Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Filosofie

Index Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

212 vztahy: Al-Fárábí, Albert Camus, Albert Veliký, Alfred North Whitehead, Alkindus, Analytická filosofie, Anaxagorás, Anaximandros, Anaximenés, Anselm z Canterbury, Antropocentrismus, Argumentace, Aristotelés, Arthur Schopenhauer, Atomismus, Auguste Comte, Autorita, Averroes, Avicenna, Axiologie, Ánanda, Čínská filosofie, Čuang-c', Baruch Spinoza, Bódhidharma, Bernard z Clairvaux, Bertrand Russell, Bhagavadgíta, Bible, Biocentrismus, Blaise Pascal, Boëthius, Boethius z Dácie, Charles Louis Montesquieu, Charles Péguy, Chartreská škola, Citace, David Hume, Démokritos, Dógen Zendži, Dějiny západní filosofie, Dialektický materialismus, Diskuse, Dualismus (filosofie), Editio princeps, Edmund Husserl, Eklekticismus, Empedoklés, Empirismus, Epikureismus, ..., Erasmus Rotterdamský, Estetika, Etika, Etymologie, Eugen Fink, Existencialismus, Experiment, Fenomenologie, Ferdinand de Saussure, Filosof, Filosofická antropologie, Filosofie dějin, Filosofie jazyka, Filosofie matematiky, Filosofie mysli, Filosofie náboženství, Filosofie práva, Filosofie výchovy, Filosofie vědy, Friedrich Engels, Friedrich Nietzsche, Friedrich Schelling, Gautama Buddha, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, George Berkeley, George Edward Moore, Giordano Bruno, Gnozeologie, Gottfried Wilhelm Leibniz, Hans Driesch, Hans-Georg Gadamer, Hédonismus, Hérakleitos, Hésiodos, Henri Bergson, Herbert Spencer, Hermeneutika, Hippokratés, Holismus, Homér, Humanismus, Idealismus, Immanuel Kant, Indická filosofie, Iracionalismus, Isaac Newton, Jan Duns Scotus, Jan Hus, Jan Kalvín, Jan Patočka, Jan Scotus Eriugena, Japonská filosofie, Jean Buridan, Jean-Jacques Rousseau, Jean-Paul Sartre, Jeremy Bentham, Johann Gottlieb Fichte, John Dewey, John Locke, John Stuart Mill, Jsoucno, Karl Jaspers, Karl Marx, Karl Popper, Kúkai, Konfucius, Kultura (archeologie), Kynismus, Lao-c’, Leukippos z Milétu, Logika, Ludwig Feuerbach, Ludwig Wittgenstein, Mahávíra, Maimonides, Marcus Tullius Cicero, Martin Heidegger, Martin Luther, Materialismus, Maurice Merleau-Ponty, Metaetika, Metafyzika, Mikuláš Koperník, Mikuláš Kusánský, Mikuláš Oresme, Minerva, Mistr Eckhart, Mocius, Monismus, Moudrost, Naturalismus (filosofie), Názor, Německý idealismus, Noam Chomsky, Novoplatonismus, Novopozitivismus, Ontologie, Oswald Spengler, Parmenidés, Pataňdžali, Patristika, Paul Karl Feyerabend, Paul Ricoeur, Předsókratici, Petr z Ailly, Philipp Melanchthon, Pierre Abélard, Pierre Teilhard de Chardin, Platón, Pluralismus (filosofie), Pojem, Politická filosofie, Pozitivismus, Poznání, Pragmatismus, Pseudo-Dionysios Areopagita, Psychologismus, Pythagoras, Racionalismus, Realismus a nominalismus, Reflexe (filosofie), Reformace, René Descartes, Renesanční filosofie, Roger Bacon, Rozum, Rudolf Carnap, Sókratés, Søren Kierkegaard, Scholastika, Seznam filosofů, Seznam politických filosofů, Siger z Brabantu, Skepticismus, Smysl (filosofie), Sociální filosofie, Sofisté, Son, Stoicismus, Svatý Augustin, Svatý Bonaventura, Svět, Thalés z Milétu, Thomas Hobbes, Thomas Samuel Kuhn, Tomáš Akvinský, Tomáš Garrigue Masaryk, Ulrich Zwingli, Umberto Eco, Upanišady, Védy, Věda, Vitalismus, Voltaire, Wilhelm Dilthey, William James, William Ockham, William Shakespeare, Xenofanés, Zénón z Eleje, Zen, 20. století. Rozbalte index (162 více) »

Al-Fárábí

kazašské bankovce. Ilustrace z al-Fárábího spisu o hudbě, ''Kitáb al-músíkí al-kabír'' Abú Nasr Muhammad ibn al-Farach al-Fárábí (známý také jako Alfarabius, Farabi, Abunaser,; 870 Fáráb, Turkestán – 950, Damašek, Sýrie), arabský učenec zřejmě turkického původu, je první z významných představitelů arabské středověké filosofie; vynikl v mnoha oborech, zejména v logice, politické filosofii či teorii hudby.

Nový!!: Filosofie a Al-Fárábí · Vidět víc »

Albert Camus

Albert Camus (7. listopadu 1913 – 4. ledna 1960) byl francouzský spisovatel a publicista.

Nový!!: Filosofie a Albert Camus · Vidět víc »

Albert Veliký

Svatý Albert Veliký (Albertus Magnus, Albert z Böllstadtu) (1193 nebo 1206/1207 Lauingen – 15. listopadu 1280 Kolín nad Rýnem) byl jedním z nejvýznamnějších středověkých učenců, a nejvýznamnějším německým představitelem vrcholné scholastiky, zabýval se studiem filozofie, teologie i přírodních věd.

Nový!!: Filosofie a Albert Veliký · Vidět víc »

Alfred North Whitehead

Alfred North Whitehead (15. únor 1861, Ramsgate, Kent, Velká Británie – 30. prosinec 1947, Cambridge, Massachusetts, USA) byl filosof, fyzik a matematik, který se zabýval logikou, matematikou, filosofií vědy a metafyzikou.

Nový!!: Filosofie a Alfred North Whitehead · Vidět víc »

Alkindus

Alkindus (někdy též al-Kindí) (801–873), celým vlastním jménem Abú Jusúf Jakúb ibn Isák al-Kindí, byl arabský astrolog, astronom, filosof, matematik a lékař působící na muslimských univerzitách v Bagdádu a Basře v době arabského chalífátu dynastie Abbásovců.

Nový!!: Filosofie a Alkindus · Vidět víc »

Analytická filosofie

Analytická filosofie je jeden z hlavních proudů současné filosofie.

Nový!!: Filosofie a Analytická filosofie · Vidět víc »

Anaxagorás

Anaxagorás (řecky Ἀναξαγόρας, žil asi 500 př. n. l. Klazomenai – 428 př. n. l. Lampsakos) byl řecký předsokratovský filozof, který patřil k tzv.

Nový!!: Filosofie a Anaxagorás · Vidět víc »

Anaximandros

vlevo Anaximandros (řecky: Ἀναξίμανδρος / Anaxímandros), též Anaximandros z Mílétu, (okolo 610 př. n. l. – okolo 546 př. n. l.) byl starořecký filosof, představitel tzv.

Nový!!: Filosofie a Anaximandros · Vidět víc »

Anaximenés

Anaximenés z Milétu patřil k tzv.

Nový!!: Filosofie a Anaximenés · Vidět víc »

Anselm z Canterbury

Svatý Anselm z Canterbury rytina ze 17. stol. Svatý Anselm z Canterbury (1033 nebo 1034 Aosta v severní Itálii – 21. dubna 1109 Canterbury), byl opat, arcibiskup v Canterbury, teolog a filosof, jeden ze zakladatelů scholastiky a člen řádu svatého Benedikta.

Nový!!: Filosofie a Anselm z Canterbury · Vidět víc »

Antropocentrismus

Kresba Leonarda Da Vinciho Antropocentrismus (z řeckého anthrópos, člověk, a kentron, střed) znamená soběstředný způsob myšlení, názor či postoj, podle něhož je člověk středem všeho, východiskem a měřítkem každého hodnocení, případně i cílem vesmíru.

Nový!!: Filosofie a Antropocentrismus · Vidět víc »

Argumentace

Argumentace (z lat. argumentum, důvod, důkaz, od arguó, vysvětlit, prokázat, obvinit) je přesvědčování pomocí důvodů a důkazů, které mají vést k přijetí nebo naopak vyvrácení určitého tvrzení či teze.

Nový!!: Filosofie a Argumentace · Vidět víc »

Aristotelés

Lysippos: Aristotelés (římská kopie) Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského.

Nový!!: Filosofie a Aristotelés · Vidět víc »

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer (1855) Arthur Schopenhauer (22. února 1788, Gdaňsk, Polsko – 21. září 1860, Frankfurt nad Mohanem, Svobodné město Frankfurt) byl německý filosof 19. století.

Nový!!: Filosofie a Arthur Schopenhauer · Vidět víc »

Atomismus

Atomismus je filosofický směr, který chápe vesmír jako složený z nedělitelných (řecky a-tomos), neměnných a věčných částeček, které se pohybují v prázdnu.

Nový!!: Filosofie a Atomismus · Vidět víc »

Auguste Comte

Auguste Comte, celým jménem Isidore Marie Auguste François Xavier Comte (19. ledna 1798, Montpellier – 5. září 1857 Paříž), byl francouzský matematik, společenský reformátor a originální myslitel, zakladatel pozitivismu a jeden ze zakladatelů sociologie.

Nový!!: Filosofie a Auguste Comte · Vidět víc »

Autorita

Slovo autorita (z latinského růsti, posílit, podpořit, uplatnit) označuje.

Nový!!: Filosofie a Autorita · Vidět víc »

Averroes

''Colliget'' Ibn Rušd, Abú-l-Valíd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad, latinsky Averroes (1126 Córdoba – 12. prosince 1198 Marrákeš) byl arabský filosof žijící v Andalusii, představitel aristotelismu.

Nový!!: Filosofie a Averroes · Vidět víc »

Avicenna

Avicenna neboli Ibn Síná, celým jménem Abú ʿAlí al–Ḥusajn ibn ʿAbd Alláh ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Síná (asi 980–1037) persky: أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا byl středověký perský polyhistor, který je považován za „otce moderní medicíny“ a za jednu z nejvýznamnějších postav zlatého věku islámu.

Nový!!: Filosofie a Avicenna · Vidět víc »

Axiologie

Axiologie (z řeckého axios, rovnocenný, zasloužený) nebo také filosofie hodnot je moderní filosofická disciplina, součást praktické filosofie, která se zabývá hodnocením a hodnotami.

Nový!!: Filosofie a Axiologie · Vidět víc »

Ánanda

Ánanda byl Buddhův bratranec a asistent (v sanskrtu upasthájaka, v pálí upattháka).

Nový!!: Filosofie a Ánanda · Vidět víc »

Čínská filosofie

Čínská filosofie je jedna z nejvýznamnějších a nejbohatších národních filosofií tvořící východní filosofii.

Nový!!: Filosofie a Čínská filosofie · Vidět víc »

Čuang-c'

Čuang-c’ (pinyin: Zhuāng Zǐ; Wade-Giles: Chuang Tzu; německá transkripce: Dschuang Dsi) je.

Nový!!: Filosofie a Čuang-c' · Vidět víc »

Baruch Spinoza

Baruch Spinoza (či Benedikt Spinoza, lat. Benedictus; 24. listopadu 1632, Amsterdam – 21. února 1677, Haag) byl holandský filozof židovského původu, který mj.

Nový!!: Filosofie a Baruch Spinoza · Vidět víc »

Bódhidharma

Bódhidharma (sanskrt; Pchu-tchi-ta-mo, zkr. Ta-mo; Bodaidaruma, zkr. Daruma, známý také jako Lo Han) byl indický buddhistický mnich, podle tradice jihoindický princ, který se podobně jako Buddha vzdal přepychového světského života.

Nový!!: Filosofie a Bódhidharma · Vidět víc »

Bernard z Clairvaux

Svatý Bernard z Clairvaux (1090/1091, hrad Fontaines u Dijonu – 20. srpna 1153, klášter Clairvaux) byl středověký teolog, filosof, myslitel a mystik, důležitý člen nově vzniklého cisterciáckého řádu.

Nový!!: Filosofie a Bernard z Clairvaux · Vidět víc »

Bertrand Russell

Bertrand Arthur William Russell (18. května 1872, Trelleck, Monmouthshire, Wales – 2. února 1970, Penrhyndeudraeth, Gwynedd (Merionethshire), Wales), třetí hrabě Russell, byl britský matematik, filosof, logik, sociální kritik a spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1950.

Nový!!: Filosofie a Bertrand Russell · Vidět víc »

Bhagavadgíta

Rozhovor Kršny a Ardžuny na poli Kurukšétra Bhagavadgíta (v dévanágarí: भगवद् गीता), v českém překladu "Píseň Vznešeného", je jednou z nejvýznamnějších posvátných knih hinduismu.

Nový!!: Filosofie a Bhagavadgíta · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Filosofie a Bible · Vidět víc »

Biocentrismus

Biocentrická filosofie či biocentrismus je filosofický princip myšlení, jehož podstatou je přesvědčení, že příroda neexistuje proto, aby sloužila lidem, ale naopak.

Nový!!: Filosofie a Biocentrismus · Vidět víc »

Blaise Pascal

Blaise Pascal (19. června 1623 Clermont – 19. srpna 1662 Paříž) byl francouzský matematik, fyzik, spisovatel, teolog a náboženský filosof.

Nový!!: Filosofie a Blaise Pascal · Vidět víc »

Boëthius

Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëthius (asi 480 Řím nebo u Říma – 25. října 524/525 Pavia) byl křesťanský teolog a filosof, někdy označovaný jako „poslední Říman“ a zároveň první filosof středověku.

Nový!!: Filosofie a Boëthius · Vidět víc »

Boethius z Dácie

Boethius z Dácie (latinsky Boethius de Dacia, anglicky Boethius nebo Bo of Dacia) byl filosof 13.

Nový!!: Filosofie a Boethius z Dácie · Vidět víc »

Charles Louis Montesquieu

Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (od 5. ledna 1728) (18. ledna 1689, La Brède, Francie – 10. února 1755, Paříž), byl francouzský filosof a spisovatel, především kritik francouzského absolutismu a společnosti své doby.

Nový!!: Filosofie a Charles Louis Montesquieu · Vidět víc »

Charles Péguy

Charles Péguy (7. ledna 1873 Orléans – 5. září 1914 Villeroy) byl francouzský spisovatel, filosof a básník.

Nový!!: Filosofie a Charles Péguy · Vidět víc »

Chartreská škola

Pythagoras, socha na katedrále v Chartres Škola v Chartres anebo chartreská škola byla jednou z nejvýznamnějších škol středověké filosofie 11.

Nový!!: Filosofie a Chartreská škola · Vidět víc »

Citace

Citace v obecné češtině znamená uvedení kratší části jiného textu či výroku, obvykle doslovné.

Nový!!: Filosofie a Citace · Vidět víc »

David Hume

David Hume (26. dubna 1711, Edinburgh – 25. srpna 1776, Edinburgh) byl skotský filosof, který je považován za jednoho z největších anglicky píšících filosofů 18. století.

Nový!!: Filosofie a David Hume · Vidět víc »

Démokritos

Holandský malíř 17. století: Démokritos s lebkou Démokritos Démokritos z Abdér (přibližně 460 - 370 př. n. l.) byl řecký předsokratovský filosof, jeden ze zakladatelů atomismu.

Nový!!: Filosofie a Démokritos · Vidět víc »

Dógen Zendži

Dógen Zendži (19. ledna 1200 – 22. září 1253) byl japonský zenový mistr, který do Japonska přenesl z Číny učení Sótó.

Nový!!: Filosofie a Dógen Zendži · Vidět víc »

Dějiny západní filosofie

Dějiny západní filosofie popisují dějiny filosofie v té oblasti, kde během času vznikala evropská a euroamerická kultura.

Nový!!: Filosofie a Dějiny západní filosofie · Vidět víc »

Dialektický materialismus

Dialektický materialismus (zkráceně diamat) je nauka založená na marxismu, která byla vytvořena v bývalém Sovětském svazu a stala se součástí jeho oficiální filozofie.

Nový!!: Filosofie a Dialektický materialismus · Vidět víc »

Diskuse

Diskuse (z lat. discussio od dis-quatere, pře-třásat, zkoumat, diskutovat) je věcný rozhovor několika osob nad určitým tématem, jehož cílem není rozhodovat, nýbrž věc pečlivě rozebrat z různých stránek, shromáždit argumenty a případně připravit půdu pro racionální rozhodnutí.

Nový!!: Filosofie a Diskuse · Vidět víc »

Dualismus (filosofie)

Dualismus (z lat. dualis, dvojitý, podvojný) je velmi široký pojem, který může znamenat přesvědčení, že.

Nový!!: Filosofie a Dualismus (filosofie) · Vidět víc »

Editio princeps

Editio princeps (latinsky první vydání) je termín označující první tištěné vydání díla, které předtím kolovalo pouze v rukopisech (před vynálezem knihtisku).

Nový!!: Filosofie a Editio princeps · Vidět víc »

Edmund Husserl

Edmund Husserl Edmund Husserl (8. dubna 1859, Prostějov – 27. dubna 1938, Freiburg im Breisgau) byl německý filosof moravského původu a zakladatel moderní fenomenologie.

Nový!!: Filosofie a Edmund Husserl · Vidět víc »

Eklekticismus

Eklekticismus (nebo eklektismus, z řec. ek-lektos, vybraný) je v obecné rovině způsob tvorby a práce, který čerpá z cizích vzorů nebo z děl starších období a mísí je dohromady.

Nový!!: Filosofie a Eklekticismus · Vidět víc »

Empedoklés

Empedoklés z Akragantu (řecky Ἐμπεδοκλῆς ὁ Ἀκραγαντῖνος Empedokles ho Akragantinos, nar. 490 př. n. l. v Akragantu na Sicilii, zemř. okolo 430 př. n. l.) byl řecký filosof předsokratického období.

Nový!!: Filosofie a Empedoklés · Vidět víc »

Empirismus

Empirismus (řecky ἐμπειρισμός ze zkušenosti) je gnozeologický směr ve filozofii a převládající přístup ve většině vědních oborů, který za jediný zdroj poznání pokládá smyslové zkušenosti.

Nový!!: Filosofie a Empirismus · Vidět víc »

Epikureismus

Epikúros Epikureismus je filozofický směr založený cca v letech 310–306 př.

Nový!!: Filosofie a Epikureismus · Vidět víc »

Erasmus Rotterdamský

Socha Erasma Rotterdamského v Rotterdamu Hanse Holbeina mladšího Erasmus Desiderius Rotterdamský, vlastním jménem Gerrit Gerritszoon, (27. října 1466 Rotterdam – 12. července 1536 Basilej) byl holandský myslitel, augustiniánský kanovník a představitel zaalpské renesance a humanismu.

Nový!!: Filosofie a Erasmus Rotterdamský · Vidět víc »

Estetika

Aesthetica Estetika (z řec. aisthetikos - vnímavost, cit (pro krásu)) je filosofická disciplína zabývající se krásnem, jeho působením na člověka, lidským vnímáním pocitů a dojmů z uměleckých i přírodních výtvorů.

Nový!!: Filosofie a Estetika · Vidět víc »

Etika

Etika (z řeckého ethos – mrav), nebo též teorie morálky je filozofickou disciplínou, která se zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti.

Nový!!: Filosofie a Etika · Vidět víc »

Etymologie

Etymologie je obor lingvistiky zkoumající původ a vývoj slov.

Nový!!: Filosofie a Etymologie · Vidět víc »

Eugen Fink

Eugen Fink (11. prosince 1905 Kostnice – 25. června 1975 Freiburg im Breisgau) byl německý filosof a fenomenolog, žák a asistent E. Husserla.

Nový!!: Filosofie a Eugen Fink · Vidět víc »

Existencialismus

Existencialismus (někdy chybně existencionalismus) je filosofický a umělecký směr, který vznikl po první světové válce v Německu.

Nový!!: Filosofie a Existencialismus · Vidět víc »

Experiment

Crookesův mlýnek dokazuje, že lze energii světla převést přímo na mechanický pohyb Experiment (česky též vědecký pokus) je soubor jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit (verifikovat) nebo vyvrátit (falzifikovat) hypotézu nebo poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích určitých fenoménů.

Nový!!: Filosofie a Experiment · Vidět víc »

Fenomenologie

Fenomenologie (z řeckého fainomai, ukazuji se), znamená obecně přesné zkoumání jevů.

Nový!!: Filosofie a Fenomenologie · Vidět víc »

Ferdinand de Saussure

Ferdinand de Saussure (26. listopadu 1857, Ženeva – 22. února 1913, Vufflens-le-Château u Morges) byl švýcarský jazykovědec, profesor na univerzitě v Ženevě, jeden ze zakladatelů strukturalistické lingvistiky.

Nový!!: Filosofie a Ferdinand de Saussure · Vidět víc »

Filosof

Filosof nebo filozof je člověk, který se zabývá filosofickými otázkami v různých oblastech této discipliny, který ji pěstuje a případně vyučuje.

Nový!!: Filosofie a Filosof · Vidět víc »

Filosofická antropologie

Filosofická antropologie je odvětvím filosofie i antropologie, které se táže po člověku a pokouší se o celostní výklad člověka.

Nový!!: Filosofie a Filosofická antropologie · Vidět víc »

Filosofie dějin

Filosofie dějin je oblast filosofického myšlení, která se snaží uspořádat dějinné procesy do jednoho celku a najít v nich celkový smysl, jímž chce kritizovat – anebo naopak legitimovat – svoji současnost.

Nový!!: Filosofie a Filosofie dějin · Vidět víc »

Filosofie jazyka

Filosofie jazyka je filosofické zkoumání jazyka, zejména vztahů mezi jazykem a myšlením a jazykem a skutečností.

Nový!!: Filosofie a Filosofie jazyka · Vidět víc »

Filosofie matematiky

Russelův paradox problém tří vězňů ilustrujících nakolik se intuice může lišit od logicky správného řešení problému. Filosofie matematiky je odvětví filosofie zkoumající filosofické předpoklady, nálezy a důsledky matematiky.

Nový!!: Filosofie a Filosofie matematiky · Vidět víc »

Filosofie mysli

Filosofie mysli je obor filosofie, který studuje povahu mysli, duševních schopností a vědomí a jejich vztah k fyzickému tělu, především k mozku.

Nový!!: Filosofie a Filosofie mysli · Vidět víc »

Filosofie náboženství

Filosofie náboženství je vědní disciplína, která se zabývá studiem náboženství v souvislosti s filozofickými problémy (např. vztah náboženství a etiky, argumentační strategie snažící se dokázat/vyvrátit existenci Boha apod.). Kořeny filozofie náboženství sahají několik století do minulosti.

Nový!!: Filosofie a Filosofie náboženství · Vidět víc »

Filosofie práva

Filosofie práva je odvětví filosofie a právní vědy, které zkoumá a objasňuje základní právní pojmy, vztah mezi morálkou, spravedlností a právem, otázky legality a legitimity, platnosti práva a podobně.

Nový!!: Filosofie a Filosofie práva · Vidět víc »

Filosofie výchovy

Filosofie výchovy (někdy také teorie výchovy) je moderní filosofická disciplína, která se zabývá cíli a smyslem výchovy pro jednotlivého člověka i jejím posláním pro společnost.

Nový!!: Filosofie a Filosofie výchovy · Vidět víc »

Filosofie vědy

Filosofie vědy je oblast filosofie, která zkoumá vědu jako specifickou sféru lidské činnosti i jako vyvíjející se systém poznatků.

Nový!!: Filosofie a Filosofie vědy · Vidět víc »

Friedrich Engels

Friedrich Engels, v českém prostředí někdy uváděný jako Bedřich Engels, (28. listopadu 1820 Barmen, Pruské království – 5. srpna 1895 Londýn, Spojené království Velké Británie a Irska) byl německý politický filosof a ekonom, spoluzakladatel marxismu, vůdčí osobnost první i druhé internacionály.

Nový!!: Filosofie a Friedrich Engels · Vidět víc »

Friedrich Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche (15. října 1844 Röcken u Lützenu poblíž Lipska – 25. srpna 1900 Výmar) byl německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel (i když jeho poezie a hudební kompozice byly zastíněny jeho pozdějšími filosofickými spisy).

Nový!!: Filosofie a Friedrich Nietzsche · Vidět víc »

Friedrich Schelling

Mnichově ('Der grosse Philosoph') Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (27. ledna 1775 Leonberg, Švábsko – 20. srpna 1854 Ragaz) byl německý filozof, představitel idealismu.

Nový!!: Filosofie a Friedrich Schelling · Vidět víc »

Gautama Buddha

Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama, v páli Siddhattha Gótama (přibližně 564/3 př. n. l. Kapilavastu /v páli Kapilavatthu/ nebo v Lumbiní – podle legendy zemřel 13. října 484/3 př. n. l. Kušinagara /v páli Kusinára/, podle théravádové tradice žil v letech 623–543 př. n. l.) je zakladatel buddhismu.

Nový!!: Filosofie a Gautama Buddha · Vidět víc »

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (27. srpna 1770, Stuttgart – 14. listopadu 1831, Berlín) byl významný filosof, představitel německého idealismu.

Nový!!: Filosofie a Georg Wilhelm Friedrich Hegel · Vidět víc »

George Berkeley

George Berkeley (12. březen 1685 u Thomastownu (Kilkenny) – 14. leden 1753, Oxford) byl irský filosof a teolog, od roku 1734 anglikánský biskup z Cloyne.

Nový!!: Filosofie a George Berkeley · Vidět víc »

George Edward Moore

George Edward Moore, obvykle psáno G. E. Moore, (4. listopadu 1873 Londýn – 24. října 1958 Cambridge) byl významný anglický filozof.

Nový!!: Filosofie a George Edward Moore · Vidět víc »

Giordano Bruno

Giordano Bruno, původně Filippo Bruno, též Nolan nebo Nolanus (leden 1548, Nola u Neapole – 17. února 1600, Řím) byl italský dominikánský mnich, filozof (představitel renesančního hermetismu), spisovatel (básník a komediograf), teoretický kosmolog, zabýval se rovněž mnemotechnikou.

Nový!!: Filosofie a Giordano Bruno · Vidět víc »

Gnozeologie

Gnozeologie (z řeckého γνῶσις gnósis poznání + λόγος logos slovo, řeč), v anglosaské literatuře obvykle epistemologie (z řec. έπιστήμη epistémé znalost, schopnost) či noetika (z řec. νοήμα noéma myšlenka) je filozofická disciplína, která zkoumá lidské poznání, jeho vznik, proces a předmět.

Nový!!: Filosofie a Gnozeologie · Vidět víc »

Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm von Leibniz (1. července 1646 Lipsko – 14. listopadu 1716 Hannover) byl německý filosof, vědec, matematik a teolog píšící převážně v latině a francouzštině.

Nový!!: Filosofie a Gottfried Wilhelm Leibniz · Vidět víc »

Hans Driesch

Hans Adolf Eduard Driesch (28. října 1867 Bad Kreuznach – 16. dubna 1941 Lipsko) byl německý biolog, evolucionista a filosof, zakladatel moderního vitalismu.

Nový!!: Filosofie a Hans Driesch · Vidět víc »

Hans-Georg Gadamer

Pamětní deska ve Vratislavi Hans-Georg Gadamer, (11. února 1900, Marburg – 13. března 2002, Heidelberg) byl německý filosof 20. století, fenomenolog a žák M. Heideggera.

Nový!!: Filosofie a Hans-Georg Gadamer · Vidět víc »

Hédonismus

Hédonismus (z řec. hédoné, potěšení, slast) je filosofické učení o slasti jako hlavním motivu lidského jednání, které může mít dvě formy.

Nový!!: Filosofie a Hédonismus · Vidět víc »

Hérakleitos

Hérakleitos z Efesu, starořecky  Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος (cca 540 př. n. l. – 480 př. n. l.) byl řecký předsókratovský filosof (respektive myslitel, který byl později – v době, kdy už filosofická tradice existovala – zpětně označen za filosofa), rodák z Efesu, města na západním pobřeží Malé Asie, kde se dnes rozkládá Turecko.

Nový!!: Filosofie a Hérakleitos · Vidět víc »

Hésiodos

1. stol. př. n. l.) Hésiodos (řecky Ἡσίοδος) byl antický řecký básník a filosof, patrně mladší současník Homérův, který působil na přelomu 8.

Nový!!: Filosofie a Hésiodos · Vidět víc »

Henri Bergson

Henri Bergson (18. října 1859, Paříž – 4. ledna 1941, tamtéž) byl francouzský filosof, jeden z nejvýznamnějších filosofů přelomu 19. a 20. století, představitel filosofie života vystupující proti tradici racionalistické a osvícenské filosofie, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1927.

Nový!!: Filosofie a Henri Bergson · Vidět víc »

Herbert Spencer

Herbert Spencer (27. dubna 1820 – 8. prosince 1903) byl klasický britský sociolog a filosof.

Nový!!: Filosofie a Herbert Spencer · Vidět víc »

Hermeneutika

Hermeneutika (z řeckého.

Nový!!: Filosofie a Hermeneutika · Vidět víc »

Hippokratés

Hippokratés z Kósu (460 př. n. l., Kós – ca 377 př. n. l., Larisa v Thessálii) řecky ῾Ιπποκράτης, byl nejslavnější lékař starověku a „otec medicíny“, zakladatel racionálního lékařství.

Nový!!: Filosofie a Hippokratés · Vidět víc »

Holismus

Holismus (z řeckého holos, celek) je filosofický názor nebo směr, který zdůrazňuje, že všechny vlastnosti nějakého systému nelze určit nebo vysvětlit pouze zkoumáním jeho částí.

Nový!!: Filosofie a Holismus · Vidět víc »

Homér

Homér '''Jean Auguste Dominique Ingres''' (1780–1867) - ''Homérova apoteóza'' (1827) Homér (řecky Ὅμηρος Homéros) je jméno nejstaršího známého řeckého básníka, jemuž se připisuje sepsání epických básní Ilias a Odysseia.

Nový!!: Filosofie a Homér · Vidět víc »

Humanismus

Humanismus nebo také humanizmus (z latinského humanus, lidský) označuje různé myšlenkové směry a postoje, zaměřené na člověka a lidstvo.

Nový!!: Filosofie a Humanismus · Vidět víc »

Idealismus

Idealismus (z řeckého ιδέα, idea) je označení pro různé filosofické směry, jejichž společným znakem je, že idejím či ideálnímu připisují bytí, resp.

Nový!!: Filosofie a Idealismus · Vidět víc »

Immanuel Kant

Immanuel Kant (22. dubna 1724 Královec – 12. února 1804 Královec) byl německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů a poslední z představitelů osvícenství. Jeho Kritikou čistého rozumu začíná nové pojetí filosofie, zejména v epistemologii (teorii poznání) a v etice. Kant významně ovlivnil pozdější romantické a idealistické filosofy 19. století a novější filosofii vůbec.

Nový!!: Filosofie a Immanuel Kant · Vidět víc »

Indická filosofie

Indická filosofie patří k nejstarším filosofickým tradicím světa.

Nový!!: Filosofie a Indická filosofie · Vidět víc »

Iracionalismus

Iracionalismus (z lat. irrationalis nerozumný) je obvykle pejorativní označení pro filosofické i životní postoje a názory, které zpochybňují nebo popírají.

Nový!!: Filosofie a Iracionalismus · Vidět víc »

Isaac Newton

Sir Isaac Newton (– v Londýně) byl anglický fyzik, matematik (profesor naturální filosofie), astronom, alchymista a teolog, jenž bývá často považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva.

Nový!!: Filosofie a Isaac Newton · Vidět víc »

Jan Duns Scotus

Blahoslavený Jan Duns Scotus (asi 1266, Duns, Skotsko – 8. listopadu 1308, Kolín nad Rýnem) byl skotský mnich, františkán, teolog a filosof, jeden z představitelů pozdní scholastiky.

Nový!!: Filosofie a Jan Duns Scotus · Vidět víc »

Jan Hus

Mistr Jan Hus (kolem r. 1370 Husinec – 6. července 1415 Kostnice) byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel.

Nový!!: Filosofie a Jan Hus · Vidět víc »

Jan Kalvín

Kalvínův hrob na hřbitově 'Cimetière des Rois' v Ženevě Jan Kalvín (franc. psán Jean Calvin, it. Giovanni Calvino; vlastním jménem Jehan Cauvin) (10. července 1509, Noyon v Pikardii – 27. května 1564, Ženeva) byl francouzský teolog, významný představitel křesťanské reformace 16. století, zakladatel kalvinismu.

Nový!!: Filosofie a Jan Kalvín · Vidět víc »

Jan Patočka

Jan Patočka (1. června 1907 Turnov – 13. března 1977 Praha) byl jeden z nejvýznamnějších českých filosofů 20.

Nový!!: Filosofie a Jan Patočka · Vidět víc »

Jan Scotus Eriugena

Eriugena. Vyobrazení z irské bankovky. Jan Scotus Eriugena nebo Erigena (asi 810/815–877) byl filosof a theolog irského původu, nejvýznamnější myslitel karolinské renesance.

Nový!!: Filosofie a Jan Scotus Eriugena · Vidět víc »

Japonská filosofie

Japonská filosofie nebyla ovlivněna izolací Japonska, jakožto ostrova, tak jako říše samotná.

Nový!!: Filosofie a Japonská filosofie · Vidět víc »

Jean Buridan

Rukopis Buridanova komentáře k Aristotelovu spisu "O duši" (Kolem 1362) Jean Buridan, latinsky Joannes Buridanus (před 1300 Béthune (Artois) – po 1358) byl francouzský pozdně středověký filosof nominalistické orientace (kritický pokračovatel Williama Ockhama), mistr pařížské artistické fakulty a v letech 1328 a 1340 rektor celé pařížské university - Sorbonny.

Nový!!: Filosofie a Jean Buridan · Vidět víc »

Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau (28. června 1712, Ženeva – 2. července 1778 Ermenonville, Francie) byl francouzský filozof a preromantický spisovatel švýcarského původu.

Nový!!: Filosofie a Jean-Jacques Rousseau · Vidět víc »

Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre (21. června 1905 – 15. dubna 1980) byl francouzský filozof, spisovatel, dramatik, literární kritik a politický aktivista.

Nový!!: Filosofie a Jean-Paul Sartre · Vidět víc »

Jeremy Bentham

Jeremy Bentham (15. února 1748 Londýn – 6. června 1832 tamtéž) byl britský právní teoretik, osvícenský filosof a radikální společenský reformátor, zakladatel utilitarismu a kritik lidských práv.

Nový!!: Filosofie a Jeremy Bentham · Vidět víc »

Johann Gottlieb Fichte

Johann Gottlieb Fichte (19. květen 1762 – 27. leden 1814) byl německý filosof a žák Immanuela Kanta.

Nový!!: Filosofie a Johann Gottlieb Fichte · Vidět víc »

John Dewey

John Dewey (20. října 1859, Burlington, USA – 1. června 1952, New York) byl americký filozof, pedagog, psycholog a reformátor vzdělávání.

Nový!!: Filosofie a John Dewey · Vidět víc »

John Locke

John Locke (29. srpen 1632 Wrington, Somerset – 28. říjen 1704 Essex) byl anglický filosof.

Nový!!: Filosofie a John Locke · Vidět víc »

John Stuart Mill

John Stuart Mill (20. května 1806 Londýn, Velká Británie – 8. května 1873 Avignon, Francie) byl anglický filosof, empirik, politický ekonom a liberální politik.

Nový!!: Filosofie a John Stuart Mill · Vidět víc »

Jsoucno

Jsoucno je obecné filosofické označení pro cokoliv, co jest, nejčastěji pro jednotlivé věci, které se kolem nás vyskytují.

Nový!!: Filosofie a Jsoucno · Vidět víc »

Karl Jaspers

Karl Jaspers (23. února 1883 Oldenburg – 26. února 1969 Basilej) byl německý filosof a lékař, specializující se na psychiatrii, jeden z nejdůležitějších představitelů existencialismu.

Nový!!: Filosofie a Karl Jaspers · Vidět víc »

Karl Marx

Karl Heinrich Marx, dříve uváděn také jako Karel Marx (5. května 1818 Trevír – 14. března 1883 Londýn) byl německý filosof, politický publicista, kritik klasické ekonomie, teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu.

Nový!!: Filosofie a Karl Marx · Vidět víc »

Karl Popper

Sir Karl Raimund Popper (28. července 1902 Vídeň – 17. září 1994 Londýn) byl rakousko-britský filosof.

Nový!!: Filosofie a Karl Popper · Vidět víc »

Kúkai

88 chrámů Kóbó Daišiho Kúkai (空海; 27. července 774, Zencúdži, Šikoku – 22. dubna 835, hora Kója, prefektura Wakajama), často nazýván podle posmrtně přiděleného jména Kóbó Daiši (弘法 大師, Velký mistr mocného zákona), byl japonský buddhistický mnich, učenec, básník a zakladatel japonské buddhistické školy Šingon.

Nový!!: Filosofie a Kúkai · Vidět víc »

Konfucius

Konfucius (čínsky 孔夫子, pinyin Kǒng Fūzǐ, český přepis Kchung-fu-c') (551 př. n. l. v Čchü-fu v čínském království Lu, dnes na území provincie Šan-tung; zemřel 479 př. n. l. tamtéž) byl čínský filozof, sociální politik a státník.

Nový!!: Filosofie a Konfucius · Vidět víc »

Kultura (archeologie)

Halštatská (žl.) a laténská kultura (zel.) Kultura se v archeologii užívá ve dvojím mírně odlišném významu.

Nový!!: Filosofie a Kultura (archeologie) · Vidět víc »

Kynismus

Johna Williama Waterhouse Kynismus (novým pravopisem kynizmus; z řec. kyón - pes) byla v antickém Řecku filosofická škola, kterou ve 4.

Nový!!: Filosofie a Kynismus · Vidět víc »

Lao-c’

Lao-c' (čínsky 老子, pinyin Lǎozi, Wade-Giles Lao Tzu; romanizovaný také jako Lao Tse, Lao Tu, Lao-Tsu, Laotze, Laosi, Laocius a v dalších variantách) je jedna z nejvýraznějších postav čínské filosofie, jejíž historická existence je ovšem nejasná.

Nový!!: Filosofie a Lao-c’ · Vidět víc »

Leukippos z Milétu

Leukippos z Milétu (řecky) (500–440 př. n. l.) byl starořecký filozof.

Nový!!: Filosofie a Leukippos z Milétu · Vidět víc »

Logika

Logika má více významů – v češtině se běžně používá ve smyslu myšlenková cesta, která vedla k daným závěrům.

Nový!!: Filosofie a Logika · Vidět víc »

Ludwig Feuerbach

Nápis na jeho náhrobku na hřbitově 'Johannisfriedhof' (Norimberk) Ludwig Andreas Feuerbach (28. července 1804 Landshut, Bavorsko – 13. září 1872 Norimberk) byl německý materialistický filozof a antropolog.

Nový!!: Filosofie a Ludwig Feuerbach · Vidět víc »

Ludwig Wittgenstein

Ludwig Josef Johann Wittgenstein (26. dubna 1889 Vídeň – 29. dubna 1951 Cambridge) byl jedním z nejvlivnějších filosofů 20. století.

Nový!!: Filosofie a Ludwig Wittgenstein · Vidět víc »

Mahávíra

Mahávíra (महावीर, doslova „Velký hrdina“) (599–527 př. n. l.) byl indický učenec, je znám především jako zakladatel džinismu.

Nový!!: Filosofie a Mahávíra · Vidět víc »

Maimonides

Moše ben Majmon (zkráceně Rambam, v Evropě známý jako Maimonides,Maimonides.

Nový!!: Filosofie a Maimonides · Vidět víc »

Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero (3. ledna 106 př. n. l. Arpinum – 7. prosince 43 př. n. l. Řím) byl římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel.

Nový!!: Filosofie a Marcus Tullius Cicero · Vidět víc »

Martin Heidegger

Martin Heidegger (26. září 1889, Meßkirch – 26. května 1976, Freiburg im Breisgau) byl německý fenomenologický filosof, žák Edmunda Husserla, a jeden z nejvlivnějších filosofů 20. století který ovlivnil mnoho myslitelů, mimo jiné Jean-Paula Sartra.

Nový!!: Filosofie a Martin Heidegger · Vidět víc »

Martin Luther

Martin Luther (10. listopadu 1483 Eisleben – 18. února 1546 Eisleben) byl německý teolog, kazatel a reformátor, zakladatel protestantismu, autor řady duchovních, politických, pedagogických spisů, církevních písní a překladů.

Nový!!: Filosofie a Martin Luther · Vidět víc »

Materialismus

Materialismus je filosofický směr, který tvrdí, že jediná věc, která existuje, je hmota.

Nový!!: Filosofie a Materialismus · Vidět víc »

Maurice Merleau-Ponty

Maurice Merleau-Ponty (14. března 1908 Rochefort-sur-Mer (Manche) – 3. května 1961 Paříž) byl francouzský fenomenologický filosof, přítel a spolupracovník J.-P. Sartra.

Nový!!: Filosofie a Maurice Merleau-Ponty · Vidět víc »

Metaetika

Metaetika, nazývaná někdy též analytická etika, je odvětví etiky, jež zkoumá povahu etických (morálních) pojmů, postojů a soudů, tj.

Nový!!: Filosofie a Metaetika · Vidět víc »

Metafyzika

Metafyzika (z řeckého τὰ μετὰ τὰ φύσικα ta meta ta fysika to, co je za fyzickým) je filosofická disciplína, která zkoumá základní kategorie, jsoucno a bytí v jeho obecnosti, až po bytí nejvyššího jsoucna - Boha (přirozená teologie).

Nový!!: Filosofie a Metafyzika · Vidět víc »

Mikuláš Koperník

Mikuláš Koperník (polsky Mikołaj Kopernik) (19. února 1473, Toruň – 24. května 1543, Frombork) byl polský astronom, matematik, právník, stratég a lékař, římskokatolický duchovní a tvůrce heliocentrické (sluncestředné) teorie.

Nový!!: Filosofie a Mikuláš Koperník · Vidět víc »

Mikuláš Kusánský

Náhrobek v kostele San Pietro in vincoli v Římě Andrea Bregno, Sv. Petr s okovem mezi Mikulášem Kusánským a andělem. Kostel San Pietro in vincoli v Římě Mikuláš Kusánský, také Cusanus, Kusánus nebo z Kusy, vlastním jménem Johann Chrypffs (Krebs) (1. srpna (?) 1401 Kues (dnes Bernkastel-Kues, Německo) – 11. srpna 1464 Todi, Umbrie), byl církevní hodnostář (dosáhl hodnosti kardinála) a diplomat, renesanční filosof, teolog a všestranný učenec, který silně ovlivnil novověké myšlení včetně J. A. Komenského.

Nový!!: Filosofie a Mikuláš Kusánský · Vidět víc »

Mikuláš Oresme

Mikuláš Oresme, také Nicolas d´Oresme (mezi 1320 -1330 v Normandii – 11. července 1382 Lisieux, Francie) byl francouzský scholastický učenec, teolog a biskup.

Nový!!: Filosofie a Mikuláš Oresme · Vidět víc »

Minerva

Socha Minervy z konce 2. století Minerva je římská bohyně řemesel, umění, moudrosti a války, ztotožňovaná s řeckou Athénou.

Nový!!: Filosofie a Minerva · Vidět víc »

Mistr Eckhart

Mistr Eckhart (1260, Waldenfels u Gothy – 1327, Avignon) byl německý teolog, filosof a dominikán, známý především jako mystický spisovatel a představitel platonizující metafyziky.

Nový!!: Filosofie a Mistr Eckhart · Vidět víc »

Mocius

Mocius (Mo-c', čínsky 墨子 pchin-jin Mòzǐ, 470–391 př.n.l.) byl čínský filosof období válčících států, který odmítal některé Konfuciovy doktríny.

Nový!!: Filosofie a Mocius · Vidět víc »

Monismus

Monismus (z řeckého monos – jeden) je ve filosofii názor, že veškerenstvo vychází z jediné podstaty či substance.

Nový!!: Filosofie a Monismus · Vidět víc »

Moudrost

Paolo Veronese: Moudrost a síla (Kolem 1580, New York) Moudrostí se obvykle rozumí shrnující a praktické rozumění světu i člověku, zároveň svrchované i taktně skromné, jež dává jistotu v rozhodování a jednání.

Nový!!: Filosofie a Moudrost · Vidět víc »

Naturalismus (filosofie)

Naturalismus je filosofická koncepce, kladoucí jako princip výkladu všech jevů přírodu, jak se jeví zkušenosti; vylučuje vše nadpřirozené a transcendentní.

Nový!!: Filosofie a Naturalismus (filosofie) · Vidět víc »

Názor

Názor vyjadřuje specifické osobní hledisko jednotlivce, individuální stanovisko každého člověka, jedinečný postoj nějaké konkrétní osoby (formalizovaně pak i nějak organizované skupiny lidí) k určité skutečnosti.

Nový!!: Filosofie a Názor · Vidět víc »

Německý idealismus

Immanuel Kant Johann Gottlieb Fichte Georg Wilhelm Friedrich Hegel Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling Německý idealismus (někdy také absolutní idealismus) byl významný filosofický směr v rámci západní metafyziky, činný zhruba v letech 1781–1831, tj.

Nový!!: Filosofie a Německý idealismus · Vidět víc »

Noam Chomsky

Avram Noam Chomsky (* 7. prosince 1928 Philadelphia) je americký filozof, kognitivní vědec, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista židovského původu, tvůrce tzv.

Nový!!: Filosofie a Noam Chomsky · Vidět víc »

Novoplatonismus

Novoplatonismus (někdy také neoplatonismus) je poslední ucelený systém antické filosofie, který vznikl koncem 2. století a trval do 6. století.

Nový!!: Filosofie a Novoplatonismus · Vidět víc »

Novopozitivismus

Novopozitivismus (mimo české země označovaný logický pozitivismus a zhruba od konce 30. let logický empirismus) je filosofický směr, který vznikl na počátku 20. století a klade si za úkol řešit vztah filosofie a vědy v otázce relevance výpovědi o světě.

Nový!!: Filosofie a Novopozitivismus · Vidět víc »

Ontologie

Ontologie (z řeckého to óν jsoucí + λόγος, logos slovo, řeč) je filosofická disciplína, která se zabývá jsoucnem, bytím jako takovým a základními pojmy.

Nový!!: Filosofie a Ontologie · Vidět víc »

Oswald Spengler

Oswald Spengler (29. května 1880 Blankenburg v Harzu – 8. května 1936 Mnichov) byl německý filosof a spisovatel, který se zabýval dějinami, uměním i politikou.

Nový!!: Filosofie a Oswald Spengler · Vidět víc »

Parmenidés

Parmenidés z Eleje (asi 510 př. n. l. - 450 př. n. l.) byl řecký předsokratovský filosof, narozen v řecké kolonii Elea (dnes Velia, součást obce Ascea u Salerna na jihu Itálie).

Nový!!: Filosofie a Parmenidés · Vidět víc »

Pataňdžali

Pataňdžali (v dévanágarí पतञ्जलि) je znám jako autor jóga súter a obšírného komentáře (Mahábhášja) na Pániniho Osmero pojednání (Aštadhjájí), kde komentuje sanskrtskou gramatiku.

Nový!!: Filosofie a Pataňdžali · Vidět víc »

Patristika

Patristika (z řeckého πατήρ, otec) je studium křesťanské literatury a myšlení v období od 1. do 7. století.

Nový!!: Filosofie a Patristika · Vidět víc »

Paul Karl Feyerabend

Paul Karl Feyerabend (13. ledna 1924 – 11. února 1994) byl původem rakouský filosof vědy a zakladatel epistemologického anarchismu.

Nový!!: Filosofie a Paul Karl Feyerabend · Vidět víc »

Paul Ricoeur

Paul Ricœur (27. února 1913 ve Valence – 20. května 2005 v Châtenay-Malabry u Paříže) byl francouzský křesťanský filosof.

Nový!!: Filosofie a Paul Ricoeur · Vidět víc »

Předsókratici

Předsókratici, také předsókratovci nebo presokratici je souhrnné označení pro rané řecké filosofy před Sókratovým obratem a novým založením filosofie zhruba v polovině 4.

Nový!!: Filosofie a Předsókratici · Vidět víc »

Petr z Ailly

Petr z Ailly či Pierre d'Ailly (latinsky Petrus Aliacensis nebo Petrus de Alliaco) (1351 – 9. srpna 1420) byl francouzský teolog, filosof, logik, astrolog a kardinál.

Nový!!: Filosofie a Petr z Ailly · Vidět víc »

Philipp Melanchthon

Philipp Melanchthon Philipp Melanchthon (pořečtěná forma příjmení Schwarzerdt, 16. února 1497 Bretten – 19. dubna 1560 Wittenberg) byl humanistický učenec, reformační teolog, vysokoškolský pedagog, poradce a přítel Martina Luthera.

Nový!!: Filosofie a Philipp Melanchthon · Vidět víc »

Pierre Abélard

Pierre Abélard, anglicky Peter Abelard, (1079 Le Palett u Nantes – 21. dubna 1142 klášter Saint-Marcel u Chalon-sur-Saône) byl francouzský raně scholastický filozof a teolog, spoluzakladatel středověkého myšlení, a to hned v několika ohledech, např.

Nový!!: Filosofie a Pierre Abélard · Vidět víc »

Pierre Teilhard de Chardin

Pierre Teilhard de Chardin /čti pjér tejár d šardén/ (1. května 1881, Orcines, Francie - 10. dubna 1955, New York, USA) byl francouzský náboženský myslitel a vědec, geolog a paleontolog, člen Tovaryšstva Ježíšova (jezuita).

Nový!!: Filosofie a Pierre Teilhard de Chardin · Vidět víc »

Platón

Platón (řecky Πλάτων, 427 př. n. l. – 347 př. n. l.) byl řecký filosof, pedagog a matematik.

Nový!!: Filosofie a Platón · Vidět víc »

Pluralismus (filosofie)

Pluralismus ve filosofii (z latinského pluralis, množný, vícerý) označuje směr, který zdůrazňuje neredukovatelnou mnohost a rozmanitost světa, případně naší zkušenosti.

Nový!!: Filosofie a Pluralismus (filosofie) · Vidět víc »

Pojem

Pojem (od pojímat) nebo také koncept je souhrnná myšlenková představa pro celou třídu obdobných jevů a skutečností, předmětů i abstraktních témat.

Nový!!: Filosofie a Pojem · Vidět víc »

Politická filosofie

Politická filosofie je soustavné filosofické studium základních otázek uspořádání lidských společností, moci, vlády a státu.

Nový!!: Filosofie a Politická filosofie · Vidět víc »

Pozitivismus

Pozitivismus je epistemologické a metodologické stanovisko, případně způsob myšlení, který se chce vyhnout spekulaci a vycházet jen z „daného“, tj.

Nový!!: Filosofie a Pozitivismus · Vidět víc »

Poznání

Poznání znamená jak proces nabývání znalostí (poznávání) o reálném světě, tak i jeho výsledek (poznatek, vědění).

Nový!!: Filosofie a Poznání · Vidět víc »

Pragmatismus

Zleva doprava: Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey, George Herbert Mead Pragmatismus (z řec. πρᾶγμα – pragma, věc, čin) je filosofický směr, který staví do popředí lidské jednání, praxi.

Nový!!: Filosofie a Pragmatismus · Vidět víc »

Pseudo-Dionysios Areopagita

Pseudo-Dionysios Areopagita (též Diviš Pseudoareopagita, Pseudoareopagita) byl novoplatónský filosof a teolog pozdní patristiky, který působil v první polovině 6. století, patrně jako mnich v Sýrii.

Nový!!: Filosofie a Pseudo-Dionysios Areopagita · Vidět víc »

Psychologismus

Gabriel Tarde Psychologismus je názor považující psychologii za základ vší filozofie a za základní vědu vůbec.

Nový!!: Filosofie a Psychologismus · Vidět víc »

Pythagoras

Pythagoras ze Samu (také Pýthagorás, řec. Πυθαγόρας ο Σάμιος, okolo 570 př. n. l. ostrov Samos – po 510 př. n. l. Krotón v jižní Itálii) byl legendární řecký filosof, matematik, astronom i kněz.

Nový!!: Filosofie a Pythagoras · Vidět víc »

Racionalismus

Racionalismus (z lat. rationalis, rozumový) znamená ve filosofii směr, který zdůrazňuje rozumovou stránku či složku poznání.

Nový!!: Filosofie a Racionalismus · Vidět víc »

Realismus a nominalismus

Realismus a nominalismus je středověké označení pro dvě obecné tendence, pro jednu ze základních polarit lidského myšlení, jež se týká vztahu mezi obecným a zvláštním, společným a jednotlivým, univerzálním a individuálním.

Nový!!: Filosofie a Realismus a nominalismus · Vidět víc »

Reflexe (filosofie)

Reflexe (z lat. reflexio, obrácení zpět, odraz) znamená ve filosofii obrácení pozornosti od vnějších předmětů ke vnímání, poznávání a myšlení samému.

Nový!!: Filosofie a Reflexe (filosofie) · Vidět víc »

Reformace

Reformace v Evropě (1618) Reformace (lat. obnovení či oprava) byl proces v křesťanské církvi s těžištěm v 16. století, s cílem nápravy poměrů a návratu ke křesťanství nezatíženému tradicí.

Nový!!: Filosofie a Reformace · Vidět víc »

René Descartes

René Descartes (lat. Renatus Cartesius) (31. března 1596 La Haye, dnes Descartes, poblíž Tours – 11. února 1650, Stockholm) byl francouzský filosof, matematik a fyzik.

Nový!!: Filosofie a René Descartes · Vidět víc »

Renesanční filosofie

Renesanční filosofie se rozvíjela v období od poloviny 15. století do konce 16. století.

Nový!!: Filosofie a Renesanční filosofie · Vidět víc »

Roger Bacon

Anglický minorita Roger Bacon (1214, Ilchester – 1294) byl významným scholastickým filosofem a vědcem.

Nový!!: Filosofie a Roger Bacon · Vidět víc »

Rozum

Rozum je schopnost lidské mysli zobecňovat jednotlivé zkušenosti, pracovat s abstraktními pojmy a činit závěry z předpokladů.

Nový!!: Filosofie a Rozum · Vidět víc »

Rudolf Carnap

Rudolf Carnap (18. května 1891 Ronsdorf u Wuppertalu, Německo – 14. září 1970 Santa Monica, Kalifornie) byl německý filosof, matematik a logik.

Nový!!: Filosofie a Rudolf Carnap · Vidět víc »

Sókratés

Sókratés (4. června 469 v Athénách – 399 př. n. l. v Athénách), řecky Σωκράτης, bez diakritiky Sokrates, byl athénský filosof, učitel Platónův.

Nový!!: Filosofie a Sókratés · Vidět víc »

Søren Kierkegaard

Søren Aabye Kierkegaard, čemuž se snad nejvíce blíží české nebo), (5.

Nový!!: Filosofie a Søren Kierkegaard · Vidět víc »

Scholastika

Pojem scholastika vychází z latinského slova scholasticus (resp. řeckého σχολαστικός), což znamená „školský, patřící škole“, popř.

Nový!!: Filosofie a Scholastika · Vidět víc »

Seznam filosofů

Bez popisu.

Nový!!: Filosofie a Seznam filosofů · Vidět víc »

Seznam politických filosofů

Toto je seznam politických filosofů.

Nový!!: Filosofie a Seznam politických filosofů · Vidět víc »

Siger z Brabantu

Siger z Brabantu (asi 1235–1240, Brabantské vévodství – asi 1280–1284, Orvieto) byl středověký filosof působící v Paříži na artistické fakultě, tehdy čelný stoupenec aristotelismu v Averroově interpretaci.

Nový!!: Filosofie a Siger z Brabantu · Vidět víc »

Skepticismus

Skepticismus (z řeckého slova skeptomai –„pochybuji“) je blízký agnosticismu a nihilismu.

Nový!!: Filosofie a Skepticismus · Vidět víc »

Smysl (filosofie)

Smysl je slovo s velmi širokým významem, a přitom tak základní, že se obtížně vymezuje.

Nový!!: Filosofie a Smysl (filosofie) · Vidět víc »

Sociální filosofie

Sociální filosofie je obor na hranici filosofie a sociologie (a také antropologie, politické filosofie, politologie, ekonomie, religionistiky a práva), který se zabývá otázkami o smyslu a povaze společnosti.

Nový!!: Filosofie a Sociální filosofie · Vidět víc »

Sofisté

Akademii. Platónova Akademie na mozaice z Pompejí Sofisté je označení pro starořecké učitele a filosofy, kteří působili v 5.

Nový!!: Filosofie a Sofisté · Vidět víc »

Son

korejsky Dalmado) ze 17. století Sŏn je korejský výraz (další možný přepis son) pro buddhistickou školu známou v Číně jako čchan a na Západě spíše pod japonským názvem zen.

Nový!!: Filosofie a Son · Vidět víc »

Stoicismus

Zénón z Kitia. Foto Paolo Monti, 1969 Stoicismus je filosofický směr, založený oficiálně Zénonem z Kitia počátkem 3.

Nový!!: Filosofie a Stoicismus · Vidět víc »

Svatý Augustin

Nejstarší Augustinovo vyobrazení (Řím, bazilika sv. Jana v Lateránu, 6. stol.) Sandra Botticelliho (kolem r. 1480) Karlově mostě Svatý Augustin, též Augustin z Hippa nebo Augustin z Hippony, latinsky Aurelius Augustinus (13. listopadu 354, Thagaste, dnes Souk-Ahras v Alžírsku – 28. srpna 430, Hippo Regius, dnes Annaba v Alžírsku), byl biskup a učitel církve v období pozdního římského císařství; je též svatým katolické církve, jehož svátek připadá na 28. srpna.

Nový!!: Filosofie a Svatý Augustin · Vidět víc »

Svatý Bonaventura

Vittorio Crivelli: Svatý Bonaventura Svatý Bonaventura z Bagnoreggia, vlastním jménem Ioannes Fidanza (1221 Bagnoreggio – 15. července 1274 Lyon) byl italský františkánský filozof a teolog, jeden z nejvýznamnějších představitelů scholastiky.

Nový!!: Filosofie a Svatý Bonaventura · Vidět víc »

Svět

Obvyklá mapa světa Pojem svět označuje celek věcí, míst a událostí, které jsou nám přístupné skrze smysly, zkušenosti a rozum.

Nový!!: Filosofie a Svět · Vidět víc »

Thalés z Milétu

Thalés z Milétu, řecky, (okolo 624 př. n. l. Milétos – okolo 548 př. n. l.) byl předsókratovský filosof, geometr a astronom, jeden ze „sedmi mudrců“.

Nový!!: Filosofie a Thalés z Milétu · Vidět víc »

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes (5. dubna 1588, Malmesbury, hrabství Wiltshire, Anglie – 4. prosince 1679, zámek Hardwick Hall, hrabství Derbyshire) byl anglický filozof, který nejvíce proslul pracemi týkajícími se politické filozofie.

Nový!!: Filosofie a Thomas Hobbes · Vidět víc »

Thomas Samuel Kuhn

Thomas Samuel Kuhn (18. července 1922 – 17. června 1996) byl americký filosof, fyzik, teoretik vědy a vědeckého poznání, zabýval se dějinami vědy, astronomií, kvantovou teorií a její prehistorií.

Nový!!: Filosofie a Thomas Samuel Kuhn · Vidět víc »

Tomáš Akvinský

Fra Bartolomeo: Tomáš Akvinský (kolem 1500) Fra Angelico: Tomáš Akvinský (kolem 1440) Carlo Crivelli: Sv. Tomáš Akvinský (15. stol.) Svatý Tomáš Akvinský OP (1225 – 7. března 1274), latinsky Thomas Aquinas, krátce Aquinatus, Aquinata nebo jen Tomáš, také přízviskem Doctor angelicus (Andělský učitel), byl katolický filosof a teolog scholastické tradice.

Nový!!: Filosofie a Tomáš Akvinský · Vidět víc »

Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk, označovaný T. G. M., TGM nebo prezident Osvoboditel (7. března 1850 Hodonín – 14. září 1937 Lány), byl československý státník, filozof a pedagog, první prezident Československé republiky.

Nový!!: Filosofie a Tomáš Garrigue Masaryk · Vidět víc »

Ulrich Zwingli

Huldrych Zwingli Ulrich Zwingli, křestní jméno později psáno též Huldrych, (1. ledna 1484 Wildhaus – 11. října 1531 Kappel am Albis) byl švýcarský humanistický teolog a první představitel švýcarské reformace.

Nový!!: Filosofie a Ulrich Zwingli · Vidět víc »

Umberto Eco

Umberto Eco (5. ledna 1932 Alessandria – 19. února 2016 Milán) byl italský sémiolog, estetik, filosof a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny 60.

Nový!!: Filosofie a Umberto Eco · Vidět víc »

Upanišady

Upanišady (v dévanágarí उपनिषद्) jsou staroindická literární díla nábožensko-filosofického charakteru a představují součást hinduistické kulturní tradice.

Nový!!: Filosofie a Upanišady · Vidět víc »

Védy

Rukopis ''Rgvédu'' psaný v ''dévanágarí'' začátkem 19. století Védy (v dévanágarí वेद a v české transkripci véda) jsou rozsáhlým komplexem textů, jejichž původ sahá do starověké Indie.

Nový!!: Filosofie a Védy · Vidět víc »

Věda

Věda jako celek je systematický způsob racionálního a empirického poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků a často i na možnosti aplikace a predikce (aplikované vědy).

Nový!!: Filosofie a Věda · Vidět víc »

Vitalismus

Vitalismus (z latinského vita.

Nový!!: Filosofie a Vitalismus · Vidět víc »

Voltaire

Voltaire, vlastním jménem François Marie Arouet (21. listopadu 1694, Paříž – 30. května 1778, Paříž), byl osvícenský francouzský filozof, básník a spisovatel.

Nový!!: Filosofie a Voltaire · Vidět víc »

Wilhelm Dilthey

Wilhelm Christian Ludwig Dilthey (19. listopadu 1833, Wiesbaden-Biebrich – 1. října 1911, Seis am Schlern, Autonomní provincie Bolzano) byl německý filosof, psycholog a pedagog, představitel filosofie života.

Nový!!: Filosofie a Wilhelm Dilthey · Vidět víc »

William James

O fotografovi pojednává článek William James (fotograf). William James William James, (11. ledna 1842 New York, USA – 26. srpna 1910 Chocorua, New Hampshire, USA) byl americký psycholog, jeden ze zakladatelů vědecké a empirické psychologie, autor vlivných knih o mystice, o psychologii náboženství a filosofii výchovy a významný představitel pragmatické filosofie.

Nový!!: Filosofie a William James · Vidět víc »

William Ockham

William Ockham (také Occam, česky někdy Vilém Ockham, snad 1287 – 9. dubna 1347 Mnichov) byl anglický františkánský mnich a teolog, významný logik, nominalistický filosof a středověký politický myslitel.

Nový!!: Filosofie a William Ockham · Vidět víc »

William Shakespeare

William Shakespeare (pokřtěn 26. dubna 1564 – zemřel 23. dubna 1616) byl anglický básník, dramatik a herec, který je široce považován za největšího anglicky píšícího spisovatele a celosvětově nejvýznamnějšího dramatika.

Nový!!: Filosofie a William Shakespeare · Vidět víc »

Xenofanés

Xenofanés z Kolofonu (řecky Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος) byl starověký řecký předsokratický filosof.

Nový!!: Filosofie a Xenofanés · Vidět víc »

Zénón z Eleje

Zénón z Eleje (Ζήνων ὁ Ἐλεάτης) (cca 490 př. n. l. – cca 430 př. n. l.) byl předsókratovský řecký filosof.

Nový!!: Filosofie a Zénón z Eleje · Vidět víc »

Zen

Japonsku Zen (v čínštině 禅 čchan, ve vietnamštině thien, v korejštině sŏn, v sanskrtu dhjána) je označení pro odnož mahájánového buddhismu, vzniklou v 5. století v Číně.

Nový!!: Filosofie a Zen · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Filosofie a 20. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Filosofka, Filozofie, Filozofka.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »