Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Judea

Index Judea

Provincie Judea (Ιουδαία, יהודה) byla římská provincie existující v letech 6–132 n. l. Jejím jádrem bylo Judsko a Samařsko, později však do ní byly začleněny i ostatní části Herodova království.

92 vztahy: Aelia Capitolina, Akvadukt, Alexandrie, Antigonos, Aramejština, Aristokracie, Autonomie, Šim'on bar Kochba, Židé, Řím, Římská říše, Římská legie, Římské provincie, Bilingvismus, Caesar, Caesarea Maritima, Caligula, Druhý chrám, Edóm, Esejci, Farizeové, Filip I. Herodes, Flavius Iosephus, Galilea, Hadrianus, Hasmoneovské království, Héródés Antipas, Hebrejština, Helenizace, Herodes Agrippa I., Herodes Veliký, Hierokracie, Javne, Ježíš Kristus, Jeruzalém, Judaismus, Judská poušť, Judsko, Jupiter (mytologie), Křesťan, Křesťanství, Kumrán, Kyrenaika, Liturgie, Mariamné, Masada, Mesiáš, Mišna, Mrtvé moře, Nero, ..., Občanské právo, Obřízka, Palestina, Palestinský kánon, Parthská říše, Pelištejci, Perea, Pilát Pontský, Pompeius, Povstání Bar Kochby, Prefekt, Prokurátor, První židovská válka, Saduceové, Samařsko, Sanhedrin, Sýrie, Sýrie (provincie), Sextus Iulius Severus, Starověké dějiny Židů, Starověký Egypt, Syria Palaestina, Tóra, Titus, Traianus, Trest smrti, Trestní právo, Vazal, Velekněz, Vespasianus, Zélóti (Judea), 115, 117, 132, 37 př. n. l., 44, 6, 63 př. n. l., 66, 67, 70, 74. Rozbalte index (42 více) »

Aelia Capitolina

Madabská mapa Jeruzaléma z 6. století s Cardem Maximem, městskou hlavní třídou začínající u dnešní Damašské brány Aelia Capitolina (plný latinský název je Colonia Aelia Capitolina) bylo římské město vybudované po vzoru římských kolonií v roce 131 z rozkazu římského císaře Hadriana na místě zničeného Jeruzaléma, který byl srovnán se zemí po první židovské válce.

Nový!!: Judea a Aelia Capitolina · Vidět víc »

Akvadukt

Francii Římský akvadukt u Fontvieille v Provence Akvadukt (latinsky aque ductus nebo aquaeductus, doslova vodovod) je umělý vodní most, část vodovodu resp.

Nový!!: Judea a Akvadukt · Vidět víc »

Alexandrie

Alexandrie (řecky Ἀλεξάνδρεια Alexandreia, arabsky الإسكندرية Al-Iskandarija) je město na břehu Středozemního moře, jeden z nejdůležitějších egyptských přístavů, druhé největší město Egypta a hlavní město stejnojmenného guvernátu.

Nový!!: Judea a Alexandrie · Vidět víc »

Antigonos

Antigonos může být.

Nový!!: Judea a Antigonos · Vidět víc »

Aramejština

Aramejština je jeden ze semitských jazyků.

Nový!!: Judea a Aramejština · Vidět víc »

Aristokracie

Aristokracie (z řec. aristos, nejlepší a kratos, vláda) je forma vlády, kde je moc v rukou elity, skupiny urozených občanů.

Nový!!: Judea a Aristokracie · Vidět víc »

Autonomie

Autonomie (z řec. autonomos, řídící se vlastními zákony, a autonomia, politická nezávislost) je stav určitého společenství nebo jednotlivce, pokud se řídí pravidly a zákony, které si sám dává nebo dobrovolně přijímá.

Nový!!: Judea a Autonomie · Vidět víc »

Šim'on bar Kochba

Šim’on bar Kochba (Koziba), (též nebo; v křesťanských pramenech zmíněn jako) byl vůdcem židovského protiřímského povstání v letech 132–135.

Nový!!: Judea a Šim'on bar Kochba · Vidět víc »

Židé

Židé (hebrejsky יְהוּדִים, Jehudim, sg. יְהוּדִי, Jehudi) jsou semitským národem pocházejícím z oblasti Blízkého východu.

Nový!!: Judea a Židé · Vidět víc »

Řím

Císařský Řím. Tmavší oblast je území uvnitř hradeb ze 4. stol. př. n. l., světlejší uvnitř hradby z roku 275 Pantheon Koloseum Bazilika svatého Petra Řím (italsky a latinsky Roma, přezdívaný též Věčné město) je hlavní město Itálie, oblasti Lazio a provincie Roma.

Nový!!: Judea a Řím · Vidět víc »

Římská říše

Římská říše (latinsky Imperium Romanum) byl státní útvar starověkého Říma existující v letech 27 př. n. l.–395; jedná se o jednu z územně nejrozsáhlejších říší v dějinách Evropy.

Nový!!: Judea a Římská říše · Vidět víc »

Římská legie

Moderní rekonstrukce římských legionářů s plátovou zbrojí (''lorica segmentata'') Legie (z latinského slova legio „vojenské odvody“, což je odvozeno ze slova legere „vybírat“, „odvádět“, „shromažďovat“) je termín, jenž v širším smyslu označuje celé římské vojsko, případně v užším a běžnějším významu se jedná o základní vojenskou jednotku starověké římské armády.

Nový!!: Judea a Římská legie · Vidět víc »

Římské provincie

Mapa provincií římské říše po roce 135 Provincie (latinsky provincia, pl. provinciae) byla ve starověkém Římě základní a až do konce 3. století největší správní jednotka římského území mimo Apeninský poloostrov.

Nový!!: Judea a Římské provincie · Vidět víc »

Bilingvismus

Bilingvismus (též dvojjazyčnost) je stav ve společnosti, kdy jedinec nebo obyvatelstvo určitého území přirozeně hovoří dvěma jazyky, a to bez ohledu na společenskou stratifikaci (nejedná se tak o diglosii).

Nový!!: Judea a Bilingvismus · Vidět víc »

Caesar

Caesar je římské cognomen a v římském císařství titul panovníka („císaře“), který byl odvozen ze jména Gaia Iulia Caesara.

Nový!!: Judea a Caesar · Vidět víc »

Caesarea Maritima

Letecký pohled na Caesareu Caesarea Maritima, často jen bez přízviska Caesarea či řecky Kaisareia, bylo důležité starověké město v Palestině, ve středověku pak důležité město křižáků.

Nový!!: Judea a Caesarea Maritima · Vidět víc »

Caligula

Gaius Caesar Augustus Germanicus (31. srpna 12 – 24. ledna 41), všeobecně známý spíše pod přízviskem Caligula, byl římský císař vládnoucí od 16. března 37 až do okamžiku svého zavraždění o čtyři roky později.

Nový!!: Judea a Caligula · Vidět víc »

Druhý chrám

Izraelském muzeu v Jeruzalémě Druhý chrám (בית המקדש v překladu „svatý dům“) je označení druhého z židovských jeruzalémských chrámů.

Nový!!: Judea a Druhý chrám · Vidět víc »

Edóm

Edóm, nebo též Idumea (hebrejsky אֱדוֹם, česky červený) je oblast mezi Mrtvým mořem a Akabským zálivem.

Nový!!: Judea a Edóm · Vidět víc »

Esejci

Trosky esejského sídliště v Kumránu Esejci (někdy také eséni či esséni) byli členové asketického apokalyptického mesianistického hnutí antického judaismu, které vzniklo v polovině 2. stol. př. n. l. a zaniklo roku 68 zničením jejich sídliště v Kumránu.

Nový!!: Judea a Esejci · Vidět víc »

Farizeové

Farizeové (z řec. farisajos, - peruším, oddělení, český singulár je farizej nebo farizeus) byli jedním z teologických, sociálních a politických názorových proudů antického judaismu, který vznikl v polovině 2. stol. př. n. l..

Nový!!: Judea a Farizeové · Vidět víc »

Filip I. Herodes

Filip byl synem židovského krále Heroda Velikého a jeho páté manželky Kleopatry.

Nový!!: Judea a Filip I. Herodes · Vidět víc »

Flavius Iosephus

Iosephus či Josephus (37/38 Jeruzalém – kolem 100 Řím), původním jménem Josef ben Matitjahu (hebrejsky יוסף בן מתתיהו), řecky Iosepos (Ιώσηπος), byl židovský kněz, učenec a historik, který zanechal významné poznámky o První židovské válce v letech 66–70.

Nový!!: Judea a Flavius Iosephus · Vidět víc »

Galilea

Mapa historických regionů na severu Izraele Horní Galileji Město Nazaret Severní svahy hory Har Meron Obytná čtvrť ve městě Karmi'el Galilea (hebrejsky הגליל, Ha-Galil, arabsky الجليل - al-Džalil) je hornatá oblast na severu Izraele.

Nový!!: Judea a Galilea · Vidět víc »

Hadrianus

Publius Aelius Hadrianus (24. ledna 76 v Italice – 10. července 138 nedaleko Neapole), běžně známý jako Hadrianus (česky Hadrián), byl římský císař v letech 117 až 138.

Nový!!: Judea a Hadrianus · Vidět víc »

Hasmoneovské království

Hasmoneovské království (někdy také hasmonejské království) vzniklo postupným vymaňováním se ze seleukovské nadvlády, které začalo makabejským povstáním roku 167 př. n. l. Roku 142 dosáhl Šimon Makabejský úplné nezávislosti a založil dynastii Hasmoneovců.

Nový!!: Judea a Hasmoneovské království · Vidět víc »

Héródés Antipas

Rozdělení říše Héróda Velikého, růžově vláda Héróda Antipa Héródés Antipas (před r. 20 př. n. l. – po r. 39 n. l.) byl syn Heroda Velikého.

Nový!!: Judea a Héródés Antipas · Vidět víc »

Hebrejština

Hebrejština (ivrit) označuje souhrnně všechny vývojové varianty hebrejského jazyka od starověké hebrejštiny přes biblickou (ivrit Tanach, též, lešon kodeš, „svatý jazyk“) až po moderní hebrejštinu (ivrit), kterou se dnes hovoří ve státě Izrael.

Nový!!: Judea a Hebrejština · Vidět víc »

Helenizace

Řecká kultura pronikala i do židovské kultury, až nakonec otupila i zákaz zobrazování živých tvorů Helenizace je pojem používaný k popsání kulturní změny, při které se něco neřeckého stane řeckým (Antické Řecko).

Nový!!: Judea a Helenizace · Vidět víc »

Herodes Agrippa I.

Mince Heroda Agrippy I. Héródés Agrippa I., také jen Agrippa I. (narozen 10 př. n. l., zemřel 44) byl král Judeje vládnoucí v letech 41 až 44, vnuk Heroda Velikého.

Nový!!: Judea a Herodes Agrippa I. · Vidět víc »

Herodes Veliký

Herodes Veliký (הורדוס, Hordus; řecky: ἡρῴdης, Héródés), známý také jako Herodes I. Ukrutný (snad 73 př. n. l. – 4 př. n. l.), byl králem Judeje.

Nový!!: Judea a Herodes Veliký · Vidět víc »

Hierokracie

Hierokracie (z řeckého ἱερός hieros, svatý a κρατεῖν, kratein, vládnout, tedy svatovláda) je typ teokratické vlády, kdy vládu vykonává přímo duchovenstvo, nikoliv jiné instituce, které by jednaly pod záštitou duchovenstva.

Nový!!: Judea a Hierokracie · Vidět víc »

Javne

Javne (hebrejsky יַבְנֶה; arabsky يبنة, Yibna, latinsky Iamnia, česky v historických pramenech Jamnie, v oficiálním přepisu do angličtiny Yavne) je město v Centrálním distriktu v Izraeli.

Nový!!: Judea a Javne · Vidět víc »

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus (asi mezi 7 a 1 př. n. l. Betlém – asi mezi 30 a 33 n. l. Golgota), známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou křesťanství.

Nový!!: Judea a Ježíš Kristus · Vidět víc »

Jeruzalém

Jeruzalém je, co do rozlohy a počtu obyvatel, největší město Izraele, kde na území o rozloze 125,1 km² žije celkem 865 700 obyvatel (údaje z konce roku 2015).

Nový!!: Judea a Jeruzalém · Vidět víc »

Judaismus

Judaismus je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele.

Nový!!: Judea a Judaismus · Vidět víc »

Judská poušť

Judská poušť (hebr. מדבר יהודה Midbar Jehuda) se nachází na východě Izraele, mezi Judskými horami a Mrtvým mořem.

Nový!!: Judea a Judská poušť · Vidět víc »

Judsko

Judské hory Judsko (případně také Judea, (יהודה, Jehuda; Ιουδαία, Ioudaía; Iudæa) je hornatá jižní část historické Země izraelské (Erec Jisra'el). V současné době se toto území dělí mezi Stát Izrael a Palestinskou autonomii. Název Judea je řecká a latinská varianta jména Juda, které původně označovalo teritorium kmene stejného jména a později i starověké Judské království. V hebrejštině Jehuda odkazuje na velkou část jižního Izraele a západního břehu, nebo též součást Judeje a Samaří odkazující výslovně na Západní břeh oblasti na jih od Jeruzaléma.

Nový!!: Judea a Judsko · Vidět víc »

Jupiter (mytologie)

Jupiter, latinsky a česky alternativně Iuppiter, je nejvyšší z římských bohů vládnoucí nebesům a hromu.

Nový!!: Judea a Jupiter (mytologie) · Vidět víc »

Křesťan

Křesťan je označení pro vyznavače křesťanství, nejrozšířenějšího monoteistického abrahámovského náboženství, založeném na učení Ježíše Krista.

Nový!!: Judea a Křesťan · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Judea a Křesťanství · Vidět víc »

Kumrán

Umístění Kumránu Kumrán (někdy Qumran, Chirbet Kumrán – „Zřícenina Kumrán“) je archeologické naleziště na suché planině u severozápadního břehu Mrtvého moře na Západním břehu Jordánu.

Nový!!: Judea a Kumrán · Vidět víc »

Kyrenaika

Kyrenaika (též Cyrenaica, arabsky برقة / Barqa, řecky Κυρηναία / Kyrenaía, Latinsky Cyrenae / Kyréné) je historické území na východě Libye.

Nový!!: Judea a Kyrenaika · Vidět víc »

Liturgie

Tradiční římskokatolická liturgie Řeckokatolická liturgie (Byzantská) - (Prešov, Slovensko) Nová římskokatolická liturgie Liturgie (z řec. λειτουργία veřejná služba, z λειτος veřejný a εργον dílo, práce) znamená dnes bohoslužbu, veřejné shromáždění podle tradice a pravidel toho kterého náboženství či církve.

Nový!!: Judea a Liturgie · Vidět víc »

Mariamné

Mariamné (podle jiného řeckého přepisu Mariammé, מִרְיָם, Mirjam) (kolem 54 př. n. l. – 29 př. n. l.) byla druhá manželka krále Heroda Velikého.

Nový!!: Judea a Mariamné · Vidět víc »

Masada

Masada (מצדה, mecada - „pevnost“) je starověká pevnost na vrcholu izolovaného skalního útesu na východním okraji Judské pouště, asi 3 km západně od jižního konce Mrtvého moře.

Nový!!: Judea a Masada · Vidět víc »

Mesiáš

Mesiáš (mašiach, v doslovném významu: „pomazaný“) v judaismu znamená v prvé řadě mocnou osobu zasvěcenou svatým olejem k úkolům stanoveným Bohem, ať už jde o krále, kněze nebo proroka.

Nový!!: Judea a Mesiáš · Vidět víc »

Mišna

Vilně r. 1921 Mišna (matnitin), je záznam ústní tradice judaismu.

Nový!!: Judea a Mišna · Vidět víc »

Mrtvé moře

Mrtvé moře (hebrejsky:, doslova „moře Soli;“; doslova „Mrtvé moře“) je bezodtoké slané jezero, které se rozkládá mezi Izraelem na západě a Jordánskem na východě.

Nový!!: Judea a Mrtvé moře · Vidět víc »

Nero

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (rodným jménem Lucius Domitius Ahenobarbus; 15. prosince 37 – 9. června 68) byl římský císař pocházející z julsko-klaudijské dynastie a vládnoucí od 13. října 54 až do okamžiku své smrti.

Nový!!: Judea a Nero · Vidět víc »

Občanské právo

Občanské právo hmotné, popřípadě zkráceně jen občanské právo (jehož součástí však není občanské právo procesní), je patrně nejrozsáhlejší právní odvětví českého právního řádu.

Nový!!: Judea a Občanské právo · Vidět víc »

Obřízka

Srovnání neobřezaného a obřezaného penisu Mužská obřízka (cirkumcize) se řadí mezi malé chirurgické zákroky.

Nový!!: Judea a Obřízka · Vidět víc »

Palestina

Satelitní snímek oblasti z roku 2003 s vyznačenými hranicemi států. Palestina (z řeckého Παλαιστίνη;: Palaestina;: אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, Erec Jisra'el, dříve také פלשתינה Palestina;: فلسطين, Filastín) je název historického území na Blízkém východě, který se poprvé objevuje u Hérodota, avšak oficiálně používaný od roku 135 n.l., který se používá k popisu geografické oblasti mezi Středozemním mořem a řekou Jordán.

Nový!!: Judea a Palestina · Vidět víc »

Palestinský kánon

Palestinský kánon je označení rozsahu knih hebrejské bible v podobě, v níž jej vypracoval Sanhedrin ke konci 1. století a kterou obvykle přijímají protestantské církve.

Nový!!: Judea a Palestinský kánon · Vidět víc »

Parthská říše

Parthská říše (persky شاهنشاهی پارت‎, v soudobé perštině اشکانیان, Aškāniān a İmparatoriya-Ashkâniân), resp.

Nový!!: Judea a Parthská říše · Vidět víc »

Pelištejci

Gazu, Ašdod a Aškelon Pelištejci či Pelišté (starším českým názvem Filištíni; hebrejsky פְּלְשְׁתִּים, Pelištim) byli nesemitský národ, který přišel pravděpodobně z Kréty (kmen Peleset (či Pelešet), jeden z tzv. mořských národů), dobyl kolem roku 1200 př. n. l. jižní pobřeží Palestiny a spojil kanaánské městské státy v jeden svazek.

Nový!!: Judea a Pelištejci · Vidět víc »

Perea

Perea a okolí v 1. století. Perea (v řečtině „země za“) bylo území části království Herodese Velikého.

Nový!!: Judea a Perea · Vidět víc »

Pilát Pontský

Pilát Pontský (latinsky Pontius Pilatus, řecky Πόντιος Πιλᾶτος) byl v letech asi 26–36 n. l. římským prefektem provincie Judea.

Nový!!: Judea a Pilát Pontský · Vidět víc »

Pompeius

Gnaeus Pompeius Magnus (29. září 106 př. n. l. – 28. září 48 př. n. l.), někdy zmiňován jako Pompeius Veliký, byl význačný vojevůdce a méně obratný politik na sklonku existence římské republiky.

Nový!!: Judea a Pompeius · Vidět víc »

Povstání Bar Kochby

Mince ražená židovskými povstalci Povstání Bar Kochby (též druhá židovská válka) bylo druhé celožidovské povstání proti římské nadvládě, které se odehrálo v letech 132–135 pod vedením Šimona bar Kochby.

Nový!!: Judea a Povstání Bar Kochby · Vidět víc »

Prefekt

Prefekt je v některých zemích státní úředník, který stojí v čele úřadu, nejčastěji zvaného prefektura.

Nový!!: Judea a Prefekt · Vidět víc »

Prokurátor

Prokurátor, neboli veřejný žalobce, je osoba, která je státem pověřena zastupováním jeho zájmů zejména v trestním řízení a která je zařazena k určité prokuratuře.

Nový!!: Judea a Prokurátor · Vidět víc »

První židovská válka

Jako první židovská válka se označuje židovské celonárodní povstání proti Římu, které vypuklo v Jeruzalémě v roce 66.

Nový!!: Judea a První židovská válka · Vidět víc »

Saduceové

Saduceové (hebr. צדוקים cadokim, dosl. „Sádokovci“) byli jedním z teologických, sociálních a politických názorových proudů antického judaismu, který vznikl v 2.

Nový!!: Judea a Saduceové · Vidět víc »

Samařsko

Samařsko, Šomron či někdy též Samaří (שֹׁמְרוֹן, Šomron;: سامريّون, Sāmariyyūn nebo ألسامرة, as-Samara – také známé jako جبال نابلس, Džabal Nablus;: Σαμάρεια) je název označující hornatou oblast odpovídající severní části Západního břehu Jordánu, neboli severní části mezinárodně neuznávaného sedmého distriktu státu Izrael nazvaného Judea a Samaří, který ale zahrnuje jen izraelské osady zbudované na tomto území po roce 1967.

Nový!!: Judea a Samařsko · Vidět víc »

Sanhedrin

Sanhedrin na encyklopedické ilustraci z roku 1883 Sanhedrin (סַנְהֶדְרִין‎,: συνέδριον, synedrion, „rada“) bylo shromáždění dvaceti tří nebo sedmdesáti jednoho soudců, jmenované v biblické zemi izraelské.

Nový!!: Judea a Sanhedrin · Vidět víc »

Sýrie

Sýrie, oficiálním názvem Syrská arabská republika (arabsky الجمهورية العربية السورية, Al-džumhúríja al-`Arabíja as-Súríja), je stát v jihozápadní Asii, řazený k zemím Blízkého východu – v jeho rámci spadá jak do území Mezopotámie, tak do Levanty.

Nový!!: Judea a Sýrie · Vidět víc »

Sýrie (provincie)

Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna provincie Sýrie Syria byla jednou z nejlidnatějších a nejbohatších římských provincií, jež vznikla po dobytí této země Pompeiem a následném svržení seleukovské vlády v roce 64 př. n. l. Římská resp.

Nový!!: Judea a Sýrie (provincie) · Vidět víc »

Sextus Iulius Severus

Sextus Julius Severus byl vynikající římský generál druhého století.

Nový!!: Judea a Sextus Iulius Severus · Vidět víc »

Starověké dějiny Židů

Starověké dějiny Židů lze vymezit těmito mezníky: první zmínky o izraelském národě ve 13. století př. n. l. na jedné straně a islámskou expanzí na počátku 7. století n. l. na druhé straně.

Nový!!: Judea a Starověké dějiny Židů · Vidět víc »

Starověký Egypt

Hlavní centra starověkého Egypta Gíze jsou dnes nejznámějšími symboly staroegyptské civilizace Starověký Egypt byl jedna z významných a současně nejstarších starověkých civilizací ve Středomoří a na Předním východě.

Nový!!: Judea a Starověký Egypt · Vidět víc »

Syria Palaestina

Provincie Syria Palaestina byla římská provincie, jež po porážce povstání Bar Kochby roku 135 vznikla přeměnou provincie Judea.

Nový!!: Judea a Syria Palaestina · Vidět víc »

Tóra

Svitek tóry s ukazovátkem zvaným ''jad'' Tóra znamená Zákon, učení a v nejužším smyslu jde o první ze tří částí TaNaChu, neboli prvních pět knih hebrejské Bible.

Nový!!: Judea a Tóra · Vidět víc »

Titus

Titus Flavius Vespasianus, jako císař Imperator Titus Caesar divi Vespasiani filius Vespasianus Augustus (30. prosince 39 Řím – 13. září 81 Aquae Cutiliae), byl římský císař z flaviovské dynastie panující od 24. června 79 do 13. září 81.

Nový!!: Judea a Titus · Vidět víc »

Traianus

Marcus Ulpius Traianus (18. září 53 v Italice poblíž dnešní Sevilly – 9. srpna 117 v Selinúntu), obvykle známý jako Traianus (česky Traján), byl římský císař od roku 98 až do své smrti v roce 117.

Nový!!: Judea a Traianus · Vidět víc »

Trest smrti

uplatňován za některé trestné činy Paula Delaroche Itálii, si s vězni často povídal, aby je uklidnil Trest smrti neboli nejvyšší trest, či také absolutní trest je trest, který předpokládá usmrcení (neboli popravu) odsouzeného člověka za trestný čin, za který je dle platného trestního práva možné tento trest uložit (v dřívějších dobách byly takovéto trestné činy nazývány hrdelními zločiny).

Nový!!: Judea a Trest smrti · Vidět víc »

Trestní právo

Trestní právo v České republice je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá.

Nový!!: Judea a Trestní právo · Vidět víc »

Vazal

Označení vazal pochází z lenních vztahů, které tvořily podstatu feudálního státu zejména ve středověké Evropě.

Nový!!: Judea a Vazal · Vidět víc »

Velekněz

thébský velekněz Amonův Velekněz je označení pro kněze, který je nadřazen jiným kněžím buď rozsahem či mírou svého kněžství, nebo svým úřadem v rámci náboženského společenství nebo kněžské kasty.

Nový!!: Judea a Velekněz · Vidět víc »

Vespasianus

Titus Flavius Vespasianus (17. listopadu 9, Falacrinae – 23. června 79, Aquae Cutiliae) běžně známý jako Vespasianus (česky Vespasián), byl římský císař od roku 69 až do své smrti.

Nový!!: Judea a Vespasianus · Vidět víc »

Zélóti (Judea)

Zélóti (ζηλωτής, tj. „horliví“,: קנאים, kana'im), též sikarioni, byla militantní židovská skupina a protiřímské odbojové hnutí v 1.

Nový!!: Judea a Zélóti (Judea) · Vidět víc »

115

Bez popisu.

Nový!!: Judea a 115 · Vidět víc »

117

Bez popisu.

Nový!!: Judea a 117 · Vidět víc »

132

Bez popisu.

Nový!!: Judea a 132 · Vidět víc »

37 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Judea a 37 př. n. l. · Vidět víc »

44

Bez popisu.

Nový!!: Judea a 44 · Vidět víc »

6

Bez popisu.

Nový!!: Judea a 6 · Vidět víc »

63 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Judea a 63 př. n. l. · Vidět víc »

66

Bez popisu.

Nový!!: Judea a 66 · Vidět víc »

67

Bez popisu.

Nový!!: Judea a 67 · Vidět víc »

70

Bez popisu.

Nový!!: Judea a 70 · Vidět víc »

74

Bez popisu.

Nový!!: Judea a 74 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Iudaea, Judaea, Provincie Iudaea, Provincie Judea.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »