Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

2,4-dinitrofenylhydrazin

Index 2,4-dinitrofenylhydrazin

2,4-dinitrofenylhydrazin, též Bradyovo činidlo nebo Borcheovo činidlo, je organická sloučenina, derivát hydrazinu často používaný ke kvalitativnímu testování na karbonylové skupiny.

24 vztahy: Adice, Aldehydy, Alifatická sloučenina, Amidy karboxylových kyselin, Aromaticita, Atomový orbital, Estery, Fehlingovo činidlo, Funkční skupina, Hydrazin, Hydrazony, Karbonylové sloučeniny, Karboxylové kyseliny, Kelvin, Ketony, Kondenzace (chemie), Kyselina sírová, Methanol, Nukleofilní adice, Organická sloučenina, Stupeň Celsia, Tření, Tollensovo činidlo, 2,4-dinitrochlorbenzen.

Adice

Typický příklad adice: chlorace ethenu Adice je reakce, při které dochází k zániku π vazeb (násobných vazeb) nebo otevření cyklické molekuly a dochází k navázání skupiny či atomu sigma vazbou.

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Adice · Vidět víc »

Aldehydy

Obecný strukturní vzorec aldehydů Aldehydy jsou organické sloučeniny, které obsahují aldehydickou funkční skupinu (-CHO) (pozor na záměnu s alkoholy -COH) na konci uhlovodíkového řetězce.

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Aldehydy · Vidět víc »

Alifatická sloučenina

Isobutan Alifatické sloučeniny jsou organické sloučeniny, které jsou tvořeny atomy uhlíku propojenými do větvených nebo nevětvených řetězců a nejsou aromatické.

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Alifatická sloučenina · Vidět víc »

Amidy karboxylových kyselin

Obecný vzorec amidu karboxylové kyseliny. obecný vzorec substituovaného amidu. 3D model acetamidu Amidy karboxylových kyselin jsou organické sloučeniny, které vznikají náhradou skupiny OH karboxylové skupiny za aminovou skupinu NH2.

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Amidy karboxylových kyselin · Vidět víc »

Aromaticita

Aromaticita a antiaromaticita jsou vlastnosti určující aromatické uhlovodíky (areny) a antiaromatické uhlovodíky.

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Aromaticita · Vidět víc »

Atomový orbital

Atomové a molekulové orbitaly Atomový orbital (též pouze atomový orbit) je funkce popisující prostorové rozložení možného výskytu elektronu daného kvantového stavu v elektronovém obalu atomu.

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Atomový orbital · Vidět víc »

Estery

Obecný vzorec esteru karboxylové kyseliny. Estery jsou organické sloučeniny, ve kterých je -OH skupina karboxylové kyseliny nahrazena organickým zbytkem vzniklým z alkoholu po odštěpení vodíku z OH skupiny.

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Estery · Vidět víc »

Fehlingovo činidlo

Fehlingovo činidlo A a B (zde I a II) Fehlingovo činidlo je roztok používaný k rozlišení sloučenin obsahujících aldehydické a ketonické funkční skupiny.

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Fehlingovo činidlo · Vidět víc »

Funkční skupina

Molekula benzylacetátu s vyznačením základní části (žlutě) a funkční skupiny (zeleně) V organické chemii je funkční skupina určitá skupina atomů v molekule, která jí přidává určité charakteristické vlastnosti.

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Funkční skupina · Vidět víc »

Hydrazin

Hydrazin (systematický název diazan) je anorganická sloučenina dusíku s vodíkem.

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Hydrazin · Vidět víc »

Hydrazony

Hydrazony jsou skupina organických sloučenin s obecným strukturním vzorcem R1R2C.

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Hydrazony · Vidět víc »

Karbonylové sloučeniny

Karbonylová skupina Karbonylové sloučeniny jsou především organické sloučeniny, které obsahují karbonylovou skupinu, která se skládá z uhlíkového atomu vázaného dvojnou vazbou ke kyslíkovému atomu.

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Karbonylové sloučeniny · Vidět víc »

Karboxylové kyseliny

Obecný vzorec karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny jsou organické kyseliny, které obsahují karboxylovou skupinu −COOH.

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Karboxylové kyseliny · Vidět víc »

Kelvin

stupnicí ve stupních Celsia a kelvinech Kelvin je jednotkou termodynamické teploty a také vhodnou jednotkou teplotního rozdílu, stejně velkou, jako je stupeň Celsia.

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Kelvin · Vidět víc »

Ketony

129x129pixelůKetony jsou organické sloučeniny obsahující uvnitř uhlovodíkového řetězce karbonylovou skupinu (C.

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Ketony · Vidět víc »

Kondenzace (chemie)

Kondenzace je obecně organická reakce, při které ze dvou výchozích organických molekul vzniká jedna větší molekula a odštěpuje se nízkomolekulární sloučenina (voda, chlorovodík nebo amoniak).

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Kondenzace (chemie) · Vidět víc »

Kyselina sírová

Kyselina sírová (zastarale též vitriol) je silná dvojsytná kyselina.

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Kyselina sírová · Vidět víc »

Methanol

Methanol (mimo chemii dle pravidel českého pravopisu metanol), methylalkohol, karbinol je nejjednodušší alifatický alkohol.

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Methanol · Vidět víc »

Nukleofilní adice

Nukleofilní adice je nejčastější reakce karbonylových sloučenin.

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Nukleofilní adice · Vidět víc »

Organická sloučenina

aren), patří do skupiny organických sloučenin Organická sloučenina je chemicky čistá látka, jejíž molekuly obsahují vždy jeden nebo více atomů uhlíku.

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Organická sloučenina · Vidět víc »

Stupeň Celsia

Stupeň Celsia nebo Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty, kterou v roce 1742 vytvořil švédský astronom Anders Celsius.

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Stupeň Celsia · Vidět víc »

Tření

Jako tření označujeme vznik tečné síly ve styčné ploše mezi dvěma tělesy.

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Tření · Vidět víc »

Tollensovo činidlo

Aldehyd Keton Tollensovo činidlo je směs dusičnanu stříbrného (AgNO3) a vodného roztoku amoniaku (NH4OH).

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a Tollensovo činidlo · Vidět víc »

2,4-dinitrochlorbenzen

2,4-dinitrochlorbenzen (také DNCB, systematický název 1-chlor-2,4-dinitrobenzen) je organická sloučenina rozpustná v nepolárních rozpouštědlech.

Nový!!: 2,4-dinitrofenylhydrazin a 2,4-dinitrochlorbenzen · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »