Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Babylonie

Index Babylonie

Horní část stély s Chammurapiho zákoníkem Babylonie je název jižní části Mezopotámie v dnešním Iráku, v širším smyslu pak označení dvou významných starověkých říší na Předním východě – říše starobabylonské a říše novobabylonské.

103 vztahy: Achaimenovci, Agum II., Akkadská říše, Alexandr Veliký, Amorité, Antiochie, Arabové, Asýrie, Asie, Šáhanšáh, Babylón, Babylonské zajetí, Bél-šarra-usur, Burna-Buriaš I., Chaldea, Chammurapi, Chammurapiho zákoník, Chetité, Dareios I., Elam, Esagila, Etemenanki, Etnikum, Eufrat, Gutejci, Harran, Ištařina brána, Indoevropané, Irák, Izraelské kmeny, Jeruzalém, Judské království, Kaštiliaš III., Karchemiš, Kassité, Kýros II., Král, Ktésifón, Kurdistán, Lýdie, Makedonie (region), Marduk, Médie, Mezopotámie, Migrace, Mitanni, Nabonid, Nabopolasar, Nanna (sumerská mytologie), Nebukadnesar I., ..., Nebukadnesar II., Novobabylonská říše, Otrokářství, Palestina, Parthové, Parthská říše, Přímořská říše, Perská říše, Perský záliv, Sargon Akkadský, Satrapie, Súsy, Sýrie, Seleukos I. Níkátór, Seleukovci, Semité, Seznam babylonských králů, Sinacherib, Starobabylonské období, Starověk, Stát, Stát 3. dynastie urské, Stratég, Sumer, Tigris, Ulam-Buriaš, Urnammu, Uruk, Xerxés I., Zikkurat, 12. století př. n. l., 15. století př. n. l., 16. březen, 16. století př. n. l., 19. století př. n. l., 21. století př. n. l., 22. století př. n. l., 24. století př. n. l., 29. říjen, 3. století př. n. l., 305 př. n. l., 4. století př. n. l., 522 př. n. l., 539 př. n. l., 549 př. n. l., 550 př. n. l., 556 př. n. l., 585 př. n. l., 587 př. n. l., 590–599 př. n. l., 609–600 př. n. l., 612 př. n. l., 7. století. Rozbalte index (53 více) »

Achaimenovci

Achaimenovci (staropersky Hachámanišijá) byli vládnoucí dynastií ve starověké Persii a zároveň prvním známým panovnickým rodem indoevropského etnika Peršanů.

Nový!!: Babylonie a Achaimenovci · Vidět víc »

Agum II.

Agum II.

Nový!!: Babylonie a Agum II. · Vidět víc »

Akkadská říše

Akkadská říše je název starověkého státního útvaru, který existoval zhruba v letech 2334 – 2154 př.

Nový!!: Babylonie a Akkadská říše · Vidět víc »

Alexandr Veliký

Alexandr Veliký, bysta v kodaňské glyptotéce Alexandr Veliký (20. nebo 21. července 356 př. n. l. Pella – 10. nebo 11. června 323 př. n. l. Babylón; encyklopedie Britannica uvádí datum smrti 13. červen 323 př. n. l.), rovněž známý jako Alexandr III.

Nový!!: Babylonie a Alexandr Veliký · Vidět víc »

Amorité

Amorité (sumersky MAR.TU, akkadsky Tidnum nebo Amurrūm, egyptsky Amar, hebrejsky ’emōrî אֱמֹרִי) je název semitského národa, který od druhé poloviny 3.

Nový!!: Babylonie a Amorité · Vidět víc »

Antiochie

Antiocheia (či Antiochia, Antiochie) nad Orontem nebo též Syrská, turecky Antakya, arabsky إنطاكية, leží v Syrském zálivu, v nejjižnějším výběžku dnešního Turecka na hranici se Sýrií.

Nový!!: Babylonie a Antiochie · Vidět víc »

Arabové

arabského světa, souboru zemí s většinou arabského obyvatelstva Arabové jsou etnická skupina semitského původu rozšířená především v severní Africe a na Blízkém východě.

Nový!!: Babylonie a Arabové · Vidět víc »

Asýrie

Asýrie je označení pro území severní Mezopotámie v dnešním Iráku (horní tok řeky Tigris), v širším smyslu pak pojmenování významného starověkého státního útvaru, jenž zvláště od 9. do 7. století př. n. l. hrál dominantní roli na Předním východě.

Nový!!: Babylonie a Asýrie · Vidět víc »

Asie

Asie je svou rozlohou 44 603 853 km² největší, s více než 4 miliardami obyvatel nejlidnatější a zhruba od přelomu tisíciletí rovněž nejhustěji osídlený světadíl, který tvoří součást kontinentu zvaného Eurasie, popř.

Nový!!: Babylonie a Asie · Vidět víc »

Šáhanšáh

perské říše Šáhanšáh či šáhinšáh (staropersky 15px15px15px15px15px15px15px15px15px15px 15px15px15px15px15px15px15px15px15px, středopersky a parthsky 60px, novopersky شاهنشاه) byl tradiční titul íránských vládců ve starověku s významem král králů.

Nový!!: Babylonie a Šáhanšáh · Vidět víc »

Babylón

Babylon v současnosti Babylón neboli Brána boží (z akkad. Bab-ilu), bez diakritiky Babylon, řecky Βαβυλών, v Bibli (Genesis a Žalmy) též Bábel (znamená „zmatek“), bylo město na dolním toku Eufratu v jižní Mezopotámii, v pozdějším období hlavní město Babylonie a Novobabylonské říše.

Nový!!: Babylonie a Babylón · Vidět víc »

Babylonské zajetí

babylonské říše na počátku 7. století př. n. l. (tmavě zelená) Babylonské zajetí (též babylonský exil či vyhnanství) je označení pro deportaci a exil Židů z judského království do Babylónu za vlády Nabukadnesara II. na počátku 6. století př. n. l..

Nový!!: Babylonie a Babylonské zajetí · Vidět víc »

Bél-šarra-usur

Bél-šarra-usur, známější jako Belšazar (také Belšasar, Belsazar, či Balsazar) byl korunní princ a syn posledního novobabylonského krále Nabonida.

Nový!!: Babylonie a Bél-šarra-usur · Vidět víc »

Burna-Buriaš I.

Burna-Buriaš I. (mBur-na-Bu-ri-ia-aš) byl kassitský král Babylonie v druhé polovině 16. století př. n. l. Kolem roku 1510 př.

Nový!!: Babylonie a Burna-Buriaš I. · Vidět víc »

Chaldea

Chaldea, Chaldaea nebo Kaldea (z řeckého, Chaldaia; akkadsky, Hebrejsky כשדים, Kaśdim; Arabsky, Kāldān), "Kaldea" podle Starého zákona) bylo helénské jméno pro jižní část Babylonie, která se osamostatnila pod vládou Chaldejců. Ti podnikali vojenské výpravy proti dynastiím vládnoucím v jižní Mezopotámii, hlavně proti Akkaďanům a Babyloňanům. Oblast se stala babylonskou provincií na počátku vlády Chammurapiho, ale udržovala si zvláštní postavení vzhledem k ostatním městům ovládaných Babylonií. Jedním z prvních záznamů, kde jsou jmenováni, je popis dobytí Jeruzaléma Nebukadnesarem II. v biblické knize Habakukově (Habakuk 1:6). Kmen osadníků, kteří přichází do okolí města, se nazýval Chaldejci. Je však nejasné, odkud původně pocházeli. 11. dynastie králů Babylonu (6. století př. n. l.) je obecně známa jako dynastie Chaldejská. Jejich původní království v jižní části Babylonie se nacházelo na pravém břehu řeky Eufrat. I když je výraz Chaldea často používán jako název pro celou Mezopotámii, původní chaldejské území zabíralo široké pláně na jihu, formované usazeninami z Eufratu a Tigridu, v pásu asi 500 km podél toku obou řek a asi 100 km širokém.

Nový!!: Babylonie a Chaldea · Vidět víc »

Chammurapi

Babylonie za ChammurapihoChammurapi (též Chammurabi) byl šestý král starobabylonské říše ze Sumu-abumovy amoritské dynastie, který vládl v letech 1792–1750 př. n. l. Proslul především jako zákonodárce – vydal tzv.

Nový!!: Babylonie a Chammurapi · Vidět víc »

Chammurapiho zákoník

Chammurapiho zákoník Chammurapiho zákoník (nebo kodex krále Chammurapiho) je babylonský zákoník, vydaný králem Chammurapim.

Nový!!: Babylonie a Chammurapiho zákoník · Vidět víc »

Chetité

Chetité (někdy také Hetejci, anglicky Hittites, francouzsky Hittite(s), německy Hethiter) byli indoevropský národ, který vytvořil říši, zahrnující dnešní Malou Asii, Sýrii, Libanon a část Palestiny.

Nový!!: Babylonie a Chetité · Vidět víc »

Dareios I.

Dareios I. (staropersky Dárajavauš; kolem 550 př. n. l. – listopad 486 př. n. l.) byl perský velkokrál z rodu Achaimenovců vládnoucí v letech 522–486 př. n. l. Pocházel z mladší, Ariaramnovy větve rodu, která se od hlavní linie oddělila po polovině 7. století.

Nový!!: Babylonie a Dareios I. · Vidět víc »

Elam

Elam (persky: تمدن ایلام) byla starověká civilizace, jejíž počátky sahají až do 6.

Nový!!: Babylonie a Elam · Vidět víc »

Esagila

Esagila, sumerské slovo znamenající "É (chrám), jehož vrch je povznesen, vyvýšen", (doslovný překlad: dům se zvednutou hlavou) byl název chrámu, zasvěceného Mardukovi, bohu-ochránci Babylonu.

Nový!!: Babylonie a Esagila · Vidět víc »

Etemenanki

Model Etemenanki (Museum Berlin) Etemenanki (sumersky É.TEMEN.AN.KI "chrám základů nebe a země") bylo pojmenování velkého zikkuratu zasvěceného Mardukovi, ve městě Babylón zhruba v 6. stol. př. n. l..

Nový!!: Babylonie a Etemenanki · Vidět víc »

Etnikum

Etnikum (z řeckého ἔθνος, ethnos, tj. lid) je souhrn jedinců sdílejících společnou etnicitu.

Nový!!: Babylonie a Etnikum · Vidět víc »

Eufrat

Eufrat, (v aramejštině znamená sladká voda), je největší řeka Blízkého východu.

Nový!!: Babylonie a Eufrat · Vidět víc »

Gutejci

Gutejci je název kmene, který ovládl rozsáhlé oblasti jižní Mezopotámie po kolapsu akkadského impéria na téměř jedno století (cca 2150 př. n. l. - 2050 př. n. l.). Sumerské zdroje Gutejce popisují jako barbarský a dravý národ z hor.

Nový!!: Babylonie a Gutejci · Vidět víc »

Harran

Ruiny univerzity v Harranu Harran a jeho „včelí úly“ (domy ve formě kupole vystavěné přečnělkovou klenbou) Harran je jednou z nejstarších sídlištních aglomerací na naší planetě, je starý více jak 6000 let.

Nový!!: Babylonie a Harran · Vidět víc »

Ištařina brána

Ištařina brána v Pergamském muzeu v Berlíně Ištařina brána (arabsky بوابة عشتار) byla osmou bránou babylónského vnitřního města.

Nový!!: Babylonie a Ištařina brána · Vidět víc »

Indoevropané

kurganové hypotézy, přibližně 4 000 - 1 000 př. n. l. Purpurová oblast reprezentuje předpokládanou indoevropskou pravlast, červená oblast osídelnou okolo roku 2 500 př. n l., oranžová okolo roku 1 000 př. n. l. Indoevropané jsou početná etno-lingvistická skupina populací mluvících indoevropskými jazyky a sdílejících některé společné etnické rysy.

Nový!!: Babylonie a Indoevropané · Vidět víc »

Irák

Irák, oficiálním názvem Irácká republika (Kómárí Érák), je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie.

Nový!!: Babylonie a Irák · Vidět víc »

Izraelské kmeny

Izraelské kmeny (Šivtej Jisra'el) souhrnně označované jako synové Izraele (Bnej Jisra'el) byly podle tradičního biblického podání kmeny, které vzešly z potomků patriarchy Jákoba, jehož druhé jméno bylo Izrael („Zápasící s Bohem“, „Bůh zápasí“).

Nový!!: Babylonie a Izraelské kmeny · Vidět víc »

Jeruzalém

Jeruzalém je, co do rozlohy a počtu obyvatel, největší město Izraele, kde na území o rozloze 125,1 km² žije celkem 865 700 obyvatel (údaje z konce roku 2015).

Nový!!: Babylonie a Jeruzalém · Vidět víc »

Judské království

Judské království byl státní útvar, jenž existoval mezi lety 930-586 př.

Nový!!: Babylonie a Judské království · Vidět víc »

Kaštiliaš III.

Kaštiliaš III. byl kassitský král Babylónie v období asi mezi 1495 - 1450 př. n. l..

Nový!!: Babylonie a Kaštiliaš III. · Vidět víc »

Karchemiš

Karchemiš (chetitsky: Kargamiš; řecky: Εὔρωπος; Latinsky: Europus) bylo důležitým starověkým městem za mitannské i chetitské říše a rozkládalo se na dnešní hranici mezi Tureckem a Sýrií.

Nový!!: Babylonie a Karchemiš · Vidět víc »

Kassité

Kassité je jméno starověkého blízkovýchodního národa, který získal kontrolu nad Babylonií po pádu Starobabylonské říše (přibližně v období od 1531 př. n. l. do 1155 př. n. l.). Jejich jazyk je klasifikován jako izolovaný.

Nový!!: Babylonie a Kassité · Vidět víc »

Kýros II.

Kýros II.

Nový!!: Babylonie a Kýros II. · Vidět víc »

Král

český král Jiří z Poděbrad alt.

Nový!!: Babylonie a Král · Vidět víc »

Ktésifón

Archeologická oblast starověkého Ktésifóntu Ktésifón (arabsky spolu s protilehlou Seleukií nad Tigridem al-Madá’in.

Nový!!: Babylonie a Ktésifón · Vidět víc »

Kurdistán

Kurdistán (Kurdy osídlené oblasti) k roku 1992 Kurdistán je neformální název pro oblast na Blízkém východě, jež je obydlená většinovou nebo menšinovou populací Kurdů.

Nový!!: Babylonie a Kurdistán · Vidět víc »

Lýdie

Územní rozsah lýdské říše v 6. století př. n. l. Lýdie je historickým územím v Malé Asii shodným zhruba s dnešními tureckými provinciemi İzmir a Manisa.

Nový!!: Babylonie a Lýdie · Vidět víc »

Makedonie (region)

Makedonie je geografické území s proměnlivým rozsahem rozdělené dnes mezi řeckou Makedonii (52,4%), Republiku Makedonii (35,8%) a bulharskou Pirinskou Makedonii (10,1%).

Nový!!: Babylonie a Makedonie (region) · Vidět víc »

Marduk

Marduk – akkadský bůh, který se v Babylónii za vlády Nabukadnesara I. (1125 – 1104 př. n. l.) stal nejvyšším bohem.

Nový!!: Babylonie a Marduk · Vidět víc »

Médie

Médie (staropersky Máda, řecky Μηδία) je název historické země na severozápadě dnešního Íránu, ve starověku obývané indoevropským etnikem Médů, spřízněným s Peršany.

Nový!!: Babylonie a Médie · Vidět víc »

Mezopotámie

Mezopotámie (z řeckého Μεσοποταμία, Mesopotamia, „země mezi řekami“ nebo „meziříčí“; arabsky بلاد الرافدين bilād al-rāfidayn, syrsky ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ beth nahrain, „země řek“) je označení pro oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, jejíž jádro tvoří povodí středního a dolního toku obou řek.

Nový!!: Babylonie a Mezopotámie · Vidět víc »

Migrace

Migrace (migratio) znamená přesouvat a může být použitá ve významu.

Nový!!: Babylonie a Migrace · Vidět víc »

Mitanni

Mitanni nebo Chanigalbat (asyrský název) či Naharin (nhrn, egyptské pojmenování) bylo království v severní Mezopotámii existující v 15. až 14. století př. n. l. V období svého největšího rozmachu, během 14.

Nový!!: Babylonie a Mitanni · Vidět víc »

Nabonid

Nabonid (akkadsky Nabú-na´id, „ Nabú je veleben“) byl poslední novobabylonský král z chaldejské dynastie, panující v letech 556–539 př. n. l. Jeho otec byl patrně náčelníkem aramejského kmenového svazu, matka Adad-guppi byla kněžkou boha Sína v syrském Charránu (Karrhy).

Nový!!: Babylonie a Nabonid · Vidět víc »

Nabopolasar

Nabopolasar (akkadsky Nabû-apal-usur - Nabu ochraňuj následníka) byl prvním králem novobabylonské říše, vládl v letech 626 př. n. l. - 605 př. n. l..

Nový!!: Babylonie a Nabopolasar · Vidět víc »

Nanna (sumerská mytologie)

Nanna (též Nanar), později zvaný Sín (či Su´en), byl v sumersko-akkadské mytologii bohem Měsíce, pán plodných a neplodných dnů, otec ohně a světelné záře.

Nový!!: Babylonie a Nanna (sumerská mytologie) · Vidět víc »

Nebukadnesar I.

Nebukadnesar I. (Nebuchadrezzar I., dle jiných překladů Nebuchadnezzar I. či Nabuchodonosor I. (akkadsky: Nabu-kudurri-usur, znamenající "Nebo, ochraňuj nejstaršího syna" nebo "Nebo, ochraňuj hranici"; Nebo je zde přepis jména boha Nabu), syn Ninurta-Nádin-Šumi, byl králem Babylonské říše přibližně od 1125 př. n. l. do 1103 př. n. l. Je považován za nejmocnějšího panovníka dynastie Paší (také známou jako druhá Isinská dynastie), jejíž členové drželi babylonský trůn v 12. století př. n. l. Jeho největší úspěchem bylo obnovení vlády nad rozsáhlými částmi země po vytlačení elamských nájezdníků, jež pronikali na jeho území. Dále rozšiřoval své území a opevňoval hranice, přičemž zavlekl Babylonii do vleklého konfliktu s Asýrií.

Nový!!: Babylonie a Nebukadnesar I. · Vidět víc »

Nebukadnesar II.

Nebukadnesar II., také Nebukadnecar, Nebukadresar, zast.

Nový!!: Babylonie a Nebukadnesar II. · Vidět víc »

Novobabylonská říše

Novobabylonská říše roku 540 př.n.l. Novobabylónská říše (v Bibli také Chaldejská nebo Kaldejská) byl státní útvar s centrem v městě Babylónu, založený roku 626 př. n. l., kdy se generál Nabopolassar zmocnil babylonského trůnu, a zaniklý v roce 539 př. n. l., kdy město dobyl perský achaimenovský král Kýros II. Veliký (Kuruš, 559–530).

Nový!!: Babylonie a Novobabylonská říše · Vidět víc »

Otrokářství

náhled Otrok v Zanzibaru. 'Trest arabského pána za drobný přečin.' cca 1890. Otrokářství je označení systému, ve kterém se využívá práce nesvobodných lidí (otroků), kteří jsou po právní i faktické stránce obchodovatelným majetkem zbaveným osobní svobody.

Nový!!: Babylonie a Otrokářství · Vidět víc »

Palestina

Satelitní snímek oblasti z roku 2003 s vyznačenými hranicemi států. Palestina (z řeckého Παλαιστίνη;: Palaestina;: אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, Erec Jisra'el, dříve také פלשתינה Palestina;: فلسطين, Filastín) je název historického území na Blízkém východě, který se poprvé objevuje u Hérodota, avšak oficiálně používaný od roku 135 n.l., který se používá k popisu geografické oblasti mezi Středozemním mořem a řekou Jordán.

Nový!!: Babylonie a Palestina · Vidět víc »

Parthové

Traianově sloupu v Římě (překreslení) Parthové (staropersky Parthava; řecky Πάρθοι, Parthoi; latinsky Parthi) je v užším slova smyslu název etnika, obývajícího ve starověku oblast jihovýchodně od Kaspického moře (dnes západní část íránského Chorásánu), v širším smyslu pojmenování vládnoucí vrstvy parthské říše (cca 245 př. n. l. – 224 n. l.), jednoho z nejvýznamnějších státních útvarů ve starověku.

Nový!!: Babylonie a Parthové · Vidět víc »

Parthská říše

Parthská říše (persky شاهنشاهی پارت‎, v soudobé perštině اشکانیان, Aškāniān a İmparatoriya-Ashkâniân), resp.

Nový!!: Babylonie a Parthská říše · Vidět víc »

Přímořská říše

Přímořská říše (či Přímořské království, Přímořská země nebo jen Přímoří), akkadsky URU.

Nový!!: Babylonie a Přímořská říše · Vidět víc »

Perská říše

Persepole, centra původní Perské říše Perská říše je pojmenování pro různé historické státní útvary v oblasti Peršany obývané Persie, dnešního Íránu.

Nový!!: Babylonie a Perská říše · Vidět víc »

Perský záliv

Perský záliv je záliv Indického oceánu a představuje pokračování Ománského zálivu, se kterým je spojen Hormuzským průlivem.

Nový!!: Babylonie a Perský záliv · Vidět víc »

Sargon Akkadský

Sargon Akkadský (akkadsky Šarrukén - «Pravý král», vládl cca 2334 – 2279 př. n. l.) byl akkadský král, který založil první velkou říši na území Mezopotámie – předtím zde existovaly jen městské státy.

Nový!!: Babylonie a Sargon Akkadský · Vidět víc »

Satrapie

Satrapie je název základní administrativní jednotky v perské říši Achaimenovců (550 – 330 př. n. l.), v říši Alexandra Velikého a říši Seleukovců (312 – cca 140, resp. 64 př. n. l.). V jejím čele stál satrapa, staropersky chšaçapávan (ochránce země), odpovědný za správu a finančnictví v daném obvodu.

Nový!!: Babylonie a Satrapie · Vidět víc »

Súsy

Dareia I. v Susách Súsy (klínopisně 15px15px15px15px, syrsky ܫܘܫ) bylo starověké město v Elamu a později významné centrum perské a parthské říše na území dnešního Íránu.

Nový!!: Babylonie a Súsy · Vidět víc »

Sýrie

Sýrie, oficiálním názvem Syrská arabská republika (arabsky الجمهورية العربية السورية, Al-džumhúríja al-`Arabíja as-Súríja), je stát v jihozápadní Asii, řazený k zemím Blízkého východu – v jeho rámci spadá jak do území Mezopotámie, tak do Levanty.

Nový!!: Babylonie a Sýrie · Vidět víc »

Seleukos I. Níkátór

Seleukos I. (pozdější generace ho obdařily přízviskem Níkátór – „Vítěz“; * kolem 358 př. n. l., † 281 př. n. l.) byl makedonský důstojník Alexandra Velikého a jeden z vůdčích diadochů.

Nový!!: Babylonie a Seleukos I. Níkátór · Vidět víc »

Seleukovci

Državy Seleukovců kolem roku 300 př. n. l. Seleukovci byli dynastií makedonského původu, která ovládala od roku 312 př. n. l. asijskou část panství Alexandra Velikého.

Nový!!: Babylonie a Seleukovci · Vidět víc »

Semité

Semité jsou obecně národy hovořící semitským jazykem.

Nový!!: Babylonie a Semité · Vidět víc »

Seznam babylonských králů

Seznam babylonských králů zahrnuje všechny vládce Babylónu, respektive Babylonie, od nejasných počátků říše až do jejího pádu v roce 539 př. n. l. Datování je uváděno podle tzv.

Nový!!: Babylonie a Seznam babylonských králů · Vidět víc »

Sinacherib

Sinacherib, taktéž Sancheríb (akkadsky Sîn-ahhī-erība, doslova „(Měsíční bůh) Sín pro mne nahradil (ztracené) bratry“), byl asyrský král, který vládl v letech 704–681 př. n. l. Byl synem a následníkem Sargona II. Jeho následovníkem byl jeho syn Asarhaddon.

Nový!!: Babylonie a Sinacherib · Vidět víc »

Starobabylonské období

Mapa babylonského království od začátku kralování Chammurapiho (1792 - 1750 př. n. l.) po pád Babylonu v roce 1595 př. n. l. Starobabylonské období (1894–1594 př. n. l.) je období, které následuje po zmizení Sumerů z mezopotamské oblasti.

Nový!!: Babylonie a Starobabylonské období · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Babylonie a Starověk · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Babylonie a Stát · Vidět víc »

Stát 3. dynastie urské

Stát 3. dynastie urské (hnědě) a jeho sféra vlivu (červeně). Bývalý rozsah Perského zálivu vyznačen modrozeleně. Stát 3.

Nový!!: Babylonie a Stát 3. dynastie urské · Vidět víc »

Stratég

Stratég (starořecky: στρατηγός, stratégos (novořecky: stratigós), mn. č. starořec.: στρατηγοί, stratégoi (novořec.: stratijí)) byl ve starověkém Řecku titul velitele armády.

Nový!!: Babylonie a Stratég · Vidět víc »

Sumer

Sumer, sumersky Ki-EN/EME-GIR15 (Země místních pánů, Země pánů jasu či Země sumerského jazyka), akkadsky také Šumiru, je považovaný za jednu z nejstarších civilizací světa (4000 př. n. l.–2000 př. n. l.). Tato civilizace a region existovala v jižní části Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris mezi Bagdádem a Perským zálivem).

Nový!!: Babylonie a Sumer · Vidět víc »

Tigris

Tigris je řeka v Turecku a Iráku a také částečně tvoří jejich hranici se Sýrií.

Nový!!: Babylonie a Tigris · Vidět víc »

Ulam-Buriaš

Ulam-Buriaš byl kassitský král Babylonie v druhé polovině 15. století př. n. l. a bratr předchozího krále Kaštiliaše III. Ještě před nástupem na babylonský trůn, v době kdy byl u vlády jeho bratr Kaštiliaš III., podnikl Ulam-Buriaš válečnou výpravu na jih od Babylónu, do tzv.

Nový!!: Babylonie a Ulam-Buriaš · Vidět víc »

Urnammu

Urnammu (často také Ur-nammu) byl jeden z nejvýznamnějších urských králů.

Nový!!: Babylonie a Urnammu · Vidět víc »

Uruk

Vousatý muž z Uruku Uruk (sumersky Unug, podle Bible Erech, řecky Orchoë a arabsky وركاء Varka) bylo jedno ze sumerských a později babylonských měst.

Nový!!: Babylonie a Uruk · Vidět víc »

Xerxés I.

Xerxés I. (řecky Ξέρξης, staropersky Chšajáršá; 519–465 př. n. l.) byl perský velkokrál z rodu Achaimenovců vládnoucí od listopadu 486 do srpna 465 př. n. l. Jeho jméno ve staré perštině znamená „vládce hrdinů“.

Nový!!: Babylonie a Xerxés I. · Vidět víc »

Zikkurat

Zikkurat Choga Zanbil z 13. století př. n. l. poblíž města Susy v Íránu Zikkurat (Zikkurrat) (z babylónského ziqqurrat, od kmene zaqāru „postavit na zvýšeném místě“ nebo z akkadského zakáru tyčit se, vyčnívat) jsou stupňovité věže, pnoucí se do výše (3 až 7 stupňů), vysoké několik desítek metrů, několik teras nad sebou na vrcholu schodiště vedoucí ke svatyni, kam sestupoval bůh). Tyto stavby byly rozšířeny v Mezopotámii a Elamu v době od třetího tisíciletí př. n. l. do šestého století př. n. l. Například zikkurat z Uru (2100 př. n. l.) či proslulá Babylonská věž - 90m vysoká, postavená na čtvercové základně 90×90 metrů.

Nový!!: Babylonie a Zikkurat · Vidět víc »

12. století př. n. l.

Dějepis - Století 13. století př. n. l. - 12.

Nový!!: Babylonie a 12. století př. n. l. · Vidět víc »

15. století př. n. l.

Dějepis – Století 16. století př. n. l. – 15.

Nový!!: Babylonie a 15. století př. n. l. · Vidět víc »

16. březen

16.

Nový!!: Babylonie a 16. březen · Vidět víc »

16. století př. n. l.

Dějepis - Století 17. století př. n. l. - 16.

Nový!!: Babylonie a 16. století př. n. l. · Vidět víc »

19. století př. n. l.

20. století př. n. l. - 19.

Nový!!: Babylonie a 19. století př. n. l. · Vidět víc »

21. století př. n. l.

22. století př. n. l. – 21.

Nový!!: Babylonie a 21. století př. n. l. · Vidět víc »

22. století př. n. l.

23. století př. n. l. - 22.

Nový!!: Babylonie a 22. století př. n. l. · Vidět víc »

24. století př. n. l.

25. století př. n. l. - 24.

Nový!!: Babylonie a 24. století př. n. l. · Vidět víc »

29. říjen

29.

Nový!!: Babylonie a 29. říjen · Vidět víc »

3. století př. n. l.

Dějepis - Století Kategorie:Staletí.

Nový!!: Babylonie a 3. století př. n. l. · Vidět víc »

305 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Babylonie a 305 př. n. l. · Vidět víc »

4. století př. n. l.

Dějepis - Století Kategorie:Staletí.

Nový!!: Babylonie a 4. století př. n. l. · Vidět víc »

522 př. n. l.

Století: 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. – 5. století př. n. l. Roky: 527 526 525 524 523 – 522 př.

Nový!!: Babylonie a 522 př. n. l. · Vidět víc »

539 př. n. l.

Století: 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. – 5. století př. n. l. Roky: 544 543 542 541 540 – 539 př.

Nový!!: Babylonie a 539 př. n. l. · Vidět víc »

549 př. n. l.

Století: 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. – 5. století př. n. l. Roky: 554 553 552 551 550 – 549 př.

Nový!!: Babylonie a 549 př. n. l. · Vidět víc »

550 př. n. l.

Století: 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. – 5. století př. n. l. Roky: 555 554 553 552 551 – 550 př.

Nový!!: Babylonie a 550 př. n. l. · Vidět víc »

556 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Babylonie a 556 př. n. l. · Vidět víc »

585 př. n. l.

Století: 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. – 5. století př. n. l. Roky: 590 589 588 587 586 – 585 př.

Nový!!: Babylonie a 585 př. n. l. · Vidět víc »

587 př. n. l.

Století: 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. – 5. století př. n. l. Roky: 592 591 590 589 588 – 587 př.

Nový!!: Babylonie a 587 př. n. l. · Vidět víc »

590–599 př. n. l.

Alkaios na obraze Lawrence Alma-Tadema (1881). Staletí: 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. – 5. století př. n. l. Roky: 600–609 590–599 589 588 587 586 585.

Nový!!: Babylonie a 590–599 př. n. l. · Vidět víc »

609–600 př. n. l.

Staletí: 8. století př. n. l. - 7. století př. n. l. - 6. století př. n. l. Roky: 619 - 610 609 - 600 599 598 597 596 595 ----.

Nový!!: Babylonie a 609–600 př. n. l. · Vidět víc »

612 př. n. l.

Století: 8. století př. n. l. – 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. Roky: 617 616 615 614 613 – 612 př.

Nový!!: Babylonie a 612 př. n. l. · Vidět víc »

7. století

7.

Nový!!: Babylonie a 7. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Babylonská říše, Babylónie.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »