Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Markomani

+ Uložit koncept

Socha Markomana od Johanna Scherpa na hlavní fasádě Neue Burgu ve Vídni Marcomani byli germánským kmenem, který se na přelomu letopočtu usadil severně od Dunaje, na území dnešního Česka.

119 vztahy: Alpy, Apeninský poloostrov, Aquileia, Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Ariogaesus, Ariovistus, Arminius, Attalus, Attila, Augustus, Čechy, Česko, Řím, Římská legie, Římská vojenská pevnost u Mušova, Ballomar, Bójové, Bitva na Katalaunských polích, Bitva u Bolie, Bitva u Magerobriga, Bitva u Mohuče, Bitva u Nedao, Bitva u Vogéz, Bitva v Teutoburském lese, Braga, Burgenland, Byzantská říše, Carnuntum, Cassius Dio, Cheruskové, Christianizace, Commodus, Drusus, Drusus Caesar, Dunaj, Durynsko, Foederati, Frankové, Fréjus, Fredegildus, Fritigil, Galicie, Gallia Narbonensis, Gallienus, Germanicus, Germáni, Germánie, Godigisel, Hermerich, Hermunduři, ..., Herulové, Herwig Wolfram, Hunové, Ilýrie, Itálie, Julius Caesar, Katvalda, Keltové, Kimbrové, Krušné hory, Kvádové, Labe, Langobardi, Letopočet, Limes Romanus, Liturgie, Liturgie svatého Jana Zlatoústého, Lucius Verus, Marco Iallio Basso Fabio Valeriano, Marcus Aurelius, Marka (území), Markomanské války, Marobud, Milán, Mohan, Mor, Morava, Morava (řeka), Noricum, Ostrogóti, Panonie, Pavel Orosius, Plinius starší, Portugalsko, Pragermánština, Publius Quinctilius Varus, Radagaisus, Ravenna, Rýn, Sarmati, Sasko, Severní Afrika, Slezsko, Slované, Starověký Řím, Stěhování národů, Stilicho, Strabón, Svatý Ambrož, Svatý Augustin, Svébové, Tacitus, Teutoni, Tiberius, Vandalové, Vangio a Sido, Vanniovo království, Vannius, Vazal, Vídeňská pánev, Velleius Paterculus, Vibilius, Zápisky o válce galské, 1. století př. n. l., 2. století, 4. století, 6 př. n. l., 9, 9 př. n. l.. Rozbalte index (69 více) »

Alpy

Alpy – satelitní snímek Reliéfní mapa Alpy (německy Alpen, francouzsky Alpes, rétorománsky Alps, italsky Alpi, slovinsky Alpe) jsou rozsáhlé evropské pohoří.

Nový!!: Markomani a Alpy · Vidět víc »

Apeninský poloostrov

Satelitní snímek Apeninského poloostrova a okolí Apeninský poloostrov je jeden z největších evropských poloostrovů.

Nový!!: Markomani a Apeninský poloostrov · Vidět víc »

Aquileia

Aquileia (furlansky Aquilee, nebo Aquilea) je italské město v oblasti Friuli-Venezia Giulia, v provincii Udine.

Nový!!: Markomani a Aquileia · Vidět víc »

Archeologický ústav Akademie věd České republiky

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (zkr. ARÚ) je veřejnou výzkumnou institucí zaměřenou na archeologii.

Nový!!: Markomani a Archeologický ústav Akademie věd České republiky · Vidět víc »

Ariogaesus

sloupu Marca Aurelia na náměstí Piazza Colonna v Římě. Ariogaisus také Ariogaisos (Ariogaesus) (2. století - 2. století) byl kvádský král a válečník ve druhé polovině 2.

Nový!!: Markomani a Ariogaesus · Vidět víc »

Ariovistus

Tažení Julia Caesara Galií v roce 58 př. n. l. a místo bitvy u Vogéz Ariovistus (1. století př. n. l. - 54 př. n. l.) byl král germánského kmene Svébů a vůdce dalších spojeneckých západogermánských národů v období galských válek.

Nový!!: Markomani a Ariovistus · Vidět víc »

Arminius

Arminius, v Německu nazývaný Hermann der Cherusker (v některých pramenech Armenius) (16 př. n. l. – 21) byl náčelník kmene Cherusků, který sjednotil germánské kmeny a vedl úspěšnou vzpouru proti římské nadvládě, jež vyústila v trvalý zánik provincie Germánie.

Nový!!: Markomani a Arminius · Vidět víc »

Attalus

Attalus (3. století - 3. století) byl králem germánského kmene Markomanů po roce 250.

Nový!!: Markomani a Attalus · Vidět víc »

Attila

Attila, přezdívaný Bič Boží (okolo 395 - březen 453) byl nejmocnější král hunské říše, krátkodobého státního útvaru ve střední a východní Evropě, který vznikl v souvislosti se stěhováním národů.

Nový!!: Markomani a Attila · Vidět víc »

Augustus

''Aureus'' (zlaťák) císaře Augusta Augustus (latinsky: IMPERATOR•CAESAR•DIVI•FILIVS•AVGVSTVS; 23. září 63 př. n. l. v Římě jako Gaius Octavius – 19. srpna 14 n. l. v Nole poblíž Neapole), známý také jako Gaius Iulius Caesar Octavianus (česky Oktavián), byl prvním císařem římské říše a zakladatelem julsko-klaudijské dynastie, který vládl od roku 27 př. n. l. až do své smrti v roce 14.

Nový!!: Markomani a Augustus · Vidět víc »

Čechy

Čechy (latinsky Bohemia, německy Böhmen, polsky Czechy) jsou jedna ze tří historických zemí České republiky.

Nový!!: Markomani a Čechy · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Markomani a Česko · Vidět víc »

Řím

Císařský Řím. Tmavší oblast je území uvnitř hradeb ze 4. stol. př. n. l., světlejší uvnitř hradby z roku 275 Pantheon Koloseum Bazilika svatého Petra Řím (italsky a latinsky Roma, přezdívaný též Věčné město) je hlavní město Itálie, oblasti Lazio a provincie Roma.

Nový!!: Markomani a Řím · Vidět víc »

Římská legie

Moderní rekonstrukce římských legionářů s plátovou zbrojí (''lorica segmentata'') Legie (z latinského slova legio „vojenské odvody“, což je odvozeno ze slova legere „vybírat“, „odvádět“, „shromažďovat“) je termín, jenž v širším smyslu označuje celé římské vojsko, případně v užším a běžnějším významu se jedná o základní vojenskou jednotku starověké římské armády.

Nový!!: Markomani a Římská legie · Vidět víc »

Římská vojenská pevnost u Mušova

Římská vojenská pevnost u Mušova je archeologická lokalita na katastru zaniklé obce Mušov, dnes součásti obce Pasohlávky v okrese Brno-venkov.

Nový!!: Markomani a Římská vojenská pevnost u Mušova · Vidět víc »

Ballomar

Postup Markomanů a Sarmatů vedených Ballomarem okolo roku 170 na mapě Evropy. Ballomar také Ballomarius (140 - okolo 180) byl král germánského kmene Markomanů, který vládl v době tzv.

Nový!!: Markomani a Ballomar · Vidět víc »

Bójové

Území obývané Bóji ve 3. století př. n. l. Migrace Bojů Bójové byli keltským kmenem, který se skládal z několika větví.

Nový!!: Markomani a Bójové · Vidět víc »

Bitva na Katalaunských polích

V bitvě na Katalaunských polích (20. června 451, někdy nazývané také bitva u Chalons nebo bitva národů) bylo odraženo vojsko krále Attily složené z Hunů a jim podřízených kmenů (Ostrogóti, Herulové, Skirové, Gepidové aj.) spojenými silami Římanů, Vizigótů, Alanů a Franků pod vedením římského velitele vojska (magister militum) Flavia Aetia.

Nový!!: Markomani a Bitva na Katalaunských polích · Vidět víc »

Bitva u Bolie

Bitva u Bolie se odehrála na severu Panonie u řeky Bolia, snad poblíž dnešní slovenské řeky Ipeľ v roce 469 mezi Ostrogóty a koalicí převážně germánských kmenů Herulů, Rugiů, Skirů a Svébů, které podporoval východořímský císař Leon I..

Nový!!: Markomani a Bitva u Bolie · Vidět víc »

Bitva u Magerobriga

Bitva u Magetobriga se odehrála v roce 63 př. n. l. mezi soupeřícími galskými kmeny, v niž Aeduové byli poražení Sekvany a Arverny, kteří se spojili s germánskou konfederací vedenou Ariovistem.

Nový!!: Markomani a Bitva u Magerobriga · Vidět víc »

Bitva u Mohuče

Bitva u Mohuče se odehrála 31. prosince 406 mezi Franky a aliancí germánských kmenů Vandalů, Svébů a kmenového svazu Alanů.

Nový!!: Markomani a Bitva u Mohuče · Vidět víc »

Bitva u Nedao

Bitva u Nedao se odehrála v Panonii u řeky Nedao na dnes neznámém místě v roce 454 mezi Huny a koalicí germánských kmenů, Gepidů, Ostrogótů, Rugiů, Herulů a snad i Skirů a Svébů.

Nový!!: Markomani a Bitva u Nedao · Vidět víc »

Bitva u Vogéz

Bitva u Vogéz se odehrála v roce 58 př. n. l. mezi římskými legiemi Julia Caesara a germánskou koalicí Svébů, Markomanů, Nemetů vedenou Ariovistem.

Nový!!: Markomani a Bitva u Vogéz · Vidět víc »

Bitva v Teutoburském lese

Bitva v Teutoburském lese, resp.

Nový!!: Markomani a Bitva v Teutoburském lese · Vidět víc »

Braga

Braga je historické město na severu Portugalska v provincii Minho.

Nový!!: Markomani a Braga · Vidět víc »

Burgenland

Burgenland (též či,, a hradsky, zámuřsky Gradišče) je nejvýchodnější a třetí nejmenší rakouská spolková země, ležící podél rakouské hranice s Maďarskem.

Nový!!: Markomani a Burgenland · Vidět víc »

Byzantská říše

Konstantinopol, rekonstruovaná část theodosiánských hradeb Územní vývoj říše v letech 476–1400 císaře, chrám Hagia Sofia Vnitřek chrámu Hagia Sofia Byzantská říše, zkráceně nazývaná Byzanc, oficiálně Římská říše (řecky Βασιλεία Ῥωμαίων – Basileía Rhōmaíōn, latinsky Imperium Romanum), případně známá jako Východořímská říše (latinsky Imperium Romanum Orientale), byla v období pozdní antiky a středověku významná evropská mocnost a centrum (východního) křesťanského světa, rozprostírající se v oblastech východního Středomoří.

Nový!!: Markomani a Byzantská říše · Vidět víc »

Carnuntum

tetrarchů. Novodobé revizní výzkumy ale dospěly k závěru, že byla postavena až v polovině 4. století Carnuntum (v díle zeměpisce Klaudia Ptolemaia Καρνοιις) byl starověký římský legionářský tábor (Castrum) a město ve dnešním Rakousku.

Nový!!: Markomani a Carnuntum · Vidět víc »

Cassius Dio

Lucius Cassius Dio Cocceianus (řecky Δίων ὁ Κάσσιος) (kolem 155 nebo 163/164 – po roce 229), známý jako Cassius Dio, Dio Cassius nebo Dio byl starověký římský historik a státní úředník.

Nový!!: Markomani a Cassius Dio · Vidět víc »

Cheruskové

Hadriana (117-38), '''Cheruskové''' vyobrazeni na severozápadě Německa Cheruskové byli jedním z germánských kmenů obývající údolí řeky Rýn, roviny a lesy v severozápadním Německu (mezi dnešními městy Osnabrück a Hannover) během 1. století př. n. l. a 1. století.

Nový!!: Markomani a Cheruskové · Vidět víc »

Christianizace

Viktora Vasněcova. Christianizace (pokřesťanštění) je pojem označující proces konverze jedinců či většího množství lidí ke křesťanství.

Nový!!: Markomani a Christianizace · Vidět víc »

Commodus

Lucius Aurelius Commodus (31. srpna 161 Lanuvium – 31. prosince 192 Řím) byl římský císař panující v letech 177–192, nejprve jako spoluvládce svého otce Marka Aurelia, po 17. březnu 180 jako samovládce.

Nový!!: Markomani a Commodus · Vidět víc »

Drusus

Nero Claudius Drusus (14. ledna 38 př. n. l. – 14. září 9 př. n. l.)., nazývaný také Drusus starší (latinsky Drusus maior) nebo jen Drusus, byl římský politik a vojevůdce, nevlastní syn císaře Augusta.

Nový!!: Markomani a Drusus · Vidět víc »

Drusus Caesar

Drusus Julius Caesar (7 – 33) byl člen julsko-klaudijské dynastie a starší bratr pozdějšího římského císaře Caliguly.

Nový!!: Markomani a Drusus Caesar · Vidět víc »

Dunaj

Dunaj je po Volze druhá nejdelší řeka Evropy (30. nejdelší na světě), která protéká nebo tvoří státní hranici celkem 10 zemí (Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina).

Nový!!: Markomani a Dunaj · Vidět víc »

Durynsko

Svobodný stát Durynsko (německy Freistaat Thüringen) je spolková země ležící v samém středu Spolkové republiky Německo o rozloze 16 173 km² a 2,155 mil.

Nový!!: Markomani a Durynsko · Vidět víc »

Foederati

Foederati (latinsky spojenci) byly vojenské jednotky barbarských kmenů, především germánského původu, včleňované na základě smlouvy (foedus) do římské armády.

Nový!!: Markomani a Foederati · Vidět víc »

Frankové

Přibližná poloha původních franských kmenů Frankové (od slova frank, „troufalý“, „smělý“) tvořili volný svaz západogermánských kmenů, který sídlil od 3. století na pravém břehu řeky Rýna, a to u pobřeží Severního moře (sálští Frankové, salum.

Nový!!: Markomani a Frankové · Vidět víc »

Fréjus

Část akvaduktu z 1. století Vojenská pláž Fréjus je historické město v jihovýchodní Francii, na francouzské riviéře, asi 25 km jihozápadně od Cannes, při ústí řek Argens a Reyran.

Nový!!: Markomani a Fréjus · Vidět víc »

Fredegildus

Fredegildus také Fridegildus či Frigeridus (4. století -) byl markomanský král, který vládl v době římských císařů Valentiana a Gratiana.

Nový!!: Markomani a Fredegildus · Vidět víc »

Fritigil

Území Markomanů na počátku 4. století Fritigil (4. století – 5. století, také známa jako Fritigilda) byla královna germánského kmene Markomanů, vizigótského původu.

Nový!!: Markomani a Fritigil · Vidět víc »

Galicie

Galicie (galicijsky Galicia či Galiza, španělsky Galicia) je země na severozápadě Pyrenejského poloostrova a jedno ze 17 autonomních společenství Španělska.

Nový!!: Markomani a Galicie · Vidět víc »

Gallia Narbonensis

Římská říše kolem roku 120 n. l., červeně zvýrazněna Galie Narbonská Gallie kolem roku 1. Gallia Narbonensis, česky Galie Narbonská, byla římská provincie ležící na území dnešní Provence a Languedocu v jižní Francii.

Nový!!: Markomani a Gallia Narbonensis · Vidět víc »

Gallienus

Publius Licinius Egnatius Gallienus (218 – září 268 u Milána) byl římský císař vládnoucí v letech 253–268.

Nový!!: Markomani a Gallienus · Vidět víc »

Germanicus

Germanicus, mramorová socha v Lateránském muzeu v Římě Nero Claudius Germanicus (24. května 15 př. n. l. – 10. října 19 n. l. v Antiochii nad Orontem) byl římský vojevůdce, proslavený svými vojenskými výpravami do Germánie.

Nový!!: Markomani a Germanicus · Vidět víc »

Germáni

border.

Nový!!: Markomani a Germáni · Vidět víc »

Germánie

Římské provincie, zeleně vyznačena přibližná rozloha svobodné Germánie Germánie (latinsky Germania) případně Magna Germania („Velká Germánie“) či Germania libera („svobodná Germánie“) bylo ve starověku označení území východně od řeky Rýna, které obývaly veskrze germánské kmeny.

Nový!!: Markomani a Germánie · Vidět víc »

Godigisel

Godigisel také Godegisel, Godigisclus (cca 359 - 406) byl prvním známým králem Vandalů.

Nový!!: Markomani a Godigisel · Vidět víc »

Hermerich

Hermerich také Hermeric (okolo 360 - 441) byl první král germánského kmene Svébů.

Nový!!: Markomani a Hermerich · Vidět víc »

Hermunduři

Hadriána (vládl 117-138), ukazující hranice římského impéria a území osídlené Hermundury Hermunduři byl germánský kmen, který patřil ke kmeni Herminonů.

Nový!!: Markomani a Hermunduři · Vidět víc »

Herulové

dánských ostrovech. Herulové byli východogermánský kmen, pocházející zřejmě z jižní Skandinávie.

Nový!!: Markomani a Herulové · Vidět víc »

Herwig Wolfram

Herwig Wolfram (* 14. února 1934 Vídeň) je rakouský historik a emeritní profesor Vídeňské univerzity.

Nový!!: Markomani a Herwig Wolfram · Vidět víc »

Hunové

Hunové byli kočovný kmen či kmenový svaz, původem z Asie (Dálný východ), který se podílel na stěhování národů a výrazně přispěl k zániku Západořímské říše.

Nový!!: Markomani a Hunové · Vidět víc »

Ilýrie

Ilyrské kmeny v předřímském období Ilýrie (albánsky Iliria; řecky Iλλυρία, Illyría; latinsky Illyricum) bylo ve starověku území, rozkládající se na západě dnešního Balkánského poloostrova, jež obývaly divoké kmeny Ilyrů – starověkého národa indoevropského původu, dorozumívajícího se ilyrskými jazyky.

Nový!!: Markomani a Ilýrie · Vidět víc »

Itálie

Itálie (italsky Italia) je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově.

Nový!!: Markomani a Itálie · Vidět víc »

Julius Caesar

Gaius Julius Caesar Gaius Julius Caesar (soudobá výslovnost, výslovnost pochází až z pozdní antiky či raného středověku, 12./13. července 100 př. n. l. – 15. března 44 př. n. l. Řím) byl římský vojevůdce a politik a jeden z nejmocnějších mužů antické historie.

Nový!!: Markomani a Julius Caesar · Vidět víc »

Katvalda

Rozdělení Evropy mezi Římany a Germány na počátku našeho letopočtu. Marobudova říše Markomanů sousedila s římskou provincií Noricum. Katvalda (1. století) byl markomanský vůdce, který v roce 18 ovládl Marobudovu říši, když sesadil markomanského krále Marobuda z trůnu.

Nový!!: Markomani a Katvalda · Vidět víc »

Keltové

území, kde se dosud keltský jazyk používá Keltové je pojmenování velké skupiny kmenů, které ve starověku obývaly západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka, v sousedství Římanů, a představovaly tzv.

Nový!!: Markomani a Keltové · Vidět víc »

Kimbrové

Jutsku. Kimbrové byli kmen, který, spolu s Teutony a Ambrony, ohrožoval ve druhém století před našim letopočtem Římskou republiku.

Nový!!: Markomani a Kimbrové · Vidět víc »

Krušné hory

Krušné hory, dříve též Rudohoří (německy Erzgebirge, ve středověku staroněmecky Fergunna či Mirihwidu), jsou geomorfologický celek a pohoří podél česko-německé hranice na severozápadě Čech a jihu Saska.

Nový!!: Markomani a Krušné hory · Vidět víc »

Kvádové

Území obývané Kvády v 1. a 2. století našeho letopočtu Kvádové byli germánský kmen, který patřil k velkému germánskému celku Svébů.

Nový!!: Markomani a Kvádové · Vidět víc »

Labe

Labské louce Ústí Ploučnice do Labe v Děčíně U ústí Labe u Cuxhaven Labe (střední rod;, ženský rod) je jednou z největších řek a vodních cest Evropy.

Nový!!: Markomani a Labe · Vidět víc »

Langobardi

Migrace ze Skandinávie Langobardi byli příslušníci západogermánských kmenů pocházející z dolního Labe.

Nový!!: Markomani a Langobardi · Vidět víc »

Letopočet

Letopočet čili éra je souvislé číslování let od epochy, zvolené významné události, historické nebo legendární.

Nový!!: Markomani a Letopočet · Vidět víc »

Limes Romanus

(Kolín n. R - Řezno) Limes Romanus nebo jen limes (lat. cesta, později mez, hranice; 2. pád limitis), znamená dnes v širším smyslu pevninskou hranici Římské říše, v užším smyslu systém opevnění a celní hranici tam, kde nebyla určena řekami.

Nový!!: Markomani a Limes Romanus · Vidět víc »

Liturgie

Tradiční římskokatolická liturgie Řeckokatolická liturgie (Byzantská) - (Prešov, Slovensko) Nová římskokatolická liturgie Liturgie (z řec. λειτουργία veřejná služba, z λειτος veřejný a εργον dílo, práce) znamená dnes bohoslužbu, veřejné shromáždění podle tradice a pravidel toho kterého náboženství či církve.

Nový!!: Markomani a Liturgie · Vidět víc »

Liturgie svatého Jana Zlatoústého

Po většinu dní v roce se v pravoslavné a řeckokatolické církvi koná liturgie sv. Jana, archiepiskopa města Konstantinova, Zlatoústého.

Nový!!: Markomani a Liturgie svatého Jana Zlatoústého · Vidět víc »

Lucius Verus

Lucius Aurelius Verus (15. prosince 130 – leden nebo únor 169), rodným jménem Lucius Ceionius Commodus, běžně známý jako Lucius Verus, byl od roku 161 až do své smrti římským císařem a spoluvládcem Marka Aurelia.

Nový!!: Markomani a Lucius Verus · Vidět víc »

Marco Iallio Basso Fabio Valeriano

Fragment latinského nápisu dochovaný na náhrobku Fabia Valeriana Marco Iallio Basso Fabio Valeriano (Marcus Fabius Iallus Bassus Valerianus) (120 - 170 Dácie) byl římský politik a vojevůdce.

Nový!!: Markomani a Marco Iallio Basso Fabio Valeriano · Vidět víc »

Marcus Aurelius

Marcus Aurelius Antoninus Augustus (26. dubna 121 – 17. března 180), byl římským císařem v letech 161 až 180, přičemž náležel k tzv.

Nový!!: Markomani a Marcus Aurelius · Vidět víc »

Marka (území)

Marka bylo ve středověku pohraniční území či politická jednotka při hranici říše.

Nový!!: Markomani a Marka (území) · Vidět víc »

Markomanské války

Markomanské války představovaly sérii válek, které proběhly v době vlády římského císaře Marka Aurelia mezi lety 166 až 180, kdy ze severu vpadly do římské říše početné kmeny Sarmatů, po nichž následovali germánští Markomani a Kvádové.

Nový!!: Markomani a Markomanské války · Vidět víc »

Marobud

Marobud, také Marbod, Marobod, Maroboduus (35 - 30 př. n. l. - 37/38 n. l., Ravenna) byl markomanský král a první historicky doložený panovník, který vládl na dnešním českém území v období 9-6 př. n. l. - 17/18 n. l. Dochovaná forma jeho jména má keltský tvar.

Nový!!: Markomani a Marobud · Vidět víc »

Milán

Milán (v milánském dialektu Milan) je druhé největší italské město, hlavní město oblasti Lombardie a provincie Milano (Metropolitní město Milán).

Nový!!: Markomani a Milán · Vidět víc »

Mohan

Mohan je řeka v Německu, která patří mezi nejznámější německé řeky.

Nový!!: Markomani a Mohan · Vidět víc »

Mor

Mor v širším, resp.

Nový!!: Markomani a Mor · Vidět víc »

Morava

Morava (latinsky Moravia, německy Mähren, polsky Morawy) je jedna ze tří historických zemí České republiky.

Nový!!: Markomani a Morava · Vidět víc »

Morava (řeka)

Morava je řeka ve střední Evropě, významný levý přítok Dunaje.

Nový!!: Markomani a Morava (řeka) · Vidět víc »

Noricum

Noricum bylo keltské království (latinsky Regnum Noricum), přesněji federace třinácti keltských a ilyrských kmenů, jež byla později začleněna do Římské říše jako její provincie.

Nový!!: Markomani a Noricum · Vidět víc »

Ostrogóti

Švédska Ostrogóti (též Východní Gótové, latinsky Ostrogothi nebo Austrogothi) byli východogermánské etnikum, které výrazně zasáhlo do událostí doby stěhování národů.

Nový!!: Markomani a Ostrogóti · Vidět víc »

Panonie

legií Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna provincie Panonie Panonie (latinsky Pannonia) byla mezi léty 9–433 provincií římské říše, jež zhruba do poloviny 1. století nesla název Illyricum inferius.

Nový!!: Markomani a Panonie · Vidět víc »

Pavel Orosius

Paulus Orosius byl galský křesťanský kněz, historik a teolog.

Nový!!: Markomani a Pavel Orosius · Vidět víc »

Plinius starší

Gaius Plinius Secundus, známý též jako Plinius Maior, česky Plinius Starší, (23 Novum Comum – 24. srpna 79 Stabie) byl římský válečník a filosof, autor nejvýznamnější přírodovědné encyklopedie starého Říma, Naturalis historia (dokončeno roku 77), která měla 37 svazků.

Nový!!: Markomani a Plinius starší · Vidět víc »

Portugalsko

Portugalsko (portugalsky: Portugal), oficiálně Portugalská republika (portugalsky: República Portuguesa) je evropský stát nacházející se na samém jihozápadním cípu světadílu, v západní části Pyrenejského poloostrova.

Nový!!: Markomani a Portugalsko · Vidět víc »

Pragermánština

Pragermánština, nebo také starogermánština, je předpokládaným společným předchůdcem (prajazykem) všech germánských jazyků, jako je novodobá angličtina, nizozemština, afrikánština, němčina, dánština, norština, islandština, faerština, a švédština.

Nový!!: Markomani a Pragermánština · Vidět víc »

Publius Quinctilius Varus

Publius Quinctilius Varus (46 př. n. l. v Cremoně - 9 n. l. v Germánii) byl římský politik a generál za vlády císaře Augusta, známý především pro ztrátu tří římských legií a svého vlastního života v bitvě v Teutoburském lese (také jako Varova bitva nebo Hermannova bitva).

Nový!!: Markomani a Publius Quinctilius Varus · Vidět víc »

Radagaisus

Radagaisus (4. století – 23. srpna 406) byl gotský král, který koncem roku 405 a v první polovině roku 406 vedl invazi do Starověkého Říma.

Nový!!: Markomani a Radagaisus · Vidět víc »

Ravenna

Ravenna je italské město v oblasti Emilia-Romagna, hlavní město stejnojmenné provincie, sídlo arcibiskupa a jedno z historicky nejvýznamnějších míst v Itálii.

Nový!!: Markomani a Ravenna · Vidět víc »

Rýn

Rýn (jméno pochází z keltského Renos) je řeka v Západní Evropě, která patří mezi nejdelší evropské řeky.

Nový!!: Markomani a Rýn · Vidět víc »

Sarmati

Přibližné rozšíření východoíránských jazyků Sarmati byl původem íránský kočovný a pastevecký lid, příbuzný se Skythy, Médy a Peršany.

Nový!!: Markomani a Sarmati · Vidět víc »

Sasko

Svobodný stát Sasko (německy: Freistaat Sachsen; hornolužickosrbsky: Swobodny Stat Sakska) je jedna ze 16 spolkových zemí Německa.

Nový!!: Markomani a Sasko · Vidět víc »

Severní Afrika

Severní Afrika, která je od zbytku afrického kontinentu oddělena pouští Sahara představuje nejsevernější část tohoto kontinentu.

Nový!!: Markomani a Severní Afrika · Vidět víc »

Slezsko

Slezsko (slezskoněmecky Schläsing, latinsky Silesia) je historické území, rozkládající se v současnosti převážně v Polsku, zčásti v Česku a z malé části (územní výběžek a tři exklávy) v Německu.

Nový!!: Markomani a Slezsko · Vidět víc »

Slované

Slované jsou etnická a jazyková skupina Indoevropanů, žijící především ve střední a východní Evropě. Do historie výrazně poprvé vstoupili na počátku 6. století, kdy započala jejich expanze do velké části Evropy. Mnoho Slovanů později také osídlilo Sibiř, střední Asii a emigrovalo do různých částí světa. Slované obývají okolo poloviny území Evropy a je to největší etnicko-jazyková skupina v Evropě. Podle svého jazyka jsou Slované děleni na východní (Bělorusové, Rusové a Ukrajinci), západní (Češi, Lužičtí Srbové, Poláci, Slováci) a jižní (Bulhaři, Chorvati, Slovinci, Srbové a Makedonci). Kromě toho existují uvnitř uvedených etnik skupiny, které jsou někdy považovány za samostatné národy, resp. jsou národy in statu nascendi a jejich etnicita je předmětem sporů (Černohorci, Goranci, Kašubové, Moravané, Pomaci, Rusíni, Slezané). V minulosti patřily mezi Slovany i kmeny dnes již vymřelé: Polabští Slované a Pobaltští Slované (a v jejich rámci další kmeny).

Nový!!: Markomani a Slované · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Markomani a Starověký Řím · Vidět víc »

Stěhování národů

Pojmem stěhování národů se označují rozsáhlé migrace obyvatelstva (tzv. barbarských kmenů a jejich skupin), které probíhaly koncem starověku a počátkem středověku.

Nový!!: Markomani a Stěhování národů · Vidět víc »

Stilicho

Flavius Stilicho (příležitostně psáno také Stilico) (359 – 22. srpen 408) byl vysoce postavený západořímský generál (magister militum) a patricius polobarbarského původu.

Nový!!: Markomani a Stilicho · Vidět víc »

Strabón

Strabón (64 př. n. l. Amaseia v Pontu – 19 až 24 n. l.) byl starořecký filosof, historik a geograf.

Nový!!: Markomani a Strabón · Vidět víc »

Svatý Ambrož

Svatý Ambrož, lat. Aurelius Ambrosius (kolem 340 v Trevíru – 4. duben 397 v Miláně) byl latinský církevní otec, od roku 374 biskup v Miláně.

Nový!!: Markomani a Svatý Ambrož · Vidět víc »

Svatý Augustin

Nejstarší Augustinovo vyobrazení (Řím, bazilika sv. Jana v Lateránu, 6. stol.) Sandra Botticelliho (kolem r. 1480) Karlově mostě Svatý Augustin, též Augustin z Hippa nebo Augustin z Hippony, latinsky Aurelius Augustinus (13. listopadu 354, Thagaste, dnes Souk-Ahras v Alžírsku – 28. srpna 430, Hippo Regius, dnes Annaba v Alžírsku), byl biskup a učitel církve v období pozdního římského císařství; je též svatým katolické církve, jehož svátek připadá na 28. srpna.

Nový!!: Markomani a Svatý Augustin · Vidět víc »

Svébové

Svébové (též Suebové, Svévové) bylo východogermánské etnikum, které na přelomu letopočtu žilo poblíž Baltského moře.

Nový!!: Markomani a Svébové · Vidět víc »

Tacitus

Vídni Publius (též Gaius) Cornelius Tacitus (kolem 55 n. l. – 115, pravděpodobně 120, nejpozději 124) byl římský historik, právník a senátor, považovaný za jednoho z největších antických dějepisců.

Nový!!: Markomani a Tacitus · Vidět víc »

Teutoni

Jutského poloostrova ukazuje původní domovinu Teutonů. Teutoni byli řeckými i římskými autory označováni za germánský kmen (Strabónem či Marcem Velleiem Paterculem), který je zmiňován v těsných souvislostech s Kimbry.

Nový!!: Markomani a Teutoni · Vidět víc »

Tiberius

Tiberius Julius Caesar Augustus (rodným jménem Tiberius Claudius Nero; 16. listopadu 42 př. n. l. – 16. března 37) byl římský císař od roku 14 až do své smrti.

Nový!!: Markomani a Tiberius · Vidět víc »

Vandalové

Mapa germánských kmenů kolem roku 100 n. l. (bez Skandinávie), Vandalové tmavě zeleně Vandalové byli germánský kmen, jazykově patřící k východogermánské skupině indoevropské jazykové skupiny, pocházející údajně ze Skandinávie či břehů okolo Baltského moře.

Nový!!: Markomani a Vandalové · Vidět víc »

Vangio a Sido

Vangio a Sido (1. století) byli dva bratři z germánského kmene Kvádů, kteří se kolem roku 50 zmocnili vlády nad Vanniovým královstvím (Regnum Vannianum)Tacitus. The Annals.2.63, které se rozkládalo na území mezi řekou Moravou a Váhem, Tacitus přímo uvádí Danuvium ultra inter flumina Marum et Cusum. Jednalo se o území dnešního západního Slovenska a pravděpodobně i příhraničí Moravy a Dolního Rakouska.

Nový!!: Markomani a Vangio a Sido · Vidět víc »

Vanniovo království

Vanniovo království (latinsky regnum Vannianum) byla první politická jednotka založená na území mezi řekami Marus a Cusus (Moravou a Váhem), založena římským konzulem Drusem Cornelius Tacitus Annals na počátku 1. století n. l. někdy mezi lety 19 až 21 (zdroje se liší).

Nový!!: Markomani a Vanniovo království · Vidět víc »

Vannius

Vannius (- po roce 50, Panonie) byl král germánského kmene KvádůTacitus.

Nový!!: Markomani a Vannius · Vidět víc »

Vazal

Označení vazal pochází z lenních vztahů, které tvořily podstatu feudálního státu zejména ve středověké Evropě.

Nový!!: Markomani a Vazal · Vidět víc »

Vídeňská pánev

Vídeňská pánev (německy Wiener Becken, slovensky Viedenská kotlina) je subprovincie (severozápadní část) Západopanonské pánve v Rakousku, Česku (zejména Jihomoravská pánev – Dolnomoravský úval) a na Slovensku (Záhorská nížina).

Nový!!: Markomani a Vídeňská pánev · Vidět víc »

Velleius Paterculus

Velleius Paterculus (19 př. n. l. – 30 n. l.) byl římský historik a úředník.

Nový!!: Markomani a Velleius Paterculus · Vidět víc »

Vibilius

Vibilius nebo Vibillius (1. století) byl v 1.

Nový!!: Markomani a Vibilius · Vidět víc »

Zápisky o válce galské

Zápisky o válce galské (lat. Commentarii de bello Gallico) jsou nejproslulejším dílem římského politika, vojevůdce a spisovatele Gaia Iulia Caesara.

Nový!!: Markomani a Zápisky o válce galské · Vidět víc »

1. století př. n. l.

1.

Nový!!: Markomani a 1. století př. n. l. · Vidět víc »

2. století

2.

Nový!!: Markomani a 2. století · Vidět víc »

4. století

4.

Nový!!: Markomani a 4. století · Vidět víc »

6 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Markomani a 6 př. n. l. · Vidět víc »

9

Bez popisu.

Nový!!: Markomani a 9 · Vidět víc »

9 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Markomani a 9 př. n. l. · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Markomané.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »