Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Kilogram

Index Kilogram

Přibližná podoba mezinárodního prototypu kilogramu Kilogram (hovorově kilo) je základní jednotka hmotnosti, značka je kg.

70 vztahy: Alkalické kovy, Atmosférický tlak, Atom, Avogadrova konstanta, Český metrologický institut, Česko, Braunschweig, Car-bomba, Chemie, Diamagnetismus, Doporučená denní dávka, Dopravní značka, Ekvivalent TNT, Elektrická vodivost, Elektrický proud, Energie, Etalon, Francie, Fyzikální jednotka, Generální konference pro míry a váhy, Hmotnost, Hovorová čeština, Hustota, Iridium, Izotop, Jaderná fyzika, Jaderná zbraň, Kilo, Koroze, Královská společnost, Kvantová fyzika, Latina, Látkové množství, Lékařství, Litr, Londýn, Ludvík XVI., Magnetické pole, Měď, Mezinárodní úřad pro míry a váhy, Mezinárodní výbor pro míry a váhy, Mol, Národní institut standardů a technologie, Německo, Předpona soustavy SI, Planckova konstanta, Platina, Protonové číslo, Prototyp, Sèvres, ..., Síla, Slitina, Soustava CGS, Soustava SI, Speciální teorie relativity, Statická elektřina, Stupeň Celsia, Tíhové zrychlení, Torr, Tvrdost kovů, Uhličitany, Váha, Válec, Voda, Vodík, Vztlak, Wattové váhy, Zinek, Zrychlení, 1889. Rozbalte index (20 více) »

Alkalické kovy

Alkalické kovy jsou členy 1. skupiny periodické tabulky.

Nový!!: Kilogram a Alkalické kovy · Vidět víc »

Atmosférický tlak

Torricelliho pokus Atmosferický tlak je síla, kterou působí atmosféra planety (obvykle chápána Země) na jednotkovou plochu v daném místě.

Nový!!: Kilogram a Atmosférický tlak · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Kilogram a Atom · Vidět víc »

Avogadrova konstanta

Avogadrova konstanta, nespr.

Nový!!: Kilogram a Avogadrova konstanta · Vidět víc »

Český metrologický institut

Český metrologický institut (zkráceně ČMI) je metrologický institut, který zajišťuje služby v oblasti metrologie na území ČR.

Nový!!: Kilogram a Český metrologický institut · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Kilogram a Česko · Vidět víc »

Braunschweig

Braunschweig (česky Brunšvik; dolnoněmecky Brunswiek) je velkoměsto v Brunšvicku, na jihovýchodě německé spolkové země Dolní Sasko.

Nový!!: Kilogram a Braunschweig · Vidět víc »

Car-bomba

sarovském muzeu jaderných zbraní Car-bomba (rusky: Царь-бомба) byla třístupňová termonukleární puma, nejsilnější zbraň, která byla v historii odpálena.

Nový!!: Kilogram a Car-bomba · Vidět víc »

Chemie

Piktogram chemie Chemie (řecky χημεία, česky lučba) je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi.

Nový!!: Kilogram a Chemie · Vidět víc »

Diamagnetismus

Diamagnetismus je forma magnetismu, která se objevuje jen v přítomnosti vnějšího magnetického pole.

Nový!!: Kilogram a Diamagnetismus · Vidět víc »

Doporučená denní dávka

Doporučená denní dávka (DDD), (angl. GDA - Guideline Daily Amounts, RDI - Reference Daily Intake, dříve RDA - Recommended Dietary Allowance) je pojem používaný v Česku pro vyjádření potřebného individuálního denního příjmu živin (vitamínů, minerálů a dalších látek), který je považovaný za dostatečný na to, aby pokryl potřebu většiny zdravých jedinců (97 %-98 %, bez rozdílu pohlaví) v každé věkové skupině.

Nový!!: Kilogram a Doporučená denní dávka · Vidět víc »

Dopravní značka

Výstražná značka Dvojitá zatáčka, první vpravo Dopravní značky jsou jednoduché piktogramy určené pro řízení a regulaci silničního provozu na pozemních komunikacích.

Nový!!: Kilogram a Dopravní značka · Vidět víc »

Ekvivalent TNT

Ekvivalent TNT je metoda vyjádření energie uvolněné při explozích.

Nový!!: Kilogram a Ekvivalent TNT · Vidět víc »

Elektrická vodivost

Elektrická vodivost (též konduktance – reálná vodivost el. obvodu) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost dobře vést elektrický proud.

Nový!!: Kilogram a Elektrická vodivost · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Kilogram a Elektrický proud · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Kilogram a Energie · Vidět víc »

Etalon

délky (1 metr) Etalon měřicí jednotky anebo stupnice určité veličiny je měřidlo či ztělesněná míra sloužící k realizaci a uchovávání této jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti.

Nový!!: Kilogram a Etalon · Vidět víc »

Francie

Francie (francouzsky La France, výslovnost /fʀɑ̃s/), oficiální název Francouzská republika (francouzsky République française, výslovnost /ʀepyblik fʀɑ̃sɛz/) je demokratický stát, jehož většina území (někdy označovaná jako Metropolitní Francie) se nachází v západní Evropě.

Nový!!: Kilogram a Francie · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Kilogram a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Generální konference pro míry a váhy

CGPM je zkratka francouzského výrazu Conférence Générale des Poids et Mesures - Generální konference pro váhy a míry.

Nový!!: Kilogram a Generální konference pro míry a váhy · Vidět víc »

Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

Nový!!: Kilogram a Hmotnost · Vidět víc »

Hovorová čeština

Hovorová čeština je mluvená forma spisovné češtiny.

Nový!!: Kilogram a Hovorová čeština · Vidět víc »

Hustota

Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota), jednotkovému obsahu plochy (pak se hovoří o plošné hustotě) nebo jednotkové délce (pak se hovoří o lineární hustotě).

Nový!!: Kilogram a Hustota · Vidět víc »

Iridium

Iridium je drahý kov šedivě bílé barvy.

Nový!!: Kilogram a Iridium · Vidět víc »

Izotop

Tři izotopy vodíku – všechny mají jeden proton a jeden elektron, ale zatímco protium je bez neutronů, deuterium má jeden, tritium dva Izotop je označení pro nuklid v rámci souboru nuklidů jednoho chemického prvku.

Nový!!: Kilogram a Izotop · Vidět víc »

Jaderná fyzika

Jaderná fyzika (též fyzika atomového jádra nebo nukleonika) je část fyziky, která se zabývá strukturou a přeměnami atomového jádra.

Nový!!: Kilogram a Jaderná fyzika · Vidět víc »

Jaderná zbraň

ekvivalentu TNT) 27. března 1954 na atolu Bikini Jaderná zbraň nebo též atomová zbraň je zbraň hromadného ničení, založená na principu neřízené řetězové reakce jader těžkých prvků.

Nový!!: Kilogram a Jaderná zbraň · Vidět víc »

Kilo

Kilo (symbol k) je předpona soustavy SI a znamená mocninu 103, tj.

Nový!!: Kilogram a Kilo · Vidět víc »

Koroze

Rez, pravděpodobně nejznámější forma '''koroze'''. Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických i anorganických materiálů (např. hornin či plastů) vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím.

Nový!!: Kilogram a Koroze · Vidět víc »

Královská společnost

Královská společnost (Royal Society for the Improvement of Natural Knowledge) je britská učená společnost čili akademie pro podporu věd, založená roku 1660 v Londýně.

Nový!!: Kilogram a Královská společnost · Vidět víc »

Kvantová fyzika

Kvantová fyzika je soubor oborů postavených na teoriích, jejichž ústředním pojmem je kvantování.

Nový!!: Kilogram a Kvantová fyzika · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Kilogram a Latina · Vidět víc »

Látkové množství

Látkové množství je fyzikální veličina vyjadřující počet entit (elementárních jedinců), kterými jsou zpravidla částice nějaké látky (atomy, ionty, molekuly), fotony záření, ale mohou jimi být např.

Nový!!: Kilogram a Látkové množství · Vidět víc »

Lékařství

Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, umění léčit) je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem.

Nový!!: Kilogram a Lékařství · Vidět víc »

Litr

Litr je metrická jednotka objemu odpovídající krychlovému decimetru.

Nový!!: Kilogram a Litr · Vidět víc »

Londýn

Londýn (s výslovností) je hlavní město Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ležící na jihovýchodě země při ústí řeky Temže.

Nový!!: Kilogram a Londýn · Vidět víc »

Ludvík XVI.

Ludvík XVI. (23. srpna 1754 – 21. ledna 1793) byl francouzský král z rodu Bourbonů vládnoucí v letech 1774 – 1792.

Nový!!: Kilogram a Ludvík XVI. · Vidět víc »

Magnetické pole

Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud).

Nový!!: Kilogram a Magnetické pole · Vidět víc »

Měď

Měď (chemická značka Cu) je ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Kilogram a Měď · Vidět víc »

Mezinárodní úřad pro míry a váhy

Mezinárodní úřad pro míry a váhy je jedna ze tří mezinárodních organizací, které udržují standardní soustavu SI.

Nový!!: Kilogram a Mezinárodní úřad pro míry a váhy · Vidět víc »

Mezinárodní výbor pro míry a váhy

Mezinárodní výbor pro míry a váhy (CIPM) je organizace složená z osmnácti osob z členských států Dohody o metru.

Nový!!: Kilogram a Mezinárodní výbor pro míry a váhy · Vidět víc »

Mol

Mol (značka mol) je základní fyzikální jednotka látkového množství.

Nový!!: Kilogram a Mol · Vidět víc »

Národní institut standardů a technologie

Národní institut standardů a technologie (National Institute of Standards and Technology, NIST) je laboratoř měřicích standardů při ministerstvu obchodu USA.

Nový!!: Kilogram a Národní institut standardů a technologie · Vidět víc »

Německo

Německo (oficiální název Spolková republika Německo, zkratka SRN;: Bundesrepublik Deutschland, neoficiální německá zkratka BRD) je středoevropský stát, rozdělený na 16 spolkových zemí.

Nový!!: Kilogram a Německo · Vidět víc »

Předpona soustavy SI

Předpona soustavy SI je předpona, která se může použít před jakoukoliv jednotkou Mezinárodní soustavy jednotek (SI) (s výjimkou bezrozměrné jednotky 1) k vyjádření a násobků použité jednotky.

Nový!!: Kilogram a Předpona soustavy SI · Vidět víc »

Planckova konstanta

Planckova konstanta je jedna ze základních fyzikálních konstant.

Nový!!: Kilogram a Planckova konstanta · Vidět víc »

Platina

Platina, chemická značka Pt, lat.

Nový!!: Kilogram a Platina · Vidět víc »

Protonové číslo

Z - Protonové číslo Protonové číslo (též atomové číslo) označuje ve fyzice a v chemii počet protonů v jádru daného atomu či obecně atomů daného prvku.

Nový!!: Kilogram a Protonové číslo · Vidět víc »

Prototyp

Prototyp (z řeckého prótos, první, a typos, ražba) je vzorový, pokusný první výrobek nebo vůbec příkladný exemplář nějaké třídy věcí.

Nový!!: Kilogram a Prototyp · Vidět víc »

Sèvres

Sèvres je město v jihozápadní části metropolitní oblasti Paříže ve Francii v departmentu Hauts-de-Seine a regionu Île-de-France.

Nový!!: Kilogram a Sèvres · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Kilogram a Síla · Vidět víc »

Slitina

Slitina je tavením vzniklá směs kovu s dalšími kovy nebo jinými prvky či sloučeninami, obvykle ve formě pevného roztoku.

Nový!!: Kilogram a Slitina · Vidět víc »

Soustava CGS

Soustava CGS (systém CGS, z centimetr-gram-sekunda, též absolutní systém (soustava) jednotek) představuje starší systém jednotek, používaný v letech 1874-1889.

Nový!!: Kilogram a Soustava CGS · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Kilogram a Soustava SI · Vidět víc »

Speciální teorie relativity

Speciální teorie relativity (STR) je fyzikální teorie publikovaná r. 1905 Albertem Einsteinem.

Nový!!: Kilogram a Speciální teorie relativity · Vidět víc »

Statická elektřina

Statická elektřina je označení pro jevy, způsobené nashromážděním elektrického náboje na povrchu různých těles a předmětů a jejich výměnou při vzájemném kontaktu.

Nový!!: Kilogram a Statická elektřina · Vidět víc »

Stupeň Celsia

Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty, kterou v roce 1742 vytvořil švédský astronom Anders Celsius.

Nový!!: Kilogram a Stupeň Celsia · Vidět víc »

Tíhové zrychlení

Tíhové zrychlení je zrychlení volného pádu těles na povrchu kosmického tělesa (například Země).

Nový!!: Kilogram a Tíhové zrychlení · Vidět víc »

Torr

Torr (též milimetr rtuťového sloupce, značený mm Hg) je stará jednotka hydrostatického tlaku nazvaná podle italského přírodovědce J. E. Torricelliho (1608–1647).

Nový!!: Kilogram a Torr · Vidět víc »

Tvrdost kovů

Tvrdost kovů je mechanická vlastnost materiálu, vyjadřující odpor proti vnikání (zkušebního) tělesa do povrchu.

Nový!!: Kilogram a Tvrdost kovů · Vidět víc »

Uhličitany

Uhličitany jsou soli kyseliny uhličité, které vznikly odštěpením dvou atomů vodíku.

Nový!!: Kilogram a Uhličitany · Vidět víc »

Váha

Váha je zastaralá fyzikální veličina, která byla zavedena jako charakteristika množství látky stanoveného vážením.

Nový!!: Kilogram a Váha · Vidět víc »

Válec

Válec je v prostorové geometrii těleso, vymezené dvěma rovnoběžnými podstavami a pláštěm.

Nový!!: Kilogram a Válec · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Kilogram a Voda · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Kilogram a Vodík · Vidět víc »

Vztlak

Mrtvého moře Vztlaková síla (vztlak) je síla, která nadlehčuje těleso v kapalině či plynu.

Nový!!: Kilogram a Vztlak · Vidět víc »

Wattové váhy

Wattové váhy v americkém NIST Wattové váhy známé též pod anglickým názvem „watt balance“ jsou extrémně přesný přístroj pro měření hmotnosti anebo Planckovy konstanty.

Nový!!: Kilogram a Wattové váhy · Vidět víc »

Zinek

Zinek (chemický symbol Zn) je měkký lehce tavitelný kov, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Kilogram a Zinek · Vidět víc »

Zrychlení

Zrychlení (akcelerace) je charakteristika pohybu, která popisuje, jakým způsobem se mění rychlost tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Kilogram a Zrychlení · Vidět víc »

1889

1889 (MDCCCLXXXIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Kilogram a 1889 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Dekagram, Dkg, Gram, Mikrogram, Miligram, Nanogram, Pikogram, Tuna (hmotnost).

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »