Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Experiment

Index Experiment

Crookesův mlýnek dokazuje, že lze energii světla převést přímo na mechanický pohyb Experiment (česky též vědecký pokus) je soubor jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit (verifikovat) nebo vyvrátit (falzifikovat) hypotézu nebo poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích určitých fenoménů.

34 vztahy: Anamnéza, Aschův experiment, Bažant, Badatelsky orientovaná výuka, Depersonalizace, Empirie, Falzifikovatelnost, Fenomén, Francis Bacon, Hypotéza, Kolektivní chování, Konformita, Laboratoř, Louis Pasteur, Magdeburské polokoule, Michelsonův–Morleyův experiment, Milgramův experiment, Otto von Guericke, Philip Zimbardo, Placebo, Poštolka, Poslušnost vůči autoritě, Pozorování, Rulík zlomocný, Samoplození, Slepý pokus, Sociální role, Stanfordský vězeňský experiment, Teorie, Teorie rozbitého okna, Termostat, Učitel, Věda, Verifikace.

Anamnéza

Anamnéza (z řec. αναμνήσις anamnésis.

Nový!!: Experiment a Anamnéza · Vidět víc »

Aschův experiment

Příklady čar použitých v experimetu. Vlevo je „referenční“ čára, vpravo porovnávané Jako Aschův experiment je označován test konformity, který uspořádal Solomon Asch v roce 1951.

Nový!!: Experiment a Aschův experiment · Vidět víc »

Bažant

Bažant je společné pojmenování pro 11 rodů hrabavých ptáků z podčeledě bažanti která je součásti čeledě bažantovitých.

Nový!!: Experiment a Bažant · Vidět víc »

Badatelsky orientovaná výuka

Badatelsky orientovaná výuka je činnost učitele a žáka zaměřená na rozvoj znalostí, dovedností a postojů na základě aktivního a relativně samostatného poznávání skutečnosti žákem, kterou se sám učí objevovat a objevuje.

Nový!!: Experiment a Badatelsky orientovaná výuka · Vidět víc »

Depersonalizace

Depersonalizace je psychický symptom s širokou škálou projevů.

Nový!!: Experiment a Depersonalizace · Vidět víc »

Empirie

Empirie (z řec. empeiros, zkušený) je zkušenost získaná pozorováním, případně pokusem (experimentem).

Nový!!: Experiment a Empirie · Vidět víc »

Falzifikovatelnost

Karl Popper David Hume Falzifikovatelnost (častěji vyvratitelnost nebo zpochybnitelnost) je ve filosofii vědy vlastnost takového vědeckého tvrzení, hypotézy nebo teorie, kterou je principiálně možné vyvrátit, například experimentem.

Nový!!: Experiment a Falzifikovatelnost · Vidět víc »

Fenomén

Fenomén (z řec. fainomenon od fainein, jevit se) znamená jev, to co se člověku ukazuje, a to bez rozlišení, zda se jedná o skutečnost nebo klam.

Nový!!: Experiment a Fenomén · Vidět víc »

Francis Bacon

Francis Bacon, 1.

Nový!!: Experiment a Francis Bacon · Vidět víc »

Hypotéza

Hypotéza (řecky ϋπόθεσις hypo-thesis, podklad, princip, předpoklad) znamená výpověď, jejíž platnost se pouze předpokládá, ale je zároveň formulovaná tak, aby ji bylo možno potvrdit nebo vyvrátit.

Nový!!: Experiment a Hypotéza · Vidět víc »

Kolektivní chování

Sociologové a psychologové, zabývající se sociálními agregáty, zjistili, že člověk se ve větším kolektivu (např. v davu) chová jinak než by se choval individuálně.

Nový!!: Experiment a Kolektivní chování · Vidět víc »

Konformita

Konformita nebo konformismus (z lat. con-formis, shodného tvaru, podoby) je přizpůsobení se převažujícím či dominantním názorům, požadavkům, normám skupiny či společnosti, v níž člověk žije, a potlačení projevů vlastních.

Nový!!: Experiment a Konformita · Vidět víc »

Laboratoř

Laboratoř Laboratoř, zastarale laboratórium, slangově laborka či labina, je specializované pracoviště či pracovna (sál, hala, místnost či jejich soustava) určené pro odborné pokusy, vědecký výzkum, technický vývoj, expertní rozbory a posudky, specializovanou diagnostiku, zkušební testy, školní výuku v dlouhé řadě oborů lidské činnosti, zvláště pak v oborech technických a přírodovědných.

Nový!!: Experiment a Laboratoř · Vidět víc »

Louis Pasteur

Louis Pasteur (27. prosince 1822 Dole – 28. září 1895 Villeneuve-l'Etang, Marnes-la-Coquette, pohřben v Paříži) byl francouzský biolog, chemik a lékař, jeden z nejvýznačnějších vědců 19. století.

Nový!!: Experiment a Louis Pasteur · Vidět víc »

Magdeburské polokoule

Magdeburské polokoule (1-lana, 2-dřevěné tyče, 3-těsnění (olejem napuštěná kůže), 4-vývod s kohoutem pro vyčerpání, 5- kruh pro upevnění lana) Německý fyzik Otto von Guericke, starosta města Magdeburgu, v roce 1654 předvedl dramatický experiment, ve kterém ukázal sílu vakua a dokázal existenci atmosféry Země.

Nový!!: Experiment a Magdeburské polokoule · Vidět víc »

Michelsonův–Morleyův experiment

Model Michelsonova přístroje z roku 1881 Michelsonův-Morleyův experiment je slavný pokus, který chtěl změřit vliv éteru na rychlost světla.

Nový!!: Experiment a Michelsonův–Morleyův experiment · Vidět víc »

Milgramův experiment

Schéma pokusu: '''K''' – vedoucí pokusu, '''S''' – „učitel“ (skutečný respondent, „trestal“ žáka), '''T''' – „žák“ (spolupracovník vedoucího, byl „mučen“ učitelem/respondentem) Milgramův experiment je název pro experiment amerického sociálního psychologa Stanleyho Milgrama, jenž se v roce 1963 pokusil ověřit, jak daleko jsou lidé schopni zajít ve své poslušnosti k autoritě.

Nový!!: Experiment a Milgramův experiment · Vidět víc »

Otto von Guericke

Otto von Guericke (původně jen Gericke) (20. listopadu 1602, Magdeburg – 11. května 1686, Hamburk datum je podle Juliánského kalendáře; 30. listopadu – 21. května podle Gregoriánského kalendáře) byl německý fyzik, politik, vědec a vynálezce, zabývající se fyzikou vakua.

Nový!!: Experiment a Otto von Guericke · Vidět víc »

Philip Zimbardo

Philip G. Zimbardo (* 23. března 1933) je americký psycholog známý zejména jako koordinátor stanfordského vězeňského experimentu, během něhož bylo 24 náhodně vybraných studentů drženo v předstíraném vězení ve sklepě budovy Stanfordovy univerzity.

Nový!!: Experiment a Philip Zimbardo · Vidět víc »

Placebo

Placebo (z latinského placere – líbit se) je neúčinná látka, která je upravena do stejné formy jako lék (stejný vzhled, stejná chuť).

Nový!!: Experiment a Placebo · Vidět víc »

Poštolka

Poštolka je český název některých sokolovitých dravců z rodu Falco.

Nový!!: Experiment a Poštolka · Vidět víc »

Poslušnost vůči autoritě

Poslušnost vůči autoritě popisuje lidskou tendenci přisuzovat větší váhu názorům autorit a být těmito názory dramaticky více ovlivněn.

Nový!!: Experiment a Poslušnost vůči autoritě · Vidět víc »

Pozorování

Pozorování (observace) by se dalo obecně definovat jako smyslová percepce okolního světa.

Nový!!: Experiment a Pozorování · Vidět víc »

Rulík zlomocný

Rulík zlomocný (Atropa bella-donna) je statná, až 180 cm vysoká vytrvalá bylina.

Nový!!: Experiment a Rulík zlomocný · Vidět víc »

Samoplození

Samoplození či samosplození (či abiogeneze, archigónie, autogónie, heterogeneze, lat. generatio spontanea, generatio aequivoca, archiogenesis, archigonia) je vznik živých bytostí – nebo prvotní vznik života – bez rodičů, z jiné látky (nejčastěji z neživých, anorganických látek – abiogeneze v užším smyslu).

Nový!!: Experiment a Samoplození · Vidět víc »

Slepý pokus

Slepý pokus (též slepý vzorek, slepý test nebo slepý experiment) je typ vědeckého experimentu, který se snaží minimalizovat subjektivní či nepřesně identifikovatelný vliv intervenujících proměnných.

Nový!!: Experiment a Slepý pokus · Vidět víc »

Sociální role

Sociální role je očekávaný způsob chování, který se váže k určitému sociálnímu statusu.

Nový!!: Experiment a Sociální role · Vidět víc »

Stanfordský vězeňský experiment

Takzvaný stanfordský vězeňský experiment je v psychologii jedním z nejznámějších a nejkontroverznějších experimentů.

Nový!!: Experiment a Stanfordský vězeňský experiment · Vidět víc »

Teorie

Teorie je soubor tvrzení o předmětu výzkumu, která považujeme za pravdivá.

Nový!!: Experiment a Teorie · Vidět víc »

Teorie rozbitého okna

Teorie rozbitého okna politologa Jamese Q. Wilsona a kriminologa George Kellinga říká, že zločinnost může být výsledkem součtu menších zločinů a prostředí, v němž člověk žije.

Nový!!: Experiment a Teorie rozbitého okna · Vidět víc »

Termostat

Termostat (z řeckého thermos, teplo, a stasis, trvání) je technické zařízení, které v daném vymezeném, více méně uzavřeném prostoru, udržuje teplotu v požadovaném (nastaveném) rozmezí.

Nový!!: Experiment a Termostat · Vidět víc »

Učitel

Učitel ve třídě Učitel neboli pedagog je jeden ze základních činitelů výchovně-vzdělávacího procesu.

Nový!!: Experiment a Učitel · Vidět víc »

Věda

Věda jako celek je systematický způsob racionálního a empirického poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků a často i na možnosti aplikace a predikce (aplikované vědy).

Nový!!: Experiment a Věda · Vidět víc »

Verifikace

Verifikace (z latinského verum facere, činit pravdivým) je ověřování, kontrola pravdivosti výroku, hypotézy, argumentu, logického systému, nebo funkce přístroje konfrontací s fakty, nebo ověřování platnosti úsudku formální analýzou.

Nový!!: Experiment a Verifikace · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Experimenty, Seznam slavných experimentů.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »