Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Instituce

Index Instituce

Instituce (z lat. instituere, ustanovit, zřídit) znamená v sociologii obecně praktikovaný, schvalovaný a předávaný způsob jednání a vztahů.

51 vztahy: Émile Durkheim, Banka, Bohoslužba, Buňka, Cech, Celibát, Chování, Demokracie, Diagnostický ústav, Ekonomie, Finance, Herbert Spencer, Instinkt, Jan Kalvín, Jan Keller, Jean-Jacques Rousseau, Jednání, Kanonizace, Klášter, Kultura, Latina, Léčebna dlouhodobě nemocných, Manželství, Náboženství, Nemocnice, Niklas Luhmann, Organizace, Osvojení, Půst, Příbuzenství, Politika, Pozdrav, Právo, Reformace, Sociální řád, Sociologie, Souboj, Společnost, Spolupráce, Sport, Stát, Svátek, Systematická teologie, Totální instituce, Trh (ekonomie), Typizace (architektura), Válka, Věda, Věznice, Vzdělání, ..., Vztah. Rozbalte index (1 více) »

Émile Durkheim

Busta É. Durkheima. David Émile Durkheim (15. dubna 1858 Épinal – 15. listopadu 1917 Paříž) byl francouzský sociolog.

Nový!!: Instituce a Émile Durkheim · Vidět víc »

Banka

George W. Ackerman: Zákazník v bance Auburn Savings Bank, 1929 Banka je instituce, která poskytuje finanční služby.

Nový!!: Instituce a Banka · Vidět víc »

Bohoslužba

Bohoslužba je nábožensky motivované setkání lidí za účelem komunikace s božstvem, setkání s ním nebo oběti, která mu má být přinesena.

Nový!!: Instituce a Bohoslužba · Vidět víc »

Buňka

294x294px 428x428px Buňka (lat. cellula) je základní, stavební a funkční jednotka těl živých organismů, nikoliv však těch nebuněčných, jako jsou viry, viroidy a virusoidy.

Nový!!: Instituce a Buňka · Vidět víc »

Cech

Zikmundem III. lvovskému cechu klenotníků Cech je středověké a raně novověké řemeslnické nebo obchodnické sdružení, které hájilo práva a zájmy svých členů, dohlíželo na jakost a cenu výrobků, na výchovu učedníků a skládání mistrovských zkoušek.

Nový!!: Instituce a Cech · Vidět víc »

Celibát

Celibát (z latinského přídavného jména caelebs.

Nový!!: Instituce a Celibát · Vidět víc »

Chování

Chování je soubor vnějších (pozorovatelných) projevů člověka, živočichů a jiných organismů.

Nový!!: Instituce a Chování · Vidět víc »

Demokracie

Tomáš Garrigue Masaryk, hlavní český představitel demokracie. Jednou k demokracii řekl: „Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám.“ Často říkal, že demokracie je diskuse. Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost.

Nový!!: Instituce a Demokracie · Vidět víc »

Diagnostický ústav

Diagnostický ústav pro mládež Lublaňská 33, Praha 2 Diagnostický ústav je zařízení definované zákonem č. 383/2005 Sb.

Nový!!: Instituce a Diagnostický ústav · Vidět víc »

Ekonomie

Ekonomie je nauka, která se zabývá popisem a analýzou výroby, distribuce a spotřeby ekonomických statků (zejména zboží, služeb a peněz), a zkoumá, jak jsou omezené zdroje alokovány mezi jednotlivá alternativní využití.

Nový!!: Instituce a Ekonomie · Vidět víc »

Finance

Finance je velmi široký ekonomický termín, který se týká peněžních prostředků a zacházení s nimi.

Nový!!: Instituce a Finance · Vidět víc »

Herbert Spencer

Herbert Spencer (27. dubna 1820 – 8. prosince 1903) byl klasický britský sociolog a filosof.

Nový!!: Instituce a Herbert Spencer · Vidět víc »

Instinkt

Štěně si instinktivně otřepává vodu z kožichu Instinkt (z lat. instinguo, instinctus, pobídnout, podnítit) je stereotypní, nutkavé a přitom účelné chování, které není výsledkem učení ani zkušenosti.

Nový!!: Instituce a Instinkt · Vidět víc »

Jan Kalvín

Kalvínův hrob na hřbitově 'Cimetière des Rois' v Ženevě Jan Kalvín (franc. psán Jean Calvin, it. Giovanni Calvino; vlastním jménem Jehan Cauvin) (10. července 1509, Noyon v Pikardii – 27. května 1564, Ženeva) byl francouzský teolog, významný představitel křesťanské reformace 16. století, zakladatel kalvinismu.

Nový!!: Instituce a Jan Kalvín · Vidět víc »

Jan Keller

Jan Keller (* 23. ledna 1955 Frýdek-Místek) je moravský sociolog, filozof, publicista, environmentalista.

Nový!!: Instituce a Jan Keller · Vidět víc »

Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau (28. června 1712, Ženeva – 2. července 1778 Ermenonville, Francie) byl francouzský filozof a preromantický spisovatel švýcarského původu.

Nový!!: Instituce a Jean-Jacques Rousseau · Vidět víc »

Jednání

Jednání je velmi obecný pojem pro jakoukoli motivovanou, více méně reflektovanou a cílevědomou činnost nějakého subjektu (člověka, skupiny lidí, případně i organizace).

Nový!!: Instituce a Jednání · Vidět víc »

Kanonizace

Kanonizace neboli svatořečení je v křesťanství proces prohlášení určitého člověka za svatého.

Nový!!: Instituce a Kanonizace · Vidět víc »

Klášter

Klášter v Astinu, Itálie Klášter San Lazzaro degli Armeni v Benátkách, Itálie Klášter v Assisi, Itálie Klášter Stams, Rakousko Klášter de San Zoilo, Španělsko Refektář v klášteře Santa Maria Huerta, Španělsko Kapitulní síň v klášteře v Pontaut Klášter (z německého Kloster z latinského claustrum, uzavřené místo, latinsky monasterium) je instituce a budova nebo komplex budov, které slouží jako dlouhodobý příbytek pro duchovní a pracovní činnosti mnichů (monachů), mnišek (jeptišek) či laiků, kde žijí společně jako komunita na rozdíl od osaměle žijících poustevníků (eremitů).

Nový!!: Instituce a Klášter · Vidět víc »

Kultura

Skalní malby v Gobustanu (Ázerbájdžán) (Asi 8 000 př. n. l.) Kultura (lat. cultura, „to, co je třeba pěstovat“) označuje v užším slova smyslu soubor vybraných a tvůrčích lidských činností, jako je například literatura, umění, divadlo, náboženství, případně i vzdělávání.

Nový!!: Instituce a Kultura · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Instituce a Latina · Vidět víc »

Léčebna dlouhodobě nemocných

Léčebna dlouhodobě nemocných (obvyklá zkratka LDN, lidově eldéenka) je v České republice léčebný ústav určený k ošetřování a doléčování pacientů, jejichž zdravotní stav již nutně nevyžaduje pobyt v nemocnici nebo u nichž není perspektiva zlepšení jejich zdravotního stavu.

Nový!!: Instituce a Léčebna dlouhodobě nemocných · Vidět víc »

Manželství

Manželství je právní a společenská instituce, která tvoří legislativní základ pro rodiny.

Nový!!: Instituce a Manželství · Vidět víc »

Náboženství

Různé náboženské symboly Svátek v Reggio Calabria Anglikánské procesí ve Walsinghamu Hinduistický svátek tibetského buddhismu v Bódhgaja Indie Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.

Nový!!: Instituce a Náboženství · Vidět víc »

Nemocnice

Reliéf nemocnice na budově Muzea umění v Olomouci Nemocnice (hovorově a slangově špitál, někdy lazaret) je lékařské zařízení určené k léčení lidí.

Nový!!: Instituce a Nemocnice · Vidět víc »

Niklas Luhmann

Niklas Luhmann, (8. prosince 1927 Lüneburg – 6. listopadu 1998 Oerlinghausen u Bielefeldu) byl německý sociolog, teoretik vědy a společenských systémů jakožto autopoietických systémů komunikace.

Nový!!: Instituce a Niklas Luhmann · Vidět víc »

Organizace

Organizace (z řeckého ὄργανον, což znamená nástroj) může být formální skupina lidí se společnými cíli, jako organizace se také označuje vlastní činnost (tj. organizování).

Nový!!: Instituce a Organizace · Vidět víc »

Osvojení

Osvojení neboli adopce dítěte Osvojení nebo také adopce je jednou z forem náhradní rodinné péče, která si dává za cíl založit takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je přirozený mezi rodiči a dětmi.

Nový!!: Instituce a Osvojení · Vidět víc »

Půst

Půst je jednání jedince nebo společenské skupiny dané zřeknutím se potravy, její redukcí na minimum nebo omezením na vyhraněné, skromností charakterizované pokrmy, jež má mít pro postící se osobní pozitivní přínos.

Nový!!: Instituce a Půst · Vidět víc »

Příbuzenství

Příbuzenství je hlavním principem organizace jednotlivců do sociálních skupin, rolí a kategorií.

Nový!!: Instituce a Příbuzenství · Vidět víc »

Politika

Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce) je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory.

Nový!!: Instituce a Politika · Vidět víc »

Pozdrav

Václav Hollar: Šlechtic při pozdravu Pozdrav (od „zdraviti“, tj. přát zdraví) je projev úcty, přátelství a dobrých úmyslů, který se děje ritualizovaným gestem a/nebo slovy.

Nový!!: Instituce a Pozdrav · Vidět víc »

Právo

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech.

Nový!!: Instituce a Právo · Vidět víc »

Reformace

Reformace v Evropě (1618) Reformace (lat. obnovení či oprava) byl proces v křesťanské církvi s těžištěm v 16. století, s cílem nápravy poměrů a návratu ke křesťanství nezatíženému tradicí.

Nový!!: Instituce a Reformace · Vidět víc »

Sociální řád

Sociální řád vyjadřuje ideu uspořádanosti sociálního jednání v rámci sociálního systému nebo sociální rovnováhu mezi jeho jednotlivými složkami (subsystémy).

Nový!!: Instituce a Sociální řád · Vidět víc »

Sociologie

Auguste Comte považovaný za zakladatele sociologie Sociologie je společenská věda zkoumající sociální život jednotlivců, skupin a společností.

Nový!!: Instituce a Sociologie · Vidět víc »

Souboj

G. Mühlberg: Studentský souboj šavlemi. (Kolem 1900) Souboj nebo duel je dobrovolné střetnutí dvou osob se zbraněmi, které se řídí pravidly a má poskytnout satisfakci uraženému, to jest odčinit předchozí urážku, resp.

Nový!!: Instituce a Souboj · Vidět víc »

Společnost

Společnost je skupina jednotlivců, která je charakterizována společnými zájmy a může mít i svou vlastní kulturu a instituce.

Nový!!: Instituce a Společnost · Vidět víc »

Spolupráce

Spolupráce neboli kooperace je druh sociální interakce.

Nový!!: Instituce a Spolupráce · Vidět víc »

Sport

vpravo Slovo sport je anglosaského původu a odvozuje se od slova disport.

Nový!!: Instituce a Sport · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Instituce a Stát · Vidět víc »

Svátek

Svátek je den se zvláštním náboženským nebo společenským významem, který se pravidelně opakuje a slaví, často podle tradičního rituálu.

Nový!!: Instituce a Svátek · Vidět víc »

Systematická teologie

Systematická teologie, označovaná někdy též jako dogmatická teologie či dogmatika je teologickým odvětvím, jehož úkolem je zkoumat a systematicky reflektovat jednotlivé obsahy křesťanské víry.

Nový!!: Instituce a Systematická teologie · Vidět víc »

Totální instituce

Pojem totální instituce je sociologický termín, který do sociologie zavedl Erving Goffman.

Nový!!: Instituce a Totální instituce · Vidět víc »

Trh (ekonomie)

Wet market v Singapuru Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a služeb.

Nový!!: Instituce a Trh (ekonomie) · Vidět víc »

Typizace (architektura)

Typizace je unifikace rozměrů ve stavebnictví.

Nový!!: Instituce a Typizace (architektura) · Vidět víc »

Válka

Unie a jižanskými separatisty Městské boje za druhé světové války Válka je stav organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami lidí.

Nový!!: Instituce a Válka · Vidět víc »

Věda

Věda jako celek je systematický způsob racionálního a empirického poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků a často i na možnosti aplikace a predikce (aplikované vědy).

Nový!!: Instituce a Věda · Vidět víc »

Věznice

Tradiční středoasijská věznice na fotografii z počátku 20. století Věznice nebo také – podle typu či dobového kontextu a terminologie – vězení, káznice, šatlava, žalář, ústav nápravné výchovy (ÚNV), nápravně výchovný ústav (NVÚ), nápravně výchovné zařízení je zařízení, ve kterém se vykonává trest odnětí svobody.

Nový!!: Instituce a Věznice · Vidět víc »

Vzdělání

Vzdělání je souhrn znalostí, dovedností a schopností, které lidé získávají prostřednictvím vzdělávání, výuky a studia.

Nový!!: Instituce a Vzdělání · Vidět víc »

Vztah

Vztah je obecná vlastnost konkrétního objektu nebo subjektu (entity), která se váže k jinému objektu nebo subjektu (entitě).

Nový!!: Instituce a Vztah · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »