Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Z3

Index Z3

Z3 replika vystavená v Německém muzeu v Berlíně Z3 od Konráda Zuse byl první funkční programovatelný počítací stroj.

49 vztahy: Aritmeticko-logická jednotka, Číslicová technika, Berlín, Bit, Booleova algebra, Charles Babbage, Claude Shannon, Colossus (počítač), Desítková soustava, Dvojková soustava, EDSAC, Elektromagnetické relé, Elektronika, Elektronka, ENIAC, George Boole, Gottfried Wilhelm Leibniz, Harvard Mark I, Hertz, Instrukční sada, John von Neumann, Kilogram, Konrad Zuse, Massachusettský technologický institut, Mnichov, Operační paměť, Paměť se zpožďovací linkou, Pohyblivá řádová čárka, Sekunda, Slovo (paměťová jednotka), Technická univerzita Berlín, Turingův stroj, Turingovská úplnost, Watt, Wilhelm Schickard, Z3, Zásobníkový počítač, 1623, 1830, 1936, 1937, 1941, 1943, 1944, 1945, 1948, 1949, 1960, 1998.

Aritmeticko-logická jednotka

Aritmeticko-logická jednotka (schéma) Aritmeticko-logická jednotka (ALU podle anglického arithmetic logic unit) je jedna ze základních komponent počítačového procesoru (tou druhou je řadič), ve které se provádějí všechny aritmetické (např. sčítání, násobení, bitový posuv, …) a logické (logický součin, negace, …) výpočty.

Nový!!: Z3 a Aritmeticko-logická jednotka · Vidět víc »

Číslicová technika

Integrované obvody Binární hodiny Číslicová technika je označení pro obor zabývající se zařízeními, která zpracovávají signály nespojitě ve formě číslicových dat (na rozdíl od zařízení, která je zpracovávají spojitě a označují se analogová).

Nový!!: Z3 a Číslicová technika · Vidět víc »

Berlín

Berlín (německy Berlin, IPA) je hlavní a největší město Německa a zároveň městskou spolkovou zemí Spolkové republiky Německo. Hlavním městem Německa se stal roku 1991 a od znovusjednocení Německa 3. října 1990, a tím i obou částí města – západní a východní, patří Berlín mezi největší města v Evropě a je největším městem Evropské unie. Zcela jej obklopuje spolkový stát Braniborsko. Žije zde obyvatel. V metropolitní oblasti Berlína žije přibližně 4,5 milionu obyvatel, takže je po Porúří druhou nejlidnatější oblastí v Německu. Ve 20. letech 20. století byl Berlín třetím největším městem na světě. Metropolitní region Berlín-Braniborsko je třetí největší metropolitní oblastí po Porýní-Porúří a Porýní-Pomohaní. Berlín leží v rovině, na břehu řeky Sprévy, která se vlévá do Havoly – pravostranného přítoku Labe, v západní čtvrti Špandava. Mezi hlavní topografické rysy města patří mnoho jezer v západních a jihovýchodních čtvrtích, z nichž největší je jezero Müggelsee. Jezera jsou tvořena výše zmíněnými řekami. Asi jednu třetinu rozlohy města tvoří lesy, parky, zahrady, řeky, vodní kanály a jezera. Město leží v oblasti středoněmeckých dialektů, konkrétně existuje přímo berlínský, který je podskupinou lužických dialektů. Existence města je prvně doložena ze 13. století. Tehdy se zde křížily dvě důležité obchodní stezky. V 15. století se stalo hlavním městem Braniborského markrabství (1417–1701) a Pruského království (1701–1918), jeho důležitost však vzrostla zejména roku 1871, kdy se stalo hlavním městem Německé říše (1871–1918). Od té doby si pozici nejdůležitějšího německého města Berlín podržel i za Výmarské republiky (1918–1933) a Třetí říše (1933–1945). Po druhé světové válce bylo válkou poničené město rozděleno na čtyři sektory patřící vítězům druhé světové války. Sovětský sektor (Východní Berlín) se stal hlavním městem menšího východního Německa, kdežto metropolí západního Německa se stal Bonn. V té době část města, tzv. Západní Berlín, který vznikl z francouzské, britské a americké části, měla status nezávislého státu, byť v zásadě kulturně i politicky přináležela k západnímu Německu. Obě části města byly od roku 1961 odděleny Berlínskou zdí, která se stala symbolem studené války a její pád roku 1989 pak symbolem pádu komunismu v Evropě. Po znovusjednocení Německa 3. října 1990 se sjednotilo znovu i město a stalo se opět celoněmeckou metropolí. Přesídlil sem i parlament – Německý spolkový sněm, pro nějž byla rekonstruována budova Říšského sněmu. Berlín je světovým centrem kultury, politiky, médií a vědy. Ekonomika města je založena high-tech firmách a sektoru služeb, který zahrnuje širokou škálu společností. Berlín je také evropským dopravním uzlem letecké a železniční dopravy. Sám má velmi složitou síť veřejné dopravy. Berlín je domovem světově uznávaných univerzit, jako je Humboldtova univerzita, Svobodná univerzita Berlín, Univerzita umění v Berlíně nebo Technická univerzita Berlín. Berlínská zoologická zahrada je nejnavštěvovanější zoologickou zahradou v Evropě. Proslulým je každoroční filmový festival obvykle nazývaný zkráceně Berlinale. Filmy se natáčí například ve studiích Babelsberg. Celkově je město stále oblíbenějším cílem filmařů. Známou lokalitou je Ostrov muzeí, kde se krom pěti slavných muzeí nachází i Berlínská katedrála. Ostrov patří ke třem berlínským položkám zapsaným na seznam Světového dědictví UNESCO. Dalšími dvěma jsou paláce a parky v Postupimi a Berlíně a skupina modernistických budov z let 1913–1934. K dalším symbolům města patří Braniborská brána, třída Unter den Linden, Postupimské náměstí, Židovský památník, Vítězný sloup, East Side Gallery, Alexanderplatz a nedaleko stojící berlínský televizní vysílač, nejvyšší stavba v Německu s výškou 368 metrů. Na území města se nacházejí tři lokality světového kulturního dědictví UNESCO: Ostrov muzeí, Paláce a parky v Postupimi a Berlíně a Moderní berlínské bytové stavby.

Nový!!: Z3 a Berlín · Vidět víc »

Bit

Bit (z anglického binary digit – dvojková číslice; angl. bit.

Nový!!: Z3 a Bit · Vidět víc »

Booleova algebra

Booleova algebra je algebraická struktura se dvěma binárními a jednou unární operací, která zobecňuje vlastnosti množinových a logických operací.

Nový!!: Z3 a Booleova algebra · Vidět víc »

Charles Babbage

Charles Babbage (26. prosince 1791 – 18. října 1871) byl anglický matematik, filozof, vynálezce, vizionář a strojní inženýr, který jako první přišel s nápadem sestrojit programovatelný stroj – počítač (v době jeho života se pojmem počítač označoval člověk, který počítá).

Nový!!: Z3 a Charles Babbage · Vidět víc »

Claude Shannon

Claude Elwood Shannon (30. dubna 1916 Petoskey, Michigan – 24. února 2001 Boston, Massachusetts), byl americký elektronik a matematik, zvaný „otec teorie informace“.

Nový!!: Z3 a Claude Shannon · Vidět víc »

Colossus (počítač)

Fotka počítače Colossus Colossus byl tajný britský počítač, navržený a postavený roku 1943 pro analýzu zachycených německých rádiových depeší zakódovaných přístroji typu Lorenz SZ.

Nový!!: Z3 a Colossus (počítač) · Vidět víc »

Desítková soustava

Desítková soustava či dekadická soustava je poziční číselná soustava se základem 10.

Nový!!: Z3 a Desítková soustava · Vidět víc »

Dvojková soustava

Dvojková soustava (binární soustava, dyadická soustava) je číselná soustava, která používá pouze dvě číslice: 0 a 1.

Nový!!: Z3 a Dvojková soustava · Vidět víc »

EDSAC

EDSAC EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator) byl britský počítač z poloviny 20. století.

Nový!!: Z3 a EDSAC · Vidět víc »

Elektromagnetické relé

Elektromagnetické relé - schematická značka relé s jedním přepínacím kontaktem. Svorky A1 a A2 jsou k cívce, svorka 11 bývá nazývana společnou (COM), svorka 12 rozpínací (NC) a svorka 14 spínací (NO). Elektromagnetické relé je elektrotechnická součástka, která obsahuje elektromagneticky ovládané kontakty, fungující jako spínač.

Nový!!: Z3 a Elektromagnetické relé · Vidět víc »

Elektronika

Pájení elektronické součástky Třížílový vodič Elektronika je elektrotechnický obor, který studuje a využívá přístrojů fungujících na principu řízení toku elektronů nebo jiných elektricky nabitých částic, zejména pomocí polovodičů.

Nový!!: Z3 a Elektronika · Vidět víc »

Elektronka

Vnitřek elektronky DAC21 (diody-triody) s označením hlavních součástí Konstrukce triody- katoda (fillament – žhavení, cathode)- mřížka (grid)- anoda (plate, anode)- baňka (envelope) Elektronka je elektrotechnická součástka využívající pro svoji činnost vedení elektrického proudu ve vakuu.

Nový!!: Z3 a Elektronka · Vidět víc »

ENIAC

Počítač ENIAC ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) je jeden z historicky prvních, turingovsky úplných, elektronkových počítačů.

Nový!!: Z3 a ENIAC · Vidět víc »

George Boole

George Boole (2. listopadu 1815 Lincoln – 8. prosince 1864 Ballintemple u Corku) byl britský matematik a filosof, známý jako objevitel základů moderní aritmetiky, nazvané později Booleovou algebrou.

Nový!!: Z3 a George Boole · Vidět víc »

Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm von Leibniz (1. července 1646 Lipsko – 14. listopadu 1716 Hannover, jeho jméno se někdy uvádí jako Leibnitz) byl německý filosof, vědec, matematik a teolog píšící převážně v latině a francouzštině.

Nový!!: Z3 a Gottfried Wilhelm Leibniz · Vidět víc »

Harvard Mark I

Harvard Mark I Harvard Mark I je plně automatický počítač.

Nový!!: Z3 a Harvard Mark I · Vidět víc »

Hertz

Hertz (značka Hz; celým slovem hertz, s malým h; výslovnost) je jednotkou frekvence (kmitočtu) v soustavě SI.

Nový!!: Z3 a Hertz · Vidět víc »

Instrukční sada

Instrukční sada (zkratka ISA), označovaná také jako architektura, je obecný popis organizačních, funkčních a provozních principů procesoru, z pohledu programátora je to seznam dostupných mechanismů pro programování.

Nový!!: Z3 a Instrukční sada · Vidět víc »

John von Neumann

John von Neumann (maďarsky Neumann János, 28. prosince 1903 Budapešť, Rakousko-Uhersko – 8. února 1957 Washington, D.C., Spojené státy americké) byl americký matematik maďarského původu, který značnou mírou přispěl k oborům jako jsou kvantová fyzika, funkcionální analýza, teorie množin, ekonomie, informatika, numerická analýza, hydrodynamika, statistika a mnoho dalších matematických disciplín.

Nový!!: Z3 a John von Neumann · Vidět víc »

Kilogram

Přibližná podoba bývalého mezinárodního prototypu kilogramu Kilogram (hovorově kilo) je základní jednotka hmotnosti, značka je kg.

Nový!!: Z3 a Kilogram · Vidět víc »

Konrad Zuse

Konrad Zuse (22. června 1910, Berlín – 18. prosince 1995, Hünfeld) byl německý inženýr a počítačový průkopník.

Nový!!: Z3 a Konrad Zuse · Vidět víc »

Massachusettský technologický institut

Massachusettský technologický institut (Massachusetts Institute of Technology, MIT, česky někdy Massachusettský technický institut) je soukromá koedukovaná výzkumná univerzita ve městě Cambridge amerického státu Massachusetts.

Nový!!: Z3 a Massachusettský technologický institut · Vidět víc »

Mnichov

Mnichov (bavorsky Minga,,, staroněmecky Munichen – bei den Mönchen – u mnichů) je hlavní město Bavorska, které leží v podhůří Alp na řece Isar a s 1,5 miliony obyvatel je to třetí největší město v Německu (po Berlíně a Hamburku).

Nový!!: Z3 a Mnichov · Vidět víc »

Operační paměť

Operační, vnitřní neboli hlavní paměť počítače je paměť umožňující čtení i zápis, používaná pro ukládání dat po dobu běhu spuštěného programu.

Nový!!: Z3 a Operační paměť · Vidět víc »

Paměť se zpožďovací linkou

Paměť se zpožďovací linkou je elektronická paměť, která se používala v prvních počítačích.

Nový!!: Z3 a Paměť se zpožďovací linkou · Vidět víc »

Pohyblivá řádová čárka

Ve výpočetní technice se pohyblivou řádovou čárkou nebo plovoucí řádovou čárkou rozumí způsob reprezentace čísel, která by byla moc malá nebo velká pro vyjádření v pevné řádové čárce.

Nový!!: Z3 a Pohyblivá řádová čárka · Vidět víc »

Sekunda

Světélko blikající jednou za sekundu Sekunda (značka s, ale někdy též nesprávně označovaná jako sec, sek apod.) je základní jednotka času (nebo také doby trvání) v soustavě SI.

Nový!!: Z3 a Sekunda · Vidět víc »

Slovo (paměťová jednotka)

Hovoříme-li o počítačích, označujeme pojmem slovo (používá se i anglický výraz word) největší počet bitů, se kterým počítač pracuje, když zpracovává data.

Nový!!: Z3 a Slovo (paměťová jednotka) · Vidět víc »

Technická univerzita Berlín

Technická univerzita Berlín (do roku 1946) je technická vysoká škola založená roku 1770 v Berlíně.

Nový!!: Z3 a Technická univerzita Berlín · Vidět víc »

Turingův stroj

Umělecké znázornění Turingova stroje Turingův stroj (TS) je teoretický model počítače popsaný matematikem Alanem Turingem, který se používá pro modelování algoritmů v teorii vyčíslitelnosti.

Nový!!: Z3 a Turingův stroj · Vidět víc »

Turingovská úplnost

Turingovská úplnost je pojem z oboru teorie vyčíslitelnosti: Turingovsky kompletní, turingovsky úplný nebo turingovsky ekvivalentní je stroj (počítač), programovací jazyk, úloha nebo abstraktní stroj, který má stejnou výpočetní sílu jako Turingův stroj.

Nový!!: Z3 a Turingovská úplnost · Vidět víc »

Watt

Watt, W je hlavní jednotka výkonu v SI.

Nový!!: Z3 a Watt · Vidět víc »

Wilhelm Schickard

Wilhelm Schickard (22. dubna 1592 Herrenberg, Württembersko – 24. října 1635 Tübingen) byl německý polyhistor a především konstruktér prvního mechanického kalkulátoru.

Nový!!: Z3 a Wilhelm Schickard · Vidět víc »

Z3

Z3 replika vystavená v Německém muzeu v Berlíně Z3 od Konráda Zuse byl první funkční programovatelný počítací stroj.

Nový!!: Z3 a Z3 · Vidět víc »

Zásobníkový počítač

Zásobníkový počítač je výpočetní stroj pracující pouze s celými čísly a oproti běžným počítačům má velká omezení v práci s paměťovými buňkami.

Nový!!: Z3 a Zásobníkový počítač · Vidět víc »

1623

1623 (MDCXXIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Z3 a 1623 · Vidět víc »

1830

1830 (MDCCCXXX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Z3 a 1830 · Vidět víc »

1936

1936 (MCMXXXVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Z3 a 1936 · Vidět víc »

1937

1937 (MCMXXXVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Z3 a 1937 · Vidět víc »

1941

1941 (MCMXLI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Z3 a 1941 · Vidět víc »

1943

1943 (MCMXLIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Z3 a 1943 · Vidět víc »

1944

1944 (MCMXLIV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Z3 a 1944 · Vidět víc »

1945

1945 (MCMXLV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Z3 a 1945 · Vidět víc »

1948

1948 (MCMXLVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Z3 a 1948 · Vidět víc »

1949

1949 (MCMXLIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Z3 a 1949 · Vidět víc »

1960

1960 (MCMLX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Z3 a 1960 · Vidět víc »

1998

1998 (MCMXCVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Z3 a 1998 · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »