Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Český svaz ochránců přírody

Index Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je nevládní nezisková organizace zabývající se ochranou přírody a krajiny.

22 vztahy: Živočichové, Časopis, Cena ministra životního prostředí, Dítě, Diverzita, Dobrovolník, Ekologický institut Veronica, Environmentální výchova, Krajina, Kulturní památka (Česko), Mapa, Místo pro přírodu, Mezinárodní svaz ochrany přírody, Mládež, Naší přírodou, Nestátní nezisková organizace, Ochrana přírody, Program OSN pro životní prostředí, Rostliny, Správní řízení, 1981, 1991.

Živočichové

Živočichové (Metazoa, Animalia) je říše mnohobuněčných heterotrofních organismů, které se již na buněčné úrovni odlišují od rostlin a hub.

Nový!!: Český svaz ochránců přírody a Živočichové · Vidět víc »

Časopis

Časopisy ve francouzském knihkupectví (2004) Časopis je periodická publikace (opakovaně vycházející tiskovina) určená pro skupinu čtenářů, kteří mají určitý společný zájem nebo více takových zájmů.

Nový!!: Český svaz ochránců přírody a Časopis · Vidět víc »

Cena ministra životního prostředí

Cena ministra životního prostředí je ocenění udělované ministrem životního prostředí České republiky významným osobnostem či organizacím z oblasti vědy a ochrany přírody a životního prostředí, kteří se vyznamenali mimořádným přínosem pro životní prostředí.

Nový!!: Český svaz ochránců přírody a Cena ministra životního prostředí · Vidět víc »

Dítě

Novorozenec Dítě je člověk v prvním období svého života; o tomto významu slova dítě pojednává následující text.

Nový!!: Český svaz ochránců přírody a Dítě · Vidět víc »

Diverzita

Diverzita (v některých oblastech používán český výraz rozmanitost; z angl. diversity) je vlastností systémů, vyjadřující rozrůzněnost jejich prvků (elementů).

Nový!!: Český svaz ochránců přírody a Diverzita · Vidět víc »

Dobrovolník

#PŘESMĚRUJ Dobrovolnictví.

Nový!!: Český svaz ochránců přírody a Dobrovolník · Vidět víc »

Ekologický institut Veronica

Dům ochránců přírody v Brně, sídlo Ekologického institutu Veronica Ekologický institut Veronica je profesionálním pracovištěm ZO ČSOP Veronica – nevládní neziskové občanské sdružení – datující své kořeny do roku 1986.

Nový!!: Český svaz ochránců přírody a Ekologický institut Veronica · Vidět víc »

Environmentální výchova

Environmentální výchovu můžeme v nejširším pojetí chápat jako souhrnné označení pro komplex často značně se různících přístupů reagujících na problémy v hledání koexistence mezi lidskou společností a přírodou.

Nový!!: Český svaz ochránců přírody a Environmentální výchova · Vidět víc »

Krajina

Krajina Arboretum Tesárske Mlyňany, Slovensko Podzimní krajina Zimní krajina Krajina v srpnu Krajina je pojem pro vybranou část zemského povrchu s typickou kombinací přírodních a kulturních prvků a charakteristickou scenérií.

Nový!!: Český svaz ochránců přírody a Krajina · Vidět víc »

Kulturní památka (Česko)

Vraném nad Vltavou Dubé Kulturní památka je v Česku nemovitá nebo movitá věc, případně jejich soubor, který za ni vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky podle zákona České národní rady o památkové péči č. 20/1987 Sb., pokud splňuje tato kritéria.

Nový!!: Český svaz ochránců přírody a Kulturní památka (Česko) · Vidět víc »

Mapa

Mapa světa z roku 1689 (Amsterdam) Mapa je zmenšené, zevšeobecněné a vysvětlené znázornění objektů a jevů na Zemi, ostatních nebeských tělesech nebo nebeské sféře, sestrojené obvykle podle některého ze zobrazení na rovině a vyjadřující pomocí smluvených znaků rozmístění a vlastnosti objektů a jevů vázaných na jmenované povrchy.

Nový!!: Český svaz ochránců přírody a Mapa · Vidět víc »

Místo pro přírodu

Místo pro přírodu, homepage je kampaň a veřejná sbírka ČSOP, která podporuje takzvaný Národní program pozemkových spolků ČSOP.

Nový!!: Český svaz ochránců přírody a Místo pro přírodu · Vidět víc »

Mezinárodní svaz ochrany přírody

Mezinárodní svaz ochrany přírody (anglicky International Union for Conservation of Nature, IUCN) je mezinárodní organizace zaměřená na uchování přírodních zdrojů.

Nový!!: Český svaz ochránců přírody a Mezinárodní svaz ochrany přírody · Vidět víc »

Mládež

generace Y Mládež zahrnuje děti ve věku do patnácti let a mladistvé ve věku od patnácti do osmnácti let.

Nový!!: Český svaz ochránců přírody a Mládež · Vidět víc »

Naší přírodou

Naší přírodou byl specializovaný odborný časopis, který vydával Český svaz ochránců přírody v letech 1981 až 1991.

Nový!!: Český svaz ochránců přírody a Naší přírodou · Vidět víc »

Nestátní nezisková organizace

Nestátní nezisková organizace či nevládní nezisková organizace (česká zkratka NNO nebo NGO z anglického Non-governmental organization) je nezisková organizace, která není zřizovaná státem a na státu je nezávislá (anglický termín Non-governmental organization vyjadřuje, že organizace není zřízena ani lokální či regionální veřejnou správou – local government).

Nový!!: Český svaz ochránců přírody a Nestátní nezisková organizace · Vidět víc »

Ochrana přírody

Ochrana přírody je multidisciplinární, poměrně mladý obor, který využívá základních poznatků z biologie a aplikuje je na možnosti a potřeby lidské společnosti.

Nový!!: Český svaz ochránců přírody a Ochrana přírody · Vidět víc »

Program OSN pro životní prostředí

Klaus Töpfer byl výkonným ředitelem UNEP v letech 1998 až 2006 Program OSN pro životní prostředí (UNEP – z anglického) je speciální instituce Organizace spojených národů, vytvořená po Konferenci OSN o životním prostředí člověka ve Stockholmu v červnu 1972.

Nový!!: Český svaz ochránců přírody a Program OSN pro životní prostředí · Vidět víc »

Rostliny

Rostliny (Plantae) je říše (případně šířeji vymezená superskupina Archaeplastida) eukaryotických a převážně fotosyntetizujících organismů.

Nový!!: Český svaz ochránců přírody a Rostliny · Vidět víc »

Správní řízení

Správní řízení (též správní proces) je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

Nový!!: Český svaz ochránců přírody a Správní řízení · Vidět víc »

1981

1981 (MCMLXXXI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Český svaz ochránců přírody a 1981 · Vidět víc »

1991

1991 (MCMXCI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Český svaz ochránců přírody a 1991 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Mladí ochránci přírody, ČSOP.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »