Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Ras (protein)

Index Ras (protein)

Protein Ras Ras (též p21ras) je rodina genů ze skupiny protoonkogenů, které kódují malé monomerické proteiny schopné vázat na sebe GTP.

24 vztahy: Adenylátcykláza, Bílkovina, Buněčná diferenciace, Buněčná signalizace, Cdc42, Cyklický adenosinmonofosfát, Eukaryota, Funkční skupina, Gen, GTPáza, Guanosindifosfát, Guanosintrifosfát, Houby, MAP kináza, Monomer, Mutace, Onkogen, Pohlavnost, Proliferace, Rac (protein), Rakovina, Rho (rodina), Tyrosinkinázový receptor, Uhlovodíky.

Adenylátcykláza

Reakce katalyzovaná adenylátcyklázou Adenylátcykláza (též adenylylcykláza, případně adenylcykláza) je enzym, jenž katalyzuje syntézu cyklického adenosinmonofosfátu (cAMP).

Nový!!: Ras (protein) a Adenylátcykláza · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Ras (protein) a Bílkovina · Vidět víc »

Buněčná diferenciace

Buněčná diferenciace je koncept vývojové biologie, který představuje proces, jímž z totipotentní („všehoschopné“) nespecializované buňky (např. embryonální buňky, buňky kmenové a u rostlin meristém) vzniká buňka strukturně i funkčně specializovaná.

Nový!!: Ras (protein) a Buněčná diferenciace · Vidět víc »

Buněčná signalizace

Buněčná signalizace je souhrn všech prostředků, jež používají buňky ke vzájemné komunikaci.

Nový!!: Ras (protein) a Buněčná signalizace · Vidět víc »

Cdc42

Cdc42 (Cell division control protein 42 homolog) je malá GTPáza z Rho rodiny, původně identifikovaná mezi Cdc geny S. cerevisiae, jejichž mutace narušuje buněčný cyklus.

Nový!!: Ras (protein) a Cdc42 · Vidět víc »

Cyklický adenosinmonofosfát

Cyklický adenosinmonofosfát (cAMP, cyklický AMP) je derivátem adenosintrifosfátu (ATP) a většina prokaryotických i eukaryotických buněk ho využívá jako vnitrobuněčného druhého posla v řadě signálních drah.

Nový!!: Ras (protein) a Cyklický adenosinmonofosfát · Vidět víc »

Eukaryota

Eukaryota (též Eukarya či česky jaderní) je velká skupina (doména) jednobuněčných a mnohobuněčných organismů, jako jsou například živočichové, rostliny, houby nebo prvoci.

Nový!!: Ras (protein) a Eukaryota · Vidět víc »

Funkční skupina

V organické chemii je funkční skupina určitá skupina atomů v molekule, která jí přidává určité charakteristické vlastnosti.

Nový!!: Ras (protein) a Funkční skupina · Vidět víc »

Gen

eukaryotické DNA Gen je jeden ze základních genetických pojmů.

Nový!!: Ras (protein) a Gen · Vidět víc »

GTPáza

programované buněčné smrti GTPáza (GTP fosfohydroláza) je enzym ze skupiny hydroláz, který mění (konkrétně hydrolyzuje) guanosintrifosfát (GTP) na guanosindifosfát (GDP).

Nový!!: Ras (protein) a GTPáza · Vidět víc »

Guanosindifosfát

thumb Guanosindifosfát (GDP) je nukleotid, jehož molekula se skládá z monosacharidu ribózy, báze guaninu a dvou fosfátových skupin.

Nový!!: Ras (protein) a Guanosindifosfát · Vidět víc »

Guanosintrifosfát

Guanosintrifosfát (GTP) je nukleotid s třemi fosfátovými skupinami, který je možno považovat za analog ATP.

Nový!!: Ras (protein) a Guanosintrifosfát · Vidět víc »

Houby

Houby (Fungi, dříve Mycophyta) představují velkou skupinu živých organismů dříve řazenou k rostlinám, ale nyní vyčleněnou jako samostatnou říši.

Nový!!: Ras (protein) a Houby · Vidět víc »

MAP kináza

Složité vztahy panující mezi různými členy MAP kaskád MAP kinázy (z angl. mitogen-activated protein kinases – mitogenem aktivované proteinkinázy) jsou enzymy ze skupiny kináz, které se účastní širokého spektra buněčných pochodů, jako je regulace exprese genů, mitóza, buněčná diferenciace a proliferace, ale i programovaná buněčná smrt.

Nový!!: Ras (protein) a MAP kináza · Vidět víc »

Monomer

Monomer je výchozí látka používaná k výrobě makromolekulárních látek tzv.

Nový!!: Ras (protein) a Monomer · Vidět víc »

Mutace

Mutace je dědičná změna genotypu.

Nový!!: Ras (protein) a Mutace · Vidět víc »

Onkogen

Onkogen je gen, který způsobuje rakovinné bujení.

Nový!!: Ras (protein) a Onkogen · Vidět víc »

Pohlavnost

Pohlavnost (existence několika pohlaví) představuje rozdělení jedinců druhu na dvě nebo více skupin s odlišnými vlastnostmi a úlohami, které souvisí s pohlavním rozmnožováním.

Nový!!: Ras (protein) a Pohlavnost · Vidět víc »

Proliferace

Proliferace buněk (viditelná je probíhající mitóza); zde konkrétně na modelu HeLa buněk Proliferace (z lat. proles–potomstvo, fero–nesu) znamená hojné množení, bujení, novotvoření, například skupiny buněk.

Nový!!: Ras (protein) a Proliferace · Vidět víc »

Rac (protein)

Rac1 protein, struktura Rac jsou malé G-proteiny (GTPázy) z Rho/Rac rodiny.

Nový!!: Ras (protein) a Rac (protein) · Vidět víc »

Rakovina

Normální buňky reagují na neopravitelné poškození programovou smrtí – apoptózou. Nádorové buňky jsou k mechanizmům apoptózy jen omezeně vnímavé Rakovina nebo též nádorové onemocnění je různorodá skupina chorob, jejichž společným rysem je to, že některá populace vlastních buněk organismu se vymkne kontrole a začne relativně autonomně růst, ačkoli za normálních okolností jsou buňky schopny svou mutaci detekovat a opravit, anebo se případně alespoň seberozložit apoptózou.

Nový!!: Ras (protein) a Rakovina · Vidět víc »

Rho (rodina)

Rho rodina, též Rho/Rac rodina, je skupina malých GTPáz, které hrají důležitou roli v regulaci aktinového cytoskeletu (mikrofilament).

Nový!!: Ras (protein) a Rho (rodina) · Vidět víc »

Tyrosinkinázový receptor

Inzulinový receptor náležející do skupiny tyrozinkinázových receptorů Tyrozinkinázový receptor (anglicky RTK - receptor tyrosine kinase) je označení pro skupinu receptorů, které se nacházejí na vnějším povrchu membrán buněk.

Nový!!: Ras (protein) a Tyrosinkinázový receptor · Vidět víc »

Uhlovodíky

Uhlovodík je označení pro organickou sloučeninu, jejíž molekula se skládá pouze z atomů uhlíku (C) a vodíku (H).

Nový!!: Ras (protein) a Uhlovodíky · Vidět víc »

Přesměrování zde:

P21ras, Protein ras, Ras (G protein), Ras protein.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »