Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Siločáry

Index Siločáry

železných pilin na papíře Siločáry silového pole jsou myšlené čáry, které představují směr silového působení v různých bodech prostoru.

30 vztahy: Earnshawovo pravidlo, Ekvipotenciální plocha, Elektrické pole, Elektrický potenciál, Elektromotor, Elektrostatické pole, Fyzikální pole, Ganymed (měsíc), Gaussův zákon elektrostatiky, IBEX, Integrální křivka, Intenzita elektrického pole, Magnetická inklinace, Magnetická levitace, Magnetická prášková metoda, Magnetické pole Jupiteru, Magnetické pole Země, Magnetizace, Medosavka masková, Michael Faraday, Newtonův gravitační zákon, Skin efekt, Sluneční skvrna, Supravodivost, Tok elektrické intenzity, Tokamak, Výpust (systémová dynamika), Vladimír Boudník, Zřídlo (systémová dynamika), Země.

Earnshawovo pravidlo

Podle Earnshawova pravidla nemůže být soubor bodových nábojů udržován v pevně ustálené rovnovážné konfiguraci výhradně prostřednictvím elektrostatické interakce těchto nábojů.

Nový!!: Siločáry a Earnshawovo pravidlo · Vidět víc »

Ekvipotenciální plocha

Množina všech bodů potenciálového pole, které se vyznačují stejným potenciálem, tzn. V.

Nový!!: Siločáry a Ekvipotenciální plocha · Vidět víc »

Elektrické pole

Elektrické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je těleso s nevykompenzovaným elektrickým nábojem (elektricky nabité těleso) nebo časově proměnné magnetické pole a které se v dané části prostoru projevuje působením elektrické síly na nabité částice.

Nový!!: Siločáry a Elektrické pole · Vidět víc »

Elektrický potenciál

Elektrický potenciál je skalární fyzikální veličina, která popisuje potenciální energii jednotkového elektrického náboje v neměnném elektrickém poli.

Nový!!: Siločáry a Elektrický potenciál · Vidět víc »

Elektromotor

Běžné třífázové asynchronní elektromotory Elektromotor je elektrický stroj, který slouží k přeměně elektrické energie na mechanickou práci.

Nový!!: Siločáry a Elektromotor · Vidět víc »

Elektrostatické pole

Elektrostatické pole je elektrické pole, které vzniká v okolí nepohybujícího se elektrického náboje.

Nový!!: Siločáry a Elektrostatické pole · Vidět víc »

Fyzikální pole

Pole je ve fyzice forma hmoty, odlišná od látky, zprostředkující silové působení mezi látkovými částicemi nebo jimi tvořenými vázanými soustavami (např. gravitační pole, elektrické pole, magnetické pole, pole jaderných sil, atp.). Vlastnosti fyzikálních polí v tomto smyslu popisujeme makroskopicky pomocí fyzikálních veličin charakterizujících toto silové působení, či kvantově jako výměnu zprostředkujících (intermediálních) polních částic.

Nový!!: Siločáry a Fyzikální pole · Vidět víc »

Ganymed (měsíc)

Ganymed (též Ganymedes nebo z angl. Ganymede) je největší Jupiterův měsíc a současně i největší měsíc ve Sluneční soustavě (těsně před Titanem).

Nový!!: Siločáry a Ganymed (měsíc) · Vidět víc »

Gaussův zákon elektrostatiky

Gaussův zákon elektrostatiky vyjadřuje vztah mezi tokem elektrické intenzity a elektrickým nábojem.

Nový!!: Siločáry a Gaussův zákon elektrostatiky · Vidět víc »

IBEX

IBEX (Interstellar Boundary Explorer), též Explorer 91, je vesmírná sonda NASA, jež byla vypuštěna v říjnu 2008 a která zkoumá hranici mezi sluneční soustavou a mezihvězdným prostorem.

Nový!!: Siločáry a IBEX · Vidět víc »

Integrální křivka

Tři integrální křivky pro gradientní pole odpovídající diferenciální rovnici ''dy'' / ''dx''.

Nový!!: Siločáry a Integrální křivka · Vidět víc »

Intenzita elektrického pole

Intenzita elektrického pole (též elektrická intenzita) je vektorová fyzikální veličina, vyjadřující velikost a směr elektrického pole.

Nový!!: Siločáry a Intenzita elektrického pole · Vidět víc »

Magnetická inklinace

Magnetická inklinace na zjednodušeném schématu Magnetická inklinace v geografii označuje úhel, který v určitém místě svírají siločáry magnetického pole Země s vodorovnou rovinou.

Nový!!: Siločáry a Magnetická inklinace · Vidět víc »

Magnetická levitace

Magnetická levitace nebo magnetický závěs je metoda, při níž se předmět vznáší bez jakékoliv podpory jiné, než jsou magnetická pole.

Nový!!: Siločáry a Magnetická levitace · Vidět víc »

Magnetická prášková metoda

Magnetická prášková metoda, nebo také Inkkar je způsob nedestruktivního testování kovových feromagnetických materiálů za účelem zjištění povrchových vad, nebo vad nacházejících se těsně pod povrchem.

Nový!!: Siločáry a Magnetická prášková metoda · Vidět víc »

Magnetické pole Jupiteru

Magnetické pole Jupiteru je indukované magnetické pole v určitém okruhu okolo planety Jupiter, ve kterém působí síla generovaná uvnitř Jupitera.

Nový!!: Siločáry a Magnetické pole Jupiteru · Vidět víc »

Magnetické pole Země

Znázornění magnetického pole Země(N) - severní pól(S) - jižní pól Polarita pole za posledních 169 miliónů let. Polarity za posledních 5 miliónů let. Současná polarita (černě) je střídána opačnou polaritou (bíle). Proměnlivost sklonu směru zemského magnetického pole k povrchu v letech 1590 - 1990. Posuv severního magnetického pólu v letech 1831 až 2007. Schematický nákres zemské magnetosféry Magnetické pole Země či geomagnetické pole je indukované magnetické pole v určitém prostoru okolo Země, ve kterém působí magnetická síla generovaná geodynamem uvnitř Země.

Nový!!: Siločáry a Magnetické pole Země · Vidět víc »

Magnetizace

Magnetizace (též magnetování nebo zmagnetování) představuje fyzikální jev, ke kterému dochází při vložení látky (tělesa) do magnetického pole, a který se projevuje změnou vlastností dané látky.

Nový!!: Siločáry a Magnetizace · Vidět víc »

Medosavka masková

Medosavka masková (Caligavis chrysops) je středně velký druh kystráčkovitého ptáka obývající východní a jihovýchodní Austrálii.

Nový!!: Siločáry a Medosavka masková · Vidět víc »

Michael Faraday

Michael Faraday (22. září 1791, Newington, Anglie – 25. srpna 1867) byl anglický chemik a fyzik.

Nový!!: Siločáry a Michael Faraday · Vidět víc »

Newtonův gravitační zákon

Newtonův gravitační zákon graficky Na základě analýzy pohybu Měsíce kolem Země, planet kolem Slunce a na základě znalosti Keplerových zákonů formuloval Newton tzv.

Nový!!: Siločáry a Newtonův gravitační zákon · Vidět víc »

Skin efekt

Ilustrace skin efektu. Skin efekt (povrchový jev) je fyzikální děj, při kterém dochází k vytlačování elektrického proudu k povrchu vodiče.

Nový!!: Siločáry a Skin efekt · Vidět víc »

Sluneční skvrna

Sluneční skvrny Sluneční skvrna je oblast na povrchu Slunce (ve fotosféře), které magnetické pole zabraňuje v proudění, a tak se vytvářejí oblasti s menší povrchovou teplotou než má okolí.

Nový!!: Siločáry a Sluneční skvrna · Vidět víc »

Supravodivost

LHC. levitující nad magnety Supravodivý magnet Supravodivost je jev kvantové mechaniky, při němž materiál ochlazený pod svou kritickou teplotu (TC) vede elektrický proud bez odporu, takže se žádná energie neztrácí přeměnou na Jouleovo teplo.

Nový!!: Siločáry a Supravodivost · Vidět víc »

Tok elektrické intenzity

Tok intenzity elektrického pole, též tok elektrické intenzity je fyzikální veličina, vyjadřující tok intenzity elektrického pole plochou.

Nový!!: Siločáry a Tok elektrické intenzity · Vidět víc »

Tokamak

Tokamak KSTAR Vnitřek tokamaku schéma tokamaku Tokamak je zařízení, vytvářející toroidální magnetické pole, používané jako magnetická nádoba pro uchovávání vysokoteplotního plazmatu.

Nový!!: Siločáry a Tokamak · Vidět víc »

Výpust (systémová dynamika)

Výpust (řidčeji dřez, z anglického, nebo nora) v systémové dynamice a teoretické ekologii označuje místo, do kterého ústí suroviny, materiály nebo energie.

Nový!!: Siločáry a Výpust (systémová dynamika) · Vidět víc »

Vladimír Boudník

Vladimír Boudník (17. března 1924 Praha – 5. prosince 1968 Praha) byl český grafik a malíř, představitel aktivní a strukturální grafiky.

Nový!!: Siločáry a Vladimír Boudník · Vidět víc »

Zřídlo (systémová dynamika)

Zřídlo v systémové dynamice a teoretické ekologii označuje místo, ze kterého jsou čerpány suroviny, materiály nebo energie.

Nový!!: Siločáry a Zřídlo (systémová dynamika) · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Siločáry a Země · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Elektrické siločáry, Silokřivka, Siločára.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »