Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Vankomycin

Index Vankomycin

Vankomycin (INN) je glykopeptidové antibiotikum používané při profylaxi a léčbě infekcí způsobovaných grampozitivními bakteriemi.

24 vztahy: Aktinobakterie, Alergie, Antibiotická rezistence, Antibiotikum, Buněčná stěna, Endokarditida, Gramnegativní bakterie, Grampozitivní bakterie, Infekční onemocnění, Kvašení, Meticilin-rezistentní zlatý stafylokok, Mezinárodní nechráněný název, Mikroorganismus, Neribozomální peptid, Penicilin, Peptid, Peptidoglykan, Profylaxe, Protéza, Relaps, Staphylococcus aureus, Termodynamika, Toxicita, Vodíková vazba.

Aktinobakterie

Aktinobakterie (Actinobacteria) nebo také aktinomycety je významný kmen grampozitivních bakterií.

Nový!!: Vankomycin a Aktinobakterie · Vidět víc »

Alergie

Angioedém - příklad alergické reakce Alergie je přehnaná, nepřiměřená reakce imunitního systému organismu na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí.

Nový!!: Vankomycin a Alergie · Vidět víc »

Antibiotická rezistence

Antibiotická rezistence je odolnost infikujících organismů vůči antibiotikům.

Nový!!: Vankomycin a Antibiotická rezistence · Vidět víc »

Antibiotikum

Kapsle s doxycyklinem Antibiotikum (též antiinfektivum) je lék, který usmrcuje některé mikroorganismy nebo brání jejich růstu.

Nový!!: Vankomycin a Antibiotikum · Vidět víc »

Buněčná stěna

Buněčná stěna je pevná struktura, která vzniká na povrchu buněk bakterií, archeí, hub, rostlin a řas.

Nový!!: Vankomycin a Buněčná stěna · Vidět víc »

Endokarditida

Endokarditida je zánět vnitřní výstelky srdce – endokardu (lat. endocardium) a z endokardu tvořených srdečních chlopní.

Nový!!: Vankomycin a Endokarditida · Vidět víc »

Gramnegativní bakterie

kapsula, 2 – vnější membrána, 3 – periplazmatický prostor, 4 – vnitřní membrána, 5-8 – komponenty v cytoplazmě Gramnegativní bakterie mají buněčnou stěnu tvořenou převážně lipopolysacharidy a svrchu překrytou druhou membránou.

Nový!!: Vankomycin a Gramnegativní bakterie · Vidět víc »

Grampozitivní bakterie

Jako grampozitivní se označují bakterie, které mají na konci diagnostického barvení podle Gramovy metody pod mikroskopem modrofialovou barvu.

Nový!!: Vankomycin a Grampozitivní bakterie · Vidět víc »

Infekční onemocnění

Virové infekce, rozdělené podle orgánů, které napadají. Infekční onemocnění infekcí, z latinského infectio od slovesa inficere.

Nový!!: Vankomycin a Infekční onemocnění · Vidět víc »

Kvašení

Pivovarnické kvasinky, typický příklad mikroorganismu využívajícího kvašení pro získání energie Kvašení piva ve spilce Kvašení či fermentace je proces přeměny organických látek (nejčastěji sacharidů), při němž za účasti mikroorganismů a jejich enzymů vznikají látky energeticky chudší.

Nový!!: Vankomycin a Kvašení · Vidět víc »

Meticilin-rezistentní zlatý stafylokok

Meticilin-rezistentní zlatý stafylokok (Meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus, MRSA) je bakterie odpovědná za obtížně léčitelné infekce u lidí a zvířat.

Nový!!: Vankomycin a Meticilin-rezistentní zlatý stafylokok · Vidět víc »

Mezinárodní nechráněný název

Mezinárodní nechráněný název (angl. International Nonproprietary Name, INN) je oficiální název přidělovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO) farmaceutickým látkám, zejména léčivým látkám.

Nový!!: Vankomycin a Mezinárodní nechráněný název · Vidět víc »

Mikroorganismus

''Escherichia coli'' pod skenovacím elektronovým mikroskopem Mikroorganismus (mikrob) je jednobuněčný, jen mikroskopicky (popř. pouze elektronmikroskopicky) pozorovatelný organismus.

Nový!!: Vankomycin a Mikroorganismus · Vidět víc »

Neribozomální peptid

Gramicidin S, příklad neribozomálního peptidu, v tomto případě cyklický dekapeptid Neribozomální peptid je oligomerní peptid, který není syntetizován v ribozomu, ale pomocí jiných enzymatických buněčných komplexů (syntetáz).

Nový!!: Vankomycin a Neribozomální peptid · Vidět víc »

Penicilin

Vzorec penicilinu druhé světové války Penicilin (někdy také penicilín) je v širším slova smyslu označení pro skupinu antibiotik s dlouhou tradicí výroby.

Nový!!: Vankomycin a Penicilin · Vidět víc »

Peptid

Peptid (z řec. πεπτος, „stravitelný“) je chemická sloučenina organického původu, která vzniká spojením několika aminokyselin peptidovou vazbou.

Nový!!: Vankomycin a Peptid · Vidět víc »

Peptidoglykan

stavba peptidoglykanu Peptidoglykan, také známý jako murein, je základní složka buněčné stěny bakterií.

Nový!!: Vankomycin a Peptidoglykan · Vidět víc »

Profylaxe

Slovo profylaxe (z řec. προφυλάσσω (profylassó), profylax – předsunutá hlídka) je užíváno v nejméně dvou různých významech.

Nový!!: Vankomycin a Profylaxe · Vidět víc »

Protéza

Protéza je tělesná náhrada.

Nový!!: Vankomycin a Protéza · Vidět víc »

Relaps

Relaps (etymologicky doslova „znovuvzplanutí“) nastává tehdy, když je člověk znovu zasažen stavem, který jej již v minulosti zasáhl.

Nový!!: Vankomycin a Relaps · Vidět víc »

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus (také zlatý stafylokok) je grampozitivní bakterie patřící do rodu stafylokoků.

Nový!!: Vankomycin a Staphylococcus aureus · Vidět víc »

Termodynamika

Sadiho Carnota o termodynamice s titulem: ''Réflexions sur la puissance motrice du feu, et sur les machines propres à developper cette puissance'' Termodynamika je obor fyziky, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek a polí spojených s teplem a tepelnými jevy; je součástí termiky.

Nový!!: Vankomycin a Termodynamika · Vidět víc »

Toxicita

200px Toxicita je vlastnost chemických sloučenin spočívající ve vyvolání otravy osob nebo zvířat, které látku požily, vdechly nebo vstřebaly kůží.

Nový!!: Vankomycin a Toxicita · Vidět víc »

Vodíková vazba

Vodíková vazba ve vodě (černé přerušované čáry). Béžové čáry: kovalentní vazby mezi atomy kyslíku (červeně) a vodíku (bíle).Vodíková vazba (často také vodíkový můstek) je nejsilnější z nevazebných interakcí.

Nový!!: Vankomycin a Vodíková vazba · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Vancomycin.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »