Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Alkyl

Index Alkyl

Alkyl Alkyl (alkanyl) je uhlovodíkový zbytek, jednovazebný radikál obsahující jen uhlíkové a vodíkové atomy uspořádané do řetězce.

21 vztahy: Alifatická sloučenina, Alkeny, Alkenyl, Alkyny, Allyl, Benzen, Benzyl, Butan, Cyklické uhlovodíky, Ethenyl, Fenyl, Homologická řada, Jednoduchá vazba, Methan, Naftalen, Radikál, Toluen, Tolyl, Uhlík, Uhlovodíky, Vodík.

Alifatická sloučenina

Isobutan Alifatické sloučeniny jsou organické sloučeniny, které jsou tvořeny atomy uhlíku propojenými do větvených nebo nevětvených řetězců a nejsou aromatické.

Nový!!: Alkyl a Alifatická sloučenina · Vidět víc »

Alkeny

Alkeny jsou nenasycené uhlovodíky, které mají mezi atomy uhlíku v molekule s otevřeným řetězcem jednu dvojnou vazbu C.

Nový!!: Alkyl a Alkeny · Vidět víc »

Alkenyl

Alkyl Alkenyl je uhlovodíkový zbytek, jednovazebný radikál obsahující jen uhlíkové a vodíkové atomy uspořádané do řetězce.

Nový!!: Alkyl a Alkenyl · Vidět víc »

Alkyny

Alkyny Alkyny (dříve alkiny) jsou uhlovodíky s minimálně jednou trojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci.

Nový!!: Alkyl a Alkyny · Vidět víc »

Allyl

Strukturní vzorec allylové skupiny Allyl (allylová skupina, též alyl, alylová skupina) je hydrofobní alkenylovou funkční skupinou.

Nový!!: Alkyl a Allyl · Vidět víc »

Benzen

Benzen je organická sloučenina (uhlovodík patřící mezi areny), se sladkým zápachem.

Nový!!: Alkyl a Benzen · Vidět víc »

Benzyl

Benzyl (C6H5CH2-) je aromatická funkční skupina odvozená od toluenu (methylbenzenu) odtržením jednoho atomu vodíku z methylové skupiny.

Nový!!: Alkyl a Benzyl · Vidět víc »

Butan

Název butan se používá jako.

Nový!!: Alkyl a Butan · Vidět víc »

Cyklické uhlovodíky

Cyklické uhlovodíky jsou uhlovodíky, jejichž uhlíkový řetězec je uzavřený.

Nový!!: Alkyl a Cyklické uhlovodíky · Vidět víc »

Ethenyl

Strukturní vzorec ethenylu (vinylu). Ethenyl (vinyl) je uhlovodíkový zbytek, který vznikne odtržením atomu vodíku od molekuly ethenu.

Nový!!: Alkyl a Ethenyl · Vidět víc »

Fenyl

Struktura fenylové skupiny V organické chemii se jako fenyl, fenylová skupina či fenylový kruh (často se píše zkráceně jako Ph nebo Φ, řecké písmeno fí) označuje funkční skupina se vzorcem C6H5-, kde je šest atomů uhlíku uspořádáno v kruhové struktuře.

Nový!!: Alkyl a Fenyl · Vidět víc »

Homologická řada

Pojmem homologická řada se v chemii označuje řada organických sloučenin se stejným obecným vzorcem.

Nový!!: Alkyl a Homologická řada · Vidět víc »

Jednoduchá vazba

Strukturní vzorec molekuly vodíku Strukturní vzorec methanu V chemii se jako jednoduchá vazba označuje vazba mezi dvěma atomy, které se účastní dva valenční elektrony, atomy tedy sdílejí jeden elektronový pár.

Nový!!: Alkyl a Jednoduchá vazba · Vidět víc »

Methan

Geometrie molekuly methanu. Červenými linkami naznačen opsaný čtyřstěn hybridizovanými orbitaly sp3 Methan (mimo chemii dle PČP metan) neboli podle systematického názvosloví karban je nejjednodušší alkan, a tedy i nejjednodušší uhlovodík vůbec.

Nový!!: Alkyl a Methan · Vidět víc »

Naftalen

Naftalen (též naftalín) je bílá, krystalická, aromatická látka, známá jako hlavní přísada kuliček proti molům (naftalínu).

Nový!!: Alkyl a Naftalen · Vidět víc »

Radikál

Moses Gomberg, zakladatel radikálové chemie Radikál je v chemii vysoce reaktivní částice, která má jeden nebo více nepárových elektronů.

Nový!!: Alkyl a Radikál · Vidět víc »

Toluen

Toluen (chemicky methylbenzen) je čirá, ve vodě nerozpustná těkavá kapalina, jejíž páry tvoří se vzduchem třaskavou směs.

Nový!!: Alkyl a Toluen · Vidět víc »

Tolyl

Tolyl (-C6H4CH3) je aromatická funkční skupina odvozená od toluenu (methylbenzenu) odtržením jednoho atomu vodíku z benzenového jádra.

Nový!!: Alkyl a Tolyl · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Alkyl a Uhlík · Vidět víc »

Uhlovodíky

Uhlovodík je označení pro organickou sloučeninu, jejíž molekula se skládá pouze z atomů uhlíku (C) a vodíku (H).

Nový!!: Alkyl a Uhlovodíky · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Alkyl a Vodík · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Alkanyl, Uhlovodíkový zbytek.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »