Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Jitro

Index Jitro

Jitro je stará plošná míra představující plochu, kterou oráč s koněm zorá za jitro čili jeden den od jitra (rána) do poledne, případně až do soumraku (večera).

30 vztahy: Čechy, Den, Evropa, Francouzština, Hájkova kronika, Hektar, Hon (jednotka), Jetro, Jitro, Kalk, Korec (jednotka), Latina, Lán (jednotka), Loket (délková míra), Maďarština, Metr čtvereční, Nástroj, Němčina, Nizozemština, Obdélník, Půda, Polština, Poledne, Ráno, Slovenština, Soumrak, Srbochorvatština, Ukrajinština, Večer, 1764.

Čechy

Čechy (latinsky Bohemia, německy Böhmen, polsky Czechy) jsou jedna ze tří historických zemí České republiky.

Nový!!: Jitro a Čechy · Vidět víc »

Den

Den je jednotka času trvající 24 hodin a také denní doba, čas mezi východem a západem slunce, tedy opak noci.

Nový!!: Jitro a Den · Vidět víc »

Evropa

Satelitní snímek Evropy v noci Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.

Nový!!: Jitro a Evropa · Vidět víc »

Francouzština

Francouzština (dříve též nazývaná franština) je románský jazyk, kterým se hovoří především ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe.

Nový!!: Jitro a Francouzština · Vidět víc »

Hájkova kronika

Hájkova kronika česká (titulní list, 1541) Hájkova kronika (originálně Kronika česká, původním pravopisem Kronyka Czeska) je česky psaná humanistická kronika o dějinách českého národa, kterou napsal kněz Václav Hájek z Libočan.

Nový!!: Jitro a Hájkova kronika · Vidět víc »

Hektar

Čtverec se stometrovými stranami má plochu jeden hektar Hektar (značka ha) je jednotka pro plošný obsah, používá se pro vyjadřování plochy zemědělské půdy a stavebních parcel, tzn.

Nový!!: Jitro a Hektar · Vidět víc »

Hon (jednotka)

Hon (pro české míry též honec) je stará česká jednotka délky a plošného obsahu nebo starověká egyptská jednotka objemu.

Nový!!: Jitro a Hon (jednotka) · Vidět víc »

Jetro

Jetro (Český ekumenický překlad přepisuje Jitro) je starozákonní postava, tchán Mojžíše a midjánský kněz a kníže.

Nový!!: Jitro a Jetro · Vidět víc »

Jitro

Jitro je stará plošná míra představující plochu, kterou oráč s koněm zorá za jitro čili jeden den od jitra (rána) do poledne, případně až do soumraku (večera).

Nový!!: Jitro a Jitro · Vidět víc »

Kalk

Kalk je lingvistický pojem označující výraz vzniklý buď jako doslovný překlad cizího výrazu (kalky lexikální), nebo výraz podle cizí předlohy konstituovaný (kalky sémantické a frazeologické).

Nový!!: Jitro a Kalk · Vidět víc »

Korec (jednotka)

Korec nebo kořec, někdy též strych nebo měřice, je stará česká míra plošného obsahu a objemová míra užívaná pro sypké látky, jež byla užívána jak v Čechách tak i v jiných evropských zemích.

Nový!!: Jitro a Korec (jednotka) · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Jitro a Latina · Vidět víc »

Lán (jednotka)

Lán je stará česká jednotka plošné výměry i vzdálenosti.

Nový!!: Jitro a Lán (jednotka) · Vidět víc »

Loket (délková míra)

Vitruvius se znázorněním anglického, francouzského a vlámského loktu. Loket je délková míra, používaná již od starověku, jejíž existence je doložená v Egyptě, Mezopotámii (2000 let př. n. l.), Perské říši, Řecku i dalších zemích.

Nový!!: Jitro a Loket (délková míra) · Vidět víc »

Maďarština

Maďarština je ugrofinský jazyk, kterým se hovoří v Maďarsku, v částech srbské Vojvodiny, na jihu Slovenska, na jihu ukrajinské Zakarpatské oblasti, v částech rakouské spolkové země Burgenlandu, na severozápadě Rumunska a v částech Chorvatska.

Nový!!: Jitro a Maďarština · Vidět víc »

Metr čtvereční

Metr čtvereční, též metr čtverečný, je jednotka obsahu v SI.

Nový!!: Jitro a Metr čtvereční · Vidět víc »

Nástroj

Nástroj je pracovní prostředek, pomůcka k zpracování něčeho (pracovní nástroj, řemeslnický nástroj, chirurgický nástroj aj.), příp.

Nový!!: Jitro a Nástroj · Vidět víc »

Němčina

Němčina, německy Deutsch, je západogermánský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor zvaný germanistika.

Nový!!: Jitro a Němčina · Vidět víc »

Nizozemština

Nizozemština je západogermánský jazyk, kterým hovoří jako svou mateřštinou nebo kulturním jazykem asi 24 milionů lidí na celém světě.

Nový!!: Jitro a Nizozemština · Vidět víc »

Obdélník

Obdélník s vyznačenými úhlopříčkami Obdélník o stranách 4×5 Obdélník je rovnoběžník, který má všechny úhly pravé.

Nový!!: Jitro a Obdélník · Vidět víc »

Půda

Půda tvoří nejsvrchnější vrstvu zemské kůry, je prostoupená vodou, vzduchem a organismy, vzniká v procesu pedogeneze pod vlivem vnějších faktorů a času a je produktem přeměn minerálních a organických látek.

Nový!!: Jitro a Půda · Vidět víc »

Polština

Polština (polsky język polski, polszczyzna) je přirozený jazyk patřící mezi západoslovanské jazyky stejně jako čeština, slovenština, kašubština a lužická srbština.

Nový!!: Jitro a Polština · Vidět víc »

Poledne

Jako poledne (nebo také občanské poledne) se obvykle označuje 12.00 hod.

Nový!!: Jitro a Poledne · Vidět víc »

Ráno

Ráno Ráno (též jitro) je část dne, obecněji chápaná jako období po procitnutí jedince, během něhož se pronáší pozdrav Dobré ráno.

Nový!!: Jitro a Ráno · Vidět víc »

Slovenština

Trnavě Slovenština je západoslovanský jazyk, nejbližší češtině z důvodu historické příbuznosti i vzájemného ovlivňování zejména v dobách společného Československa, ve kterém existoval pasivní bilingvismus a v jeho počátcích se dokonce mluvilo o dvou podobách jednoho československého jazyka.

Nový!!: Jitro a Slovenština · Vidět víc »

Soumrak

Schéma ranního a večerního soumraku Pražský hrad za soumraku Soumrak je přechod mezi dnem a nocí; doba po západu nebo před východem Slunce.

Nový!!: Jitro a Soumrak · Vidět víc »

Srbochorvatština

Etnopolitické varianty srbochorvatštiny (2006) Jako srbochorvatština nebo zastarale srbocharvátština (српскохрватски/srpskohrvatski, popř. hrvatskosrpski/хрватскосрпски, někdy také psáno se spojovníkem) byl v letech 1850–1991/1992 (s přestávkami) označován jazyk, který je dnes pod vlivem politického vývoje po rozpadu Jugoslávie považován za čtyři samostatné jazyky: srbštinu, chorvatštinu, bosenštinu a černohorštinu.

Nový!!: Jitro a Srbochorvatština · Vidět víc »

Ukrajinština

Ukrajinský jazyk neboli ukrajinština (zastarale maloruština, rusínština, ruština) je východoslovanský jazyk, náležící mezi slovanské jazyky, tj.

Nový!!: Jitro a Ukrajinština · Vidět víc »

Večer

Večer Večer je část dne, během které postupně ubývá denní světlo.

Nový!!: Jitro a Večer · Vidět víc »

1764

1764 (MDCCLXIV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Jitro a 1764 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Joch (míra).

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »