Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Natura 2000

Index Natura 2000

Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou společně vytvářejí členské státy Evropské unie.

15 vztahy: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Členský stát Evropské unie, Biologická diverzita, Biotop, Chráněné území, Datel černý, Evropská komise, Evropská unie, Evropsky významná lokalita, Mapování biotopů, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Ptačí oblast, Směrnice o stanovištích, Zákon o ochraně přírody a krajiny, 2009.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Středisko AOPK v Brně na Kotlářské ulici č. 931/51 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, zkráceně AOPK ČR, je specializovaná organizační složka České republiky, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o přírodu, zejména chráněné krajinné oblasti, maloplošná chráněná území a ptačí oblasti.

Nový!!: Natura 2000 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR · Vidět víc »

Členský stát Evropské unie

Plnoprávným členským státem Evropské unie se kandidátská země může stát po splnění Kodaňských kritérií.

Nový!!: Natura 2000 a Členský stát Evropské unie · Vidět víc »

Biologická diverzita

Biodiverzita korálového útesu Biologická diverzita (též biodiverzita; angl. Biological diversity) představuje rozrůzněnost života.

Nový!!: Natura 2000 a Biologická diverzita · Vidět víc »

Biotop

Jizera) Biotop, někdy taky habitat neboli stanoviště, je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody – biotou.

Nový!!: Natura 2000 a Biotop · Vidět víc »

Chráněné území

Chráněné území je území, které je chráněno pro svou zachovalost z hlediska ochrany přírody, kultury apod.

Nový!!: Natura 2000 a Chráněné území · Vidět víc »

Datel černý

Datel černý (Dryocopus martius) je velký druh šplhavce z čeledi datlovitých (Picidae).

Nový!!: Natura 2000 a Datel černý · Vidět víc »

Evropská komise

Logo Evropské komise Evropská komise je nadnárodní orgán Evropské unie, nezávislý na členských státech a hájící zájmy Unie.

Nový!!: Natura 2000 a Evropská komise · Vidět víc »

Evropská unie

Evropská unie (EU) je oficiálně politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě.

Nový!!: Natura 2000 a Evropská unie · Vidět víc »

Evropsky významná lokalita

Cedule označující lokalitu Stropnice Evropsky významná lokalita (EVL) je druh chráněného území soustavy Natura 2000, které je vyhlášené k ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle směrnice Evropské komise o stanovištích (92/43/EHS) ze dne 21. května 1992 („směrnice o stanovištích“).

Nový!!: Natura 2000 a Evropsky významná lokalita · Vidět víc »

Mapování biotopů

Mapování biotopů v České republice je projekt na získávání unikátních dat o stavu přírody, jehož organizátorem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Nový!!: Natura 2000 a Mapování biotopů · Vidět víc »

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je nejvyšším orgánem ochrany přírody a životního prostředí v České republice.

Nový!!: Natura 2000 a Ministerstvo životního prostředí České republiky · Vidět víc »

Ptačí oblast

Směrnice č. 147/2009/ES o ochraně volně žijících ptáků (dále jen „Směrnice o ptácích“) byla původně přijata již v roce 1979, v současné době se jedná o tzv.kodifikované znění (od roku 2009).

Nový!!: Natura 2000 a Ptačí oblast · Vidět víc »

Směrnice o stanovištích

Směrnice o stanovištích (celým názvem Směrnice Rady č. 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) je směrnice Evropské unie týkající se ochrany rostlin, živočichů a životního prostředí.

Nový!!: Natura 2000 a Směrnice o stanovištích · Vidět víc »

Zákon o ochraně přírody a krajiny

Zákon o ochraně přírody a krajiny je v České republice i ve Slovenské republice název zákona, který určuje státní politiku a formu ochrany přírody.

Nový!!: Natura 2000 a Zákon o ochraně přírody a krajiny · Vidět víc »

2009

2009 (MMIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Natura 2000 a 2009 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

NATURA 2000, Soustava Natura 2000.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »