Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Fundamentalismus

Index Fundamentalismus

Fundamentalismus (z latinského fundamentum – základ) je urputné lpění na základních principech.

33 vztahy: Židovský fundamentalismus, Česko, Buddhistický fundamentalismus, Extremismus, Fašismus, Fanatismus, Filosemitismus, Homofobie, Islám, Islámský fundamentalismus, Izrael, Katolický tradicionalismus, Křesťanský fundamentalismus, Křesťanství, Krajní pravice, Moderna, Modernismus (teologie), Monoteismus, Náboženství, Nový ateismus, Polsko, Pravoslaví, Pravoslavný fundamentalismus, Protestantismus, Republika srbská, Sekulární, Spojené státy americké, Srí Lanka, Terorismus, Tradice, Xenofobie, 1997, 2011.

Židovský fundamentalismus

Židovský fundamentalismus je fundamentalismus, mezi který se se řadí náboženský sionismus či charedim (viz ortodoxní judaismus).

Nový!!: Fundamentalismus a Židovský fundamentalismus · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Fundamentalismus a Česko · Vidět víc »

Buddhistický fundamentalismus

Buddhistický fundamentalismus je fundamentalismus, který motivuje odlišnost víry, která je jiná než buddhismus.

Nový!!: Fundamentalismus a Buddhistický fundamentalismus · Vidět víc »

Extremismus

Extremismus je termín, jímž bývají označovány jednání, ideologie či skupiny mimo hlavní (střední) proud společnosti, kterým je připisováno porušování či neuznávání základních etických, právních a jiných důležitých společenských standardů, zejména ve spojení s verbální nebo fyzickou agresivitou, násilím nebo hrozbou násilí, historickým revizionismem, sociální demagogií, motivované zejména rasovou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou sociální nenávistí.

Nový!!: Fundamentalismus a Extremismus · Vidět víc »

Fašismus

Liktorské pruty se sekyrou, ''fasces'', jsou původním symbolem fašismu a daly mu jméno Fašismus (italsky fascismo) v užším a původním smyslu označuje italský fašismus, politické hnutí vedené Benitem Mussolinim a vzniklé po 1. světové válce, které ovládalo Itálii v letech 1922 až 1943.

Nový!!: Fundamentalismus a Fašismus · Vidět víc »

Fanatismus

Fanatismus (z lat. fanaticus, posedlý, od fanum, posvátné místo) je slepá vášnivá zaujatost, nekompromisní a krajně jednostranný postoj nebo jednání člověka, který nějaké téma, myšlenku nebo věc pokládá za tak cennou - případně tak ohroženou - že námitky či odpor proti ní vyvolávají jeho zuřivost.

Nový!!: Fundamentalismus a Fanatismus · Vidět víc »

Filosemitismus

Filosemitismus je zájem, respekt a uznání židovskému národu, jeho historické významnosti a pozitivnímu vlivu judaismu v dějinách „západního světa“.

Nový!!: Fundamentalismus a Filosemitismus · Vidět víc »

Homofobie

Odpůrce Gay Pride (Brno 2008) Homofobie (z řeckých slov homós.

Nový!!: Fundamentalismus a Homofobie · Vidět víc »

Islám

směr modlitby a cíl muslimských poutníků z celého světa Prorok Mohamed během hadždže do Mekky v roce 632 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století.

Nový!!: Fundamentalismus a Islám · Vidět víc »

Islámský fundamentalismus

Islámský fundamentalismus je termín zahrnující široké hnutí muslimů, kteří idealizují první generace muslimů a chtějí návrat k praxi života proroka Mohameda a jeho učedníků.

Nový!!: Fundamentalismus a Islámský fundamentalismus · Vidět víc »

Izrael

Izrael (Jisra'el;:, Isrá'íl), oficiálně Stát Izrael (hebrejsky,; arabsky, Daulat Isrá'íl), je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie, kde leží při východním pobřeží Středozemního moře.

Nový!!: Fundamentalismus a Izrael · Vidět víc »

Katolický tradicionalismus

Typ oltáře užívaný zejména před Druhým vatikánským koncilem Pozdvihování během tridentské mše Katolický tradicionalismus či tradiční katolicismus je označení pro směr katolicismu, který se staví odmítavě k mnoha změnám zvyků a hodnot, ke kterým začalo v katolické církvi docházet v období kolem druhého vatikánského koncilu (1962–1965) a po něm.

Nový!!: Fundamentalismus a Katolický tradicionalismus · Vidět víc »

Křesťanský fundamentalismus

Demonstrant na obranu křesťanských hodnot protestující proti homosexualitě Demonstrant s heslem „poslouchej Ježíše nebo zhyň“ Křesťanský fundamentalismus (z lat. fundamentum - základ, podklad) je směr v křesťanském náboženství, který zahrnuje bezvýhradné, nekritické zastávání názorů určité náboženské křesťanské nauky.

Nový!!: Fundamentalismus a Křesťanský fundamentalismus · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Fundamentalismus a Křesťanství · Vidět víc »

Krajní pravice

Krajní pravice (též ultrapravice) je politologický pojem, který se používá k souhrnnému označení politických ideologií a aktivit vycházejících z autoritářství, centralismu, krajního nacionalismu a šovinismu, etnocentrismu až rasismu a xenofobie.

Nový!!: Fundamentalismus a Krajní pravice · Vidět víc »

Moderna

Moderna (z lat. modernus, nynější, nový) je velmi obecné označení pro různé umělecké, filosofické i náboženské proudy, které se vesměs vymezují proti nějakým předchozím a starším.

Nový!!: Fundamentalismus a Moderna · Vidět víc »

Modernismus (teologie)

Modernismus je v teologii myšlenkový proud přelomu 19. a 20. století, který se pokusil spojit historické křesťanství s moderní vědou a filosofií.

Nový!!: Fundamentalismus a Modernismus (teologie) · Vidět víc »

Monoteismus

Monoteismus (možno též psát i jako monotheismus či monoteizmus) neboli jednobožství je forma náboženství, podle níž existuje a má být lidmi uctíván pouze jediný Bůh.

Nový!!: Fundamentalismus a Monoteismus · Vidět víc »

Náboženství

Různé náboženské symboly Svátek v Reggio Calabria Anglikánské procesí ve Walsinghamu Hinduistický svátek tibetského buddhismu v Bódhgaja Indie Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.

Nový!!: Fundamentalismus a Náboženství · Vidět víc »

Nový ateismus

Nový ateismus (anglicky New Atheism) je přesvědčení, že „náboženství by nemělo být tolerované, ale mělo by se kritizovat a vystavovat ho racionálním argumentům ve všech případech, kdy vzroste jeho vliv.“ Představitelé nového ateismu tvrdí, že nedávné vědecké pokroky vyžadují méně vstřícný postoj k náboženství, pověrám a náboženskému fanatismu, než jaký zastávali mnozí tradiční sekularisté.

Nový!!: Fundamentalismus a Nový ateismus · Vidět víc »

Polsko

Polsko (pol. Polska), oficiální název Polská republika (PR, pol., RP), je stát ležící ve střední Evropě.

Nový!!: Fundamentalismus a Polsko · Vidět víc »

Pravoslaví

Rozšíření pravoslavného křesťanství ve světě Pravoslaví, pravoslavná církev či ortodoxní církev (z řeckého orthos správný, pravdivý + doxa sláva, názor, učení) je křesťanská církev složená z více územních církví, které dohromady tvoří pravoslavné společenství.

Nový!!: Fundamentalismus a Pravoslaví · Vidět víc »

Pravoslavný fundamentalismus

Pravoslavný fundamentalismus je fundamentalismus, jehož zdrojem je ortodoxní církev.

Nový!!: Fundamentalismus a Pravoslavný fundamentalismus · Vidět víc »

Protestantismus

95 tezí Martina Luthera z roku 1517 se považuje za počátek reformace Protestantismus je jeden z hlavních směrů křesťanství, vycházející z náboženských reformních hnutí západní Evropy pozdního středověku a raného novověku, především z reformace, zahájené vystoupením Martina Luthera proti prodeji odpustků roku 1517.

Nový!!: Fundamentalismus a Protestantismus · Vidět víc »

Republika srbská

Republika srbská, Ministerstvo zahraničních věcí ČR (srbsky/chorvatsky/bosensky v latince Republika Srpska, v srbské cyrilici Република Српска) je jedna ze dvou entit dohromady tvořících stát Bosna a Hercegovina.

Nový!!: Fundamentalismus a Republika srbská · Vidět víc »

Sekulární

Sekulární (z lat. saeculum, věk, tento svět) znamená:; světský (jako protiklad k náboženskému).

Nový!!: Fundamentalismus a Sekulární · Vidět víc »

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA se používá i v češtině) jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán.

Nový!!: Fundamentalismus a Spojené státy americké · Vidět víc »

Srí Lanka

Srí Lanka nebo též Šrí Lanka, oficiálně Srílanská demokratická socialistická republika, je ostrovní stát v jihovýchodní Asii, nacházející se v blízkosti poloostrova Přední Indie na ostrově Cejlon, což byl také do roku 1972 oficiální název státu.

Nový!!: Fundamentalismus a Srí Lanka · Vidět víc »

Terorismus

Světového obchodního centra Bombový útok na hotel Marriott v Islamabádu. Okolo 35 000 Pakistánců zemřelo v posledních letech na následky terorismu."http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-13318673 Pakistan: A failed state or a clever gambler?". BBC News. May 7, 2011. útoku v roce 2011. Terorismus je užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka a dosáhnout politických cílů.

Nový!!: Fundamentalismus a Terorismus · Vidět víc »

Tradice

Tradice (lat. traditio.

Nový!!: Fundamentalismus a Tradice · Vidět víc »

Xenofobie

Xenofobie je projev chování, který spočívá v nedůvěře, odporu a nepřátelství ke všemu cizímu.

Nový!!: Fundamentalismus a Xenofobie · Vidět víc »

1997

1997 (MCMXCVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Fundamentalismus a 1997 · Vidět víc »

2011

2011 (MMXI) byl rok, který podle gregoriánského kalendáře začal sobotou.

Nový!!: Fundamentalismus a 2011 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Fundamentalista, Fundamentální.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »