluenu (methylbenzenu) odtržením jednoho atomu vodíku z methylové skupiny.

Nový!!: Methyl a Benzyl · Vidět víc »

Beta-hydridová eliminace

Beta-hydridová eliminace nebo β-hydridová eliminace je chemická reakce, ve které je alkylová skupina navázaná na kov přeměněna na odpovídající přes kov vázaný hydrid a alken.

Nový!!: Methyl a Beta-hydridová eliminace · Vidět víc »

Brassinosteroidy

Brassinosteroidy (BR) jsou třída polyhydroxysteroidů, které byly zařazeny jako v pořadí již šestá skupina rostlinných hormonů.

Nový!!: Methyl a Brassinosteroidy · Vidět víc »

Brookův přesmyk

Brookův přesmyk je molekulový přesmyk v organické chemii, při němž se v organosilylové skupině změní působením zásady poloha protonu hydroxylové skupiny navázané na uhlíkový atom kyslíkovým atomem prostřednictvím kovalentní vazby.

Nový!!: Methyl a Brookův přesmyk · Vidět víc »

Bufotenin

Bufotenin, známý také jako 5-hydroxy-N,N-dimethyltryptamin, 5-hydroxy-DMT (5-OH-DMT) nebo dimethyl-serotonin, je tryptamin příbuzný neurotransmiteru serotoninu.

Nový!!: Methyl a Bufotenin · Vidět víc »

Butan

Název butan se používá jako.

Nový!!: Methyl a Butan · Vidět víc »

Chloroform

Chloroform neboli trichlormethan (mimo chemii dle PČP trichlormetan), je bezbarvá těkavá, avšak nehořlavá kapalina charakteristického nasládlého zápachu.

Nový!!: Methyl a Chloroform · Vidět víc »

Cholesterol

Cholesterol je steroidní látka přítomná v lidském těle i v těle mnoha dalších živočichů (jako je hmyz, korýši či někteří měkkýši), výjiměčně i u dalších organismů (např. u některých jednoduchých hub nebo u mykobakterií, v menším zastoupení i u rostlin).

Nový!!: Methyl a Cholesterol · Vidět víc »

Chránící skupina

Chránící skupina je v chemii funkční skupina, která se zavádí do molekuly chemickým pozměněním funkční skupiny za účelem dosažení chemoselektivity reakce.

Nový!!: Methyl a Chránící skupina · Vidět víc »

Cymen

Strukturní vzorec Cymen, též p-cymen nebo 4-isopropyltoluen nebo 4-methylkumen (systematický název 1-methyl-4-(1-methylethyl)benzen, sumární vzorec C10H14), je přirozeně se vyskytující aromatická organická sloučenina.

Nový!!: Methyl a Cymen · Vidět víc »

Cystein

Cystein (značka Cys nebo C) je v přírodě se vyskytující neesenciální aminokyselina, která ve své molekule obsahuje thiolovou skupinu -SH.

Nový!!: Methyl a Cystein · Vidět víc »

Didecyldimethylamoniumchlorid

Didecyldimethylamoniumchlorid (též didecyl(dimethyl)amoniumchlorid, DDAC, systematický název N,N-didecyl-N,N-dimethylamoniumchlorid) je kvartérní amoniová sloučenina s chemickým vzorcem (C10H21)2(CH3)2NCl, používaná jako antiseptikum, dezinfekční látka, fungicid, emulgátor, katalyzátor a antistatické činidlo.

Nový!!: Methyl a Didecyldimethylamoniumchlorid · Vidět víc »

Dimethylamin

Dimethylamin (též DMA) je organická sloučenina se vzorcem (CH3)2NH.

Nový!!: Methyl a Dimethylamin · Vidět víc »

Dimethylrtuť

Dimethylrtuť ((CH3)2Hg) je jedna z několika organokovových chemických sloučenin rtuti.

Nový!!: Methyl a Dimethylrtuť · Vidět víc »

Dimethylsulfát

Dimethylsulfát je organická sloučenina se vzorcem (CH3O)2SO2.

Nový!!: Methyl a Dimethylsulfát · Vidět víc »

Epigenetika

Plakát znázorňující dva typické příklady epigenetických procesů, methylace DNA a acetylace histonů Epigenetika (od slova επί/mimo genetiku) je v moderním slova smyslu vědní podobor genetiky, jenž studuje změny v genové expresi (a tedy obvykle i ve fenotypu), které nejsou způsobeny změnou nukleotidové sekvence DNA.

Nový!!: Methyl a Epigenetika · Vidět víc »

Ethan

Ethan (mimo chemii dle PČP etan) je druhý nejjednodušší nasycený uhlovodík, patřící mezi alkany.

Nový!!: Methyl a Ethan · Vidět víc »

Fluoracetamid

Fluoracetamid je organická sloučenina odvozená od acetamidu substitucí jednoho vodíkového atomu methylové skupiny atomem fluoru.

Nový!!: Methyl a Fluoracetamid · Vidět víc »

Hexan

Hexan je uhlovodík s chemickým vzorcem C6H14.

Nový!!: Methyl a Hexan · Vidět víc »

Hypovitaminózy B ptáků

Vitamíny skupiny B jsou organické látky rozpustné ve vodě, které se vyskytují v buňkách všech živočišných druhů.

Nový!!: Methyl a Hypovitaminózy B ptáků · Vidět víc »

Ionex

Ionex je měnič iontů (také se používá nesprávný termín iontoměnič).

Nový!!: Methyl a Ionex · Vidět víc »

Isopren

Isopren (též izopren), systematický název 2-methyl-buta-1,3-dien, je nenasycený uhlovodík odvozený z 1,3-butadienu, od něhož se liší methylovou skupinou na druhém uhlíku.

Nový!!: Methyl a Isopren · Vidět víc »

Izoprenoidy

Izopren Izoprenoidy představují rozsáhlou skupinu organických látek, nejčastěji rostlinného původu.

Nový!!: Methyl a Izoprenoidy · Vidět víc »

Karboanion

Karbanion Karboanion, také karbanion, je anion, ve kterém je třívazný uhlík a má formální záporný nápoj alespoň v jedné rezonanční struktuře.

Nový!!: Methyl a Karboanion · Vidět víc »

Karboxymethyl

Karboxymethyl (-CH2-COOH) je složená funkční skupina, která se skládá z methylu a karboxylu.

Nový!!: Methyl a Karboxymethyl · Vidět víc »

Karvakrol

Karvakrol (též nazývaný cymofenol, systematický název 5-isopropyl-2-methylfenol) je monoterpenový fenol s funkčním vzorcem C6H3CH3(OH)(C3H7).

Nový!!: Methyl a Karvakrol · Vidět víc »

Kináza

Kináza (kinasa) je enzym, který přenáší fosfátovou skupinu z vysokoenergetické donorové molekuly (např. ATP) na určitou cílovou molekulu (substrát).

Nový!!: Methyl a Kináza · Vidět víc »

Kofaktor (biochemie)

Kofaktor je nízkomolekulová neaminokyselinová struktura, která spolu s řetězcem (nebo řetězci) aminokyselin (tedy s bílkovinou) tvoří tzv.

Nový!!: Methyl a Kofaktor (biochemie) · Vidět víc »

Kofein

Kofein (podle rostliny Coffea arabica, česky kávovník arabský) je alkaloid, který příznivě stimuluje centrální nervovou soustavu a srdeční činnost.

Nový!!: Methyl a Kofein · Vidět víc »

Kreatinfosfát

Kreatinfosfát (též fosfokreatin, PCr nebo Pcr; systematický název N-methyl-N-(fosfonokarbamimidoyl)glycin) je fosforylovaná molekula kreatinu, která poskytuje rychle mobilizovatelnou rezervu vysokoenergetických fosfátů v kosterním svalstvu a mozku.

Nový!!: Methyl a Kreatinfosfát · Vidět víc »

Kresol

Kresoly, též hydroxytolueny nebo methylfenoly, jsou organické sloučeniny.

Nový!!: Methyl a Kresol · Vidět víc »

Krotonaldehyd

Krotonaldehyd (systematický název but-2-enal) je organická sloučenina se vzorcem CH3CH.

Nový!!: Methyl a Krotonaldehyd · Vidět víc »

Kyselina glykolová

Kyselina glykolová je organická sloučenina, jde o nejjednodušší (alfa)hydroxykyselinu.

Nový!!: Methyl a Kyselina glykolová · Vidět víc »

Kyselina karbamová

Kyselina karbamová je organická sloučenina (karboxylová kyselina), za běžných podmínek nestálá.

Nový!!: Methyl a Kyselina karbamová · Vidět víc »

Kyselina lignocerová

Kyselina lignocerová (systematický název kyselina tetrakosanová) je nasycená mastná kyselina se vzorcem CH3(CH2)22COOH.

Nový!!: Methyl a Kyselina lignocerová · Vidět víc »

Kyselina tetrahydrofolová

Kyselina tetrahydrofolová (též k. tetrahydrolistová), resp.

Nový!!: Methyl a Kyselina tetrahydrofolová · Vidět víc »

Lipidová dvouvrstva

C v řetězci.

Nový!!: Methyl a Lipidová dvouvrstva · Vidět víc »

Mýdlo

Marseilleské ručně vyráběné jádrové mýdlo Mýdlo je směs organických látek v pevné nebo kapalné formě, působící jako anionický tenzid, tedy látka, hromadící se ve fázovém rozhraní a snižující povrchové napětí vodných roztoků. Je používán jako prostředek osobní hygieny, pro čištění povrchů (zejména odmašťování) a k praní prádla.

Nový!!: Methyl a Mýdlo · Vidět víc »

ME

Spojení písmen M a E může mít různé významy.

Nový!!: Methyl a ME · Vidět víc »

Metaldehyd

Chemický vzorec metaldehydu Metaldehyd je organická, heterocyklická sloučenina.

Nový!!: Methyl a Metaldehyd · Vidět víc »

Metanogen

Metanogen (též methanotvorný či methanprodukující organismus) je organismus z domény archea, který produkuje metan (CH4), tedy je schopný metanogeneze.

Nový!!: Methyl a Metanogen · Vidět víc »

Methionin

Methionin (Met, M) je jedna z dvaceti základních aminokyselin tvořících bílkoviny.

Nový!!: Methyl a Methionin · Vidět víc »

Methoxyethan

Methoxyethan (též známý jako methylethylether nebo ethyl(methyl)ether) je bezbarvý plyn (případně kapalina - bod varu 7,6 °C) s "lékařským" pachem.

Nový!!: Methyl a Methoxyethan · Vidět víc »

Methylace

Methylace (či metylace) je zavedení methylové skupiny -CH3 do molekuly, například ke konkrétní aminokyselině v proteinu nebo k bázi nukleotidu při methylaci DNA.

Nový!!: Methyl a Methylace · Vidět víc »

Methylace DNA

Methylace DNA je pojem, kterým rozumíme modifikaci nukleových bází cytosinu a adeninu kovalentním připojením methylového zbytku.

Nový!!: Methyl a Methylace DNA · Vidět víc »

Methylbromid

Methylbromid (systematicky brommethan) CH3Br je za normálních podmínek bezbarvý, nehořlavý, bez zápachu, ale prudce jedovatý plyn.

Nový!!: Methyl a Methylbromid · Vidět víc »

Methylová violeť

Methylová violeť je označení pro skupinu fialových barviv, užívaných v chemii jako pH indikátor, v biologii na Gramovo barvení vzorků a v průmyslu k barvení textilu a jiných výrobků.

Nový!!: Methyl a Methylová violeť · Vidět víc »

Methylpyrrolidon

Methylpyrrolidon (systematický název 1-methyl-2-pyrrolidon) je dusíkatá heterocyklická organická sloučenina (methylderivát pyrrolidonu) používaná jako rozpouštědlo v nátěrových hmotách, čisticích prostředcích, pří výrobě elektronických zařízení, v petrochemii a farmacii či při výrobě agrochemikálií.

Nový!!: Methyl a Methylpyrrolidon · Vidět víc »

Omega-3 nenasycené mastné kyseliny

Alfa-linolenová kyselina šalvěje hispánské bohatá na omega-3 nenasycené mastné kyseliny Omega-3 nenasycené mastné kyseliny (označované také PUFA omega-3) je skupina nenasycených mastných kyselin, jejichž společným rysem je dvojná vazba mezi uhlíky na třetím a čtvrtém místě (počítáno od koncového methylu).

Nový!!: Methyl a Omega-3 nenasycené mastné kyseliny · Vidět víc »

Pentobarbital

Strukturní vzorec pentobarbitalu Pentobarbital je krátkodobě působící barbiturát, dostupný jak v podobě volné kyseliny, tak sodné soli.

Nový!!: Methyl a Pentobarbital · Vidět víc »

Pikolin

Pikolin je souhrnné označení izomerů methylpyridinu, sumární vzorec je C6H7N a molární hmotnost 93,13 g/mol.

Nový!!: Methyl a Pikolin · Vidět víc »

Primární alkoholy

Model molekuly methanolu, nejjednoduššího primárního alkoholu Primární alkoholy jsou alkoholy, které mají hydroxylovou skupinu navázanou na uhlík, na který jsou dále navázány 2 atomy vodíku.

Nový!!: Methyl a Primární alkoholy · Vidět víc »

Radikál

Moses Gomberg, zakladatel radikálové chemie Radikál je v chemii vysoce reaktivní částice, která má jeden nebo více nepárových elektronů.

Nový!!: Methyl a Radikál · Vidět víc »

RNA

Nukleové báze zeleně, ribózo-fosfátová kostra modře. Jedná se o jednovláknovou RNA, která interaguje sama se sebou. Ribonukleová kyselina (RNA, česky dříve RNK) je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil.

Nový!!: Methyl a RNA · Vidět víc »

Sapotalin

Sapotalin (systematický název 1,2,7-trimethylnaftalen) je kapalný bezbarvý polyaromatický uhlovodík štiplavého zápachu, s dvěma benzenovými jádry, v podstatě trimethylderivát naftalenu.

Nový!!: Methyl a Sapotalin · Vidět víc »

Selenid sodný

Selenid sodný je anorganická sloučenina se vzorcem Na2Se.

Nový!!: Methyl a Selenid sodný · Vidět víc »

Silikonový olej

Silikonové oleje (polymerizované siloxany) jsou křemíkové analogy uhlíkových organických sloučenin a mohou tvořit (relativně) dlouhé a složité molekuly založené na křemíku namísto uhlíku.

Nový!!: Methyl a Silikonový olej · Vidět víc »

Substituent

V organické chemii a biochemii se jako substituent označuje atom nebo skupina atomů, které nahrazují atom vodíku na původním (rodičovském) řetězci uhlovodíku.

Nový!!: Methyl a Substituent · Vidět víc »

Syntéza mastných kyselin

Syntéza mastných kyselin je proces, při němž vznikají mastné kyseliny prodlužováním acetylkoenzymu A. Proces je v zásadě podobný beta-oxidaci, ale enzymatický aparát, buněčná lokalizace i detaily jednotlivých reakcí se liší.

Nový!!: Methyl a Syntéza mastných kyselin · Vidět víc »

Tabun

Tabun nebo též GA je extrémně toxická organická sloučenina ze třídy organofosfátů.

Nový!!: Methyl a Tabun · Vidět víc »

Takticita

Takticita udává, jak jsou substituenty v makromolekule uspořádány.

Nový!!: Methyl a Takticita · Vidět víc »

Tetramethrin

strukturní vzorec Tetramethrinu Tetramethrin (sumární vzorec C19H25NO4) je silný syntetický insekticid ze skupiny pyrethroidů.

Nový!!: Methyl a Tetramethrin · Vidět víc »

Theobromin

Struktura molekuly theobrominu-vzorec:'''C7H8N4O2''' Theobromin (někdy psaný jako teobromin), též známý jako xanteóza, je hořký alkaloid kakaovníku, vyskytující se v čokoládě.

Nový!!: Methyl a Theobromin · Vidět víc »

Thymin

Thymin je heterocyklická sloučenina, pyrimidinová nukleová báze, která je v RNA ve většině případů nahrazena uracilem.

Nový!!: Methyl a Thymin · Vidět víc »

Toluen

Toluen (chemicky methylbenzen) je čirá, ve vodě nerozpustná těkavá kapalina, jejíž páry tvoří se vzduchem třaskavou směs.

Nový!!: Methyl a Toluen · Vidět víc »

Tolyl

Tolyl (-C6H4CH3) je aromatická funkční skupina odvozená od toluenu (methylbenzenu) odtržením jednoho atomu vodíku z benzenového jádra.

Nový!!: Methyl a Tolyl · Vidět víc »

Uracil

Uracil je heterocyklická sloučenina odvozená od pyrimidinu.

Nový!!: Methyl a Uracil · Vidět víc »

Valin

Valin (Val, V) je esenciální α-aminokyselina s nepolárním postranním řetězcem.

Nový!!: Methyl a Valin · Vidět víc »

Vitamín E

Vitamín E je souhrnné pojmenování přírodních chemických látek (jinak též tokoferoly), derivátů 6-hydroxychromanu nebo tokolu.

Nový!!: Methyl a Vitamín E · Vidět víc »

Vitamín E u ptáků

Vitamíny E (tokoferoly) představují skupinu látek odvozených od základní struktury nazývané tokol.

Nový!!: Methyl a Vitamín E u ptáků · Vidět víc »

Xylen

Termín xylen nebo xylol obvykle označuje směs tří izomerů aromatického uhlovodíku (dimethylbenzenu) používaného jako rozpouštědlo v polygrafii, lakýrnictví a v gumárenském a kožedělném průmyslu.

Nový!!: Methyl a Xylen · Vidět víc »

Xylenol

Xylenol (též dimethylfenol) je aromatická sloučenina se dvěma methylovými skupinami a hydroxylovou skupinou (patří tedy mezi fenoly).

Nový!!: Methyl a Xylenol · Vidět víc »

5' čepička

7-methylguanosin 5' čepička (cap) je struktura na 5' konci eukaryotických a virových mRNA, která chrání mRNA před rozkladem buněčnými enzymy (fosfatázami a nukleázami) a usnadňuje transport mRNA a spuštění translace na ribozomu.

Nový!!: Methyl a 5' čepička · Vidět víc »

5-Methyluridin

5-methyluridin 5-Methyluridin (též thymin ribosid, ribothymidin a m5u) je pyrimidinový nukleosid.

Nový!!: Methyl a 5-Methyluridin · Vidět víc »

Přesměrování zde:

CH3, Methylová skupina, Metyl, Metylová skupina.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »